Mi dzynarodowe standardy opisu obiekt w dziedzictwa kulturowego
Download
1 / 38

Międzynarodowe standardy opisu obiektów dziedzictwa kulturowego - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Międzynarodowe standardy opisu obiektów dziedzictwa kulturowego. Wanda Klenczon Biblioteka Narodowa „Cyfrowość bibliotek i archiwów” Warszawa 26-27.11.2009. międzynarodowe? stanowione przez międzynarodowe ciała standaryzacyjne o zasięgu ponad lokalnym standardy?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Międzynarodowe standardy opisu obiektów dziedzictwa kulturowego' - nerina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mi dzynarodowe standardy opisu obiekt w dziedzictwa kulturowego

Międzynarodowe standardy opisu obiektów dziedzictwa kulturowego

Wanda Klenczon

Biblioteka Narodowa

„Cyfrowość bibliotek i archiwów”

Warszawa 26-27.11.2009


 • międzynarodowe? kulturowego

  • stanowione przez międzynarodowe ciała standaryzacyjne

  • o zasięgu ponad lokalnym

 • standardy?

  • de iure (normy)

  • de facto (schematy, zalecenia, formaty, słowniki)

 • opisu?

  • metadane techniczne, dotyczące praw własności, dotyczące treści

 • obiektów dziedzictwa kulturowego?

  • utwory intelektualne, artystyczne, obiekty kultury materialnej i ich rejestracja


 • Standardy

  po co? kulturowego

  ujednolicenie struktur danych

  ujednolicenie opisów

  lepsze wyszukiwanie informacji

  lepsze wykorzystanie wiedzy o zasobach, ich popularyzacja i promocja

  lepsze zarządzanie zbiorami

  możliwość wymiany danych pomiędzy instytucjami, bazami

  jak ?

  ustalenie zestawu elementów danych, które są niezbędne/wskazane do stosowania w dokumentacji obiektów (format)

  opracowanie zasad stosowania (katalogowania)

  określenie źródeł terminów (słowniki)

  Standardy


  Object id
  Object ID kulturowego

  • Opracowany w latach 1993-1997 z inicjatywy J. Paul Getty Trust we współpracy muzealników, antykwariuszy, policji, służb celnych i towarzystw ubezpieczeniowych

   • stosowany i promowany przez m.in. FBI, Scotland Yard and Interpol

  • służy gł. do

   • identyfikacji obiektów znajdujących się w obrocie handlowym, zmieniających trwale lub czasowo miejsce lub właściciela

   • dokumentacji obiektów w celu ochrony przed kradzieżą lub zniszczeniem

  • od 1999 r. zarządzany przez Council for the Prevention of Art Theft (CoPAT) www.object-id.com


  Object id checklist
  OBJECT ID CHECKLIST kulturowego


  Van eyck core record
  Van Eyck Core Record kulturowego

  • opracowany na potrzeby projektu Van Eyck (Visual Arts Network for the Exchange of Cultural Knowledge)

   • raczej kontekst historyczny niż technologiczny

   • określenie poziomu minimalnego pól niezbędnych do pozyskiwania informacji o obrazach dzieł sztuki, na podstawie analizy struktury wielu baz danych zdjęć dzieł sztuki

  • http://vads.ahds.ac.uk/standards2.htm#Van Eyck  Visual resources association vra core 4 0 elements
  Visual Resources Association kulturowegoVRA Core 4.0 Elements


  CDWA kulturowego

  http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/cdwa/


  Cco cataloguing cultural objects a guide to describing cultural works and their images
  CCO kulturowego– Cataloguing Cultural Objects: a Guide to Describing Cultural Works and Their Images

  • projekt Visual Resources Association Foundation

  • bazuje na VRA Core 4.0 i CDWA (Categories for the Desciption of Works of Art)

  • możliwość współpracy z DC, MODS, MARC

   • http://www.vrafoundation.org/ccoweb/index.htm


  Cco zastosowanie
  CCO - zastosowanie kulturowego

  • California Digital Library Shared Image Service

  • ARTstor Images for Educaton and Scholarship

  • Electronic Catalogue of Bulgarian Cultural Historical Heritage

  • Centro de Documentacion de Bienes Patrimoniales (Chile)

  • Staatliche Mussen zu Berlin, Institut fur Museumsforschung

  • Projekt Andrew W. Mellon Foundation i OCLC „Museum Data Exchange”


  Cdwa lite
  CDWA Lite kulturowego

  • XML Scheme na potrzeby gromadzenia i transferu metadanych opisu dzieł sztuki i obiektów kultury materialnej

  • bazuje na CDWA (Categories for the Description of Works of Art) i CCO (Cataloging Cultural Objects: A Guide to Describing Cultural Works and Their Images)

  • zgodność repozytoriów ze specyfikacją protokołu OAI-PMH

  • opracowany i rozwijany przez J. Paul Getty Trust i ARTstor  kulturowegometadata zoo” (M.Doerr)

  AMICO, Archeological CDS, CIMI DTD, CIMI Profile, Dublin Core,EAD, Getty Categories, MESL, Object ID, SPECTRUM,Reach Element Set, VRA Core Categories…….

  BUT where is the glue ?

   CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC CRM)


  Cidoc conceptual reference model crm iso 2127 2006
  CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) kulturowegoISO 2127:2006

  „"semantic glue" needed to mediate between different sources of cultural heritage information, such as that published by museums, libraries and archives”

  • opracowany przez ICOM-CIDOC (International Committee for Documentation of the International Council of Museum) obiektowy model danych dokumentacyjnych

   • w 2006 r. ustanowiony jako norma ISO

  • formalna ontologia (zapis zbioru pojęć i relacji między nimi) umożliwiająca integrację i wymianę danych z różnych zasobów informacji o obiektach dziedzictwa kulturowego

   • obecnie 80 klas (E) i 130 własności/relacji (P)


  Deutscher Museumsbund Fachgruppe Dokumentation Arbeitsgruppe Datenaustausch Das CIDOC Conceptual Reference Model: Eine Hilfe für den Datenaustausch? 2004

  Kapeć Johanna Wolfganga von Goethe (CIDOC CRM)  Cidoc crm zastosowanie
  CIDOC CRM - zastosowanie Datenaustausch

  • CLAROS (Classical Art Research Online Services) informacja o zbiorach starożytnej rzeźby greckiej i rzymskiej w muzeach całego świata ponad 2,000,000 rekordów i obrazów

  • Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa  kolekcja dostępna online

  • STAR Project (Semantic Technologies for Archaeological Resources)  przeszukiwanie zasobów informacji o zabytkach archeologicznych (dokumentacja, „szara literatura”)

  • Germanisches Nationalmuseum Norymberga

   • trzy etapy dokumentacji: na etapie gromadzenia, inwentaryzacji, opracowania naukowego i sporządzenia informacji ogólnodostępnej


  Museumdat xml schema
  museumdat XML Schema Datenaustausch

  • opracowany przez Fachgruppe Dokumentation des Deutschen Museumbundes

  • bazuje na CDWA Lite, kompatybilny z CIDOC CRM

  • uwzględnia obiekty innych niż dzieła sztuki (np. obiekty historii naturalnej czy społecznej)

  • umożliwia publikację danych o zbiorach w portalach takich jak BAM-Portal, DigiCult, Bildindex der Kunst und Architektur, docelowo również w Deutsche Digitale Bibliothek i Europeana

   • elementy obligatoryjne i fakultatywne


  Museumdat www museumdat org
  museumdat Datenaustauschwww.museumdat.org


  Portal bam
  Portal BAM Datenaustausch


  Portal bam1
  Portal BAM Datenaustausch


  Muzea w polsce
  Muzea w Polsce? Datenaustausch

  • SSWIM - SIECIOWY SYSTEM WYMIANY INFORMACJI MUZEALNEJ

  • Sieciowy System Wymiany Informacji Muzealnej (SSWIM), powstał w latach 1995-1997, jako rezultat konsultacji i dyskusji przedstawicieli 20 największych i najbardziej zaawansowanych w komputeryzacji muzeów polskich. W grupie tej osiągnięto porozumienie co do zakresu wymiany bezpiecznej informacji.

  • Program SSWIM jest z założenia programem informacyjnego minimum. W intencji autorów, program funkcjonować będzie jako narzędziowa "nakładka" na istniejące programy inwentaryzacyjne, umożliwiająca wymianę części informacji rejestrowanych w muzealnych bazach danych poprzez sieć zewnętrzną.

   System umożliwia :

  • wprowadzanie podstawowych danych o zbiorach do lokalnych baz danych,

  • tworzenie ogólnopolskiej bazy danych o zbiorach przechowywanych w muzeach,

  • wymianę danych pomiędzy muzeami tworzącymi sieć,

  • odczyt informacji przez polskie i zagraniczne instytucje oraz osoby zainteresowane kolekcjami polskich muzeów.

   http://www.pma.pl/dzialy/komp.html


  Kongres Kultury Polskiej 2009 DatenaustauschDiagnoza stanu digitalizacji oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w latach 1989-20082.2. Digitalizacja poszczególnych kategorii zbiorów w latach 1989-20082.2.3. Muzea

  „W 2001 roku ankietę skierowano do 683 placówek muzealnych […] i otrzymano 256 odpowiedzi. Najważniejszym celem ankiety była odpowiedź na pytanie, czy muzea w Polsce tworzą elektroniczny inwentarz zbiorów i czy możliwe jest udostępnienie tej informacji poprzez sieci typu Internet dla celów muzealnych i dla potrzeb społeczeństwa (edukacyjnych, turystycznych, promocyjnych, polityki regionalnej itd.). W badanej grupie 68% respondentów zadeklarowało rozpoczęcie wprowadzania komputeryzacji. 82 placówki w owym czasie prowadziły inwentarz elektroniczny swoich zbiorów, a ogólna liczba rekordów wynosiła niemal 2 miliony (ok. 1/6 polskich zasobów muzealnych). […]Istotnym wnioskiem płynącym z badania w 2001 r. było stwierdzenie, że nie można mówić o standaryzacji oprogramowania zbiorów muzealnych.”


  Kongres Kultury Polskiej 2009 DatenaustauschDiagnoza stanu digitalizacji oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w latach 1989-20082.2. Digitalizacja poszczególnych kategorii zbiorów w latach 1989-20082.2.3. Muzea

  • W roku 2005–2006 powtórzono ankietę, która miała tym razem służyć przede wszystkim rozpoznaniu procesu digitalizacji zbiorów […] Ankieta została wysłana do 450 muzeów, odpowiedzi na nią udzieliło 189 instytucji.[…] W tej grupie 92 (49 %) muzea zgłosiły fakt prowadzenie wizualizacji cyfrowej, 95 – udzieliło negatywnej odpowiedzi. Liczba rekordów tekstowych opracowań muzealiów w grupie 189 muzeów wyniosła – 2 738 849, liczba rejestracji obrazowych i multimedialnych – 281 469. Mimo znacznego postępu w zastosowaniu informatyki, w zbiorach muzealnych nie podjęto w latach 1995-2008 decyzji na szczeblu centralnym o koordynacji dostępu do baz danych w muzeach”


  Czy warto nadal nie dostrzega mi dzynarodowych standard w opisu obiekt w muzealnych

  Czy warto nadal nie dostrzegać międzynarodowych standardów opisu obiektów muzealnych?

  Wanda Klenczon

  Biblioteka Narodowa

  Komitet Techniczny 242 Informacja i Dokumentacja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego


  ad