ketenoverleg oktober 2013 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ketenoverleg Oktober 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Ketenoverleg Oktober 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Ketenoverleg Oktober 2013. Agenda ketenoverleg. Welkom en opening Doel van dit ketenoverleg Terugblik CAK (zonder dia’s) Wachtlijstschoning Release 3.2 Pauze Ontwikkelingen AWBZ CIZ Ingezonden agendapunten Afsluiting. Doel van dit ketenoverleg. Samenwerking ketenpartners bevorderen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ketenoverleg Oktober 2013' - neve-robbins


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
agenda ketenoverleg
Agenda ketenoverleg
 • Welkom en opening
 • Doel van dit ketenoverleg
 • Terugblik
 • CAK (zonder dia’s)
 • Wachtlijstschoning
 • Release 3.2
 • Pauze
 • Ontwikkelingen AWBZ
 • CIZ
 • Ingezonden agendapunten
 • Afsluiting
doel van dit ketenoverleg
Doel van dit ketenoverleg
 • Samenwerking ketenpartners bevorderen
 • Onderlinge informatie uitwisseling maar geen beleidsvorming
 • Bespreken knelpunten in de keten
 • Agendapunten zorgaanbieders
korte terugblik
Korte terugblik
 • Samenvoeging teams AZR Helpdesk en Zorgtoewijzing Zwolle en Amersfoort
 • Sinds vorig jaar ook AZR-nl in AGIS regio’s
 • Helpdesk en Zorgtoewijzing nu ook in AGIS regio’s gehele dag bereikbaar (08:00 tot 17:00)
problematisch wachtenden
Problematisch wachtenden
 • Opdracht vanuit VWS. Uiterlijk 1-8-2013 alle problematisch wachtende cliënten administratief op orde.
 • Definitie PW: Cliënt ontvangt geen enkele vorm van zorg, ook geen overbruggingszorg.
 • Door goede samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgkantoor is dit doel gerealiseerd.
 • Zie diagram:
vervolg wachtlijsten
Vervolg wachtlijsten
 • In deze flow door gaan
 • Door AZR kwalitatief beter op orde te hebben, minder fouten in berichtenverkeer
 • Hoe verder? Landelijke afspraken volgen
doel release 3 2
Doel release 3.2
 • Verdere administratieve lastenverlichting in de keten
 • Aansluiten op ontwikkeling Toekomstbeeld IZO 2016 (platform-izo.nl)
input release 3 2
Input release 3.2
 • Input 3.2 afkomstig uit Monitor Informatie uitwisseling AWBZ
 • Punten afgestemd met ketenpartijen en getoetst onder zorgaanbieders
 • Voorgelegd aan Stuurgroep AZR en daar definitief vastgesteld
planning release
Planning release

De landelijke implementatie kent vier fases:

 • Fase 1: Voorbereiding 1 jan  –  1 juli 2013
 • Fase 2: Bouw software partijen 1 juli   –  1 okt 2013
 • Fase 3: Ketentest en migratie 1 okt  –  31 dec 2013
 • Fase 4: Nazorg en evaluatie 1 jan   –  1 apr 2014
inhoud 3 2
Inhoud 3.2
 • Verwijderen overbodige rubrieken
 • Aanpassing aanlevering negatief IB
 • Gebruik van geboortedatum aansluiten op GBA-systematiek
 • BSN overnemen vanuit berichtenverkeer
 • Conversie/opschoning van oude functies en activiteitcodes
 • Vereenvoudigen gebruik leveringsstatus
verwijderen overbodige rubrieken
Verwijderen overbodige rubrieken
 • UZOVI-code en verzekerdennummer
 • partner verhuist mee
 • ingangsdatum verblijf
 • status verblijf
 • ongeval
 • soort (functie)
 • vertaling ZZP (vertaalde functies)
 • leveringsvoorwaarde
negatief ib
Negatief IB
 • Negatief IB bevat geen functie of ZZP meer
 • Ingangsdatum negatief IB een dag later dan afgiftedatum IB
gebruik geboortedatum
Gebruik geboortedatum
 • Extra veld in EI-standaard
 • Onbekende waarde in geboortedatum vullen met 01
 • Geheel onbekend blijft waarde 01-01-1900

Waardes:

 • 1 - dag onbekend; alleen maand en jaar gebruiken
 • 2 - dag en maand onbekend; alleen jaar gebruiken
 • 3 - dag, maand en jaar onbekend; onbekende datum
bsn overnemen vanuit berichten
BSN overnemen vanuit berichten
 • Aanbieder mag gewijzigd BSN via berichtenverkeer aanleveren
 • Na check neemt Zorgkantoor correcte BSN over
conversie oude data
Conversie oude data
 • Functies 11, 12, 21, 51 en 52 verdwijnen uit de codetabellen
 • 21 verwijderen uit AZR-berichtenverkeer
 • Indien noodzakelijk conversie van 11, 12, 51 en 52 naar 81 en 82
 • Conversie conform landelijke conversieregels
vereenvoudiging gebruik leveringsstatus
Vereenvoudiging gebruik leveringsstatus
 • Aanpassing Technische Regel 84
 • Indien geleverde KLASSE ongelijk is aan KLASSE in de zorgtoewijzing of geleverde OPSLAG kleiner is dan OPSLAG in de zorgtoewijzing, dan geldt er geen beperking voor de waarde die LEVERINGSSTATUS mag bevatten.
conversietool
Conversietool
 • Taal in de keten 3.2
 • Conversiemodule CVZ beschikbaar tot 1 april 2014 (www.zorgregistratie.nl)
 • Testmodule 3.2
 • Informeer bij uw leverancier over uitlevering
testen
Testen
 • Achmea start testtraject met Plancare, Caress en E-novation
 • Informatie over mogelijkheid tot testen volgt
ontwikkelingen awbz 2014
Ontwikkelingen AWBZ-2014

VV&T

 • Geen afgifte ZZP 1 tot en met 3
 • Spoedzorg wordt gecontinueerd
 • Uitbreiding inzet SOG
ontwikkelingen awbz 20141
Ontwikkelingen AWBZ-2014

GZ

 • Uitbreiding inzet Behandeling
 • Groei VPT en extramuraal
 • Spoedzorg wordt gecontinueerd
 • Meerzorg
ontwikkelingen awbz 20142
Ontwikkelingen AWBZ-2014

GGZ

Overheveling intramurale GGZ:

 • VV&T en GZ: Geen GGZ-C pakket
 • GGZ: geen VV&T en GZ-pakket
ontwikkelingen awbz 20143
Ontwikkelingen AWBZ-2014

Visie VWS

 • Eigen mogelijkheden cliënt
 • Hulp voor niet-zelfredzame cliënt
 • Meest kwetsbare groepen recht op Kern AWBZ
ontwikkelingen awbz 20144
Ontwikkelingen AWBZ-2014

Nieuwe en aangepaste wetten

 • Langdurige Intensieve Zorg (LIZ kern-AWBZ)
 • Jeugdwet
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Zorgverzekeringswet (ZVW)
ontwikkelingen awbz1
Ontwikkelingen AWBZ

Hervorming langdurige zorg

 • Transitieplan in Tweede Kamer oktober 2013
 • Verdere afspraken nodig
 • Proeftuinen
 • Informatievoorziening AZR