Projekt svazu na podporu meziobecn spolupr ce v r
Download
1 / 12

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR. Právní tým Svaz měst a obcí ČR Ostrava, 04. listopadu 2013. Podpora meziobecní spolupráce. Smlouva o vzájemné spolupráci Realizační tým v území Právní podpora při formování/transformaci svazku obcí Motivující starosta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR' - neva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projekt svazu na podporu meziobecn spolupr ce v r

Projekt Svazu na podporumeziobecní spolupráce v ČR

Právní tým

Svaz měst a obcí ČR

Ostrava, 04. listopadu 2013


Podpora meziobecn spolupr ce
Podpora meziobecní spolupráce

 • Smlouva o vzájemné spolupráci

 • Realizační tým v území

 • Právní podpora při formování/transformaci svazku obcí

 • Motivující starosta

 • Diskuze, kontakty, závěr

Obsah prezentace


Podpora meziobecn spolupr ce1
Podpora meziobecní spolupráce

 • tzv. nepojmenovaná smlouva

 • dle příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

 • koncepce smlouvy: hlavní smlouva se 7 přílohami

 • uzavírána na dobu určitou do 30. června 2015 (po dobu trvání celého projektu

Obecně ke Smlouvě o vzájemné spolupráci


Podpora meziobecn spolupr ce2
Podpora meziobecní spolupráce

Vzájemná součinnost smluvních stran při realizaci projektu a při podpoře meziobecní spolupráce:

 • vytvoření strategií pro vybrané oblasti samostatné působnosti

 • setkávání představitelů obcí v jednotlivých Územních obvodech

 • podpora institucionalizace meziobecníspolupráce

 • zjišťování výkonosti jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností

 • úhrada tzv. superhrubé mzdy členů Realizačního týmu v území

Předmět smlouvy


Podpora meziobecn spolupr ce3
Podpora meziobecní spolupráce

 • účastnit se akcí souvisejících s realizací projektu

 • podporovat meziobecní spolupráci v rámci Územního obvodu

 • poskytovat svazu požadované informace

 • plnit smluvené termíny

 • odevzdávat dle smlouvy odpovídající plnění (v dohodnuté kvalitě)

 • dohlížet na zaměstnance zařazené do Realizační týmu

 • respektovat po celou dobu pravidla publicity ESF

 • umožnit dozorujícím orgánům případnou kontrolu

 • archivovat po stanovenou dobu vzniklé výstupy

 • odpovědnost smluvních stran vázána na zavinění

Vybrané povinnosti Smluvního partnera


Podpora meziobecn spolupr ce4
Podpora meziobecní spolupráce

 • Příloha č. 1 – č. 4

  • podrobněji rozpracovány závazky smluvních strany stručně uvedené v hlavní smlouvě

  • každá příloha se vztahuje k jednomu z okruhů aktivit v rámci vzájemné spolupráce při realizaci projektu

 • Příloha č. 5 a č. 6

  • vzorové dokumenty, které budou při realizaci smlouvy využívány Smluvním partnerem (potvrzení o náplni práce a mzdová soupiska)

 • Příloha č. 7

  • pravidla pro doručování vzájemných plnění (listinná a elektronická podoba)

   ROK 2013

Přílohy ke smlouvě


Podpora meziobecní spolupráce

 • zaměstnanec obce či dobrovolného svazku obcí

 • rozlišení plat – mzda

 • zařazení zaměstnanců do platových tříd

 • odměňování zaměstnanců a osobní ohodnocení

 • ne/zařazení členů Realizačního týmu do obecního úřadu

 • neuvolněný člen zastupitelstva jako člen realizačního týmu

 • zajištění průběžné právní podpory při realizaci smlouvy = každý musí v průběhu realizace projektu vědět co se od něj očekává a co za to dostane

Realizační tým v území


Podpora meziobecní spolupráce

 • vznik/transformace dobrovolného svazku obcí není povinná

 • analýza stávajících svazků obcí

 • právní podpora při transformaci stávajícího svazku obcí nebo právní podpora při vzniku svazku obcí nového

 • zpracování potřebných dokumentů k založení nového dobrovolného svazu obcí nebo pro transformaci již existujícího dobrovolného svazku obcí

Právní podpora při vzniku/transformaci svazku obcí


Motivuj c starosta
Motivující starosta

Podpora meziobecní spolupráce

 • spolupráce při naplňování cílů Projektu

 • zaměstnanec SMO ČR

 • dohoda o provedení práce

 • DPP uzavírána na 15 měsíců a v průměru 20 hodin měsíčně

 • nutnost vyplňovat „Výkaz práce“


Kontakty
Kontakty

Podpora meziobecní spolupráce

David Bohadlo, vedoucí právního týmu

[email protected]

Zdeněk Borkovec, analytik pro legislativu a smluvní vztahy

[email protected]

Viktor Kalabza, analytik pro legislativu a smluvní vztahy

[email protected]

František Málek, právní analytik odborných téma

[email protected]

Lukáš Rothanzl, právní analytik odborných téma

[email protected]

Michal Bouška, právní analytik odborných téma

[email protected]


Podpora meziobecní spolupráce

Dotazy, připomínky

Děkujeme za pozornostad