etiopie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Etiopie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Etiopie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Etiopie - PowerPoint PPT Presentation


 • 277 Views
 • Uploaded on

Etiopie. Somálsko. Eritrea. Dagmar HŘEBÍKOVÁ (166445) Magisterské studium OV a VV pro ZŠ PdF MU 2007. Koloniální rozdělení Afriky. Etiopie byla samostatná Somálsko bylo kolonií Itálie, Velké Británie a Francie Eritrea byla kolonií Itálie, provincií Etiopie. ETIOPIE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Etiopie' - neviah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
etiopie

Etiopie

Somálsko

Eritrea

DagmarHŘEBÍKOVÁ(166445)

Magisterské studium OV a VV pro ZŠ

PdF MU 2007

koloni ln rozd len afriky
Koloniální rozdělení Afriky
 • Etiopie byla samostatná
 • Somálsko bylo kolonií Itálie,

Velké Británie

a Francie

 • Eritrea byla

kolonií Itálie,

provincií Etiopie

etiopie1
ETIOPIE
 • Rozloha : 1 127 127 km²
 • Počet obyv.: 73 053 286 (2004)
 • Hustota zalidnění : 59 / km²
 • Jazyk : amharština (úřední)
 • Náboženství : muslimové cca 48%, etiopští pravoslavní cca 38%, animisté 12%, jiní 3-8%
 • Hlavní město : Addis Abeba
 • Státní zřízení : republika
 • Vznik kolem začátku letopočtu (kromě krátké okupace Itálií byla vždy nezávislá)
 • Měna : etiopský birr

Hymna March Forward, Dear Mother Ethiopia

etiopie historie
Etiopie - historie
 • jedna z nejstarších zemí světa, údajně se zde vyvinul homo sapiens ( člověk rozumný )
 • v 1. stol.n. l. vznikla Aksúmská říše
 • do 15. stol. etiopští králové neměli hl.město-vládli z velkých tábořišť
 • vláda oblastních vůdců, kteří pomocí vojska (vždy z cizí oblasti) kontrolovali šlechtu – tzv. Velké muže (tellek saw).
 • šlechta ovládala sedláky (plátce daní, gabbar), kteří odváděli část úrody a robotu ( avšak mohli své Velké muže opustit )
 • král Zara Taqob (konec 15.stol.) se zasadil o konsolidaci království, kodifikaci funkcí, uspořádání soustavy farností a šíření pravoslaví
 • hl.městem učinil Deba Berban + obnovil tradici korunovace králů
 • po jeho smrti se země (hl.kvůli jeho krutovládě), opět decentralizovala - toho využili muslimové z Hararu a pod vedením imáma Ahmada ibn Ibrahima v roce 1529 zemi napadli
 • 1520 - na pomoc proti muslimským výbojům připlula do Rudého moře portugalská flotila. 1543 - Ahmad ibn Ibrahim poražen ( stáhl se zpět do Hararu )
 • císař (neguš) Menelik II - významně se zasadil o sjednocení země
 • zásadní roli sehrál poslední etiopský císař Haile Selassie ( vláda 1930 až 1974 s pětiletou přestávkou během italské okupace ). 1974 - sesazen revolucí, jež vyústila v nastolení vojenského režimu hlásícího se k socialismu. Ten se zhroutil v roce 1991.
 • 1977-1978 - etiopsko-somálská válka. Po počátečním úspěchu Somálska se Etiopii podařilo, díky vojenské pomoci SSSR a Kuby, útočníka vytlačit ze svého území
 • 1993 – od Etiopie se oddělila Eritrea. Společná hranice je dodnes předmětem sporů a ozbrojených střetů
etiopie sou asnost
Etiopie - současnost
 • současné politické zřízení upravuje ústava z roku 1994
 • správní rozdělení - federace z 9-ti národnostních spolkových států (dále se dělá na okresy a obce ) a dvou samostatných měst:Addis Abeba a Dire Dawa
 • zákonodárná moc = dvoukomorový parlament : Federální shromáždění (117) a Sněmovna lidových zástupců (548) - lidoví zástupci voleni na 6 let ve všeobecných volbách. Sněmovna lidových zástupců volí prezidenta na šestileté funkční období.
 • poslední volby - 15. května 2005 - potvrdily mandát "Mäläse" Zenawiho. Výsledek voleb ale zpochybnila opozice, někteří zahraniční pozorovatelé a Evropská unie.
 • Při protivládních demonstracích v červnu a listopadu 2005 bylo zabito asi 80 osob. Následně bylo uvězněno mnoho opozičních vůdců, novinářů, podnikatelů a aktivistů zaměřených na lidská práva.

Mnoho z nich obviněno z velezrady a genocidy.

 • vyšetřování „nezávislé“ komise (obsazené vládou jmenovanými sympatizanty režimu) překvapivě potvrdilo excesivní metody použité při potlačení loňských demonstrací. Podle komise bylo zabito nejméně 193 osob včetně 40 mladistvých. 20 000 mladých Etiopanů bylo údajně uvězněno v pracovních táborech.
 • 19. října 2006 - zatčena JalemzudBekeleová, právnička zabývající se otázkami lidských práv pracující pro Evropskou komisi v Addis Abebě, ve chvíli, kdy se ji snažili její kolegové odvést do Keni
ivot v etiopii
Život v Etiopii
 • hospodářství - orientováno na zemědělství ( 80 % pracující populace ) - vývoz kávy, luštěniny, kůže, olejnatá semena

- výroba v nedávné minulosti utrpěla v důsledku opakujících se období sucha

 • průmysl – pouze 8% pracujících, výroba potravin, textilu, hutnictví, výroba cementu
 • země patří do skupiny tzv. Vysoce zadlužených chudých zemí - jedna z nejchudších zemí světa. Hospodářský rozvoj brzdí také pozůstatky socialistické vlády. Stát stále vlastní veškerou půdu a pronajímá ji
 • obyvatelstvo - pestré národnostní i náboženské složení. Nejpočetnější etnika : Amharové, Tigrejci a Oromové, Sidamové, Šankelové, Somálci, Afarové a Guragové.

Asi polovina obyvatel se hlásí k Islámu, 35-40 % k Etiopské ortodoxní církvi Tewahido církvi. Asi 12 % obyvatel stále vyznává původní kmenová náboženství.

 • písmo - pracovní a úřední jazyk amharština, která používá speciální písmo bez standardizované transkripce do latinky.
etiopie v kostce
Etiopie „v kostce“
 • Rozloha : 1 130 139 km2
 • Počet obyvatel : 75 mil.(2004) – hustota zalidnění : 59 obyv./km2
 • Vznik : již 1000 př.Kr. – stará civilizace
 • Státní zřízení : republika
 • Správní členění : 9 národnostních spolkových státu a 2 města Addis Abeba a Dire Dawa
 • Hlavní město : Addis Abeba
 • Náboženství : etiopská ortodoxní církev Tewahido 38-50%, muslimové 32-45%, animisté 12% a jiné původní kmenová náboženství
 • Historie : dlouhá a složitá, na území se zřejmě vyvinul i homo sapiens, vznik kolem začátku letopočtu, vznikla Aksumská říše ( silně křesťanská oblast - vedle Egypta důležitá oblast )
 • - v 16.stol.napadena muslimy a ubránila se, poté rozpad říše
 • - v 19.stol. při koloniálním dělení Afriky E jako jediný stát uhájil svou nezávislost! (+ Libérie )
 • 1935-41 - zemi okupovali Italové
 • zásadní role posledního císaře Haile Selassie – svržen roku 1974 – svržení monarchie – nastolení socialismu
 • 1977 – územní spory se Somálskem vyústily ve válku = etiopsko-somálská válka. Konec roku 1991 ( Etiopie zvítězila ) a v r.1993 se od Etiopie oddělila Eritrea
 • 1994 – nová ústava upravující i současné politické zřízení – republika
 • moc zákonodárná – dvoukomorový parlament ( 665 lidí )
 • poslední volby 2005 – potvrzen mandát MäläseZenawiho - výsledek voleb ale zpochybnila opozice i někteří zahraniční pozorovatelé a EU – protivládní demonstrace – zabito asi 200 lidí a uvězněno mnoho opozičních vůdců, novinářů… 20 000 mladých Etiopanů bylo údajně uvězněno v pracovních táborech – např.2006 - zatčena J.Bekeleová, právnička zabývající se otázkami lidských práv pracující pro Evropskou komisi v Addis Abebě
 • život – orientace na zemědělství – káva, luštěniny, kůže ( 80% pracujících, 8% průmysl ) – velké ztráty v důsledku opakujících se období sucha
  • během občanské války a velkého sucha zemřely miliony obyvatel
  • kojenecká úmrtnost je 93 %
 • školství – více jak polovina lidí nad 15 let neumí číst ani psát, nejsou finance na školství, organizace Člověk v tísni podporuje, staví školy, školí pedagogy atd.
 • patří do skupiny tzv.vysoce zadlužených chudých zemí světa – jedna z nejchudších zemí světa – brzdí to i stát vlastnící a pronajímající veškerou půdu
som lsko
SOMÁLSKO
 • Rozloha 637 657 km² (41. na světě)
 • Počet obyv.: 8 025 190 (2003)
 • Hustota zalidnění : 12 obyv./ km²
 • sousední státy : Etiopie na západě, Džibutsko na severozápadě a Keňa na jihozápadě
 • Jazyk : somálština, arabština
 • Náboženství : islám
 • Hlavní město : Mogadišo (Muqdisho)
 • Státní zřízení : anarchie
 • Prezident Abdullahi Yusuf Ahmed

(de jure - centrální vláda nefunguje)

 • Předseda vlády Ali Mohamed Ghedi (de jure - centrální vláda nefunguje)
 • Vznik 1. července 1960 (nezávislost na Velké Británii a Itálii)
 • Měna : somálský šilink (SOS)

Hymna Somaliyaay toosoo

som lsko historie
Somálsko - historie
 • před kolonizací obýváno různými etniky - nejpočetnější Somálské kmeny již před 2500 lety
 • kolem roku 900 n.l. pronikl do oblasti islám
 • v pozdním středověku vznikaly ze somálských měst městské státy a království (nejvýznamnějším Adalský sultanát)
 • 15.stol.- etiopsko-somálské války - otočily vývoj Somálska, Etiopané byli poraženi somálským sultánem Ahmadem Gureyem z Adalu, a skončila tak etiopská okupace Somálska, která trvala celé století a začala krátká okupace Etiopie.

Etiopii přišla na pomoc portugalská vojska, která zničila téměř celou armádu Adalského sultanátu (zahynul i sultán Gurey). Krátce po smrti sultána se Adalský sultanát zhroutil. V pozdější době vznikly další sultanáty, následníci městských států (Geledi, Hobyo)

 • 1960 - Somálsko získalo nezávislost ; předtím bylo rozděleno do dvou kolonií,

britské a italské

 • 1969 - vojenským převratem se dostal k moci diktátor Maxamed SiyaadBarre, který pak zůstal u moci dalších 22 let, do roku 1991
 • po válce s Etiopií v r.1978 se začaly objevovat první opoziční skupiny.

V čele jedné z nich, Hnutí za spásu Somálska, stál pozdější prozatímní prezident, Cabdullaahi Yuusuf Axmed.

 • 1991 - Barre byl svržen, vítězní polní velitelé se pak ale pustili do sebe navzájem a začala občanská válka, která dodnes neskončila. Situaci se snažila uklidnit OSN vysláním mezinárodních sil koncem roku 1992. Situace však zůstala nestabilní, síly byly během roku 1995 kompletně staženy za pomoci americké armády (která byla součástí těchto sil)
 • Somálsko existuje pouze formálně = země nemá uznávanou vládu a je rozdělená na několik regionů, které jsou v rukou vlád mezinárodně neuznaných republik: Somaliland, Puntland, Prozatímní přechodné vlády, etiopské armády a místní klany.
som lsko sou asnost
Somálsko - současnost
 • 1991 – klanoví vůdci svrhli diktátora Mohameda Siada Barreho, zemi zachvátil chaos, a probíhá občanská válka.
 • 2000–2004 - prezidentem Přechodné národní vlády Cabdiqaasim Salaad Xasan. Přechodná vláda měla pod kontrolou jen části hl.města Mogadišo, zbytek země zůstával v rukách polních velitelů.
 • 10. října 2004 - Xasana vystřídal Cabdullaahi Yuusuf Axmed, zvolený přechodným exilovým parlamentem v keňském Nairobi. I jeho vláda zůstala slabá a nepodařilo se jí získat skutečnou kontrolu nad Somálskem.
 • Na severozápadě se mezitím odtrhlo území zvané Somaliland, vyhlásilo nezávislost a udržuje si politickou stabilitu, nezávislost však nebyla mezinárodně uznána
 • Puntland, na samé špičce Afrického rohu, vyhlásilo „dočasnou nezávislost“ s úmyslem vrátit se jako autonomní území, až bude fungovat centrální vláda.
 • Na jihozápadě byl ustaven stát Jubaland, jenž rovněž vyhlásil nezávislost, vzápětí byl však pohlcen větším celkem Jihozápadní Somálsko, který se později dostal pod kontrolu Přechodné vlády.
 • 2004 - vlna tsunami, zřejmě způsobila šíření nebezpečného toxického odpadu zde umístěného, což asi způsobuje zdravotní problémy obyvatel. Celkový rozsah katastrofy nebylo vzhledem k nestabilní situaci možné zjistit
 • 2006 - začal posilovat Svaz islámských soudů, který ovládl většinu jihozápadu země včetně Mogadiša a začal véstrozhovory s Přechodnou vládou o budoucím uspořádánízemě. Ty skončily neúspěšně a mezi oběma stranami se rozhořel vojenský konflikt.
 • 2006 – koncem roku se v konfliktu na straně Přechodné vlády začala aktivně angažovat armáda Etiopie, což znamenalo zvrat v konfliktu. Svaz opustil Mogadišo a postupně byl donucen k ústupu ze všech větších měst na jihu země a přešel na partyzánský boj.
 • Od 8. ledna 2007 se bojů proti Svazu účastní i Armáda Spojených států, která svaz podezřívá ze spolupráce s teroristickou sítí Al-Kájda.
ivot v som lsku
Život v Somálsku
 • hospodářství - země stále patří mezi nejchudší státy světa s odhadovaným

HDP 600 $ ročně na obyvatele. Nejvýznamnější sektor - zemědělství.

 • zásoby ropy v Puntlandu zůstávají kvůli nestabilní situaci nevyužité, nerozvíjí se silniční infrastruktura. Elektřinu dodávají jednotliví majitelé naftových generátorů.
 • prudký rozvoj zaznamenávají telekomunikace, letecká doprava, bankovnictví
 • obyvatelstvo - počet těžké odhadovat, poslední sčítání proběhlo v r.1975. Odhaduje se na 8,9 mil., jiné odhady udávají až 15miliónů.
 • Cca 60% obyvatel není trvale usazeno a kočuje. Dalších 25 % jsou usedlí zemědělci žijící hlavně v jižní části země, zbylých 15% žije ve městech(hl.Mogadišo)
 • občanská válka vyhnala do okolních státu i celého světa asi 1 milion obyvatel.
 • nízká úroveň zdravotní péče, novorozenecká úmrtnost až 10%, 5-ti let se nedožije 25% dětí. Průměrná délka života asi 48 let. Naopak v porovnání s okolními státy je velmi nízká rozšířenost viru HIV (asi 2% populace)
 • soukromé školství nahradilo předválečné nekvalitní státní školství, 80% obyvatel zůstává negramotných
 • většina obyvatel jsou sunnitští muslimové
slide12

Somálská vesnice

Somálští kočovníci

Hlavní město Mogadišo

som lsko v kostce
Somálsko „v kostce“…
 • Rozloha : 638 tisíc km2 ( asi půlka Etiopie )
 • Počet obyvatel : 8 mil.(2003) – ale těžko odhadnout, možné až 15 milionů Hustota zalidnění : 12 obyv./km2
 • Vznik : 1960 – nezávislost na Itálii a VB
 • Státní zřízení : anarchie – země nemá uznanou vládu a je rozdělená na regiony Somaliland, Puntland atd. v rukách Přechodné prozatímní vlády, armády, místních znepřátelených klanů
 • - už 15 let nemá ústřední vládu ( Etiopie i Západ chce zabránit vzniku státu v rukou milic islámských soudů )
 • Hlavní město : Mogadišo
 • Etnika : Somálci 98 % Náboženství : sunnitští muslimové 99,8 % ( islám )
 • Historie : kočovné kmeny, poté městské státy válčící s Etiopií, etiopsko-somálské války již v 15.století.
 • přišlo chaotické období „přerozdělování kolonií“ koncem 19.století – a to mezi Francii, Itálii a VB = země rozdělena na Francouzské Somálsko (dnešní Džibutsko), Italské Somálsko a Britské Somálsko a poté složité válčení a obsazování území… ale výsledkem :
 • 1960 – spojení Italského a Britského Somálska a vyhlášení nezávislé republiky !!
 • 1969– vojenský převrat a k moci se dostává marxistický diktátor M.S.Barre !!
 • 1977 – válka s Etiopií, poté občanská válka ! - rozdělení na území ovládané jednotlivými frakcemi, např.Hnutí za spásu Somálska ( v čele pozdější prezident Axmed )
 • 1991 – Barre svržen! , ale velitelé se pustili do sebe a občanská válka, která se dá říci trvá dodnes
 • - během 1991-1993 se odhaduje smrt 300 000 lidí kvůli hladu
 • - OSN intervenovala, snažila se, vyslala koncem r.1992 mezinárodní síly, ale 1995 je stáhla
 • přelom 21.století – prezident Xasan, vystřídán r.2004 Axmedem, který byl zvolen přechodným exilovým parlamentem v Keni, ale stejně slabá vláda!
 • mezitím se odtrhlo území zvané Somaliland, vyhlásilo nezávislost a udržuje si politickou stabilitu ( není mezinárodně uznáno ), Puntland, vyhlásilo „dočasnou nezávislost“ s úmyslem vrátit se jako autonomní území až bude fungovat centrální vláda, Jubaland, jenž rovněž vyhlásil nezávislost, vzápětí byl však pohlcen větším celkem Jihozápadní Somálsko, který se později dostal pod kontrolu Přechodné vlády
 • 2006 - začal posilovat Svaz islámských soudů !, který ovládl většinu jihozápadu země včetně Mogadiša a začal véstrozhovory s Přechodnou vládou o budoucím uspořádánízemě – neúspěšné! a spory = mezi nimi vojenský konflikt
  • koncem roku se na straně Přechodné vlády začala aktivně angažovat armáda Etiopie, což znamenalo zvrat v konfliktu. Svaz opustil Mogadišo a postupně byl donucen k ústupu ze všech větších měst na jihu země a přešel na partyzánský boj !
  • od 8.1.2007 se bojů proti Svazu účastní i Armáda Spojených států, která svaz podezřívá ze spolupráce s teroristickou sítí Al-Kájda
 • život – patří mezi nejchudší státy světa – peklo pro humanitární operace !
 • zemědělství převažuje, zásoby ropy nevyužívány
 • 60% obyvatel není usazeno, ale kočuje
 • nízká úroveň zdravotní péče – až 35 % dětí se nedožije 5-ti let, průměrná délka života je 48 let
 • soukromé školství, které navštěvuje jen asi 15% dětí, udává se až 75% negramotnost!
 • další pohromou vlna tsunami – rozšíření toxického odpadu ( který na pláže byl v minulosti dovezen ze Západu ) – špatný zdravotní stav lidí, celkem nízká rozšířenost viru HIV ( 2% populace )
 • "Somálsko je místo katastrofy," řekl deníku místní rybář. "Kdo přežil sucho, musel bojovat se záplavami. Kdo přežil záplavy, toho zničila občanská válka. A ten, kdo se vypořádal se vším jmenovaným, viděl přijít tsunami.“
eritrea
ERITREA
 • Rozloha : 121 320 km²
 • Počet obyvatel : 4 561 599 (odhad 2005)
 • Hustota zalidnění : 38 / km²
 • Jazyk : tigriňňa (úř. jazyk), afarština, arabština, tigrejština a kunama, jiné kušitské jazyky
 • Hlavní město : Asmara
 • Státní zřízení : přechodná vláda
 • Hlava vlády prezident ISAIAS Afworki (od 8. června 1993)
 • Vznik 24. května 1993 (nezávislost na Etiopii)
 • Měna : nakfa

Hymna Ertra Ertra Ertra

eritrea historie
Eritrea - historie
 • 5.stol.př.n.l. – vznik království s centrem v Aksúmu (dnes sev.Etiopie), založené lidem přišlým z Arabského poloostrova
 • v druhé pol.4.stol. bylo jako státní náboženství přijato křesťanství
 • 7.stol.- království začalo kvůli moci muslimského chalífátu upadat (hosp.izolace) a bylo zatlačováno do vnitrozemské vysočiny.
 • 10. stol. - definitivně podlehlo vládcům dynastie Zagwe z oblasti etiopské vysočiny - od té doby západní část Eritreje až do 19. stol. více či méně volnou součástí etiopských říší
 • 1520 - západního eritrejského pobřeží se zmocnili Portugalci, v pol.století je rovněž na krátkou dobu vystřídali Turci. Východní část Eritreje byla pod mocí různých muslimských státečků, z nichž nejvýznamnější byl sultanát Adal (1520-1660).
 • počátek 19. století – turecká moc se znovu vrátila, když západ a střed Eritreje dobyl egyptský vládce Muhamad Alí
 • pol.19.stol.- začala sílit přítomnost Evropanů, především Britů a Italů (italská moc započala, když katolický kněz Giuseppe Sapetto zakoupil r.1882 od afarského sultána přístav v Asebu pro it.obchodní společnost )
 • 1885 - Egypťané a Britové Italům předali Masawu. Italové obě města spojili pod jednu správu a využili zmatků v Etiopii, která si činila na oblast pobřeží nárok, a z obou měst do roku 1890 ovládli území dnešní Eritreje, kde zřídili kolonii. Území dali jméno Eritrea podle řeckého starověkého názvu Rudého moře (erythros=rudý).
 • počátek 20. stol. - až téměř do 1SV se Italové spokojovali s nepřímou správouskrze místní vládce. Fašistická italská vláda (od 1920) začala provádět zábory půdy pro koloniální účely a v kolonii rovněž silně vzrostl počet usazených Italů.
 • 1935 - využila Itálie Eritreje k napadení a obsazení Etiopie, s níž byla spolu s Italským Somálskem spojena do Italské východní Afriky. Vstup Itálie do 2.svět.války vedl k obsazení těchto kolonií britským vojskem v letech 1941/42 a Eritrea se stala britským protektorátem.
eritrea sou asnost
Eritrea - současnost
 • po 2.svět.válce - Britové ji chtěli rozdělit mezi Súdán (západ a sever) a Etiopii (zbytek)
 • OSN zřídila vyšetřovací komisi - měla zjistit přání obyvatel ohledně své budoucnosti, její členové však nebyli schopni se shodnout na výsledném stanovisku. Západní státy a hl.USA nakonec prosadily ze strategických důvodů (cesta k Suezskému průplavu) spojení s Etiopií, která tehdy byla spojencem USA. Eritrea se stala formálně autonomním státem s vlastním parlamentem spojeným s Etiopií ve federaci.
 • Etiopský císař Haile Selassievšak od počátku federální dohody porušoval - Eritrea byla zbavena samostatných příjmů v podobě cel a daní, noviny byly cenzurovány, tigriňa a arabština byly ve školách zakázány a nahrazeny amharštinou, dokonce byly zakázány eritrejské polit.strany
 • 14. listopadu 1962 - za nečinného přihlížení záp.států zastrašeni přítomností etiopských vojáků v budově svého parlamentu nakonec odhlasovali eritrejští poslanci zánik federace a plné spojení s Etiopií, která Eritreu učinila svou provincií.
 • Eritrejci požadující již od konce 2SV plnou nezávislost, reagovali zesílením ozbrojeného boje proti etiopské vládě, který začal ojedinělými akcemi již v září předchozího roku. Během následujících let se vytvořily dvě odbojové organizace - muslimská a konzervativní Eritrejská osvobozenecká fronta a křesťanská a marxistická Eritrejská lidově osvobozenecká fronta. Světové velmoci z důvodů svých polit.zájmů po stabilitě etiopského režimu eritrejský odboj ignorovaly.
 • Válka za nezávislost zesílila po roce 1974, kdy byl etiopský císař Selassie svržen marxistickou chuntou Derg. Brutalita nového vládce Mengistu Haile Mariama vůči povstalcům vedla k tomu, že se smýšlení téměř všech Eritrejců obrátilo k podpoře plné nezávislosti.

Derg si od Sovětského svazu vyžádal proti povstalcům vojenskou pomoc v podobě dodávek zbraní, přestože však byly jeho jednotky lépe vyzbrojeny, ELOF (která se z obou organizací prosadila a zatlačila druhou do pozadí) byla schopna vládní vojska porážet a do roku 1990 obsadit 90% eritrejského území. Rozhodující roli pro ukončení války měla nová politika Sovětského Svazu, který koncem 80. let odmítl pokračovat ve vojenské pomoci etiopské armádě, a především pád samotné vlády Mengistu Haile Mariama v květnu 1991. V Etiopii se moci chopila Etiopská lidová revoluční demokratická fronta, která souhlasila s tím, aby se ELOF stala prozatímní eritrejskou vládou.

slide18
1993 - referendum, v němž se eritrejští voliči většinou 99,8% hlasů rozhodli pro nezávislost Eritreje na Etiopii. 28.5. téhož roku byla Eritrea přijata za člena OSN. V následujících červnových volbách byl dosavadní vůdce ELOF Isaias Afewerki zvolen prvním prezidentem státu. ELOF změnila název na Lidovou frontu pro demokracii a právo a stala se jedinou legální politickou stranou.
 • Budoucnost nového státu komplikovaly neujasněné, nevyznačené jižní hranice s Etiopií. Proto byla hned v roce 1993 ustavena hraniční komise, aby vyřešila rozhraničení sporných území. Etiopie však mařila její práci a v roce 1997 tiše vyhlásila svůj nárok (vydáním map, které poskytla zahraničním velvyslanectvím) na území rozkládající se za hranicí ustanovenou italsko-etiopskými smlouvami z počátku 20. století.
 • Ozbrojené boje vypukly začátkem května 1998 - eritrejské ozbrojené jednotky obsadily sporná území, především na jihozápadě. Etiopie odpověděla tankovými protiútoky a leteckým bombardováním Asmary, načež eritrejské letectvo bombardovalo severoetiopská města Adigrat a Mekele. Válka se rozvinula na třech frontách a poškodila oba válčící státy. Z Etiopie bylo vyhnáno 77 000 lidí eritrejského původu, Eritrea přišla o 19 000 vojáků, obě země navzdory hosp.potížím utratily stovky miliónů dolarů za nové vojenské vybavení.
 • Eritrejská vláda začala podporovat Oromijskou osvobozeneckou frontu usilující o nezávislost oromijských oblastí ve střední a jižní Etiopii, etiopská vláda pak nepřímo podporovala Eritrejskou islámskou spásu, ozbrojenou skupinu, která páchala atentáty na eritrejsko-súdánské hranici.
 • Eritrejsko-etiopskou hranici hlídají příslušníci mírových sil OSN
 • Přes mezinárodní výzvy k zastavení bojů podnikla Etiopie v květnu 2000 mohutnou ofenzívu, při které prolomila eritrejské linie, pronikla hluboko za hranice a obsadila asi čtvrtinu eritrejského území, načež prohlásila válku za ukončenou.
slide19
válka zavinila smrt 70 000 lidí, Eritrea se ocitla ve velice tíživé situaci, musela souhlasit se zastavením bojů a mírovým vyjednáváním
 • mezi válčícími stranami ustanovena 25 km široká demilitarizovaná zóna střežená vojáky OSN
 • duben 2002 - ustanovena hraniční rozhodčí komise, ta rozdělila sporná území mezi oba státy a určila konečnou hranici, zejména přiřkla Eritreji pohraniční město Badme, o nějž byly největší spory
 • Etiopie rozhodnutí zprvu odmítala a ponechala své vojáky ve sporných oblastech,

v listopadu 2004 je nicméně „v principu“ přijala, ale požadovala další jednání (vojáci nebyli staženi). To Eritrea odmítla, načež Etiopie přesunula blíže ke společným hranicím další ozbrojené jednotky.

 • Eritrea a Etiopie se zatím nevrátily k mírovému stavu a hrozí nebezpečí, že válka opět propukne
 • 2005 - oba státy ke společné hranici přemístily další vojáky a tanky, Eritrea navíc zakázala mírovým jednotkám OSN provádět kontrolní lety a omezila jejich pozemní pohyb
 • Politické uspořádání - nevstoupila v platnost ústava (přijatá 1997) - státní úřady mají formálně dočasný charakter. Zákonodárnou moc má jednokomorový parlament, Národní shromáždění se 150 poslanci, jehož předsedou je prezident. V současné době pocházejí jeho členové výhradně z řad Eritrejské lidové osvobozenecké fronty. V čele státu stojí parlamentem volený prezident, který je zároveň předsedou vlády, jež má v současné době 16 ministrů. Vláda spolu s regionálními guvernéry tvoří Státní radu, jejímž předsedou je prezident.
 • Muslimské obyvatelstvo je podřízeno rovněž Soudu pro šaríu, který rozsuzuje záležitosti rodinného práva. Existují i vojenské soudy. Volební právo má veškeré obyvatelstvo po dosažení 18 let věku.
slide20
Zákonodárství většinou založeno na etiopském zákoníku z r.1957 s pozdějšími změnami, ucelený obchodní, občanský a trestní zákoník neexistuje. Částečně se užívá též zvykové právo a muslimské právo šaría.
 • Politická situace Eritreje neuspokojivá, podobá se situaci ve většině afrických států;

Eritrea je v současnosti autoritativním státem

 • Lidová fronta pro demokracii a právo je jedinou povolenou politickou stranou
 • Svobodné celostátní parlamentní volby již byly několikrát vyhlášeny, ale vždy (naposledy v r.2001) byly opět odloženy na neurčito ; rovněž prezidentské volby plánované v r.2001 se zatím neuskutečnily
 • V zemi potlačovány nezávislé sdělovací prostředky, jediný stálý zahraniční novinář, zpravodaj britské stanice BBC, byl nucen dočasně v r.2004 opustit zemi (od února 2005 má stanice v Eritreji nového dopisovatele)
 • 2001 - vláda ukončila činnost všech soukromých tištěných sdělovacích prostředků, otevření kritici vlády jsou podle zahraničních pozorovatelů drženi bez soudu ve vězení, někdy i na utajených místech. Na žebříčku zemí podle novinářské svobody je Eritrea na 163. místě (ze 197).
 • Vláda omezuje cesty cizích diplomatů mimo Asmaru a snaží se bránit stykům občanů s cizinci. Proti kritikům a nepohodlným osobám se užívá též nucená a prodlužovaná služba v armádě. Vláda vyhlásila nulovou toleranci korupce, ta je však přesto vážným problémem
 • Ani v náboženské oblasti není Eritrea svobodná - stát v květnu 2002 uznal pouze muslimské a křesťanské katolické, ortodoxní a protestantské luteránské vyznání, ostatní náboženství a náboženské směry nejsou registrovány a nemohou svobodně vykonávat náboženské obřady, jsou nuceny poskytovat státu údaje o svých členech, kteří jsou často vězněni.
ivot v eritrei
Život v Eritrei
 • obyvatelstvo - antropologicky náleží k přechodnému typu mezi bílou a černou rasou. Je rozděleno do 9-tietnickýchskupin, v nichž převažují tigriňská (48 %) a tigrejská (35 %). Jazykově se rozeznávají 3 skupiny : semitská (tigrejština a tigriňa, jimiž úhrnně mluví 83 %) na západě a ve středu státu, nilotská (5 % ) na jihozápadě a kušitská na východě (11 %). Severní pobřeží a ostrovy osídleny arabsky mluvícím obyvatelstvem.
 • náboženství - převažující vyznání křesťanství a islám, každé z nich vyznává asi 50 % obyvatel. Většina křesťanů náleží k Eritrejské ortodoxní církvi, existují i malé skupiny katolíků a protestantů. Muslimové náležejí převážně k sunitskému směru. Vyznavačů animistických náboženství je nepatrně. Náboženské spory v zemi nejsou.
 • věková struktura odpovídá char.rozvojových zemí: 45 % obyvatel je mladších 14 let, průměrná délka života je u mužů 51,1 let, u žen 53,2 roku. Roční přirozený přírůstek je přibližně 2,5 %. Ve městech žije 19 % obyvatel.
 • zdravotní péče – výdaje činily v roce 2002 5,1 % HDP. Nemocných AIDS je 60 000 dospělých, což je 2,7 % obyvatel (odhad r.2003). V pobřežních oblastech, na západních planinách a v okolí města Keren se šíří malárie. Veřejná zdravotní péče se poskytuje především v Asmaře, v ostatních částech států je téměř nedostupná.
eritrea v kostce
Eritrea „v kostce“
 • Rozloha : 127 320 km2
 • Počet obyvatel : 4,6 mil.(2005) Hustota zalidnění : 38 obyv./km2
 • Vznik : 1993 – nezávislost na Etiopii
 • Státní zřízení : přechodná vláda + Soud pro šáriu ( rodinné právo ) + zvykové právo – neexistuje zde ucelený občanský, obchodní a trestní zákoník – v současnosti autoritativní stát ( 1 pol.strana ) – potlačovány sdělovací prostředky – zákaz všech soukromých tištěných sdělovacích prostředků
 • + náboženská nesvoboda ( jen státem uznané církve náboženství )
 • Hlavní etnické skupiny : Tigrinyové, Tigréjci, Afarové Náboženství : muslimové 50% a křesťané 50%
 • Historie : už od 7.století pod etiopským vlivem až do 16.století, poté Turci, muslimové
 • - v 19.století pod vládou Egypta, poté Italů, kteří ji nepřímou správou ovládali až do 2.světové války
 • 1935 – využila jí k obsazení Etiopie, za 2.světové války se Eritrea stala britským protektorátem
 • po 2SV OSN zřídila vyšetřovací komisi, která měla zjistit mínění lidí, nedohodla se na řešení, a tak byla Západem prosazeno strategické řešení –spojení s Etiopií ( spojenec USA ) – autonomní stát s vlastním parlamentem s Etiopií ve federaci
 • avšak císař Selassie dohody porušoval, a 1962 – za přihlížení Západu byli eritrejští poslanci nuceni pod dohledem etiopské armády odhlasovat úplné spojení s Etiopií, a Eritrea se stala její provincií
 • vytvořen odboj, ale ignorován, snaha zesílena za doby svržení Selassieho, smýšlení všech Eritrejců k podpoře plné nezávislosti
 • 1993 – referendum a 99,8% hlasů pro nezávislost Eritrei na Etiopii, přijetí do OSN…. ale…
 • problém : neujasněné a nevyznačené hranice s Etiopií = ustanovena hraniční rozhodčí komise – ale nezdar …
  • 1998 – eritrejské jednotky obsadily sporná území = eritrejsko-etiopská válka ( velká ztráty lidí i peněz na obou stranách )
 • hranice hlídají mírové síly OSN, i přes mezinárodní výzvy Etiopie pronikla a roku 2000 obsadila Eritreu a vyhlásila válku za ukončenou
 • - Eritrea v tak tíživé situaci, musela souhlasit s koncem a mírovým vyjednáváním
 • OSN – zřídila 25 km širokou demilitarizovanou zónu, 2002 opět rozhodčí komise – přiřkla sporné město Badme Eritrei, Etiopie to zpočátku odmítala, ale 2004 přijala, ale žádala další jednání, Eritrea odmítla, a Etiopie přiblížila vojáky k hranicím…
 • = prostě není mírový stav a stále nebezpečí války
 • Současnost : rozvojová země, zdravotní péče téměř nedostupná, 2,8% HIV, šíření malárie
 • školství - velmi malá gramotnost ( 20% )
 • problém náboženský – snaha dostat pod kontrolu školy provozované náb.skupinami - 2002 eritrejská vláda zakázala činnost všech nezávislých náb.skupin, které nepatří k pravoslavné, katolické nebo luteránské církvi nebo k islámu, ale i lidé z těchto 4 skupin jsou zavíráni atd ?! - např.jsou zatýkáni a mučeni k smrti protestantští křesťané, evangelíci, adventisté, presbyteriáni… nezávislá protestantská společenství jsou vystavena intenzivnímu policejnímu dohledu od doby, kdy ministerstvo zahraničí USA označilo E jako „zemi zvláštního zájmu“ kvůli závažnému porušování svobody náb.vyznání. Vláda zjevně trpí „obavami, že lidé, kteří na prvním místě poslouchají Boha, by se nemuseli v určitých situacích zachovat jako vlastenci a dodržovat státem vydaná nařízení.“ + konfiskace majetku církví
 • obvinění, že svět uznává jen větší Etiopii, spojenec USA proti terorismu a v Somálsku podporuje protiteroristickou koalici
zdroje
Zdroje :
 • http://encarta.msn.com
 • http://encarta.msn.com/media_461533712_761573854_-1_1/Ethiopia_Flag_and_Anthem.html
 • http://encarta.msn.com/media_461534004_761554555_-1_1/Somalia_Flag_and_Anthem.html
 • http://encarta.msn.com/media_461527689_761576168_-1_1/Eritrea_Flag_and_Anthem.html
 • www.wikipedia.org
 • http://home.planet.nl/~hans.mebrat/
 • http://david.national-anthems.net
 • http://www.kbears.com/ethiopia/anthemtext.html