vlastnosti telies n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VLASTNOSTI TELIES PowerPoint Presentation
Download Presentation
VLASTNOSTI TELIES

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

VLASTNOSTI TELIES - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

VLASTNOSTI TELIES. Mgr. Andrej Hnilica. Predmety okolo nás nazývame vo fyzike telesami. Každé teleso je vytvorené minimálne z jednej látky. Ak látka získa tvar, stáva sa z nej teleso. Látky a telesá sa môžu vyskytovať v rôznych skupenstvách. Poznáme skupenstvá: Pevné Kvapalné

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VLASTNOSTI TELIES' - nevada-cervantes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vlastnosti telies

VLASTNOSTI TELIES

Mgr. Andrej Hnilica

slide2

Predmety okolo nás nazývame vo fyzike telesami. Každé teleso je vytvorené minimálne z jednej látky. Ak látka získa tvar, stáva sa z nej teleso. Látky a telesá

sa môžu vyskytovať v rôznych skupenstvách.

Poznáme skupenstvá:

Pevné

Kvapalné

Plynné

Plazma

O skupenstve rozhoduje vzdialenosť častíc a sily pôsobiace medzi nimi.

Pevné skupenstvo má vzdialenosti častíc najmenšie a príťažlivé a odpudivé sily

medzi časticami približne rovnaké. Kvapalné skupenstvo má vzdialenosti väčšie

a pri približovaní častíc sa prejavia veľké odpudivé sily, z čoho vyplýva nestlačiteľ-

nosť kvapalín. V plynnom skupenstve sú vzdialenosti častíc najväčšie a nepôsobia medzi nimi takmer žiadne sily, z čoho vyplýva stlačiteľnosť a rozpínavosť plynov.

Do plazmy zaraďujeme javy, ktoré sa nedajú zaradiť do prvých troch: oheň, elektrické

Výboje, blesk...

slide3

Vlastnosti kvapalných telies

 • nestlačiteľnosť
 • vytváranie vodorovného povrchu
 • vyparovanie
 • deliteľnosť
 • tekutosť
 • prispôsobovanie sa tvaru nádoby
 • Vlastnosti plynných telies
 • rozpínavosť, vždy vyplnia celý priestor, ktorý majú k dispozícii
 • stlačiteľnosť
 • deliteľnosť
 • tekutosť
 • Vlastnosti pevných telies
 • deliteľnosť
 • krehkosť - ľahko rozlomiteľné, rozbitné
 • tvrdosť -tvrdším telesom možno doň vyryť ryhu
 • pružnosť - možno zmeniť dočasne jeho tvar
 • tvárnosť – možno zmeniť jeho tvar trvalo
slide4

Rozhodni, ktoré pojmy predstavujú látky a ktoré predstavujú telesá:

Klikni myšou na látky

ľad

olej

sirup

pravítko

voda

benzín

taška

papier

stôl

kružidlo

skriňa

oceľ

stolička

hlina

drevo

mlieko

koberec

slide7

K slovám ľavého stĺpca priraď slová z pravého stĺpca,

aby významovo patrili k sebe

 • odmerný valec
 • drevo
 • džús v krabici
 • mililiter
 • voda
 • vzduch
 • objem
 • stlačiteľnosť
 • nestlačiteľnosť
 • látka
 • teleso
 • kvapalina
 • plyn
 • vlastnosť kvapalín
 • vlastnosť plynov
 • fyzikálna veličina
 • jednotka fyzikálnej veličiny
 • meradlo
vlastnosti pevn ch l tok delite nos
Vlastnosti pevných látokDeliteľnosť

Doplň tabuľku podľa vzoru

slide10

Ďalšie vlastnosti pevných telies

pružné

tvárne

krehké

tvrdé

slide11

Využitie vlastností

Pomenuj použité vlastnosti

tvárnosť

pružnosť

krehkosť

deliteľnosť

praktick loha
Praktická úloha

Skúmanie vlastností pevných látok

 • Úloha: Vyberte zo súboru látok najmäkšiu látku
 • Pomôcky: oceľový klinec, oceľový predmet, kúsok dreva,
 • kartón, polystyrén
 • Postup:
   • Poukladaj vedľa seba pripravené pomôcky
   • Urob do predmetov klincom ryhu tak, že na všetky predmety budeš tlačiť približne rovnakou silou
   • Usporiadaj predmety podľa hĺbky ryhy
slide13

ZDROJE

http://www.ezahorie.sk/images/stories/jun3/kniha.gif

http://www.powel.sk/images/waterlogic/pohar.gif

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Balonik.png

http://farmarsky.cz/files/pictures/46c13fd617f113f927cf31ad181bd7bafd80a9e1.jpg

http://www.grily-grily.cz/sites/GRILY-GRILY/repository/Image/galerie/xxl/lahev-vitogaz-5-kg.jpg

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT59lBF0lm0mDVi87SZ-jPj7LhA9sr_uv1114NZJUi44JJO8nPP

Fyzika pre 6. ročník ZŠ

http://static.zamenej.sk/2189_1tra.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-lFkDIrqXZx4/ULp-nT0zSKI/AAAAAAAAAUw/5n6m-DlSy08/s1600/montessori%2Baktivity%2B0-3%2Bdom%C3%A1ca%2Bplastel%C3%ADna%2Ba.JPG

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGGR4alYaouBL8lq-bHJudei0BWxrU2Ti5Tb73n0AE91N-xrOB