h d a forr shoz forr steremt civil tal lkoz 2009 m jus 12 13 budapest t mop tiop n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Híd a forráshoz – forrásteremt ő civil találkozó” (2009. május 12-13., Budapest) TÁMOP – TIOP PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Híd a forráshoz – forrásteremt ő civil találkozó” (2009. május 12-13., Budapest) TÁMOP – TIOP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

„Híd a forráshoz – forrásteremt ő civil találkozó” (2009. május 12-13., Budapest) TÁMOP – TIOP - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

„Híd a forráshoz – forrásteremt ő civil találkozó” (2009. május 12-13., Budapest) TÁMOP – TIOP. A pályázati lehetőségek rendszere. TÁMOP – Specifikus célok. Munkaerő-piaci kereslet – kínálat összhangjának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

„Híd a forráshoz – forrásteremt ő civil találkozó” (2009. május 12-13., Budapest) TÁMOP – TIOP


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
h d a forr shoz forr steremt civil tal lkoz 2009 m jus 12 13 budapest t mop tiop

„Híd a forráshoz – forrásteremtő civil találkozó”(2009. május 12-13., Budapest)TÁMOP – TIOP

A pályázati lehetőségek rendszere

t mop specifikus c lok
TÁMOP – Specifikus célok
 • Munkaerő-piaci kereslet – kínálat összhangjának javítása
 • Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése
 • A változásokhoz való alkalmazkodás segítése
 • Az egész életen át tartó tanulás elősegítése
 • Az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása
 • A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása
priorit si tengelyek 1
Prioritási tengelyek (1.)

A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerő-piacra való belépés ösztönzése

− A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése, integrált

munkaügyi és szociális rendszer kialakítása

−Munkaerő-piaci aktivizálás, megelőzés és képzés

− Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások

priorit si tengelyek 2
Prioritási tengelyek (2.)

Alkalmazkodóképesség javítása

− A képzéshez való hozzáférés segítése

− A munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő

intézményrendszer fejlesztése

− A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése

priorit si tengelyek 3
Prioritási tengelyek (3.)

Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

− A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása

− A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása

− A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése,esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban

− Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás

priorit si tengelyek 4
Prioritási tengelyek (4.)

A Felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében

− A felsőoktatás minőségének javítása az egész életen át tartó tanulással összhangban

− A felsőoktatás kapacitásainak bővítése a vállalkozásokkal való szerves együttműködés kiépítésének szolgálatában (K+F+I+O)

priorit si tengelyek 5
Prioritási tengelyek (5.)

Társadalmi befogadás, részvétel erősítése

− A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása

− Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok

− A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása érdekében

− A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

− A helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése

− A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és re- integrációs programokkal

priorit si tengelyek 6
Prioritási tengelyek (6.)

Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés

− Egészségfejlesztés és egészségtudatos

magatartásra ösztönzés

− Egészségügyi szerkezetátalakítást támogató humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés

z szl shaj programokhoz val t mop kapcsol d sok
Zászlóshajó programokhoz való TÁMOP kapcsolódások
 • „A tudás – esély”
 • „Gyermekesély”
 • „A 21. század iskolája”
 • „Nem mondunk le senkiről” – Esély a leghátrányosabb kistelepülésen élőknek”komplex térségfejlesztési program
 • „Versenyképességi Pólus program”
 • „Magyar Géniusz”
 • „Rugalmas képzés”
 • „Meggyógyítjuk az Egészségügyet”
 • „Egyenlő esélyű hozzáférés Magyarországon”
t mop h tt r priorit si rendszerek
TÁMOP – „háttér” prioritási rendszerek

7. Technikai segítségnyújtás (operatív program lebonyolításának finanszírozása) a konvergencia régiókban

8. Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép-magyarországi régióban

9. Technikai segítségnyújtás a Közép-magyarországi régióban

t rsadalmi infrastrukt ra operat v program tiop
TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM (TIOP)

A humán közszolgáltatások fizikai infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével kíván hozzájárulni a tartós növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez.

Ennek megfelelően magába foglalja

 • az oktatás-képzés,
 • az egészségügyi ellátások,
 • a munkaerő-piaci és szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését.
tiop specifikus c lok
TIOP Specifikus célok

- A humán infrastruktúra területi

egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása

- A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése

priorit si tengelyek 1 az oktat si infrastrukt ra fejleszt se
Prioritási tengelyek (1)Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

1.1. Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése – az „Intelligens iskola”

1.2. Az oktatási és a kulturális intézmények

együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése

1.3. A szolgáltató és kutatási infrastruktúra fejlesztése a felsőoktatásban

priorit si tengelyek 2 az eg szs g gyi infrastrukt ra fejleszt se
Prioritási tengelyek (2)Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

2.1. A járóbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztése

2.2. A fekvőbeteg-szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra

2.3. Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben

slide15
Prioritási tengelyek (3)A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

3.1. A munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése

3.2. A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

priorit si tengelyek 41
Prioritási tengelyek (4)

A Társadalmi infrastruktúra operatív program lebonyolításának finanszírozása (technikai segítségnyújtás)

tiop hoz kapcsol d projektek
TIOP-hoz kapcsolódó projektek
 • „A 21. század iskolája”
 • „Meggyógyítjuk az egészségügyet”
 • „A tudás – esély”
 • „Rugalmas képzés”
 • „Nem mondunk le senkiről” – Esély a leghátrányosabb kistelepüléseken élőknek
 • „Akadálymentes Magyarország”
 • „Versenyképességi pólusok”
p ly z teamek feladatai
Pályázó teamek feladatai
 • Probléma leltár
 • SWOT analízis
 • Helyzetelemzés
 • Közösségi háló feltérképezése
 • Projekt ötletek kidolgozása, megvalósítása
 • A fenntarthatóság kritériumai
 • Kommunikáció, nyilvánosság
 • Eredménymérés
hasznos oldalak
Hasznos oldalak:
 • www.nfu.hu
 • www.operativprogram.hu
 • www.pafi.hu
 • www.ksh.hu
k sz n m a figyelm ket
Köszönöm a figyelmüket.

Molnár Éva

szociológus

eva.m@t-online.hu

NCA-ÖNSZ-08-C-0070