delphi yakla m yla teknolojik ng r
Download
Skip this Video
Download Presentation
Delphi yaklaşımıyla Teknolojik öngörü

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Delphi yaklaşımıyla Teknolojik öngörü - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

Delphi yaklaşımıyla Teknolojik öngörü. OĞUZ GÜRAL CİCERALİ DOĞAN ÖZTÜRK FATMA BULGUR. Japon – Alman İşbirliği. Giriş Delphi Yöntemi Japon Delphi Araştırması Alman Delphi Araştırması Japon Bulgularıyla ilgili Alman Sonuçları Genel Bulgular Her Alt Alan İçin Bulgular

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Delphi yaklaşımıyla Teknolojik öngörü' - nevaeh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
delphi yakla m yla teknolojik ng r

Delphiyaklaşımıyla Teknolojik öngörü

OĞUZ GÜRAL CİCERALİDOĞAN ÖZTÜRKFATMA BULGUR

Japon – Alman İşbirliği

slide2
Giriş
 • Delphi Yöntemi
 • Japon Delphi Araştırması
 • Alman Delphi Araştırması
 • Japon Bulgularıyla ilgili Alman Sonuçları
 • Genel Bulgular
 • Her Alt Alan İçin Bulgular
 • Veri Yorumlama ve Gelecek Araştırması
 • Türkiye İçin Yapılabilecek Çıkarımlar
İçerik:
slide3
Bu makale Japon Ulusal Bilim ve Teknoloji Politik Enstitüsü (NISTEP) ile Alman Fraunhofer Sistem ve Yenilik Araştırma Enstitüsü (ISI) tarafından 1991’den 1993’e kadar yapılmış ortak bir projeyi anlatmaktadır.
slide4
Japon Delphi anketi her 5 yılda bir yapılmaktadır. İlk olarak 1971’de yapılmıştır. 1992’de de NISTEP ve ISI ortak bir projede anlaşmışlardır.
slide5
Yaklaşık 3000 Japon uzman 16 farklı teknolojik alanda 1000’denfazla soruyu cevaplandırdı.Japonca sorular tercüme edilip 1000’den fazla Alman uzmanlara sorularak anket yapıldı.
japon delphi ara t rmas1
Bu araştırma metodik olarak Delphi metodunu kullanmaktadır.

Delphimetodu uzman görüşlerinin tek mevcut bilgi kaynağı olduğundan özellikle uzun vadedeki tahminler için faydalıdır.

Japon Delphi Araştırması
slide10
Bu araştırmanın amacı uzun vadeli bakış açısının Japonya’da ki teknolojik büyümenin gidişatını araştırma, böylece geleceğin bilimsel ve teknolojik politikalarının gelişimine katkıda bulunmak

ve özel teşebbüsün

bilimsel ve teknolojik

çalışmalarına çıkarım

sağlamaktır.

ger ekle tirme zaman
1995’ten önce
 • 2001 – 2005
 • 2005 – 2010
 • 2011 – 2015
 • 2016 – 2020
 • 2020’den önce değil
 • Fikri yok
Gerçekleştirme Zamanı:
do ru zaman belirleme
Yüksek
 • Orta
 • Düşük

Uluslararası İşbirliğinin Gerekliliği:

 • Kesinlikle gerekli
 • Gerekli
 • Yararlı
 • Gerekli değil
Doğru Zaman Belirleme:
ger ekle tirme s n rlar
Teknolojik problemler
 • Yasal hususlar
 • Kültürel etkenler
 • Geliştirme maliyetleri
 • Yatırım – Sermaye eksikliği
 • İnsan Kaynağı
 • AR&GE sistem yada değerleri
Gerçekleştirme Sınırları:
alman delphi ara t rmas
1990’dan beri ISI ve NISTEP birlikte çalışmaktadır. Federal Alman Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı (BMFT)’nınmaddi yardımıyla bir Alman Delphi araştırması planlandı. Bu araştırma Japon yaklaşımı örnek alınarak yapıldı.Alman Delphi Araştırması
slide16
Alman Delphi araştırması Japon Delphi araştırmasına göre 1 yıl gecikmeli başladı. Bunun temel sebebi de tercüme sıkıntısı ve coğrafi farklılıkların getirmiş olduğu problemlerdir.

Gecikmeyi gidermek ve araştırmayı çabuk bitirebilmek amacıyla iki online veri tabanı kullanılmıştır.

Bir ön test olarak kullanılan Enerji (Tek.Aln.7) dahil edilmedi.

slide18
Delphi prosedürünün büyük ölçüde ulusal etkilere ve özelliklere bağlı olmadığı Alman ve Japon araştırmalarının örtüşmesiyle kanıtlanmıştır.

Teknolojideki gelişme başlıca endüstri ülkelerinde bilgi eksikliği olmaksızın doğası gereği ‘uluslararası’ niteliğe sahiptir.

japon bulgular yla ilgili alman sonu lar
Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Soruları:

Bu alan Japon komite üyeleri tarafından toplamda 106 soru içeren 5 alt alanda incelenmiştir.

Bu alanlar:

 • Mikroelektronik
 • Optoelektronik
 • Bioelektronik
 • Bilgi Sistemleri
 • Yazılım
Japon Bulgularıyla ilgili Alman Sonuçları
slide20
Anketin analizinde soruların farklı gelişim evreleriyle ilgili olduğu dikkate alınmalıdır.

Bu evreler:

 • Keşif
 • Endüstriyel gelişim
 • İlk uygulama
 • Genel uygulama
slide21
Elektronik ve bilgi teknolojisi alanında sorulan sorular genellikle endüstriyel gelişim ve ilk uygulamaya aittir.

Mikroelektronik alt alanı 12’si ilk uygulama 5’i genel uygulamaya ait 21 soruyu kapsamaktadır. Diğer 4 alanla karşılaştırıldığında daha çok uygulamaya dönük bir alandır.

slide23
Toplam 18 sorudan 6’sı endüstriyel gelişim ve ilk uygulamaya ait olan optoelektronikmikroelektronikten daha az uygulamaya dönüktür.
slide25
Bioelektronik, 8’i endüstriyel gelişime ait 13 sorusuyla en küçük alt alandır ve bu da mikroelektronik ve optoelektronikten daha çok gelişim odaklı olduğunu göstermektedir.
slide27
Bilgi sistemleri alt alanında sorulan sorular endüstriyel gelişim, ilk uygulama ve genel uygulama kategorilerinde neredeyse eşit dağılmış 27 sorudan oluşmaktadır.
slide29
Yazılım alt alanı da bilgi sistemleri alt alanı gibi 27 sorudan oluşmaktadır ve keşif başlığı altında sınıflandırılmıştır.

Bu alt alanın konuları yazılım dizaynı ve mühendisliği, ses tanımlama gibi insan arabirimi ve yaratıcılık, karar alma ve tabi ki yazılım güvenliği gibi akıllı yazılım özellikleriyle ilgilidir.

genel bulgular
Japon ve Alman uzmanların tahminlerinin yeterliliği, gerçekleştirme zamanı ile kuvvetli ve olumlu anlamda bağlantılı olmuştur.
 • Daha önce yapılması gereken konuların tahmini daha kolaydır ve kararın doğruluğu daha yüksektir
 • Kısa vadedeki yeniliklerin öngörüsü uzun vadede yapılacak yeniliklerden daha kolay olduğundan bu bulgu ortaya çıkmıştır.
Genel Bulgular
slide32
Önümüzdeki 10 yılda yapılacak yenilikler bugünden laboratuarlarda mevcuttur, bu sebeple uzmanların gerçekleştirme zamanı ile ilgili tahminleri örtüşmüştür.
 • AR&GE için yeniliğin önemi, gerçekleştirme zamanı ile bağlantılı ekonomi ve toplum kavramları incelendiğinde önem tanımı Japon ve Almanlar açısından farklıdır.
slide33
Gerçekleştirmede görülen sınırlılıklar düşünüldüğünde ortaya atılan 7 sınırlılıktan en önemlisi teknolojik öğelerdir.
 • Japonlar uzun vadeli yeniliklerde uluslararası işbirliği yapmayı amaçlamaktadır.
 • Geliştirme ve ilk uygulama aşamalarındaki gerçekleştirme zamanı Japonya’da Almanya’dan 3 yıl erken hesaplanmaktadır.
slide34
Genel uygulama aşamasında gerçekleştirme zamanının hesabında iki ülke arasında fark yoktur.
 • Japon uzmanlar Alman uzmanlardan daha fazla teknolojik problem öngörürler. Bu Japonların fazla tecrübesi ve büyük hüsranın bir göstergesidir.
 • Japonlar daha çok başarısız oldukları konuların üzerine giderek değişikliklere gitmektedirler.
her alt alan in bulgular mikroelektronik
Alman ve Japon uzmanların bu alanda vardığı kararlar gerçekleştirme zamanı değişkeni düşünüldüğünde farklılık gözetmemektedir.
 • Yenilik aşamalarının gerçekleştirme zamanı üzerinde hiçbir etkisi görünmemektedir.
Her Alt Alan İçin Bulgular:Mikroelektronik:
slide37
Japon ve Alman uzmanlar erken gerçekleştirilecek konularda Japonya’nın daha baskın olduğun konusunda hemfikirdir.
 • Uluslararası işbirliğinin önemi düşünüldüğünde uzmanlar arasında fikir farklılıkları gözle görülür seviyededir.
 • Japon uzmanlar sadece uzun vadede uluslararası işbirliği yapmaktan yanadırlar.
 • Alman uzmanlar ise Japonların açık ara lider olduğunu düşündükleri konularda işbirliği yapmaktan yanadırlar.
 • Japonlar için maliyet bir önem teşkil etmezken; Almanlar maliyet açısından işbirliği yapmak isterler.
optoelektronik
Alman analizlerinin sonucunda Japonların bu alanda da lider oldukları görünmektedir.
 • Japon uzmanların , optoelektronikte uluslararası iş birliğinin tek nedeni, AR&GE açısından uzun vadeli yeniliklerde yetersiz kalmasıdır.
Optoelektronik:
slide40
Alman ve Japon uzmanların kararına göre mikroelektronik ve optoelektronik alt alanlarında gerçekleşme süreleri bakımından oldukça homojendir.

Bunun nedeni de bu alt alanların, geleneksel olması gerçeğidir.

bioelektronik
Amacı elektronik uygulamalar için biyolojik unsurları kullanmaktır.
 • Yeni ortaya çıkan bir alan olduğundan gerçekleştirme zamanındaki öngörüler, geleneksel olanlardan daha uzundur.
 • İlk uygulama aşamasındaki konularda Almanlar Japonlardan çok daha karamsardır.
Bioelektronik:
slide43
Gelecekteki gelişmelerin sınırlılıklarının analizi,

Japonlar için;

 • Teknik öğeler
 • Geliştirme maliyetleri
 • Sermaye eksikliği
 • Eğitim ve kalifiye eleman

Almanlar için;

 • Teknik öğeler
 • Kültürel öğeler
 • Geliştirme maliyetleri
 • Yetersiz AR&GE sistemleri
bilgi sistemleri
Esas olarak günlük hayatta kullanılacak ürün vizyonlarına değinen soruları kapsar.
 • Özellikle insanların gözetimine değinen konular söz konusu olduğunda, mahremiyet ve ferdiyet Almanlar için Japonlardan daha önemlidir.
 • Dolayısıyla Almanlara göre kültürel öğelerin etkisi Japonlara göre daha etkilidir.
Bilgi Sistemleri:
yaz l m
Japon ve Alman uzmanlar arasında gerçekleşme zamanı bakımından büyük farklılıklar vardır.
 • Almanlar için kültürel yönlerin ve yetersiz AR&GE yapılması ; Japonlar için ise kalifiye işçi ve kısıtlı sermaye en önemli sınırlılıklardır.
 • Yazılım tüm teknolojik bölgelere etkisi olan bir teknoloji olacaktır.
Yazılım:
veri yorumlama ve gelecek ara t rmas
Sonuç olarak ulusal yenilenme modelleriyle ilgili bazı ön sonuçlar görülebilir.
 • Japonlar gerçekleşmesi uzun vadeli olan konularda, uluslararası işbirliği yapma eğilimindedir.
 • Alman sonuçlarına göre gerçekleşme zamanı ve uluslararası işbirliği arasında zorunluluk bağlantısı yoktur.
 • Hiçbir teknolojik öngörü, gelecekteki sosyal ve ekonomik gelişme dikkate alınmadan, küresel çalışma entegre edilmemelidir.
Veri Yorumlama ve Gelecek Araştırması
t rkiye in yap labilecek kar mlar
Uygulama alanları:
 • Eğitim, Turizm, Hayvancılık ve Şehir planlama gibi alanlarda kısmi olarak yapılmaktadır.
“Türkiye İçin Yapılabilecek Çıkarımlar ”
slide51
Temel Sorunlar:
 • Delphi uygulamasının yaygın olarak kullanılamamasının temel nedenleri:
 • Kalifiye eleman eksikliği
 • Teknik sebepler
 • Yüksek geliştirme maliyetleri
 • Kısıtlı sermaye
 • Türkiye’deki işletmelerin %90’ından fazlası KOBİ olduğundan bu tarz çalışmaların yapılabilmesi bir hayli güçlükler teşkil eder.
slide52
Türkiye’nin teknolojik düzeyindeki hedeflere ulaşabilmesi için öncelik verilmesi gereken faaliyet konularının şirketlerce belirlenmesi gerekir.
 • Şirketlerce öngörülen sosyoekonomik hedeflerin erişilebilirliğinin teknolojideki ilerlemelere ve bu ilerlemeler paralelinde kazanılması gereken yeteneklerin belirlenmesi gerekir.

Öneriler;

slide53
Meslek odası tarzında oluşumlarla bu tarz uygulamaları yapmak daha kolaydır.
 • Kalifiye elemanlar yetiştirebilmek için kurslar açılabilir.
 • Uzmanların farklı bakış açısı kazanmaları için yurtdışı eğitim ve seminerlere katılımları sağlanabilir.
 • Teknolojide daha geride olup, sermaye katılımında bulunacak ülkelerle işbirliği yapılabilir. Bölgesel ve dini faktörler bu konuda yardımcı olabilir.

Öneriler;

ad