slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
MIASTA – PARTNERZY PROJEKTU Płock – Miasto (Partner) wiodący + lider bloku tematycznego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

MIASTA – PARTNERZY PROJEKTU Płock – Miasto (Partner) wiodący + lider bloku tematycznego - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Matryca funkcjonowania projektu URBAMAS. MIASTA – PARTNERZY PROJEKTU Płock – Miasto (Partner) wiodący + lider bloku tematycznego Włocławek, Elbląg – Partner projektu – lider bloku tematycznego Białystok, Tczew, Słupsk, Bydgoszcz – Partner projektu. Wdrażanie i realizacja strategii

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MIASTA – PARTNERZY PROJEKTU Płock – Miasto (Partner) wiodący + lider bloku tematycznego' - neorah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Matryca funkcjonowania projektu

URBAMAS

MIASTA – PARTNERZY PROJEKTU

 • Płock – Miasto (Partner) wiodący + lider bloku tematycznego
 • Włocławek, Elbląg – Partner projektu – lider bloku tematycznego
 • Białystok, Tczew, Słupsk, Bydgoszcz – Partner projektu
zasady komunikacji informacyjnej miast partnerskich
Wdrażanie i realizacja strategii

PŁOCK/BYDGOSZCZ

Zasady komunikacji informacyjnej miast partnerskich

B i a ł y s t o k

E l b l ą g

B y d g o s z c z

B i a ł y s t o k

B y d g o s z c z

Diagnoza i prognozowanie rozwoju miasta

WŁOCŁAWEK

Programowanie

PŁOCK

Płock Partner wiodący

P ł o c k

Monitoring i ocena realizacji strategii

ELBLĄG

T c z e w

S ł u p s k

W ł o c ł a w e k

B i a ł y s t o k

S ł u p s k

T c z e w

slide3
Zasilanie kadrowe miast partnerskich
 • Płock – Miasto (Partner) wiodący + lider bloku tematycznego
  • Ekspert zagraniczny,
  • Ekspert krajowy,
  • Konsultant lokalny,
  • Białystok
 • Włocławek – Partner projektu – lider bloku tematycznego

- Konsultant lokalny,

- zespół koordynacyjny (projektowy)

- Bydgoszcz

 • Elbląg – Partner projektu – lider bloku tematycznego

- Konsultant lokalny,

- zespół koordynacyjny (projektowy)

- Tczew, Słupsk

 • Białystok, Tczew, Słupsk, Bydgoszcz – Partner projektu

- Konsultant lokalny? (Propozycja)

- zespół koordynacyjny (projektowy)

system zarz dzania miastem
Diagnoza

i prognozo-

wanie

Programowanie

rozwoju

Monitoring

realizacji

Wdrażanie

strategii

System zarządzania miastem
 • Dokumenty
 • Diagnoza stanu istniejącego
 • - Raport o stanie miasta a w nim informacja ogólna o mieście
   • gospodarcza,
   • środowiskowa,
   • społeczna
   • - Analiza SWOT
   • - Analiza uwarunkowań rozwoju
   • - Scenariusze rozwoju – warianty
   • Wykaz kryteriów wyboru priorytetów
   • Wytyczne do prognozowania rozwoju
 • Prognozowanie rozwoju miasta
   • - Kierunki rozwoju
   • - Ustalenia kryteriów wyboru priorytetów
   • Scenariusze rozwoju wraz z założeniami
   • do tworzenia lub aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków
   • Zagospodarowania przestrzennego
system zarz dzania miastem1
Programowanie

rozwoju

Diagnoza

stanu

Monitoring

realizacji

Wdrażanie

strategii

System zarządzania miastem

Dokumenty

 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju:
 • część „konstytucyjna”:
  • wizja,
  • misja,
  • kierunki rozwoju,
  • cele szczegółowe,
 • część operacyjna:
  • priorytety rozwoju,
  • programy branżowe
  • priorytety operacyjne,
  • wykaz zadań budżetowych,
system zarz dzania miastem2
Programowanie

rozwoju

Diagnoza

stanu

Wdrażanie

i realizacja

strategii

Monitoring

realizacji

System zarządzania miastem
 • Dokumenty
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • Wieloletnia prognoza Budżetowa WPB
 • Wieloletni Plan Inwestycyjny WPI
 • Regulamin organizacyjny Urzędu (procedury pracy)
system zarz dzania miastem3
Programowanie

rozwoju

Diagnoza

stanu

Monitoring

i ocena

realizacji

Wdrażanie

strategii

System zarządzania miastem
 • Dokumenty
 • Roczne oraz okresowe sprawozdania z realizacji
 • Formułowanie wniosków z realizacji strategii w oparciu o:
 • - Analizy danych statystycznych
 • - Badania wskaźników rezultatu i efektywności działań
 • - Badania ankietowe
 • Wytyczne do aktualizacji zapisów strategii
 • - Monitorowane procesów społ..- gosp. w mieście
 • - Monitorowanie aktualizacji zapisów w części konstytucyjnej strategii
 • - Rating miasta
ad