bramki l ogiczne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bramki L ogiczne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bramki L ogiczne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Bramki L ogiczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Bramki L ogiczne. Spis treści . Co to Bramka Logiczna. Rodzaje bramek logicznych. Gdzie są używane. Rodzaje Bramek. Bramka NOT Bramka AND Bramka NAND i NOR Bramka OR Bramka EXOR (NEQ) Bramka EXNOR Bramka Trójstanowa. Powrót. Bramka NOT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bramki L ogiczne' - nessa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spis tre ci
Spis treści
 • Co to Bramka Logiczna.
 • Rodzaje bramek logicznych.
 • Gdzie są używane.
rodzaje bramek
Rodzaje Bramek
 • Bramka NOT
 • Bramka AND
 • Bramka NAND i NOR
 • Bramka OR
 • Bramka EXOR (NEQ)
 • Bramka EXNOR
 • Bramka Trójstanowa

Powrót

bramka not
Bramka NOT
 • Bramka NOT realizuje operację negacji logicznej: y = a. W technice cyfrowej negację zaznaczamy albo jako NOT a, albo a.
 • Bramka NOT często nazywana jest negatorem lub inwerterem, ponieważ "odwraca" poziom napięcia logicznego z wejścia. Symbol kółeczka na wyjściu lub wejściu oznacza negację sygnału.

Powrót

bramka and
Bramka AND
 • Bramka AND realizuje operację koniunkcji logicznej y = ab. W technice cyfrowej koniunkcję oznaczamy jako a AND b lub ab.
 • Bramki logiczne mogą posiadać więcej niż dwa wejścia. Na przykład poniżej przedstawiamy bramkę AND trójwejściową. Bramka realizuje funkcję logiczną y = abc.

Powrót

bramka nand i nor
Bramka NAND i NOR
 • Zgodnie z prawami De Morgana każdą funkcję logiczną da się sprowadzić do kombinacji negacja/koniunkcja lub negacja/alternatywa. Dlatego przemysł elektroniczny produkuje tzw. bramki uniwersalne NAND = NOT/AND i NOR = NOT/OR, z których da się budować dowolne sieci logiczne. Korzyść jest oczywista - w budowanym urządzeniu stosujemy jeden typ elementów, co obniża koszty produkcji. Na schematach logicznych bramki NAND i NOR mogą posiadać dwa różne symbole

Powrót

bramka or
Bramka OR
 • Bramka OR realizuje operację alternatywy logicznej y = a+b. W technice cyfrowej alternatywę oznaczamy jako a OR b lub a+b.

Powrót

bramka exor
Bramka EXOR
 • Bramka EXOR (ang. EXclusive-OR) realizuje funkcję różnicy symetrycznej:
 • y = a Å b
 • Przyużyciu funkcji XOR dla więcej niż dwóch argumentów wynik jest prawdziwy gdy nieparzysta liczba argumentów jest prawdą.

Powrót

bramka exnor
Bramka EXNOR
 • Bramka EXNOR realizuje funkcję zaprzeczonej różnicy symetrycznej:
 • y = a Å b
 • Bramka ta neguje wynik bramki XOR czyli zwraca fałsz (0), jeśli dokładnie jedno z wejść: A lub B jest prawdą (1), a w przeciwnym wypadku zwraca prawdę. Innymi słowy bramka XNOR dopuszcza pojawienie się dwóch takich samych sygnałów na wejściu.

Powrót

bramka tr jstanowa
Bramka trójstanowa
 • Bramka trójstanowa, bramka TS (ang.three-state) - jest to bramka logiczna, która na wyjściu, oprócz dwóch stanów logicznych (0 i 1 logicznej), może przyjmować stan logicznie nieokreślony. Stan ten nazywany jest stanem wysokiej impedancji i oznaczany jest (Z).
 • NAND TS
 • Kiedy wejście S przyjmuje wartość 1 logicznej, bramka NAND TS działa jak zwykła bramka NAND. Natomiast kiedy na wejściu S pojawia się 0 logiczne, na wyjściu bramki jest stan wysokiej impedancji.
 • NOT TS
 • Bramka NOT TS nazywana jest również negatorem trójstanowym.
 • W bramce NOT TS wejście S jest zanegowane, więc pracuje ona tak jak zwykły negator dla S=0. Natomiast dla S=1, na wyjściu negatora trójstanowego jest stan wysokiej impedancji.

Powrót

bramka logiczna
Bramka Logiczna
 • Bramka logiczna - element konstrukcyjny maszyn i mechanizmów (dziś zazwyczaj: układ scalony, choć podobne funkcje można zrealizować również za pomocą innych rozwiązań technicznych, np. hydrauliki czy pneumatyki), realizujący fizycznie pewną prostą funkcję logiczną, której argumenty (zmienne logiczne) oraz sama funkcja mogą przybierać jedną z dwóch wartości, np. 0 lub 1 (zob. algebra Boole'a).

Powrót

zastosowanie
Zastosowanie
 • Bramki logiczne są stosowane w wszelkich układach elektrycznych (ale w analogowych także) .

Powrót