Download
a r z cu gazdas gf ldtani helyzetk pe n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A réz (Cu) gazdaságföldtani helyzetképe PowerPoint Presentation
Download Presentation
A réz (Cu) gazdaságföldtani helyzetképe

A réz (Cu) gazdaságföldtani helyzetképe

102 Views Download Presentation
Download Presentation

A réz (Cu) gazdaságföldtani helyzetképe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A réz (Cu) gazdaságföldtani helyzetképe Nagy Szilárd Babeş-Bolyai Tudományegyetem Mérnökgeológia szak 4. év BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

 2. Az előadás tartalma A réz:-geokémiája - földkéregbeli gyakorisága - technológiai alkalmazhatósága - fémpiaci helyzete - kereslet/kínálat meghatározói - gazdasági faktorok - ércgenetikai környezetei - Európai/Globális réztelepek - Erdélyi/Romániai tartalékok/készletek http://www.mineral.hermuz.hu/ Rudabánya BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

 3. A réz geokémiai jellemzői • Geokémiai tulajdonsága változó: • többféle iontöltéssel is megjelenhet a természetben • (a környezet oxidációs állapota) • elektronegativitása nagy (erős kovalens jelleg, pl. szulfidokban). • oldhatósága vizben az iontöltéstől függ • A Cu a bazaltos magma esetében inkompatibilis BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év Az elemek geokémiai csoportosítása(Harangi, 2003)

 4. Az elemek Goldschmidt-féle geokémiai osztályozása • nagy a szulfid fázishoz az affinitásuk, a troilitekben jelennek meg Kalkofil (rezet kedvelő) elemek: többnyire szulfidként fordulnak elő, főleg ortomagmás, sztratiform vagy hidrotermális érctelepekben Az elemek csoportosítása Goldschmidt szerint (White, 2001) BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

 5. A réz földkéregbeli gyakorisága A rézklark értéke 55 g/t (0,0055 %) (Taylor in Kiss, 1982) Az elemek gyakorisága a földkéregben: Elemgyakoriságot befolyásoló tényezők: belső (atomszerkezet, kötés, vegyérték, atom/ion méret) és külső (nyomás, hőmérséklet, redox, pH) tulajdonságok. BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

 6. “Hol lennénk a réz nélkül?” • “A réz volt az első ásvány, amit ember a földkéregből kibányászott, ami már ősidők óta nélkülőzhetetlenné vált az ember számára.” (Basemetals, 2010) • Paraméterei: • - hatékony hő és elektromos vezető • - hajlítható • - rugalmas • - kemény, erős • korrózió (rozsdásodás) ellenálló • újrahasznosítható Ma már elérhető a 99,95 %-os réztisztaság, de az olvasztás után többször is újra kell finomítani. Bronz kór, rézbányászat Fegyverek, szerszámok, felszerelések készítése BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

 7. “Hol lennénk a réz nélkül?” • Felhasználási területei: • -két nagy technológiai előrenyomulásnak a kulcsa: távirat kommunikáció és elektromosság • - épitkezés, fűtés, levegő kondiciónálás, csőhálózat, tetőszerkezet és még sok elektromos cikk: tv, radio, világítás, számitógép, mobiltelefon stb. Basemetals, 2010 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

 8. Technológiai alkalmazhatóságuk A nemérces és érces nyersanyagok hozzávetőleges 1 főre eső évi fogyasztása a fejlett országokban (Merrits et al. 1997) • A réz az egyik legjobb újrahasznositható elem az összes fém közül. • Az újrahasznositandó réz és ötvözetei újraolvasztható és egyenesen újrafinomitható, anélkül, hogy a fém fizikai-kémiai tulajdonságaiból veszitene! BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

 9. 2012.04.12 réz ár: 8.71 $/kg (Kitco, 2012) A réz fémpiaci helyzete A réz legfontosabb ércásványai: Kalkopirit - CuFeS2, Bornit - Cu5FeS4,Kalkozin - Cu2S, Kovellin – CuS • Rézárt befolyásoló tényezők: • É és D Amerika (munkaerő piac), Ázsiában és Afrikában (politikai helyzet/nyugtalanság). • Időjárás (dagály/aszály) – termelés, szállitás => kemény finanszirozás /befektetés, alapos infrastrúktúra, környezetvédelmi engedélyek • Kereslet/kinálat kapcsolata BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év Fémek felhasználása és a földkéregben lévő gyakoriságuk közti összefüggés (Pierce, 2010)

 10. A réz fémpiaci helyzete A rézár folyamatos ingadozása Kereslet/kinálat nehéz egyensúlyozása A befektető/tőszde nagyobb rizikót kell bevállalaljon BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

 11. Kereslet - igény Néhány uralkodó tényező: Urbanizáció 2025 KĺNA: 225 város,1 millió fő Európa: 35 város, 1 millió fő Építkezés: 2025 KĺNA: 5 millió építkezési projekt Európa: 2 millió építkezési projekt Több ember, sok fogyasztó (autó, elektromos készülék), több infrastrúktúra Sok RÉZ-re van szükség!!! BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

 12. Világtermelési adatok • Mai rézellátás 2 forrásból: • 88% elsődleges termelés a bányászatból • 12% másodlagos ellátás a rézhulladék újrahasznosításából 2009-es világtermelési adatok a fontosabb fémek kapcsán (Pierce, 2010) BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

 13. Világtermelési adatok Basemetals, 2010 Az elmúlt 20 évben a dél-amerikai Andok régió volt a világ legnagyobb réztermelő régója. 2007-ben a világ réztermelésének 45%-t az Andokból termelték ki. Az AEÁ, Kina 8%-t termelt. IGÉNY??? Elsődleges rézérc ellátást a bányászat biztosítja, 2 formában: szulfid és oxid. BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

 14. Kereslet/kínálat kapcsolata ? "China is the world's locomotive...copper is its partner in development" • A réz fogyasztás arányosan nő a gazdasági fejlődésével. • 1980-2010 között évente 9.9% nőtt a gazdasági rátája. • IMF jóslás szerint: a következő 5 évben is évi 9.7%-al fog növekedni a gazdasági igénye. AQM Copper Inc..2011 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

 15. Gazdasági egyensúly ? US Global Investors, 2012 A rézigény kihatása: A réztermelést a mélyszinti bányák fogják meghatározni, kevés külszini bánya Ritkább lessz a magas fokú érctelepek felfedezése Nagyhatalmak rizikó és infrastrúktúra változásai Átlagos minőség/fokozat csökkenés Elégtelen kutatási/termelési alap BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

 16. A réz ércgenetikai környezetei • A Cu magmás/üledékes eredetű érctelep típusai és elemaszociációja: • Intrúziókhoz kapcsolódó hintett, porfiros telepek: Cu, Mo, (Sn) • Ortomagmás (intramagmás), szulfidos telepek: Cu, Ni, Fe, Pt, Co • Sztratiform telepek: Cu, Pb, Zn, Fe, U • Teléres megjelenésű hidrotermális telepek: Sn, Cu, Pb, Zn, Sb, As, Hg, Au, Ag, Fe,U • Szkarn telepek: Fe, W, Cu, Zn • Karbonatit-alkáli kőzetekhez kapcsolódó telepek: Ce, Nb, Ta, Zr, Sr, Fe, Cu, P, Al • Szupergén dúsulás telepei: Cu, Ag, Fe (Pb, Zn) BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

 17. A réz ércgenetikai környezetei Világszinten a réztermelés több mint 50%-át a porfiros érctelepek biztosítják!!! Vázlatos diagram Cu porfiros telep genéziséről, andezit sztratovulkán eredettel, mutatva az ásványzónációkat és a lehetséges kacsolatát szkarn teleppel, manto, mezotermális vagy intermedier nemesfém és főfém erezettel, valamint epitermás nemesfém teleppel (Kirkham and Sinclair, 1995). BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

 18. Rézporfirok ércgenetikája Rézporfiros érctelep átalakulási/ércesedési zonáival a fedőréteg és a porfiros érctömzs között (Sillitoe, 2010) Vázlatos diagram rézporfiros érctelep átalakulási/ércesedési szekvenciáival, paleomélység és a rendszer időtartamával. A szekvencia a káli átalakulástól a szericitesedésig, agyagosodásig, növekedő savasság=csökkenő fluidum hőmérséklet. A szulfidizáció nővekedésével ásványátalakulások figyelhetők meg (Sillitoe, 2010) BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

 19. Cu porfiros érctelepek globális elterjedése (Sillitoe, 2010) BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

 20. Egyszerűsitett tektonikai térkép, mutatva a fő tektonikai egységeket és érctelepeket az Alpok-Balkán-Kárpát-Dinarida (ABCD) régióban (Heinrich és Neubauer, 2002). BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

 21. Romániai/Erdélyi érctelepek Roşia Poieni porfiros Cu érctelep: 431 Mt @0.55%Cu, 0.25 g/t Au. Bucium–Tarnitaporfiros Cu érctelep: 335 Mt @ 0.50%Cu, 0.36 g/t Au. Szubvulkáni andezit testben kialakuló ércesedés, stockwork formák, impregnációk és néhol breccsa kitöltések formájában Kor: miocén magmatizmushoz kötödő Ércásványok : kalkopirit, bornit, arany Átalakulások: káliátalakulás, agyagosodás BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év A z Érchegység déli részének geológiai térképe, mutatva a Cu porfiros és Au-Ag epitermás telepek eloszlását (átalakitva Kouzmanov et al. 2005)

 22. Erős gazdasági fejlődés Réz nélkülőzhetetlensége Nagy nyersanyagigény Kereslet/kinálat egyensúlya? Emelkedő fémpiaci árak www.economicgeology.org • Rizikós befektetések? • További rézkutatás/ércbányászat BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

 23. Könyvészet Heinrich ,C., Neubauer, F. 2002. 0Cu – Au – Pb – Zn – Ag metallogeny of the Alpine – Balkan – Carpathian – Dinaride geodynamic province, Mineralium Deposita, 37: 533–54 Kirkham, R.V., Sinclair, W.D. 1988. Comb quartz layers in felsic intrusions and their relationship to the origin of porphyry deposits: Canadian Institute of Mining and Metallurgy Special Volume 39, p. 50−71 Kouzmanov, K., Ivăşcanu, P., O’Connor, G. 2005. Porphyry Cu–Au and epithermal Au–Ag deposits in the southern Apuseni Mountains, Romania, Elsevier B.V., Box 1, p. 2 Sillitoe, R. H. 2010. Porphyry Copper Systems, Society of Economic Geologists, Inc. Economic Geology, v. 105, pp. 3–41 http://www.aqmcopper.com http://www.basemetals.com http://www.geology.com http://www.infomine.com http://www.kitco.com http://www.prweb.com/ Köszönöm a figyelmet! BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év