Itales t din tavse viden
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Updated On :

Italesæt din tavse viden!. En workshop om skriftlighed på Nørre Gymnasium 26. jan 2011. Vi er. Sine Drimer Berg, Vordingborg Gym & HF, adjunkt i engelsk og historie Christine Boas Dabelsteen, Nørre G, adjunkt i dansk og mediefag. Formål.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - neville


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Itales t din tavse viden

Italesæt din tavse viden!

En workshop om skriftlighed på Nørre Gymnasium 26. jan 2011


Vi er
Vi er

 • Sine Drimer Berg, Vordingborg Gym & HF, adjunkt i engelsk og historie

 • Christine Boas Dabelsteen, Nørre G, adjunkt i dansk og mediefag


Form l
Formål

 • 1) Konkrete skriveredskaber med i tasken, som kan bruges direkte i undervisningen.

 • 2) Større indsigt i de andre fags krav og forventninger til eleverne.


Dagens program
Dagens program

1. Vores projekt

2. Det bedste – og værste – ved at rette?

3. Skriftlighedsredskaber:

 • Argumentationsmodellen

 • HOCS og LOCS

 • Stilladsering (planlægning af det skriftlige arbejde med eleverne)


Vores projekt skriftlighed p tv rs
Vores projekt ´Skriftlighed på tværs’

 • UVM- støttet projekt

 • Fokusgruppeinterviews

 • Indsamling af materiale

 • Samarbejde med skriveforskereNytter det noget
Nytter det noget?

”Det er ikke let at rette elevopgaver med det formål at eleverne skal blive dygtigere af det. Det er veldokumenteret i forskningen at elever stort set ikke lærer noget af kommentarer til tekster som de har afsluttet og afleveret. Kommentarer og karakterer kan gøre elever glade eller det modsatte, men den konkrete læreeffekt i forhold til opgaverne er beskeden. ”

Ellen Krogh, Videnskabsretorik og skrivedidaktik (2009)


Hvad skal vi s g re
Hvad skal vi så gøre?

”Det [ny skriftlighed] kræver, at lærerne får ekspliciteret deres tavse viden om opgavegenrer og tekster, så de kan vise elever, hvordan og hvorfor når de vejleder og retter opgaver.”

Ellen Krogh, Nordspråk-konferencen, Lysebu, 16. september 2009


Skriftlighedsredskaber til alle fag
Skriftlighedsredskaber til alle fag

 • Argumentationsmodellen

 • HOCS og LOCS

 • Stilladsering


Argumentationsmodellen enhver opgave er et argument
Argumentationsmodellen- Enhver opgave er et argument!


Argumentationsmodellen eks fra dansk
Argumentationsmodellen- eks. fra dansk

Belæg

Analyser af novellens billedsproglige virkemidler peger på dette tema

Påstand

Novellens hovedtema er ’overgangen fra barn til voksen’

Hjemmel

En overbevisende analyse og fortolkning af novellens sproglige virkemidler retfærdiggør en bestemt tolkning af dens temaer.


Argumentationsmodellen eks fra matematik
Argumentationsmodellen- eks. fra matematik

 • Belæg

  Hvis vi antager det modsatte (altså er der er endeligt mange primtal) opdager vi, ved at gange alle dem findes, og addere 1 kan vi tilføje et nyt primtal til vores endelige liste, og vores antagelse var derfor forkert.

 • Hjemmel

  Enten er der uendeligt mange primtal eller også er der ikke

 • Påstand

  Der findes uendeligt mange primtal


Kaffeaktivitet 15 min
Kaffeaktivitet (15 min)

Drik en kop kaffe og kig på de andres plancher


Hocs og locs
HOCS og LOCS

 • ”High Order Concerns” og ”Low Order Concerns”

  • Redskab fra amerikanske universiteter

  • Skelnen mellem væsentlige og mindre væsentlige indsatsområder

  • Eksempel: ”Nej, hvor har jeg mange kommafejl. Det er nok derfor jeg har fået 02!”


Itales t din tavse viden
HOCS

 • Higher Order Concerns

 • Problemer på opgavens øverste niveau

 • Virker opgavens problemformulering?

 • Hænger opgave og opgavens formål sammen?

 • Er skriveren bevidst om sit publikum?

 • Er opgaven understøttet? (citater, statistik, udregninger)

 • Har opgaven en effektiv introduktion og en tilfredsstillende konklusion?


Itales t din tavse viden
LOCS

 • Lower Order Concerns

 • Er opgaven fri for sproglige fejl (grammatik, stavefejl, sætningssammenbrud)?

 • Er sproget levende og spændende for læseren?

 • Er tegnsætningen korrekt?

 • Er formalia opfyldt?


10 min summegruppe
10 min summegruppe

 • Hvad er dit fags HOCS og LOCS i skriftligt arbejde?


Vi skal stilladsere og eksplicitere
Vi skal stilladsere og eksplicitere!

 • Stilladserings-aktivitet

 • Eksempel på en stilladsering


Eksempel fra dansk
Eksempel fra dansk

FØR STILLADSERING

Skriv en kronik med overskriften Forholdet mellem sprog og samfund. I kronikken skal du give en sammenfatning af de holdninger, der kommer til udtryk i ”Du er fucking sexistisk, Niarn!” (tekst 1) og ”Jeg er fucking realistisk, Hanne!” (tekst 2). Diskutér hovedsynspunkterne i debatten, idét du evt. inddrager ”Jeg vil ikke kaldes kælling” af Benedikte Ballund (tekst 3).


Eksempel fra dansk1
Eksempel fra dansk

EFTER STILLADSERING

 • Indledningen: Indledningen bør fungere som appetitvækker for læseren. Præsentér hvilken påstand du mener er den væsentligste? Gengiv kortfattet argumenterne for og imod. Gør f.eks. også rede for debattens baggrund. Dvs. hvem der har sagt hvad hvornår og i hvilke medier.

 • Sammenfatning/redegørelse: Giv mindst fire relevante eksempler fra teksten (citater af 1-3 linjer). Analysér citaterne samt debattørernes påstande, belæg, hjemmel, styrkemarkører, metaforer, deiksis, diskurser og andet?

 • Diskussionen: Fra eksemplerne og analysen – stil evt. et spørgsmål, som leder dig til diskussionen. Her kan du inddrage andre mulige synsvinkler på argumentationen.

 • Konklusionen:Sammenfatte hele diskussionen. Vurdere dine eksempler og du vender tilbage til indledningens problemstilling. Dvs. svarer på den.

 • Redigeringsfasen:Læs din kronik igennem igen. Handler din kronik om dét opgaveformuleringen beder dig om? Er det klart hvilken påstand du argumenterer for? Er din afsnitsdeling logisk? Hænger de sammen? Er der tydelig forbindelse mellem indledning og konklusion? Er dit sprog forståeligt, varieret og klart?


Stilladseringsaktivitet
Stilladseringsaktivitet

 • Stilladsér en opgave fra dit fag (tag udgangspunkt i medbragte opgave)

 • Opgaven skal foldes ud i dens delelementer

 • Disse delelementer skal samtidig fungere som bedømmelseskriterier


Vigtigste pointe fra i dag
Vigtigste pointe fra i dag?

 • Skriveaktivitet (5 min)


Litteraturliste
Litteraturliste

 • Hauer, Annette(red.): Litterær artikel, kronik og essay, Systime, 2008

 • Hegelund, Signe: Akademisk Argumentation, Samfundslitteratur, 2002

 • Hjemsted, Krogh (red.): Evaluering af det skriftlige arbejde efter reformen, SDU, februar 2009

 • Illum, Barbara: Strategisk skriveundervisning, i Gymnasieskolen #3, 2010, http://www.gymnasieskolen.dk/article.dsp?page=23667.

 • Krogh, Ellen (red.): Ny skriftlighed?, Gymnasiepædagogik, 2009

 • Lovitt, Barbara: Making the implicit explicit, Stylus Publishing, 2007

 • Skov, Signe: Bundne Opgaver, Samfundslitteratur, 2008

 • Tandrup, Birte: Creative Writing, Munksgaard, 1985

 • Wissing, Lisbeth: Mange problemer med ’ny skriftlighed’, GL-bladet, 2009