Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Z komputerem bezpiecznie i zdrowo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Z komputerem bezpiecznie i zdrowo

Z komputerem bezpiecznie i zdrowo

255 Views Download Presentation
Download Presentation

Z komputerem bezpiecznie i zdrowo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Z komputerem bezpiecznie i zdrowo Autor: Natalia Roguła

 2. Spis treści: • Pamiętaj o lekcjach!!! • Nie siedź za długo!!! • Dobrze siedź!!! • Nie ukrywaj się!!! • Nie zmieniaj miejsca!!! • Nie sam!!! • Podpowiedź!!! • Nie wymyślaj!!! • Chowaj pliki!!! • Nie jedz, nie pij!!!

 3. Pamiętaj o lekcjach!!! • Pamiętaj! Najpierw odrób lekcje, potem się baw przy komputerze!

 4. Nie siedź za długo!!! • Pamiętaj! Nie siedź przy komputerze dłużej niż godzinę dziennie!!!

 5. Dobrze siedź!!! • Pamiętaj! Dobrze siedź przed komputerem!

 6. Nie ukrywaj się!!! • Pamiętaj! W pracowni komputerowej bądź pod nadzorem nauczyciela!

 7. Nie zmieniaj miejsca!!! • Pamiętaj! W pracowni komputerowej siedź na wcześniej ustalonych miejscach! Basia Basia

 8. Nie sam!!! • Pamiętaj! W pracowni komputerowej nie włączaj komputera bez pozwolenia nauczyciela!

 9. Podpowiedź!!! • Komputer włączaj tak.

 10. Nie wymyślaj!!! • Pamiętaj! W trakcie zajęć wykonywaj polecenia wg wzkazówek nauczyciela

 11. Chowaj pliki!!! • Pamiętaj! Swoje pliki chowaj w swoim folderze!

 12. Nie jedz, nie pij!!! • Pamiętaj! W pracowni nie jedz ani nie pij!