az eu eszk z k monitoringja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az EU-eszközök monitoringja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az EU-eszközök monitoringja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Az EU-eszközök monitoringja - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

Az EU-eszközök monitoringja. Fábián András főosztályvezető Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési és EU Integrációs Hivatal http://www.meh.hu/pharekoord. Az EU programok alapelvei. Programozás (többéves programok) Partnerség (érintett szereplők bevonása)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az EU-eszközök monitoringja' - nevaeh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az eu eszk z k monitoringja

Az EU-eszközök monitoringja

Fábián András

főosztályvezető

Miniszterelnöki Hivatal

Nemzeti Fejlesztési és EU Integrációs Hivatal http://www.meh.hu/pharekoord

az eu programok alapelvei
Az EU programok alapelvei
 • Programozás (többéves programok)
 • Partnerség (érintett szereplők bevonása)
 • Addicionalitás (kofinanszírozás)
 • Koncentráció (földrajzi és tematikus)
 • Átláthatóság (monitoring, értékelés, ellenőrzés, audit)
korm nyrendeletek s korm nyhat rozatok
Kormányrendeletek és kormányhatározatok
 • 1108/1997. (X.11.) Korm. - az EU Phare programja és az OECD-országok által Magyarországnak juttatott segélyek kormányzati irányításának és koordinációjának új rendjével összefüggő egyes feladatokról.
 • 1009/1998. (I.30.) Korm. és 1026/1999. (III.3.) Korm. - a nemzetközi segélyprogramok monitoring rendjéről.
 • 1026/1999 (III.3.) - Az EU segélykoordinációs rendszere és az EU támogatások monitoring rendszere
 • 166/2001 (IX.14.) 2001. augusztus 4-én a Kormány megtárgyalta és elfogadta az új monitoring kormányrendeletet
a monitoring funkci i
A monitoring funkciói
 • a program, és ezen belül valamennyi projekt megvalósulásának figyelemmel kísérése fizikai és pénzügyi mutatók (ún. SMART indikátorok) révén, amelyeket az adott projekt sajátosságainak megfelelően kell kialakítani
  • SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-based
 • biztosítani, hogy a projektek célkitűzései a pénzügyi memorandumban leírtaknak megfelelően valósuljanak meg.
 • szükség esetén módosító javaslatok és intézkedések kezdeményezése annak érdekében, hogy a meghatározott célkitűzések megvalósuljanak.
 • az átláthatóság, az információáramlás és a tájékoztatás biztosítása.
a monitoring int zm nyrendszere magyarorsz gon
A monitoring intézményrendszere Magyarországon
 • Központi Monitoring Bizottság
 • Országos Monitoring Bizottság
 • Fejezeti Monitoring Bizottságok
 • Magyar Államkincstár (OTMR)
 • Joint Monitoring Committee
 • Sectoral Monitoring Sub-Committees
 • ISPA Monitoring Bizottság
 • SAPARD Monitoring Bizottság
a phare program monitoring m dszerei
A Phare program-monitoring módszerei
 • A Phare program működési rendszere az alábbiak szerint épül fel:
   • tervezés, programozás
   • pénzügyi memorandum aláírása
   • szerződéskötési időszak (2 év)
   • megvalósítási időszak (további 1 év)*
    • * A program végrehajtására a PM aláírását követően összesen három év áll rendelkezésre. A megvalósítási időszak a szerződéskötés pillanatától kezdődik, vagyis a három évből le kell vonni a szerződéskötés előkészítésére és lebonyolítására fordított időt.
   • a projekt “utóélete”
 • A Phare program-monitoring módszerei ennek megfelelően kerültek kialakításra:
ex ante rt kel s
Ex Ante értékelés
  • Társadalmi-gazdasági kihatások:
 • A projekt belső és külső koherenciája
 • Világos és egyértelmű célkitűzések, amelyek megfelelnek az EU előírásainak
 • A célkitűzések elérésének optimális lehetősége
 • Pénzügyi háttér és a szakmai elkötelezettség biztosított-e?
 • Az intézményes feltételek biztosítottak-e (hatékonyság, gazdaságosság, átláthatóság stb.)
  • Környezet
 • Pozitív és negatív hatások. A negatív hatások maximális csökkentésének lehetőségei.
  • Egyenlő esélyek
 • nők – férfiak, hátrányos helyzetűek stb.
a projektek ut let nek vizsg lata
A projektek utóéletének vizsgálata
 • A lezárásra került országprogramok projektjeinek záróértékelése, a célkitűzések megvalósulásának vizsgálata
 • Az 1990-től megvalósult országprogramok archiv rendszerének működtetése (kialakítását a PROMEI Kht. megkezdte)
 • A Fejezeti Monitoring Bizottságok projekt-jelentéseinek figyelemmel kísérése
 • Audit jelentések figyelemmel kísérése
 • OMAS monitoring jelentések figyelemmel kísérése
adatszolg ltat s a jelent s rendje
Adatszolgáltatás, a jelentés rendje

PRIMA

/MEMOR

statisztika

PERSEUS

Phare iroda (IA) adatot szolg.

PRIMA (havonta), önértékelés (félévente)

Projekt jelentés a végrehajtótól

Beavatkozás,

Reallokáció

Implementor Szektorjelentése

SMSC ülés - jelentés elfogadása

JMC jelentés véglegesítése

probl m k feladatok
Problémák, feladatok
 • A fejezeti monitoring bizottságok tagjai nem igazán tudják, mi a monitoring - képzés
 • A projektek monitoringja helyett management értekezletek zajlanak - képzés
 • Az FMB-k nincsenek tisztában az EU közbeszerzési eljárás-rendjével és azt nem is kísérik figyelemmel - képzés
 • A monitoring ellenőrzési feladat - a titkárságoknak az elnök mellett kell működnie és monitoring szakemberekből kell állnia
probl m k feladatok folyt
Problémák, feladatok (folyt.)
 • A módszertan hiánya - ki kell alakítani az egységes monitoring módszertant
  • nem biztos, hogy az EU jól csinálja!
 • Az egységes jelentési rendszer hiánya - JMC jelentései
 • Csak a „dokumentumok beszélnek” - nagy hangsúlyt kell helyezni a személyes tapasztalatokra
probl m k feladatok folyt1
Problémák, feladatok (folyt.)
 • A MEMOR beindulása lassan halad
 • Az EU ahelyett, hogy egy egységes európai rendszer megalkotásával foglalkozna, újabb és újabb rendszereket finanszíroz, vagy elavult, gyenge rendszereket akar bevezetni
 • egy darab egységes rendszerre van szükség
 • auditáltatni kell a MEMOR-t
 • meg kell kezdeni a MEMOR marketingjét
probl m k feladatok folyt2
Problémák, feladatok (folyt.)
 • Meg kell szüntetni a kettősséget, az átfedéseket a monitoring minden területén
  • bizottsági rendszer
  • tárcák
   • monitoring osztályok?!
  • MEMOR
felk sz l s az eu alapok fogad s ra
Felkészülés az EU alapok fogadására
 • Az 1260/1999 EU határozatból fakadó feladatok
  • CSF Monitoring Bizottság létrehozása
  • OP Monitoring Bizottságok
  • IT kommunikációs rendszer Brüsszel felé
  • Partnerség
  • Programming complement
  • Program záró és éves beszámoló
1260 1999 hi nyoss ga
1260/1999. hiányossága
 • nem helyez hangsúlyt a folyamatosságra
 • nem veszi figyelembe a nemzeti sajátosságokat
 • nem konkretizálja a monitoring tevékenységet - menedzsment funkciókat ad a bizottságoknak
 • nem ad önálló „módszertant” - WP 3 indikátorok!