popis divjih odlagali odpadkov na obmo ju pore ja reke dragonje n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Popis divjih odlagališč odpadkov na območju porečja reke Dragonje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Popis divjih odlagališč odpadkov na območju porečja reke Dragonje - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Popis divjih odlagališč odpadkov na območju porečja reke Dragonje. Uvodna predstavitev Naselja v Krajevni skupnosti Šmarje. Matjaž Primc, univ.dipl.ekon. Andrej Medved, univ.dipl.inž. Vsebina uvodne predstavitve. INFO PROJEKT IZHODIŠČA METODOLOGIJA IZVEDBA PROJEKTNI IZDELKI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Popis divjih odlagališč odpadkov na območju porečja reke Dragonje' - nessa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
popis divjih odlagali odpadkov na obmo ju pore ja reke dragonje

Popis divjih odlagališč odpadkov na območju porečja reke Dragonje

Uvodna predstavitev

Naselja v

Krajevni skupnosti Šmarje

Matjaž Primc, univ.dipl.ekon.

Andrej Medved, univ.dipl.inž.

vsebina uvodne predstavitve
Vsebina uvodne predstavitve
 • INFO PROJEKT
 • IZHODIŠČA
 • METODOLOGIJA
 • IZVEDBA
 • PROJEKTNI IZDELKI
 • SODELOVANJE
1 status projekta
1. STATUS PROJEKTA
 • Razpis Mestne občine Koper za leto 2004 – občinska proračunska sredstva za varovanje okolja
 • Nosilec projekta: društvo PANGEA
 • Vodja projekta: Andrej Medved
 • Koordinator popisa: Matjaž Primc
 • Lokalno prebivalstvo!
1 a celotno projektno obmo je
1.a – Celotno projektno območje
 • OBMOČJE POREČJA REKE DRAGONJE:
  • Celotno / delno območje 5 KS-jev
    • KS ŠMARJE (90%)
    • KS BORŠT (100%)
    • KS GRADIN (100%)
    • KS MAREZIGE (75%)
    • KS GRAČIŠČE (75%)
1 b naselja v ks marje
1.b – Naselja v KS Šmarje
 • Šmarje
 • Grintovec
 • Pomjan
 • Fjeroga
 • Župančiči
 • Koštabona
 • Krkavče
 • Puče
 • Dilici
 • Brič

Opomba: Naselja predstavljajo prostorske enote – osnovne enote vodenja popisa

1 c povr ine naselij ks marje
1.c – površine naselij KS Šmarje

skupna površina

30.803.200m23.080ha

31 km2

NaseljePovršina (m2)

ŠMARJE3.838.820

POMJAN3.477.040

GRINTOVEC2.766.860

KOŠTABONA3.521.650

FIJEROGA633.460

ŽUPANČIČI1.742.830

DILICI1.384.140

PUČE4.296.270

BRIČ2.695.570

KRKAVČE6.446.560

Opomba:

Samo za naselja, ki ležijo na območju porečja reke Dragonje

2 izhodi a
2. IZHODIŠČA
 • Dolina reke Dragonje je obremenjena zaradi nekontroliranega obiska turistov
 • Onesnaževanje okolja – odpadki (piknik)
 • Nezadostni odvoz kosovnih odpadkov
 • Pojavljajo se množična divja odlagališča odpadkov ob naseljih in lokalnih cestah
 • CILJ: identificirati divja odlagališča na projektnem območju in njihova čimprejšnja sanacija
3 metodologija
3. METODOLOGIJA
 • Osnovni pristop: “najprej identifikacija potem ukrepanje”
 • Izvedba v 3 fazah

FAZA 3

Sanacijski načrt, prikaz divjih odlagališč in analize

FAZA 2

GPS prenos koordinat v enotno podatkovno bazo in popis

FAZA 1

Predstavitev projekta in identifikacija lokacij na terenu

4 izvedba
4. IZVEDBA

Faza 2

Faza 3

Faza 1

SANACIJA IN MONITORING

faza 1 identifikacija na celotnem projektnem obmo ju
Faza 1 – identifikacija na celotnem projektnem območju
 • Akcija se izvaja na lokalnem nivoju z udeležbo predstavnikov KS in VO

CENTRALNA BAZA PODATKOV

Koordinator KS Šmarje

Koordinator KS Boršt

Koordinator KS Marezige

Koordinator KS Gradin

Koordinator KS Gračišče

Predstavniki VO in lokalni prebivalci

faza 1 a popis ks marje
Faza 1.a – Popis KS Šmarje
 • Koordinator popisa za KS Šmarje prejme točkovno identifikacijo do 20.septembra

KOORDINATOR POPISA KS ŠMARJE

Poročevalec Pomjan

Poročevalec Puče

Poročevalec Krkavče

Poročevalec Grinotvec

Poročevalec Brič

Poročevalec Šmarje

Poročevalec Koštabona

Poročevalec Dilici

Poročevalec Župančiči

Poročevalec Fjeroga

Lokalno prebivalstvo v naseljih KS Šmarje

delovni materiali
Delovni materiali
 • TTN 1:5000 za posamezna naselja
 • DOF 1:5000 za izbrano območje
temeljni topografski na rt ttn
Temeljni topografski načrt - TTN
 • Temeljni topografski načrti so izdelani enotno za celotno območje Slovenije; v ravninskih, kmetijsko pomembnih območjih in za večja naselja v merilu 1 : 5.000, v hribovitih in gozdnih predelih pa v merilu 1 : 10.000.
 • Slovenijo tako pokriva 2.543 listov temeljnih topografskih načrtov v merilu 1 : 5.000 in 258 listov temeljnih topografskih načrtov v merilu 1 : 10.000.
aerosnemanje dof
Aerosnemanje - DOF
 • DOF – Digitalni ortofoto posnetki
 • Aerosnemanje je postopek pridobivanja fotografij (posamezni posnetki) iz letala, pretežno namenjena zajemu topografskih podatkov, evidentiranju stanja prostora, interpretaciji in za druge namene. 
 • Sistematična snemanje se v Sloveniji, pod naslovom Ciklično snemanje, izvajajo od leta 1975. V tem letu je bilo posneto celotno območje države v merilu 1 : 17 500 v smeri vzhod-zahod. 
faza 2 gps to ke omre je
Faza 2 - GPS točke / omrežje
 • Hitro uvajanje GPS tehnologije omogoča širokemu krogu uporabnikov uporabo sistema GPS za navigacijske, orientacijske in merske namene v razponu natančnosti o nekaj metrov do nekaj milimetrov. Natančnejšo navigacijo in merjenja omogoča šele postavitev omrežja referenčnih GPS postaj. 

Permanentne postaje GPS

faza 2 popisni obrazec
Faza 2 – Popisni obrazec
 • Za vsako identificirano divje odlagališče bodo zbrani podatki o različnih lastnostih

Številka odlagališča _ _ _ _ , _ _ _ _, _ _ (šifra)

ObčinaY:__________ , _____ km

KS/KOX: __________ , _____ km

Ime odlagališčaNadmorska višina _________ m

Površina_______________ m2

Količina_______________ m3

faza 2 popisni obrazec1
Faza 2 – Popisni obrazec
 • Za vsako identificirano divje odlagališče bodo zbrani različni parametri
  • LEGA ODLAGALIŠČA
  • RABA TAL
  • BLIŽINA VODE
  • VRSTA ODLAGALIŠČA
  • DOSTOP DO ODLAGALIŠČA
  • VPLIV NA OKOLJE
  • STANJE
  • UKREPI
  • PREDLOG SANACIJE
5 projektni izdelki
5. PROJEKTNI IZDELKI
 • KATASTER DIVJIH ODLAGALIŠČ
 • PRIORITETNI SEZNAM ODLAGALIŠČ IN KATEGORIZACIJA
 • PROGRAM SANACIJE
6 sodelovanje
6. SODELOVANJE
 • Mestna občina Koper – Urad za okolje in prostor
 • Komunala Koper
 • Zavod RS za varstvo narave OE Piran
 • Predsedniki KS na območju
 • Ministrstvo RS za okolje, prostor in energijo
 • LOKALNO PREBIVALSTVO!!!
vabljeni k sodelovanju
VABLJENI K SODELOVANJU!!!

Matjaž Primc, univ. dipl. ekon.

Andrej Medved, univ. dipl. inž.

Predsednik društva Pangea

Koordinator popisa

Predsednik strok.sveta

Vodja projekta

GSM: 041/920 793

GSM: 031/330 091

Društvo Pangea je nevladna organizacija, ki deluje z namenom varovanja okolja.