fikri m lkiyetler ve teknolojik platformlar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INTELLECTUAL PROPERTY AND TECHNOLOGICAL PLATFORMS PowerPoint Presentation
Download Presentation
INTELLECTUAL PROPERTY AND TECHNOLOGICAL PLATFORMS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

INTELLECTUAL PROPERTY AND TECHNOLOGICAL PLATFORMS - PowerPoint PPT Presentation


  • 280 Views
  • Uploaded on

Fikri Mülkiyetler Ve Teknolojik Platformlar. INTELLECTUAL PROPERTY AND TECHNOLOGICAL PLATFORMS. Oğuz Berk BERKAMA Mihrişah Gökçe ATMACA İsmail Altan TEKİN. Author (Eser Sahibi): Merges , Robert P . UC Berkeley.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INTELLECTUAL PROPERTY AND TECHNOLOGICAL PLATFORMS' - neorah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fikri m lkiyetler ve teknolojik platformlar
Fikri Mülkiyetler

Ve

Teknolojik Platformlar

INTELLECTUAL PROPERTYANDTECHNOLOGICAL PLATFORMS

Oğuz Berk BERKAMA Mihrişah Gökçe ATMACA İsmail Altan TEKİN

ip rights and technological platforms f kr m lk yet haklari ve teknoloj k platformlar

Author (Eser Sahibi):

Merges, Robert P.

UC Berkeley

IP Rights and Technological Platforms(FİkrİMülkİyetHaklarI veTeknolojİk Platformlar)
sunum plani

Fikri Mülkiyet

Platform Politikalarının Belirlenmesindeki Temel Esaslar

Ağ Etkileri ve Standartlar

Platform Politikaları

Mülkiyet Hakları Teknoloji Platformları

Teknoloji Platformu Nedir?

Teknoloji Platformlarına Neden İhtiyacımız Var?

Mülkiyet Hakları, Stratejiler, Rekabet

Mülkiyet Haklarınınım Platforma Dahil Edilmesi

Sonuç

Türkiye için Çıkarımlar

Sunum PlanI
slide4

Telif Hakları veya Fikri haklar diye de anılan “Fikri Mülkiyet”, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu haklarını ifade eder.

slide5

Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan fikir ürünüdür; söz konusu kişi ya da kuruluş, sonradan, bunu serbestçe paylaşmayı veya kullanımını belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir.

platform pol t kalarinin bel rlenmes ndek temel esas

Fikri Mülkiyetin mahkeme kararlarına uygun olması

Politikalar Düzenlenirken tüketici çıkarlarının yeri

Fikri Mülkiyetin geleneksel öğretilere yerleştirilmesi

Platform PolİtİkalarInInBelİrlenmeSİndekİ Üç Temel Esas
f kr m lk yet n mahkeme kararlarina uygun olmasi

Platform politakalarının fikri mülkiyet üzerindeki etkisi, mahkeme kararları ve düzenleyicilere ilişkin olup telefon bilgisayar medya oynatıcı gibi çok kullanıcılı erişimleri destekleyen önemli dijital platformların politikaları, Mahkemeler ve düzenleyicilerin kararları tarafından düzenlenir.

FİkrİMülkİyetİn Mahkeme KararlarIna Uygun OlmasI
pol t kalar d zenlen rken t ket c ikarlarinin yer

Platform içerik kombinasyonları ile ilgili en uygun politika tartışmaya açıktır.

Rekabet ile birlikte içeriğin farklı çıkarları ve platform sahipleri tüketici korumasına ihtiyaç duymadan platform içerik dağılımını kendi çıkarlarını gözeterek düzenler.

PolİtİkalarDüzenlenİrkentüketİcİçIkarlarInInyerİ
f kr m lk yet n geleneksel ret lere yerle t r lmes

Fikri mülkiyetin kurumsallaşması için fikir sahibi bir platform stratejisinin uygulanması gereklidir.

Fikri mülkiyetin geleneksel öğretilerindeki yerine ve politakalara, açık ve esnek olması için ihtiyaç duyulur.

FİkrİMülkİyetİngeleneksel öğretİlereyerleştİrİlmesİ
slide11

Teknolojide genel fikir basittir. Yeterince dijital market, geniş çapta var olan azimli bir yerli mantık ve menkul kıymetler ağını en iyi şekilde kullanmak ve fikri mülkiyete bağlı kalmaktır.

slide12

Daha iyi hizmet için fikri mülkiyet sistemini dijital içerik ve platformlara taşımayı serbest bırakmalı, bu serbestlik yasalarla kısıtlanmlalıdır. Kısacası günümüz dijital çağınıda en iyi fikri mülkiyet politikası minimalist fikri mülkiyet politikasıdır.

slide13

Sağlam bir fikri mülkiyet koruması dijital medya için gelişen ortamdan tutarsız olamaz. Tam tersine fikri mülkiyet hakları bu amaç için gereklidir. Fikri Mülkiyet, etkin stratejileri dijital çağda geniş bir yelpazede kolaylaştırır.

Özetlemek gerekirse,

bireysel mülkiyet dijital çağda

demode değildir; tam tersine

faydalı ve önemlidir.

slide14

Güçlü fikri mülkiyetin dijital medya üzerinde ki faydaları üç ilke üzerinden açıklanabilir.

1)Fikri Mülkiyetin çoklu erişim gerektiren medya oynatıcısı ara yüzü, cep telefonu, bilgisayarlar gibi dijital platformlardaki etkisi.

2)Platformların hoşnutluğunu gözeten en uygun düzenlemeler örneğin herhangi bir platform için içerik lisansının yasaklanması veya düzenlenmesi.

3) Fikri mülkiyete yönelik doktrin ve yönetmeliklerin ihtiyaca yönelik esnek ve açık olarak düzenlenmesi.

a lar standartlar ve platformlara k sa bir bak

Standartlaşma yazılım endüstrisi için önemlidir. Çünkü farklı yazılımların birlikte çalışmasına imkân verir. Birçok programın görünümü keyfi seçilmiş ve programlar arasında daha fazla uyum için uygulama izinleri bir şartname üzerinden kabul edilmiştir.

Ağlar, Standartlar ve platformlara kısa bir bakış
slide16

Ayrıca bağdaşırlık, programları eskileri yeniden oluşturmaksızın (devir daim yapmadan) kurmaya imkan sağlar,böylece standartlar iletişim ağlarında bir teknik özellik olarak bir arada çalışmaya uygulanabilirken ayrıntılı olarak da tanımlanabilir.(Dosya formatları, işletim sistemleri, program dilleri)

slide17

Standartlar açık ya da kapalı olabilir. Açık bir standart oldukça paylaşımlıdır; kapalı bir standart ise paylaşımsız ve sınırlıdır, bir firma veya organizasyona özel olabilir. İki konuyu karıştırmamak önemlidir. Tamamen özel bazı standartlar, oldukça açıkken bazıları değildir.

slide19

Standartlar sadece tüketicilerin yararına değildir firmaların standartları kendi lehlerine kullanabileceği stratejiler vardır. Temel strateji birbirini tamamlayan bütünler teknoloji ve ürünlerde uzmanlaşmaktır.

slide20

Örneğin işletim sistemi ve programlama dili gibi birbirine bağlı standart bir birleşen büyük bir pazar oluşturabilir.

Bu mantık, IBM nin

Linux işletim sisteminde

kazandığı başarının

arkasındaki mantıktır.

a etk ler ve standartlar

Yazılım bir ağ ürünüdür bu da demektir ki kullanıcı sayısıyla doğru orantılı olarak değeri artar.

Standartlaştırma şebekeye hız kazandırır çünkü başka programlarla birlikte çalışan program ve dosyalar daha değerlidir.

Ağ Etkİlerİve Standartlar
slide22

Diğer ağ standartları gibi teknolojik standartlar da normal standartlardan farklıdır. İnsanların satın aldığı şeylerin çoğunda başka ne kadar insanın satın aldığının önemi pek yoktur.

Örneğin benim aldığım çamaşır deterjanını kaç kişinin aldığı beni ilgilendirmez ama ağ standartlarında bu beni ilgilendirir.

slide23

Ben bir ağa bağlandığımda ne kadar insanın orda olduğu önemlidir ve genellikle kalabalık daha iyidir.

Eğer bir bilgisayar kullanıyorsam ve powerpointtebir sunu hazırlıyorsam ne kadar çok insan powerpointve bilgisayar kullanıyorsa benim için paylaşmak daha kolaydır.

platform pol t kalari

Mülkiyet haklarının nasıl uygulanacağı karar sahiplerinin elinde olan seçeneklerdir.

Rakip satıcılar arasındaki rekabet, tüketici menfaatlerinin ilk ve en iyi korumasıdır.

Platform PolİtİkalarI
slide25

Rakip satıcıların, pazar payı kazanması, karlarını maksimize etmesi için mülkiyet haklarının esnekliğini ve rakip tabanlı iş modelinin oluşmasını isterler.

m lk yet haklari ve platform teknoloj ler

Teknoloji Platformu Nedir?

Seçilen bir teknoloji alanında, sanayinin liderliğinde ilgili tüm tarafların, ortak bir teknolojik vizyon oluşturmak amacıyla bir araya geldiği ve oluşturulacak “Stratejik Araştırma Planı - SAP” çerçevesinde bu vizyona ulaşmaya odaklanan birlikteliklerdir.

MülkİyetHaklarIve Platform Teknolojİlerİ
teknoloj platformlarina n eden ht yacimiz var

• Pazarın sürüklediği bir araştırma ortamının (market-driven-research) oluşması,

• Bilimsel çalışmaların katma değere dönüşme hızının artırılması,

• Sektörün gelecekteki yerinin ve şeklinin belirlenmesi,

• Sektörde ihtiyaç duyulan araştırmaların bir plan (SAP) dahilinde ilgili taraflarla birlikte gerçekleştirilmesi,

• Araştırmaları fonlayan kuruluşlara yön verilmesi

için Teknoloji Platformlarına gereksinim duyulmaktadır.

• TeknolojİPlatformlarInaNeden İhtİyacImIz Var?
slide29

Bir teknolojik platformun özü bir çok kişi tarafından kullanılabilir ve erişilebilir olmasıdır.

  • Peki erişim bu kadar önemliyse neden mülkiyet hakları sınırlaması var?
slide30

MÜLKİYET HAKLARI

STRATEJİLER

REKABET

slide31

Rekabet bilginin üretilmesini arttıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Fikri mülkiyet hakları da bilginin kamu niteliği taşımasından kaynaklanan aksaklığı gidermektedir.

Böylece rekabet ve fikri mülkiyet hakları dengeli bir şekilde yeni bilgilerin üretilmesi sağlıklı bir şekilde yayılmasını sağlamaktadır.

Ayrıca rekabet fikri mülkiyet hukukuna konu olan bilginin toplum yararına kullanılması konusunda katkı sağlamaktadır.

m lk yet haklarinin platforma dah l ed lmes

Fikri mülkiyet haklarının uluslararası bir yapıyla korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda oluşturulan hukuki çerçevenin gerçekçi ve etkin olması gerekmektedir.

MülkİyetHaklarInInPlatforma DahİlEdİlmesİ
slide33

Creative Commonskâr amacı gütmeyen, telif hakları alanında esneklik ve paylaşımı yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş bir düşünce hareketi ve organizasyonudur.

slide34

Creative Commons amacına ulaşmak için sanatçılara ve genel olarak tüm eser sahiplerine, yasanın kendilerine tanıdığı kimi hakları kamuyla paylaşabilmelerine imkân verecek, özel olarak hazırlanmış telif lisansı sözleşmeleri önermektedir. Özgür Yazılım Vakfı tarafından daha önce meydana getirilen GNU Genel Kamu Lisansı (GNU GPL) metinlerini temel alan bu sözleşmelerin özelliği, yaratıcı kişilere, telif hakkından tamamen feragat etmeksizin eserlerini paylaşıma açmalarına imkân tanımasıdır.

slide35

Sahibi tarafından Creative Commons lisans sözleşmesi altında kamuya sunulan eserler, ticaret dışı amaçlar için kullanımını destekleyerek internetin alışveriş kanalı yerine gerçek bir bilgiye erişim platformu haline gelebilmesi yönünde tamamen bağımsız ve gönüllü katkı anlamına gelmektedir.

slide36

Son olarak, uluslararası platformlarda ve küresel pazarlarda fikri mülkiyet haklarının ulusal rekabet gücünü artıracak bir etken olması için, özellikle, dijital ortamda Fikri mülkiyet haklarının korunması konusuna büyük önem verilmelidir.

Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve uluslararası telif kanunlarının çizdiği çerçevede bilgisayar ağlarında da telif haklarının korunmasının güçlendirilmesi gerekmektedir. 

slide37

Creative Commons gibi lisans türlerini ve bunlarla birlikte oluşan ve tüm insanlığa ait olarak kabul ettiğimiz bilgi havuzu dijital medya da önemli yere sahiptir. Bu nedenle Bilginin ve yaratıcılığın endüstriyel bir meta olarak kullanılmasına karşı durulmalıdır.

Sonuç
t rk ye n ikarimlar

Bilginin inanılmaz derecede değer ve güç kazandığı günümüzde, bilgi temeline oturan fikri mülkiyet hakları da aynı şekilde önemli hale gelmiştir. Gelişmekte olan ülke kategorisinde yer alan ülkemizde bu haklarla ilgili uygulamanın oldukça yeni ve bir o kadar da sorunlu olduğu gözlemlenmektedir.

  • Türkiye'de fikri haklarla ilgili yasalar:
  • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Hakkı Telif Nizamnamesi) 1857,
  • Markalar Kanunu (Alameti Farika Nizamnamesi) 1871,
  • Patent Kanunu (İhtira Beratı Kanunu) 1879

yıllarında kabul edilmiştir.

Genel hükümleri içeren Türk Ticaret Kanunu ile 1957 yılında; tescilsiz markalar, ticaret unvanları ve endüstriyel tasarımların korunması ve haksız rekabetin önlenmesi sağlanmıştır.

  • Türkiye’de fikri mülkiyet haklarının gerçek manada korunması 1995 yılında kabul edilen ve 1999 yılında yürürlüğe giren Patent Yasası ile başlamıştır.
TürkİyeİçİnÇIkarImlar
slide39

Uluslar arası kuruluşların değerlendirmelerine bakıldığından Türkiye’nin Fikri haklarının kullanılması ve korunması konusundaki yerinin olumlu olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir

  • Son yıllarda gerçekleştirilmiş olan olumlu yasal değişikliklerine rağmen Türkiye hala fikri haklar alanında hak tecavüzlerinin yaşandığı bir ülke durumundadır.

Örneğin, korsan yazılım kullanım oranında %10luk bir azalma Türkiye ekonomisine 830 milyon dolar civarında bir katkısı olması varsayılmaktadır.

slide41

Metal Teknoloji Platformu

Metal sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren, Ar-Ge kültürüne sahip firmalarımızın temsilcileri ve metal sektörüne yönelik araştırmalarda bulunan araştırmacılarımız bu çalıştaya davet edilmiştir.

Türk Tekstil Teknoloji Platformu

Sanayi önderliğinde Türk Tekstil Sektörü'nü, Ar-Ge ve ileri teknoloji destekli, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı, yenilikçi ürün, hizmet ve süreçlerle pazar belirleyicisi konumuna taşımak amacıyla, Sektör’ün uluslararası rekabette sürdürülebilir güç sahibi olabilmesi için gerekli Ar-Ge faaliyetlerinin stratejik önceliklerini belirlemek, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kurumlararası sinerji oluşturarak sektörde yenilikçilik (inovasyon) olgusunu ve bilincini geliştirmektir.

Nükleer Teknoloji Platformu

http://www.trntp.org/

Rüzgar Enerjisi Teknoloji Platformu

http://www.retep.org.tr/