slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Apvienotais tehniskais sekretariāts info@latlit.eu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Apvienotais tehniskais sekretariāts info@latlit.eu - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 . –2013 .gadam PRAKTISKAIS SEMINĀRS “ Kā izstrādāt labu projekta iesniegumu ?”. Projekta indikatoru un darba paku apraksts. Apvienotais tehniskais sekretariāts info@latlit.eu. 19 .janvāris, 2010.gads, Saldus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Apvienotais tehniskais sekretariāts info@latlit.eu' - neorah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013.gadamPRAKTISKAIS SEMINĀRS “Kā izstrādāt labu projekta iesniegumu?”

 • Projekta indikatoru un darba paku apraksts

Apvienotais tehniskais sekretariāts

info@latlit.eu

19.janvāris, 2010.gads, Saldus

21.janvāris, 2010.gads, Līvāni

saturs
Saturs
 • Kas ir projekta ieguvumu un rezultāta rādītāji (indikatori)?
 • Kas ir projekta darba pakas?
 • Kā aprakstīt projekta rādītājus (indikatorus) un aktivitātes?
 • Visbiežāk pieļautās kļūdas, aizpildot projekta iesnieguma veidlapas III darba lapu “Rādītāji” un IV darba lapu “Darba pakas”
ieguvumu r d t ji i
Ieguvumu rādītāji (I)

Ieguvumu rādītāji (output indicators) ir:

 • Tieši no projekta aktivitātēm izrietoši, redzami un izmērāmi ieguvumi un iznākumi, tiem ir tieša un tūlītēja ietekme uz mērķa grupu
 • Sasniegti projekta laikā
ieguvumu r d t ji ii
Ieguvumu rādītāji (II)

Projekta iesnieguma veidlapas III darba lapa “Rādītāji”:

 • Iepriekš definēti ieguvumu rādītāji
 • iespēja pievienot citus ieguvumu rādītājus
 • jāizvēlas rādītāji, kuri vistiešāk atbilst projektam, jānorāda to skaits (izdevumu un kopiju skaits, ja attiecināms), darba pakas numurs, kurā tas tiks sasniegts, un jāapraksta rādītājs
 • neminiet vienu un to pašu rādītāju 2 reizes
 • rādītāji nedrīkst atšķirties dažādās iesnieguma veidlapas daļās un punktos

Rādītājiem ir jāsakrīt III un IV darba lapā!

ieguvumu r d t ji iii
Ieguvumu rādītāji (III)

Ieguvuma rādītāja apraksts:

 • rādītāja nosaukums vai tēma
 • mērķa grupa
 • mērķa teritorija/norises vieta
 • galvenie kvalitātes parametri
 • radītāja mērķis
 • atbildīgais projekta partneris
ieguvumu r d t ji iv
Ieguvumu rādītāji (IV)

Piemērs ieguvuma rādītāja aprakstam projekta iesnieguma veidlapā:

rezult tu r d t ji i
Rezultātu rādītāji I

Rezultātu rādītāji (result indicators) ir:

 • Tieša un tūlītēja projekta ieguvumu rādītāju ietekme uz mērķa grupām
 • Maina / uzlabo situāciju
 • Ilgtspējīga ietekme uz mērķa grupu / reģionu pēc projekta īstenošanas
 • Ieguvumu rādītāji ir tikai rīks rezultātu sasniegšanai!
 • Projektam ir jāsasniedzilgtspējīgi rezultāti!
rezult tu r d t ji ii
Rezultātu rādītāji II

Projekta iesnieguma veidlapas III darba lapa “Rādītāji”:

 • Iepriekš definēti rezultātu rādītāji
 • izsaka Programmas mērķus un nosaka, uz ko jābūt ir vērstiem projektiem
 • katram projektam ir jābūt vērstam uz vismaz vienu rezultātu rādītāju konkrētajā atbalsta virzienā
 • rezultāta rādītāja kvantitāte un apraksts
rezult tu r d t ji iii
Rezultātu rādītāji III

Rezultāta rādītāja kvantitāte un apraksts:

 • informācija par esošo situāciju reģionā, sektorā un/vai institūcijā, uzsākot projektu
 • resursu un mērīšanas metožu apraksts
 • kvantificēts mērķis, kurš tiks sasniegts projekta noslēgumā

9

rezult tu r d taji i v
Rezultātu rādītaji IV

Piemērs rezultāta rādītāja aprakstam projekta iesnieguma veidlapā:

Rezultāta rādītājs IV:Radītas jaunas darba vietas

Apraksts un kvantifikācija: šobrīd Biznesa konsultāciju centrā ir nodarbināti 6 darbinieki un ik mēnesi tiek sniegtas 50 konsultācijas uzņēmējiem. Radot 3 jaunus pakalpojumus nodarbināto skaits centrā tiks palielināts par 3 darbiniekiem (par 50%) un par 50% tiks palielināts konsultāciju skaits. Jauno darbinieku darba līgumi un konsultāciju grafiks tiks izmantoti, lai pierādītu un pārbaudītu sasniegto rezultātu.

darba pakas i
Darba pakas (I)

Darba pakas (DPs):

 • aktivitāšu grupa, kas vērsta uz ieguvumu rādītāju sasniegšanu
 • tematiski grupētas aktivitātes, piemēram, projekta vadība un koordinēšana, investīcijas un infrastruktūra, apmācības, informācija un publicitāte, u.c.
 • iespēja identificēt aktivitātes ar izmaksām
darba pakas ii
Darba pakas (II)

Visām aktivitātēm ir jābūt grupētām darba pakās:

 • Minimums - 2
 • Maksimums - 5

1.darba paka:Vadība un koordinēšana

2.-5.darba pakas:Projekta partneru definētas

dp apraksts i
DP apraksts (I)

Iesnieguma veidlapas IV darba lapa “DP”:

 • darba pakas virsraksts (fokusēts)

2. aktivitāšu un iesaistīto partneru apraksts

3. ieguvumu rādītāju ilgtspējas apraksts

4. plānotās izmaksas un ieguvumu rādītāju sasniegšana pa atskaišu periodiem

Sniegtā informācija ir pamats projekta uzraudzībai!

dp apraksts ii
DP apraksts (II)

2. Aktivitāšu un iesaistīto partneru apraksts

 • visas aktivitātes, secība un īstenošanas vieta
 • aktivitāšu atbilstība apakšmērķiem
 • aktivitāšu metodoloģija
 • partneru iesaiste un atbildību apraksts
 • DP1 – visas ar projekta tehnisko īstenošanu saistītās aktivitātes:
  • stratēģiskā vadība – piemēram, vadības grupas, lēmumu pieņemšanas procedūras, projekta izvērtēšanas procedūras, u.c.
  • operacionālā vadība –procedūras un atbildības projekta ikdienas vadības nodrošināšanai, atskaitīšanās ATS, u.c.

Cik detalizēti vien iespējams!

dp apraksts iii
DP apraksts (III)

3. Ieguvumu rādītāju ilgtspējas apraksts

Kā un kad projektā radītie ieguvumi tiks pielietoti pēc projekta?

Pienākums uzturēt ieguvumus 5 gadus!

Aprakstiet:

 • konkrētas darbības, kuras tiks īstenotas pēc projekta un ar kurām tiks nodrošināta ieguvumu ilgtspēja
 • kurš finansēs šīs darbības?
 • kura organizācija(s) būs atbildīga par radīto ieguvumu uzturēšanu?
 • kā tiks izplatīti ieguvumi/rezultāti?
 • mērķa rādītājus, kas tiks sasniegti
 • Vispārīgi un nekonkrēti apgalvojumi =neapstiprināts projekts
dp apraksts iv
DP apraksts (IV)

3. Ieguvumu rādītāju ilgtspēja

Piemērs aprakstam projekta iesnieguma veidlapā:

Ieguvums:radīti 3 jauni pakalpojumi Biznesa konsultāciju centrā

Ilgtspēja:Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu pēc projekta, centrā tiks izveidotas 3 jaunas pilnas slodzes darba vietas.

Ik mēnesi uzņēmējiem tiks sniegtas vismaz 75 konsultācijas. Saldus novada pašvaldība nodrošinās centra finansiālo un operacionālo darbībuvismaz 5 gadus pēc projekta noslēguma. Informācija par centra piedāvātajiem pakalpojumiem tiks izplatīta centra Interneta mājas lapā un izplatot uzņēmējiem informatīvas skrejlapas gan elektroniskā, gan papīra formātā.

dp apraksts v
DP apraksts (V)

4. Plānotās izmaksas un ieguvumu sasniegšana pa atskaišu periodiem (I)

Katra darba paka ir sadalīta sešu mēnešu atskaišu periodos:

 • Jūnijs 2010 - Decembris 2010
 • Janvāris 2011 - Jūnijs 2011
 • Jūlijs 2011 - Decembris 2011
 • Janvāris 2012 - Jūnijs 2012
dp apraksts v1
DP apraksts (V)

4. Plānotās izmaksas un ieguvumu sasniegšana pa atskaišu periodiem (II)

 • norādiet un kvantificējiet ieguvumus, kurus plānojiet sasniegt atskaišu periodā

Visiem ieguvumu rādītājiem jāsakrīt ar tiem rādītājiem, kas norādīti iesnieguma veidlapas III darba lapā “Rādītāji”!

 • norādiet attiecināmo budžetu konkrētajā atskaišu periodā

Finanšu plānam jābūt ir reālistiskam!

visbie k pie aut s k das
Visbiežāk pieļautās kļūdas
 • Netiek sniegta pieprasītā informācija:
  • nav kvantificēti ieguvumi
  • nav detalizēti aprakstītas aktivitātes
  • nav aprakstīta aktivitāšu un ieguvumu atbilstība projekta mērķiem
  • nav aprakstīta ieguvumu ilgtspēja
 • Aktivitātes nav vērstas uz projekta apakšmērķu sasniegšanu
 • Nesakrīt ieguvumu rādītāji III un IV darba lapā
 • Nav uzskaitīti visi ieguvumi