ЗАКОНОПРОЕКТ
Download
1 / 31

ЗАКОНОПРОЕКТ “ПРО ВИЩУ ОСВІТУ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

ЗАКОНОПРОЕКТ “ПРО ВИЩУ ОСВІТУ”. Консолідація суспільства. Урядовий законопроект. Законопроект Ю.Мірошниченка. Законопроект А. Яценюка- Л.Оробець. ПРОФЕСІЙНА ГРОМАДСЬКІСТЬ. ЗАКОНОПРОЕКТ РОБОЧОЇ ГРУПИ. ЗАУВА ЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖ. ВЛАДИ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ЗАКОНОПРОЕКТ “ПРО ВИЩУ ОСВІТУ”' - neville-morton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ЗАКОНОПРОЕКТ

“ПРО ВИЩУ ОСВІТУ”


Консолідація суспільства

Урядовий законопроект

Законопроект

Ю.Мірошниченка

Законопроект

А. Яценюка-

Л.Оробець

ПРОФЕСІЙНА ГРОМАДСЬКІСТЬ

ЗАКОНОПРОЕКТ РОБОЧОЇ ГРУПИ

ЗАУВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖ. ВЛАДИ


В узгодженніідоопрацюванні законопроекту брали участь:

 • 1. Міністерствоосвітиі науки, молоді та спорту України;2. МіністерствафінансівУкраїни;3. МіністерствоюстиціїУкраїни;4. Міністерство економічного розвиткуіторгівліУкраїни;5. Мінсоцполітики України6. ДержінформнаукиУкраїни7. Державнаподаткова служба України8. Державнамитна служба України

 • 9. Координаційний центр з впровадження економічних реформ при Президентові України

 • 10. ФедераціяроботодавцівУкраїни та інші


МЕТА ЗАКОНОПРОЕКТУ

“У сучасних умовах головним ресурсом розвитку та модернізації будь-якої країни, провідним чинником її конкурентоспроможності стає людський капітал ”

(Президент України, 2011р)

МЕТА: Забезпечитиінноваційнийрозвитокекономікиісуспільства (статті 3, 23, 61-65) на основіпідготовкиякісного, конкурентоспроможноголюдськогокапіталу


Механізм реалізації мети законопроекту

ОСВІТА

НАУКА

БІЗНЕС

ВЛАДА

ЯКІСНИЙ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ І СУСПІЛЬСТВА


1. Поєднання європейської і національної систем ступеневої освіти

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ – ДОКТОР НАУК

Академічні ступені відповідають трьом рівням

вищої освіти європейського простору

і відповідному рівню Нац. рамки кваліфікацій

АКАДЕМІЧНИЙ СТУПІНЬ+1-й НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

АКАДЕМІЧНИЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

Освітньо-кваліфікаційний ступінь

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

(термін навчання – 2-3 роки)

АКАДЕМІЧНИЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР


2. ЗВ національної систем ступеневої освіти’ЯЗОК СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ З НАЦІОНАЛЬНОЮ РАМКОЮ КВАЛІФІКАЦІЙ І СИСТЕМОЮ ЄКТС

ДОКТОР НАУК

9-Й КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ НРК

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

ДИССЕРТ+30-60 КР ЄКТС

8-Й КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ НРК

МАГІСТР

90-120КРЕДИТІВ ЄКТС

7-Й КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ НРК

БАКАЛАВР

180-240 КРЕДИТІВ ЄКТС

6-Й КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ НРК

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

90-120 КРЕДИТІВ ЄКТС

5-Й КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ НРК


3. національної систем ступеневої освітиЄвропейська інтеграція

- Узгодженнянаціональноїсистемивищоїосвіти з ЄКТС та ENQA (статті 18, 20, 22, 23);;

- Створенняумов для повернення в Українугромадян, якіотрималиосвіту за кордоном, шляхом лібералізаціївизнанняіноземнихдипломівпри зарахуванні на навчання та/абоприйнятті на роботу (ст 23).

- Створення умов для повернення в Україну громадян, які отримали освіту за кордоном, шляхом лібералізації механізму визнання іноземних дипломів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання при зарахуванні на навчання та/або прийнятті на роботу (пункт 3 частини третьої статті 24, стаття 24-1).

- сприяння академічній мобільності викладачів, науковців, студентів, розширення доступу до міжнародних освітніх і наукових проектів

(статті 8, 57, 62,65, 68);

- Сприянняакадемічніймобільностівикладачів, науковців, студентів, розширення доступу до міжнароднихосвітніх і науковихпроектів(статті7, 61, 63, 66);


4. УНІВЕРСИТЕТСЬКА АВТОНОМІЯ національної систем ступеневої освітиІ АКАДЕМІЧНІ СВОБОДИ

“Надати провідним ВНЗ реальну автономію як засіб поліпшення якості вищої освіти, запровадження їх змагальності та відповідальності за результати роботи”

(Президент України 2010)

“Історія довела, що порушення академічної свободи та університетської автономії завжди ведуть до інтелектуальної порожнечі, і, як наслідок, до соціальної та економічної стагнації “

(Резолюція ПАСЄ 2006)

Міністерство:напрацюванняполітики, стратегії і напряміврозвиткувищоїосвіти (усього 10 статей)

Державно-громадськіоргани: (Нац. агенствоз якостівищоїосвіти, Інспекція): напрацюваннястандартіввищоїосвіти, акредитаціїнапрямів, критеріївоцінкиякостідіяльності ВНЗ, атестаціїнауковихкадрів

ВНЗ:весь комплекс повноважень з підготовка та перепідготовкикадрів, виконаннянауковихдосліджень, з інноваційноїдіяльностівідповідно до головнихзавданьдержави


5 національної систем ступеневої освіти. Підвищення якості освіти і науки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 • Підвищеннянезалежності та удосконаленняроботиорганівліцензування й акредитаціївищоїосвіти і атестаціїнауковихкадріввищоїкваліфікації шляхом забезпеченняїхнезележності (ст. 24);

 • Перегляд критеріїв ліцензування, акредитації і атестації відповідно до Европейських і Світових стандартів


Статус Національного агентства з якості вищої освіти

У проекті запропоновано окремий розділ (розділV, ст. 16-25), який визначає, що:

«Національне агентство з якості вищої освіти є незалежним постійно діючим колегіальним органом, відповідальним за формування та діяльність системи забезпечення якості вищої освіти, освітньої діяльності вищих навчальних закладів та атестації при присудженні наукових ступенів, що діє згідно з цим Законопроектом та регламентом, затвердженим Агенцією»


6. РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ

Пріоритетнапідготовка у вищійшколінауковихкадріввищоїкваліфікації;

Податкові та митніпільги для бізнесу в частинійогоспівпраці з університетською наукою;

Уточнюється порядок наданнястатусівдослідницькихуніверситетів, якимнадається право самостійноговизначенняпрограм доктора філософії та остаточного прийняттярішень з присудженнявченихступенів;

Створюютьсяреальніумовиінтеграціїуніверситетів і національної та галузевихакадемій наук у підготовцідокторівфілософії;


7. НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙЗалученняроботодавцівдо підготовкикадрів

 • На роботодавців покладається:

 • Участь у:

 • підготовці навчальних програм;

 • у розробці стандартів вищої освіти;

 • - у формуванні критеріїв

 • компетентності випускників;

 • у розвиткуматеріальноїбази;

 • співпраця в галузі наук та інновацій

 • (статті 16, 17, 26)

Національне агентство з якості вищої освіти

(13 осіб)

6

2

Від

Кабінету Міністрів

України

3

Від роботодавців

6

Від

ВНЗ

1

Від

Сту-дентів

1

Від

НАН України


8. НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙДержавнезамовлення

«Мене турбуєпитанняформування державного замовлення… Через йогонедосконалістьмайже 2/3 молодихфахівців не знаходятьсобіпіслязакінченнянавчанняроботи за спеціальністю…”

(Президент України, 2010 р.)

Загальнийобсяг не менше51 % випускниківшкіл

Розміщення 80 % державного замовлення здійснюється за пропозиціями ВНЗ на основі показників минулого року

Розміщення решти 20 % державного замовлення здійснюється відповідно до середнього конкурсного балу вступників на момент закінчення прийому заяв до ВНЗ»


9. Демократизація вищої освіти НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ

«Необхіднозаконодавчовизначитирезультатистандартизованоготестуванняєдинимкритеріємприйому до навчання у ВНЗ»

(Президент України 2011)

“Вартоподуматиі над переходом до повноївиборностіректорів”

(Президент України 26 серпня 2010 р.)

РівністьВНЗ усіхформ власності та їхпрофесорсько-викладацького складу (статті 28, 29, 56-58);

Розширеннягарантійрівного доступу громадян до вищоїосвіти за рахуноквдосконалення ЗНО (статті45, 46).

Демократизаціяобранняректорів ВНЗ. Право вирішенняцьогопитаннятрудовимколективом. Перебування ректора на посадіобмежується 2 термінамиобрання.

Реалізація принципу рівності перед законом вищих навчальних закладів усіх форм власності та їх професорсько-викладацького складу (статті 16, 22, 52-54);

Розширення гарантій рівного доступу громадян до вищої освіти за рахунок вдосконалення застосування зовнішнього незалежного оцінювання (статті 40, 41).


9. Соціальний захист студентів і викладачів ВНЗ

«Важлива тема – підвищення авторитету педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх соціальний захист. Маємо подбати про підвищення рівня оплати праці тих, хто навчає молоде покоління, створення для них належних житлово-побутових умов»

(Президент України 2010)

Визначеннярозмірумінімальноїстипендії на рівні не нижчепрожитковогомінімуму (стаття63);

Незмінністьрозміру плати за навчання у ВНЗ протягомвсього строку навчання (стаття 74).

Визначення розміру мінімальної стипендії на рівні не нижче прожиткового мінімуму (стаття 57);

Незмінність розміру плати за навчання у вищому навчальному закладі протягом всього строку навчання (статті 68).


11.Протидії викладачів ВНЗ корупції у вищій освіті

Розширеннягромадського контролю, зокрема, гарантування доступу фізичних та юридичнихосіб до інформації у ВНЗ на засадах відкритості, прозорості, доступності та безоплатності (статті38-41);

Створеннядієвоїсистемипротиваг і стримувань у сферіуправління ВНЗ міжкерівником, вченої радою, органами громадськогосамоврядування, громадськимиорганізаціями (статті34-42).


Прикінцеві та перехідні положення

 • Запропоновані зміни до:

 • Бюджетного кодексу України;

 • Податкового кодексу України;

 • Земельного кодексу України»;

 • Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування»;

 • Закону України «Про електроенергетику»;

 • Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

 • Закону України «Про освіту»


Заключний висновок положення

Документ увібрав у себе пропозиції широких кілакадемічної та професійноїгромадськості. Буловрахованозауваженнявсіхзацікавленихміністерств та іншихорганівдержавноївлади. На думку робочоїгрупи, цей документ, може бути внесений на розглядВерховної ради України, як такиийщопогоджений Урядом ізакадемічноюспільнотою, студентами і громадськістю.


Дякую за увагу! положенняThe european higher education area in 2012 bologna process implementation report
Звіт Європейської комісії « положенняThe EuropeanHigher Education Areain 2012:Bologna ProcessImplementation Report»

49 країн учасниць Болонського процесу, членів Європейського простору вищої освітнього в тому числі Україна.


Основні функції незалежних агенцій зовнішнього оцінювання якості освіти

 • ліцензування та акредитація програм;

 • акредитація освітньо-наукових закладів;

 • інформування громадськості та органи державного управління про програми навчання, освітньо-наукові заклади та якість підготовки в них;

 • вдосконалення та підвищення якості освіти і науки;

 • інше


За ознакою незалежності системи оцінювання якості вищої освіти Україна, представлена, як країна, що не відповідає Європейським стандартам та рекомендаціям (EGS)

Національна система функціонує відповідно до ESG (European Standards and Guidelines)

Національна система функціонує у країні і не відповідає ESG


Рівень міжнародної участі в зовнішньому забезпеченні якості вищої освіти

Міжнародні експерти беруть участь на всіх рівнях забезпечення якості вищої освіти, агенція повноправний член ENQA та EQAR

Міжнародна участь повністю відсутня


Національні агентства зовнішнього забезпечення якості освіти країн Європи

 • PKA - The Polish Accreditation Committee (Польща)

  • Статус:Незалежний офіційний орган визначений Законом «Про вищу освіту».

  • Повноваження:оцінка якості освітніх програм та ліцензування вищих навчальних закладів.

 • FINHEEC - Finnish Higher Education Evaluation Council (Фінляндія)

  • Статус: незалежна від Міністерства освіти та вищих навчальних закладів рада

  • Повноваження: Акредитація освітніх програм та надання рекомендацій с підвищення їх якості

 • NOKUT - Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (Норвегія)

  • Статус: професійна та незалежна державна агенція

  • Повноваження: Акредитація вищих навчальних закладів та освітніх програм, визнання іноземних документів про освіту (нострифікація)

 • Accreditation Commission Czech Republic

  • Статус: незалежна установа

  • Повноваження: Акредитація всіх існуючих освітніх програм

 • HEQEC - Higher Education Quality Evaluation Centre (Латвія)

  • Статус: неурядова неприбуткова організація

  • Повноваження:Акредитація ВНЗ та освітніх програм


Складові національної системи забезпечення якості

Розділ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти

Стаття 17. Статус Національного агентства з якості вищої освіти

Стаття 18. Повноваження Національного агентства з якості вищої освіти

Стаття 19. Склад Національного агентства з якості вищої освіти

Стаття 20. Діяльність Національного агентства з якості вищої освіти

Стаття 21. Галузеві експертні ради Національного агентства з якості вищої освіти

Стаття 22. Фінансування Національного агентства з якості вищої освіти

Стаття 23. Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти

Стаття 24. Ліцензування освітньої діяльності

Стаття 25. Акредитація спеціальності


Опрацьовано робочою групою пропозиції Координаційного Центру та внесено такі зміни до законопроекту:

 • Систему післядипломної освіти, порядок її проходження, у тому числі підвищення кваліфікації, стажування віднесено до Закону України «Про освіту».

 • Науково-методичне забезпечення у сфері вищої освіти виведено із сфери управління МОНМС і передано до ВНЗ (відповідну статтю розділу ІІІ вилучено з проекту Закону).

 • З повноважень МОНМС виключено право визначати нормативи матеріально-технічного і фінансового забезпечення вищих навчальних закладів (ст.13).

 • Це є правом автономного ВНЗ у межах затверджених бюджетних асигнувань.


 • До повноважень Кабінету Міністрів України (ст.12) додано норму:

  «за поданням Національного агентства з якості вищої освіти затверджує перелік вищих навчальних закладів інших країн, документи про вищу освіти, наукові ступені та вчені звання яких визнаються в Україні, крім випадків передбачених законодавством».

 • Повноваження засновників ВНЗ (ст. 15, п.2) щодо управління ВНЗ поширено лише на ВНЗ державної та комунальної форми власності.

 • У Прикінцевих положеннях (п.15) уточнено процедуру при першому призначенні членів Національного агентства і запропоновано передбачити різний строк на який вони призначаються (до 3 років), щоб забезпечити в наступному поступову їх ротацію для забезпечення інституційної пам'яті в роботі Агентства.


 • Удосконалено (ст.31, п.3) процедуру створення в Україні вищих навчальних закладів за участю іноземних фізичних та юридичних осіб та вищими навчальними закладами іноземних країн своїх структурних підрозділі в Україні.

 • Виключено (ст.45 «Умови прийому до ВНЗ») особливі умови зарахування при вступі до вищого навчального закладу (додатковий бал за проходження довузівської підготовки та результатів участі в олімпіадах та конкурсах, тощо).


Соціальні та інші виплати створення в Україні вищих навчальних закладів за участю іноземних фізичних та юридичних осіб та вищими навчальними закладами іноземних країн своїх структурних підрозділі в Україні.структоровані по роках

У Прикінцевих положеннях (п.26) структуровано по роках:

 • питання підвищення мінімального розміру академічних стипендій у % до прожиткового мінімуму;

 • забезпечення гарантованих виплат надбавок науково-педагогічним працівникам за наукові ступені і вчені звання (у % від посадового окладу);

 • забезпечення обсягів гарантованого фінансування наукової діяльності кожного вищого навчального закладу, що має статус дослідницького (у % від державних коштів, що виділяються на його утримання).


ad