Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING. Noi p aradigme în educaţia inginerilor Prof. Dr. Ing. Ioan DUMITRACHE Prof. Dr. Ing. Romeo SUSAN-RESIGA. www.creding.ro. Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING. Ingineri a:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - neve-robbins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

Noi paradigme în educaţia inginerilor

Prof. Dr. Ing. Ioan DUMITRACHE

Prof. Dr. Ing. Romeo SUSAN-RESIGA

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding1
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

Ingineria:

“Profesia în care cunoştinţele acumulate prin studiu, din matematică şi ştiinţele naturii, prin experienţă şi practică sunt aplicate cu judecată pentru a dezvolta căi pentru utilizarea economică eficientă a materialelor şi forţelor din natură în beneficiul umanităţii “ (ABET).

Ingineria are la bază ingineria cunoştinţelor – “know-what” şi ingineria de proces (KP) – “know-how“

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding2
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

Ştiinţa şi tehnologia – două componente esenţiale ale ingineriei

 • Diferite activităţi inginereşti se bazează diferenţiat mai mult sau mai puţin pe ştiinţă dar în mod cert au un nivel corespunzător al tehnologiei

 • Ştiinţa ajută să înţelegem lumea în timp ce ingineria ajută la schimbarea lumii

 • Scopul ingineriei este de a produce bunuri utile şi de a genera beneficii umanităţii

 • Ingineria si economia se combină sinergic pentru a transforma cunoştinţele ştiinţifice în produse sau servicii utile pentru societate sau în inovaţii tehnologice

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding3
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

Ştiinţa şi tehnologia – două componente esenţiale ale ingineriei

 • Ingineria necesită cunoştinţe prescriptive, procedurale şi non-propoziţionale cunoştinţe inginereşti: patente, inovaţii tehnologice, invenţii, proiecte artifacte, proiectare, implementare şi reparare

 • Gândire inginerească de la general la concret, de la abstractizări ştiinţifice la proiecte concrete, instrumente şi tehnologii

  Ştiinţa şi ingineria sunt interconecate prin bucle reactive şi proactive pentru a genera sinergii în care întregul este mai mare decât suma părţilor.

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding4
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

 • Cunoştinţele propoziţionalesunt:

  cunoştinţe descriptive

  cunoştinţele raţionale

  cunoştinţe declarative

 • Cunoştinţele non-propoziţionale includ tehnologia, practica, cunoştinţele tacite şi personale necesare pentru practica profesionala efectivă

  O integrare corespunzătoare a diferitelor cunoştinţe propoziţionale şi non-propoziţionale reprezintă o condiţie necesară pentru a practica efectiv profesia de inginer.

  Rezultatele ştiinţifice sunt în principal produse prin gândire abstractă în timp ce produsele inginereşti şi serviciile necesită raţionamente concrete, cu ancorarea în lumea reală.

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding5
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

Probleme reale

Cerinţe umane

Lucruri utile

Beneficii umane

INGINERIE

 • particularităţi

 • probabilităţi

 • concreteţe

 • practică

 • utilitate

Instrumente ştiinţifice, tehnologii şi sisteme suport

Cunoştinţe propoziţionale

ŞTIINŢĂ

 • certitudini

 • universalitate

 • abstractizare

 • teorie

Noi cunoştinţe

Progresul omenirii

Suport economic, social si politic

Cercetare/educaţie

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding6
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

 • Activităţileinginereştiimplică în mare măsură cunoştinţele tacite

 • Ingineria practicată este o activitate cu un puternic conţinut creativ iar intuiţia joacă un rol important în actul creativ

 • INGINERIA:

  - dezvoltarea de noi cunoştinţe (ştiinţă)

  - realizarea de noi obiecte (tehnologie)

  - elaborarea de noi cai de lucru de a realiza si a crea noi produse utile

  sau servicii (praxis, practica)

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding7
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

 • Engeneering is a skillful praxis – unde abilităţile sunt realizate prin experienţă profesională şi/saupracticăbazatăpecunoştinţe

Ştiinţă

Tehnologie

Practică

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding8
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

 • Ingineria are trei dimensiuni a căror integrare defineşpte activităţi inginereşti cu ponderi diferite în funcţie de poziţionarea în plan

INGINERIE

Metodologiiși management

Cunoștinteinginerești (inginerieștiintifică)

Dezvoltaretehnologicășiinovare

Tehnologie

dezvoltarea de noiproduse

Praxis

dezvoltarea de noi căide lucru

Știinta

dezvoltarea de noicunoștințe știintifice

Cunoștintepropoziționalesau know-that

Cunoștinteproceduralesau know-how

Cunoștintepersonale/tacite

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding9
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

T

Finanţe

Marketing

Vânzări

Know-How

cunoştinţe procedurale

Inovaţii tehnologice

Procese inginereşti

Produse la cererea pieţii

Industrie şi

Procese de Afaceri

K proporţionale

Know-That

Bunuri şi Servicii

S

Praxis

Software Engineering

Computer Engineering

Information System Engineering

Decision Suport Systems

Knoweledge Systems

Management Engineering

Executive Suport Systems

P

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding10
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

Ştiinţă

Probleme

Idei noi/Invenţii

Inginerie

Noi proiecte

Noi metodologii

Sisteme de fabricaţie

Management

Sisteme informative integrate

 • CERINŢE:

 • Suport economic şi financiar

 • Viziune/strategie

 • Management

 • Direcţii…

Industrie

Şi

Organizaţii de afaceri

Inovaţii tehnologice

Produse utile

Business Know-How

şi Praxis

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding11
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

Tehnologii

Praxis

Noi tehnologii, noi proiecte, produse, sisteme de producţie

Cunoştinţe propoziţionale

Knowhow&Praxis

Mediul industrial şi afaceri

Inginerie

Ştiinţă

K

Tehnologie ştiinţifică

Suport economic şi afaceri

Educaţie şi cercetare ştiinţifică

Educaţie şi cercetare inginerească

Crearea de bunuri şi servicii

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding12
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

 • EDUCAŢIE ÎN INGINERIE

 • Cerinţe pentru regândirea procesului formativ al viitorului inginer:

 • cunoştinţe largi, cu o bogată cultură

 • abilităţi tehnice cu important spirit antreprenorial

 • inovativ si capacitate de a acumula cunoştinţe, reală capacitate creativă

 • capacitatea de a înţelege şi transforma inovaţiile tehnologice în produse viabile-vandabile

 • flexibilitate şi mobilitate profesională

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding13
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

 • EDUCAŢIE ÎN INGINERIE

 • Educăm inginerii pentru secolul 21 având curicula din secolul 20 în instituţii din secolul 19?

 • Se cere:

 • Întărirea pregătirii fundamentale – Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică

 • Pregatire consistentă privind proiectarea inginerească în lumea reală inclusiv managementul calităţii

 • Considerarea ariilor de frontieră ale ingineriei

 • Abilitaţi sporite pentru comunicare orală şi în scris, lucrul în echipă

 • Formarea abilităţilor pentru analiză şi decizie creativă în rezolvarea problemelor

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding14
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

Educaţie ştiinţifică + Educaţie tehnică (tehnologică)+ practică inginerească

Creşterea eficienţei activităţilor inginereşti pentru producerea de bunuri utile şi beneficii umanităţii

 • GLOBALIZAREA ŞI INGINERIA

 • schimbări radicale generează globalizarea prin prisma proiectării, producerii, distribuirii produselor şi serviciilor de către economiile naţionale şi transnaţionale

 • activităţile inginereşti sunt în centrul acestor schimbări

 • Global Engineering

multiculturalitate

mobilitate geografică şi/sau virtuală

echipe multidisciplinare/multinaţionale

Cerinţe suplimentare pentru educaţia inginerilor

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding15
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

 • Relaţii între universităţi, industrie şi guverne pentru a pregăti viitorul inginer global

 • Activităţile de cercetare capătă noi cerinţe si restricţii concentrare infrastructură/resurseumane

 • Crearea de reţelecoloborativeinternaţionale atât în plan formativ dar şi în cercetare pregătire pentru cooperare internaţională

 • Interdisciplinaritate noi tehnologii, complexitate sisteme info-bio-nano CPS

 • sisteme de sisteme – SOS

 • Biotehnologii – medicină regenerativă, nano-roboţi

 • Nanotehnologii – biomateriale, organe artificiale, biologie

 • sintetică

 • Inteligenţă ambientală

 • Tehnologii asistive pentru populaţie în vârstă

 • Ingineria minţii

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding16
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

 • Noi paradigme în Educaţia Inginerească

 • Ingineria şi managementul cunoştinţelor într-o economie globală inovativă

 • Inginerii vor trebui să aibă abilităţi analitice consistente, abilităţi tehnologice şi practice bazate pe ştiinţele vieţii, neuroştiinţe, ştiinţa materialelor şi ştiinţa sistemelor complexe

 • Ingeniozitate practică şi creativitate cu reale abilităţi manageriale şi antreprenoriale

 • Educaţia pe parcursul vieţii adaptare la evoluţia ştiinţei şi tehnologiei, la evoluţia socio-economică şi culturală a lumii

 • Organizarea unui sistem formativ flexibil organizat pe mai multe niveluri cu finalizări bine definite în funcţie de performanţe şi cerinţe

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding17
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

 • Albert EINSTEIN

 • ”Învăţământul ar trebui astfel conceput încât ceea ce oferă să fie perceput ca un dar şi nu ca o datorie apăsătoare”

 • ”Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare şi bucuria cunoaşterii”

 • ”Ar fi bine să începi să-i înveţi pe alţii abia după ce ai învăţat tu însuţi ceva”

 • ”Nu privi niciodată învăţătura ca pe o datorie ci ca pe un prilej de invidiat de a cunoaşte frumuseţea eliberatoare a intelectului, pentru propria ta încântare şi spre folosul comunităţii căreia îi va aparţine munca ta de mai târziu”

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding18
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

 • Nicolae IORGA

 • ”Adevărul e pretutindeni dar nu-l recunoaşte decât acela care îl caută”

 • ”Idealul educaţiei este să dezvolţi ceea ce există ca înclinaţie în om şi să nu încerci a-i da însuşiri ce nu se găsesc ca punct de plecare în însăşi fiinţa lui”

 • Grigore MOISIL

 • ”Nimic nu costă mai mult decât neştiinţa”

 • J.F.KENNEDY

 • ”Dacă găseşti un drum fără obstacole probabil că acela nu duce nicăieri”

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding19
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

CONCLUZII

 • Ingineria reprezintă motorul dezvoltării societăţii;

 • Pregătirea viitorului inginer în concordanţă cu noua paradigmă a economiei şi societăţii bazata pe cunoaştere;

 • Pregătirea fundamentală în ştiinţă şi matematică reprezintă premiza formării unui inginer creativ, cu minte deschisă spre generalizări şi inovare;

 • Dezvoltarea capacităţii de viitor manager şi abilităţi de lider pentru viitorul inginer cu viziune strategică;

 • Regândirea întregului sistem de învăţământ tehnic cu accent pe asigurarea competenţelor şi abilităţilor de a rezolva probleme actuale şi de perspectivă.

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding20
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

CONCLUZII

 • Cultivarea capacităţii vizionare a viitorilor ingineri chemaţi să soluţioneze probleme complexe;

 • Schimbarea mentalităţii privind pregătirea de specialitate cu deschidere tot mai mare spre extinderea orizontului prin interdisciplinaritate şi multidisciplinaritate;

 • Formarea inginerului pentru a putea lucra în echipe complexe şi îmbunătăţirea capacităţii de comunicare a acestuia;

 • Reechilibrarea ponderii pregătirii fundamentale şi tehnologie în bugetul general de timp alocat pregătirii iniţiale ca viitor inginer;

 • Reconsiderarea sistemului de finanţare a specialităţilor tehnice în contextul complexităţii şi al eficienţei acestora pentru dezvoltarea societăţii;

 • www.creding.ro


Coali ia rom n pentru educa ia n inginerie creding21
CoaliţiaRomânăpentruEducaţiaînInginerie - CREDING

CONCLUZII

 • Inginerii trebuie pregătiţi pentru a avea:

  • Abilităţi analitice importante;

  • Ingeniozitate practică;

  • Creativitate;

  • Capacitate de comunicare;

  • Abilităţi manageriale şi de conducere vizionare;

  • Profesionalism şi înalte standarde etice;

  • Agilitate, dinamism, flexibilitate în gândire.

 • www.creding.ro