slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Zamościu Działalność OWSS na Lubelszczyźnie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Zamościu Działalność OWSS na Lubelszczyźnie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Zamościu Działalność OWSS na Lubelszczyźnie - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Zamościu Działalność OWSS na Lubelszczyźnie Kazimierz Wojtowicz wrzesień 2008. 3 edycja OWSS Zamość - 2008 na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej realizują: Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu w partnerstwie realizacji z :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Zamościu Działalność OWSS na Lubelszczyźnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Zamościu

 • Działalność OWSS na Lubelszczyźnie
 • Kazimierz Wojtowicz
 • wrzesień 2008

OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu

Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07 e-mail:kazik1301@wp.pl

slide2

3 edycjaOWSS Zamość - 2008na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

realizują:

Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu

w partnerstwie realizacji z:

Powiatowym Urzędem Pracy w Hrubieszowie

22-500 Hrubieszów, ul. Łazienna 5 - Dyrektor PUP mgr Sławomir Marciniuk

tel.\fax (084) 696 2691, (084) 696 2692  e-mail: luhr@praca.gov.pl i

Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 - Prezes Zarządu Przemysław Piechocki

Tel.: 061 887-11-66  kom: 506 144 856, e-mail: biuro@spoldzielnie.org

OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu

Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07 e-mail:kazik1301@wp.pl

slide3

Co to jest OWSS ?

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Zamościujest jednostką wspierającą potencjalnych założycieli spółdzielni socjalnej oraz nowo tworzone podmioty spółdzielcze na terenie województwa lubelskiego.

OWSS udziela bezpłatnej pomocy obejmującej:

usługi doradcze w zakresie prowadzonej przez spółdzielnie socjalne działalności i metod ich realizacji, restrukturyzacji profilu działalności spółdzielni dla uzyskania poprawy ich sytuacji finansowej,

poradnictwo prawne oraz księgowo-finansowe.

usługi edukacyjno-informacyjnena obszarze województwa lubelskiego w zakresie możliwości ubiegania się przez spółdzielnie socjalne o wsparcie finansowe EFS w ramach PO KL 2007-13,

OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu

Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07 e-mail:kazik1301@wp.pl

slide4

udzielanie grantów w formie konkursowej;dotacje dlanowo powstałych spółdzielni socjalnych (do 16 tyś. PLN)

i działających spółdzielni socjalnych, które podejmą proces restrukturyzacji profilu swojej działalności,

może udzielać pożyczek na opłacenie składek ZUS spółdzielców refundowanych przez Fundusz Pracy lub na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania udzielonego zamówienia publicznego lub wykonania powierzonej realizacji zadania publicznego, pożyczek na wadium składane podczas uczestnictwa w przetargu.

Z bezpłatnych usług OWSS Zamość mogą skorzystać:

• osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, osoby niepełnosprawne, bierne zawodowo, itp., • zainteresowani uczestnicy Centrum Integracji Społecznej (2 CIS-y) lub Klubu Integracji Społecznej (14 KIS-ów), 3 ZAZ-ów bądź Klubów Pracy, • grupy niepełnosprawnych, spółdzielnie pracy niepełnosprawnych, • grupy osób z podmiotów około biznesowych, etc.

OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu

Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07 e-mail:kazik1301@wp.pl

slide5

Punkt doradztwa i informacji w siedzibie SNSwZ (środa, czwartek w godz. 8.00- 12.00) prowadzi infolinię (telefon, e-mail)z ekspertami oraz praktykami w zakresie spółdzielczości oraz spółdzielczości socjalnej.

Kontakt:1) Przemysław Piechocki - Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6, tel. 061 887-11-66, e-mail:biuro@spoldzielnie.org2) Leszek Bukowski– Radca prawny OWSS Zamość, k. 691 391 181 e-mail: l.bukowski_1967@o2.pl3) Aleksandra Zając – Specj. finans.-księgowy OWSS Zamość, PUP Zamość, k. 507105122, e-mail: zajac_ola@poczta.onet.pl4) Kazimierz Wojtowicz– Koordynator OWSS Zamość, tel. 084 638 59 07, e-mail: kazik1301@wp.pl5) Andrzej Pakuła– konsultant, doradca OWSS Zam.- Bank Millennium O/Zamość,6) Aneta Kozieł – doradca zawodowy OWSS Zamość, PUP w Zamość,7) Ewa Popławska – pracownik biura OWSS- SNSwZ.

OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu

Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07 e-mail:kazik1301@wp.pl

slide6

W ramach OWSS Zamość przeprowadzono dwa 1-o dniowe warsztaty szkoleniowe nt. zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej (Dłhobyczów i Świdnik) oraz planuje się 2-dniowe szkolenie dla potencjalnych założycieli spółdzielni w Chełmie lub Stoczku Łukowskim.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na potrzebę praktycznego przedsta-wienia grupie/om założycielskiej spółdzielni dobrych praktyk spółdzielczych. Wizyta studyjna w spółdzielniach Wielkopolski (15 bezrobotnych) jest niezbędna celem uwiarygodnienia osobom nieprzekonanym lub o postawie zachowawczej korzyści płynących z tej formy samozatrudnienia.

W ramach akcji edukacyjno-informacyjnejna obszarze Lubelszczyzny

informujemy i przedstawiamy możliwości ubiegania się przez spółdzielnie socjalneo środki finansowe EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-13

W uzasadnionym przypadku dopuszcza się udzielenie pożyczki dla nowo-powstałej spółdzielni socjalnej na Lubelszczyźnie na m.in. na opłacenie składek ubezpieczeniowych spółdzielców refundowanych przez Fundusz Pracy.

OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu

Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07 e-mail:kazik1301@wp.pl

slide7

Konkurs grantów

ogłoszenia na stronach:www.ngo.pl i www.nowaszansa.zam.pl

Konkurs na granty Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Zamościu

autor(ka): Kazimierz Wojtowicz

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Zamościu przy SNSwZ ogłasza konkurs grantowy skierowany do działających spółdzielni socjalnych lub dla grup osób bezrobotnych, które są w trakcie rejestracji spółdzielni w KRS - z terenu województwa lubelskiego. Wnioski projektowe można składać do 30 września 2008 r.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów dotyczących wsparcia finansowego spółdzielni socjalnych oraz rozwój spółdzielczości socjalnej na Lubelszczyźnie.Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu realizuje działania wspierające rozwój spółdziel-czości socjalnej na terenie woj. lubelskiego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wsparcie realizowane jest m.in. na zasadzie udzielenia grantów na projekty istotne z punktu widzenia środowiska lokalnego dla działających spółdzielni socjalnych, które podejmą proces restrukturyzacji profilu swojej działalności do 10 tyś. zł oraz dla nowo powstałych w wysokości do 16 tyś. złotych dla jednego podmiotu spółdzielczego.

Termin ogłoszenia wyników konkursu 10 października 2008 r.

Wnioski należy przesyłać na adres:Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu ul. Św.Piątka 24, 22-400 Zamość

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Zamościu

Pytania należy kierować tel./ fax: 084 638 59 07 lub e-mail: kazik1301@wp.pl

W załącznikach do pobrania:zasady konkursu, wzory wniosków o przyznanie grantu (zał. nr 1), wzory biznesplanu (zał. nr 2)

OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu

Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07 e-mail:kazik1301@wp.pl

slide8

Wojewódzki Urząd Pracy w LublinieInstytucja Wdrażająca/IP2ogłosiła w sierpniu br. konkurs otwarty zPO KLPriorytet VI Rynek pracy otwarty dlawszystkich dla województwa lubelskiego

Poddziałanie 6.2Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

Uprawnieni Beneficjenci – wszystkie podmioty.

Grupy docelowe (instytucje, osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem doprojektu).

Typy projektów, m.in. wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni socjalnej) poprzez instrument:

środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości dla uczestników projektu, którzy na etapie realizacji wsparcia zarejestrowali działalność gospodarczą lub w formie spółdzielni/spółdzielni socjalnej o ile członkowiesą osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekciedo wysokości 40 tys. zł lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni/ spółdzielni socjalnej.Środki głównie na pokrycie wydatków inwestycyjnych umożliwiajacych funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa.

OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu

Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07 e-mail:kazik1301@wp.pl

slide9

Niestety, WUP w Lublinie (IP2) zawiesił nabór wniosków o dofinan-sowanie realizacji projektów z dn. 09.09.08 w konkursie otwartym nr 1/POKL/6.2/2008, gdzie ilość złożonych wniosków projektowych znacznie przekroczyła dostępną na konkurs alokację środków (na rok 2008).

SNSwZ (realizatorzy OWSS Zamość)napisali i złożyli (lipiec/sierpień 2008) partnerski wniosek projektowy w konkursie z PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej(na kwotę dofinansowania 402 420,00 zł

z okresem realizacji styczeń 2009- marzec 2010).

Dla prowadzących Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej lub inną jednostkę - powstaje problem, co zrobić z „absolwentami”. Przygotowanie do aktywności zawodowej tych osób wcale nie sprawia, że miejsca pracy na nich czekają. Bardzo często oni sami muszą znaleźć sobie pracę i robią to,jednak brakuje ram prawnych dla takiej działalności. Propozycja utworzenia spółdzielni socjalnej jest dobrym rozwiązaniem, ogniwem w rozwoju działań.

OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu

Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07 e-mail:kazik1301@wp.pl

slide10

Podmioty ekonomii społecznej

sektor

publiczny

biznes

(przedsiębiorcy)

konwencjonalny rynek

biznes

organizacje sektorapozarządowego  (prowa-dzące odpłatną lub nieod-płatną działalność)

Podmioty ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne- nie nastawione

na zysk, a raczej na „służebność” wobec swoich członków, borykają się z proble-

mami w zetknięciu z podmiotami komercyjnymi na wolnym rynku.

Przedsiębiorstwa komercyjne generują zyski, pozwalające im przetrwać na

rynku, a spółdzielnie socjalne nie zawsze. Stąd powstaje konieczność zewnętrz-

nego finansowania, np. z budżetu, zleceń zadań publicznych, grantów, etc.

OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu

Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07 e-mail:kazik1301@wp.pl

slide11

Spółdzielnie socjalne a firmy społeczne

 • Spółdzielnie socjalne, firmy społeczne bez względu na obszar w jakim funkcjonują posiadają charakterystyczne, wspólne cechy:
 • zyski wypracowane z działalności gospodarczej muszą być uspołecznione, muszą pozostawać w tych organizacjach i być przeznaczane na dalsze inwestowanie dla dobra członków,
 • spółdzielnie socjalne (min. 5 osób założycieli- osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych) i firmy społeczne zrzeszają ludzi zagrożonych wyklu- czeniem, mających problemy z integrowaniem się ze społeczeństwem i mają im pomóc w powrocie na rynek poracy.
 • Konkluzja:
 • spółdzielnia socjalna łączy w sobie dwa sektory: pozarządowy i przedsiębiorców,
 • firma społeczna jest podmiotem który realizuje cele społeczne z wykorzystaniem narzędzi biznesowych.

OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu

Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07 e-mail:kazik1301@wp.pl

slide12

Osoby bezrobotne, zakładające lub przystępujące do spółdzielni, mogą otrzymać od starosty wkład wsparcie z Funduszu Pracy (FP), w związku z tym rodzą się wątpliwości. Starostowie przyznając środki z FP, wymagają przedstawienia stosownego zabezpieczenia !!!

Przy wsparciu ze środków FP, grupa organizuje się w spółdzielnię i wspólnymi siłami realizuje projekt biznesowy działając na rzecz społecznej reintegracji jej członków. Analiza i wybór profili działania (kilka) w połączeniu z biznesplanami spółdzielnii szkoleniami branżowymi, to proces który musi być co najmniej wspierany przez instytucje rynku pracy ikonsultowany ze specjalistami w okresie 1- 3 lat !!! Jest to zatem zadanie dla powiatowych urzędów pracy, OWSS i innych instytucji.

Nie wszyscy członkowie spółdzielni znajdą zatrudnienie związane z aktualnym profilem działalności, dlatego źródłem przychodów spółdzielni socjalnej powinny byćdwie a nawet trzy rodzaje działalności.

OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu

Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07 e-mail:kazik1301@wp.pl

slide13

Typowe rodzaje działalności spółdzielni socjalnej

usługi

porządkowe

np. sprzątanie

pomieszczeń,

utrzymanie zieleni

usługi m.gastronomii

catering,

opieka nad dziećmi

osobami starszymi

usługi

remontowo-

budowlane

handel

różnego rodzaju

 • ważne jest dobranie profilu działalności spółdzielni do możliwości członków i posiadanych lub pozyskiwanych narzędzi pracy,
 • pożądany jest start spółdzielni od świadczenia prostych usług, profesjonalizacja działań i stopniowe poszerzanie oferty i zakresu usług,
 • wybór charakteru działalności spółdzielni, najbardziej pożądany jest wybór nisz rynkowych istniejących na lokalnym rynku,
 • sposobem zmiany nastawienia rynku oraz zdobycia klientów jest świadczenie dobrej jakości usług, wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,

OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu

Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07 e-mail:kazik1301@wp.pl

slide14

Możliwości dofinansowania spółdzielni socjalnej

- z Funduszu Pracy (PUP), PEFRON, z „Korkowego”, - z grantów i dotacji np. z OWSS, źródeł krajowych, - z podjęcia zadań na rzecz administracji publicznej, - wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL 2007-13.

Istotnym sposobem jest np. uczestniczenie spółdzielni w otwartych konkursach ofert na realizację zadań na rzecz administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obszary finansowania spółdzielni socjalnej

Europejski Fundusz Społeczny konsumowany przez Program OperacyjnyKapitał Ludzki; 60% środków dystrybuowanych przez regiony w latach 2008-2015 (www.efs.lubelskie.pl oraz www.wup.lublin.pl),

OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu

Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07 e-mail:kazik1301@wp.pl

slide15

Fundusz dla Organizacji Pozarządowychfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Geograficz-nego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla organizacji pozarządowych w latach 2007- 2010 (www.funduszngo.pl),

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejfinansuje Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej; konkurs na prowadzenie OWSS rozpisywany jest przez MPiPS co roku - w 2008 wyłoniono 16 Ośrodków(www.mpips.gov.pl),

Dla ułatwienia procesu tworzenia spółdzielni socjalnych, przygotowano system bezzwrotnych dotacji (konkursy grantowe) wspierający nowo tworzone i istniejące spółdzielnie socjalne, finansowany ze środków MPiPS, a realizowany przez Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej.

inne środki krajowe np.

z Programu Vademecum Dobroczyńcyprowadzonego przez Fundację Akademia Rozwoju Filantropii wraz z Fundacją Bankową im. L. Kronenberga (www.filantropia.org.pl), z Funduszu Incjatyw Obywatelskich MPiPS(www.pozytek.gov.pl), etc.

OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu

Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07 e-mail:kazik1301@wp.pl

slide16

Trochę o sukcesach:

 •  w roku 2007 (2 edycja) Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej prowa- dzony w partnerstwie przez SNSwZ i Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim bezpośrednio uczestniczył i wspierał 3 nowo tworzone spółdzielnie na Lubelszczyźnie,
 • lider partnerstwa – SNSwZ zostało wyróżnione nagrodą Ministra Pracy

i Polityki Społecznej w „Konkursie dobrych praktyk aktywnych form pomocy w 2007 roku”.

Dziękuję za uwagę

Kazimierz Wojtowicz - Koordynator OWSS Zamość

OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu

Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07 e-mail:kazik1301@wp.pl

slide17
OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ w Zamościu

Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24, tel. 084 638 59 07 e-mail:kazik1301@wp.pl