haugesundregionens n ringsforening 90 r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HaugesundRegionens Næringsforening 90 år PowerPoint Presentation
Download Presentation
HaugesundRegionens Næringsforening 90 år

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

HaugesundRegionens Næringsforening 90 år - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

HaugesundRegionens Næringsforening 90 år. Industribedriftene i Håndverkerforeningen besluttet å danne egen forening, og danner Haugesund Industriforening den 6. februar 1920.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HaugesundRegionens Næringsforening 90 år' - neron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
haugesundregionens n ringsforening 90 r

HaugesundRegionens Næringsforening 90 år

Industribedriftene i Håndverkerforeningen besluttet å danne egen forening, og danner Haugesund Industriforening den 6. februar 1920.

Den nye Industriforeningen og Håndverkerforeningen fortsatte sammen i Haugesund Håndverker- og Industriforening.

Begge betalte til denne felles organisasjonen.

foreningens f rste styre
Foreningens første styre
        • Første styre i foreningen:
 • Verkseier Otto Pedersen, formann
 • Oscar Osmundsen, styremedlem
 • Sigvald Pedersen, styremedlem
 • Foreningens første generalforsamling 24. januar 1921, der styret ble gjenvalgt.
 • Foreningen teller 25 bedrifter.
 • Årlig kontingent kr. 25
de f rste leve r frem til 1933

De første leveår frem til 1933

Interessen de første par årene var heller liten.

Aktivitetene var:

Turer, besøk til bedriftene, øke interessen, få byens befolkning til å handle innenbys produserte varer.

Håndverkerforeningen foreslår at foreningene igjen blir en forening. Det avslås, og Industriforeningen beslutter å trekke seg ut av den felles organisasjonen. (1927)

1929 ber man Håndverkerforeningen om å stille seg i spissen for opprettelse av et råd for alle næringsorganisasjoner i byen.

Etter dette går foreningen i dvale frem til 1933.

1933 1948 styreformann disp chr buch

1933 – 1948Styreformann disp. Chr. Buch

Aktivitetene skyter fart – foreningen opplever en blomstringstid.

Vurderer varemesse i Haugesund (Rabinowitz)

Drar med seg de andre foreningene

Vurderer opprettelse av et Handelskammer

Permanent utstillingslokale på Flotmyr sammen med et parkanlegg.

Vurderer muligheter for å få ny industri til byen

Felles markedsføring for industribedriftene

Hydreringsanlegg for sildolje

Medlemsturer – som igjen blir en suksess.

Krigen setter en stopper for virksomheten.

Foreningen markerer seg

etterkrigstiden 1946 1952

Etterkrigstiden 1946 - 1952

Chr. Buch fortsetter etter krigen som leder, og foreningen fortsetter sin blomstring.

Etablering av Handelsgymnasium

Reguleringsplanen for Haugesund

Havnelinjen – for industri og trafikk

Industriareale r til den kommende jernbane øst/vest

Ny sentralholdeplass – Flotmyr ble nevnt som aktuell.

Permanent utstillingsplass (Industriens hus)

Salhusbroen

Et Næringslivets sekretariat

Chr. Buch går av som formann i 1948

I 1952 blir tidligere styreleder Chr. Buch minnet av styreleder Sven Sandved:

”En gang – når Haugesund Industriforening er blitt større, og mer betydningsfull enn i dag – vil hans bilde pryde vår vegg – som den første formann i ordets videste forstand og som industriens forkjemper i Haugesund”

perioden 1952 1960

Perioden 1952 - 1960

Deltagelse i planlegging av byens jubileum 1954. Man var opptatt av å få til en varemesse/utstilling.

Ønsker å etablere en ”Industriens dag”

Foreningen vurderer skifte av navn til Haugesund og Omegns Industriforening. (1954)

Transportforhold for byens næringsliv.

Haukelibanen.

Næringslivets sekretariat, en gjenganger.

Bedriftsbesøk av skoleelever.

Foreningen vokser og teller nå 84 medlemmer inkl. personlige medlemmer. 1955.

perioden 1952 19601

Perioden 1952 - 1960

Viktige saker:

Flere overnattingssteder

Energiforsyningen – (også en Vestlandssak)

Reguleringsplanene for byen.

Foreningen er aktiv med mange møter med bl.a. faglig innhold

Bygging av Alnor (Hydro) gir presset lønnsnivå som bekymrer.

Medlemstallet nå 97 totalt. 1958

1960 1980

1960 - 1980

Geir Worum

Leder 1980-1984

PR-mann for industrien ønskes ansatt.

Drive aktiv medlemsverving.

Uttalelse til reguleringsplanen for byen.

Engasjere seg i etablering av Cuxhavnferjen.

Arbeide for at hydrofoilen skal gå til Haugesund hele året.

Øke budskapet om behov for flyplass.

Ønsker om en ”Industriens dag ev. uke”.

Haugesund Industriens Informasjonstjeneste etableres. Senere hetende IKS. Industriens Konsulenttjeneste. 10 medlemsbedrifter inngår med kapital. (1969)

Foreningen feirer sin 50 års dag 6. februar 1970. Medlemstallet er 100 totalt

slide9
Vard var diskusjonstema i styret en høstdag i 1976 . Skullebedriftene gi ansatte fri for å se cupkampen mot Rosenborg på stadioen?
 • Styrevedtak: Bredriftene sto fritt.

Slitne Vardspillere haler ut tiden.

Denne spilleren virker kjent – er det ikkeEgil ”Hårfagre” Severeide????Vår nåværende adm.dir.

Må alle fremtidige ledere ha spilt cupfinale?

1980 1994

1980 - 1994

Sigurd A. Børgesen

Leder 1984 -1986

* Utarbeider sitt syn på Fagerheimsområdet (til industri).

* Holder kontakt med Haugesund kommune i planarbeidet og i næringspolitiske spørsmål.

* Arbeider for å få INKO-kontoret til Haugesund

* Ny organisasjonsform diskuteres.

* Nytt navn vedtas under leder Sigurd A. Børgesen:

Haugaland Industriforening

* Vervekampanje igangsettes – foreningen ser seg som en regionbygger med slagordet:

”Fra lokal konkurranse til regional styrke”

* Foreningen overtar totalansvar for Haugalands-konferansen

* Mange spennende næringspolitiske saker tas opp.

* Kjøp av aksjer i Rogaland Næringstjeneste.

Rolf Thuestad

Leder 1990-1992

Lorentz B. Nilssen. Leder 1992-1994

1994 2001

1994 - 2001

John Midtbø. Leder 1994-2001

Haugaland Næringsutvikling (HNU) overtar flere viktige næringspolitiske spørsmål.

Foreningen feirer sin 75 og sin 80 års dag.

Styrestall Haugaland etableres i perioden sammen med NHO-Rogaland.

Det arbeides med etablering av Haugaland Investorforum.

Styret setter fokus på hvilken rolle foreningen skal ha i forhold til andre organisasjoner.

Forslag fra kulturetaten i Haugesund om at Haugalandskonferansen skal inngå i en kultur- og næringsfestival avslås.

Foreningens første trykte medlemsblad utkommer: HIN-INFO.

Foreningen inngår samarbeidsavtaler som gir gode inntekter.

Næringscafe etableres som faste medlemsmøter.

Forankring av EnergiRiket tar mye tid.

Foreningen utgir egen brosjyre om Haukelivegen.

Haugalandskonferansen samler fulle hus og medlems- tallet øker til 141 bedrifter og 34 personlige medlemmer

Stein Alendal Foreningens første daglige leder. Jan. 1999.

Først 50% så 80% stilling

slide12

2001 -

Rolf L. Sjursen. Leder 2001 -

HNU går inn i Haugaland Industriforening og danner grunnlag for organisasjoner som medlemmer. Foreningen har i 2001 162 bedrifter og 8 organisasjoner som medlemmer.

Det nedsettes div. utvalg bl.a. Næringspolitisk utvalg, Arbeidsgiver forum m.fl.

Endringer i den kommunale vannavgiften vedtas i Haugesund etter innspill fra HI.

Foreningen aksepterer bompenger for å få bedre veier. Samferdsel engasjerer.

Sekretariatet flyttes fra Ressurssenteret til ”Meieriet” i Haugesund

Vi deltar med midler i prosjektet ”Northern Maritime Corridor” som går over 3 år.

Foreningen endrer navn til Haugaland Industri- og Næringsforening (2001). Endrer navn til HaugesundRegionens Næringsforening (2007).

Det lages brosjyrer og film om ”Haugalandet – Vestlandets viktigste knutepunkt” og ”Vestlandsbyen”

Ønsker å påvirke til sterkere samarbeid mellom Haugesund og Karmøy i Norheimområdet.

slide13

2001 -

Rolf L. Sjursen. Leder 2001 -

 • Det arbeides mye med strategiske planer med økt aktivitetsnivå. Pen trykksak utgis.
 • Til støtte for Saudautbyggingen får vi med NHO og LO på Vestlandet.
 • Leverandørprosjektet ”Marut” gjennomføres sammen med Maritimt Forum.
 • Geir Kvam engasjeres som redaktør til Næringsmagasinet.
 • Historisk møte mellom Næringsforeningene i Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen avholdes i Haugesund. Kamp sak nr. 1 er veier. Fører til møte med Stortingsbenkene for Rogaland og Hordaland om Kyststamvegen og Haukelivegen.
 • Årets Bedrift innstiftes som pris som deles ut under Haugalandskonferansen
 • Økning i kommunale avgifter tas opp med kommunene på Haugalandet. Høgskolen kjører et prosjekt på avgiftene.
 • Bedriftscup i golf arrangeres
 • Deltar i ”Skole-Næringsliv” sammen med Haugaland Vekst.
 • Salg av aksjer i Rogaland Næringstjeneste
 • Salg av aksjer i flyplassutvidelsen
slide14

2001 -

Rolf L. Sjursen. Leder 2001 -

Sammen med Høgskolen utarbeides Verdiskapningsrapport og Eierskap og bedriftserverv i industrien på Haugalandet.

Sammen med konfliktrådet utarbeides egen brosjyre for SMB.

Ny konferanse ”ByggArena Vest” arrangeres sammen med Byggforum (2006).

Prosjektet Prosessklyngen i vår region gjennomføres sammen med flere. Bl.a. Haugalandrådet.

Medlemstallet øker til 220 medlemsbedrifter og 18 organisasjoner.

Haugalandskonferansen går i disse årene med fulle hus og ventelister. Feirer 20 år jubileum (2008)

I juni 2008 ansettes adm.dir. Egil Severeide.

Tiden etter Egil er ikke med i oversikten.

ting tar tid
TING TAR TID
 • Selv om mange saker går igjen og tar tid gir det vekst til foreningen.
 • Etter nitti år har planten vokst og vil fortsette å vokse.
fremtiden
Fremtiden

Med to handlingens menn ved roret og et engasjert styre ser fremtiden lys ut.

slagord fra lokal konkurranse til regional styrke
SlagordFra lokal konkurranse til regional styrke
 • 1984-1986 Sigurd Andreas Børgesen
 • 1986-1987 Hans-Henrik Hollum
 • 1987- Bengt R. Jacobsen . 1988-1989-1990 Mangler oversikt
 • 1991 Atle Andreaswen
 • 1991-1992 Rolf Thuestad
 • 1992-1994 Lorentz B. Nilssen
 • 1994-2001 John Midtbø
 • 2001- Rolf L. Sjursen

Formenn:

 • 1920-1922 Oscar Osmundsen
 • 1922-1923 Andr. Wathne
 • 1923-1924 Oscar Osmundsen
 • 1924-1933 Sven Sandven
 • 1933-1948 Chr. Buch
 • 1948-1952 Sven Sandven
 • 1952-1955 Hans Høines jr.
 • 1955-1960 Egil Oftedal
 • 1960-1962 Nik Erlandsen
 • 1962-1963 Johs. Østensjø
 • 1963-1964 Per Hammer Lund
 • 1964-1965 Hans Aanensen
 • 1965-1967 Axel Sausjord
 • 1967-1971 Halvor Urrang ????? Mangler klar avgrensning. Mangler en????
 • 1971-1973 Olav Baur-Nilsen
 • 1973- 1976 Thorbjørn Haukås
 • 1976-1977 Gunnar Birkeland
 • 1977-1980 Oscar Aanensen
 • 1980-1984 Geir Worum
 • Hederspris -Tåkeluren :
 • Kjell Kvinnesland
 • Kjell Netland
 • Finn M. Vallersnes
 • Johs. Østensjø
 • Hederstegn – Plakett
 • Lorentz B. Nilssen
 • Ludvig Stangeland
 • Eva Husby Trchova
 • Tinny Odland
 • Kåre Steinsvik
 • John Midtbø