Sportovn prohl dka jako preparticipation screening tedy s to na to koho k z vodu akutn nepustit
Download
1 / 9

Jiří Radvanský mail: radvan @lfmotol.cuni.cz - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Sportovní prohlídka jako „ preparticipation screening “ – tedy síto na to, koho k závodu akutně nepustit. Jiří Radvanský mail: radvan @lfmotol.cuni.cz. Proč je téma náhlé smrti sportovce v médiích téměř každý měsíc, ale v realitě relativně nečetné.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jiří Radvanský mail: radvan @lfmotol.cuni.cz' - neona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sportovn prohl dka jako preparticipation screening tedy s to na to koho k z vodu akutn nepustit

Sportovní prohlídka jako „preparticipationscreening“ – tedy síto na to, koho k závodu akutně nepustit

Jiří Radvanský

mail: [email protected]


Pro je t ma n hl smrti sportovce v m di ch t m ka d m s c ale v realit relativn ne etn
Proč je téma náhlé smrti sportovce v médiích téměř každý měsíc, ale v realitě relativně nečetné

 • Vrcholoví sportovci jsou stále mediálně považováni za lidi „superzdravé“, ačkoliv nižší morbiditu ani mortalitu proti průměru rozhodně nemají – náhlá smrt [NS] je u nich mediální událostí. Důkazy o tom, zda by dotyčný umřel i bez vrcholového sportu, mohou být jen nepřímé.

 • Rekreační sport u zdravých přináší jen minimální riziko NS, převážně z kardiálních a cévních příčin. Riziko stoupá s věkem.

 • U sportovců četnost náhlé smrti JE vyšší. ( Doping, přetížení, tlak na výkon i v nemoci)


V skyt n hl smrti ve sportu riziko studentsk ho v ku vs master 35 let
Výskyt náhlé smrti ve sportu: Riziko studentského věku vs. master ( > 35 let)

 • riziko náhlé smrti z kardiální příčiny u delších tratí v kateg. masters 1:15000 - 1:50 000 účastníků závodu NA JEDEN ZÁVOD, významně více muži.Vyšetřujete všechny, kteří měli pauzu od závodního věku a dnes to chtějí zkusit zase. Hlavní problém: ICHS, arytmie, krevní rtlak

 • proti tomu u riziko náhlé smrti u závodních sportovců – studentů vysokých škol je 1:200 000 to 1:300 000 na jeden akademický rok


N kter vyhl ky
Některé vyhlášky vs. master (

 • Směrnice č. 3/1981 MZ ČSR O péči o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovní činnosti.

 • Směrnice č. 5 o poskytování zvlášť specializované léčebně preventivní péče vybraným vrcholovým sportovcům

 • výnos 3 MZSV ČSR z 1.12.1989 doplňující směrnici 3: je vložen termín preventivní lékařská prohlídka, kde je napsáno např., že jsou povinni se jí podrobit všichni účastníci všech forem povinné tělesné výchovy, registrovaní sportovci.. atd.. atp..


Pro by va i pacienti a va e budouc d ti m li m t sportovn prohl dku a kdy
Proč by vaši pacienti (a vaše budoucí děti) měli mít sportovní prohlídku a kdy

a) PŘED přijetím do Sportovních Center talentované Mládeže (SCM):

 • Zabránit poškození zdraví nebo i smrti, které mohou nastat u některých chorob v jasné souvislosti se sportem.

 • Aby bylo dítě uchráněno TĚŽKÉHO psychického a sociálního traumatu, bude–li jej nutné později ze zdravotních důvodů vyřadit.

 • Pro případné soudní spory o poškození zdraví sportem mít perfektně zdokumentovaný zdravotní stav dítěte.

 • Jako tlak na Vás, abyste mysleli nejen na momentální výkon vašich svěřenců, ale také v dlouhodobé perspektivě na zachování jejich zdraví i do seniorského věku.


Periodick prohl dky mo n benefity
Periodické prohlídky – možné benefity sportovní prohlídku a kdy

Získáme - li povolení rodičů, bude mít trenér informace o:

 • zdravotně nejproblémovějších jedincích v týmu, o tom, nakolik se podařilo kompenzovat funkční poruchy hybného systému typické pro daný sport

 • optimalizaci regeneračního procesu

 • optimalizaci tréninku, zejména vytrvalosti

 • případném vzniku části smrtelně rizikových onemocnění, která v době přijetí nebyla zjistitelná (např. HOCM)


Relativn rizikov p znaky u sportovc pod 35 let
Relativně rizikové příznaky u sportovců pod 35 let sportovní prohlídku a kdy

 • bolest na hrudi v zátěži

 • kolaps nebo ztráta vědomí

 • dušnost (negativní emoce spojená s dýcháním) v zátěži

 • udávaná arytmie v zátěži nebo bušení do krku

 • náhlá smrt v mladším věku v rodině


Pr vn z le itosti okolo sportu v r
Právní záležitosti okolo sportu v ČR sportovní prohlídku a kdy

 • Vyhlášek spousta, „nejsou konzumovány“ – nikdo nevyřešil otázku kdo zaplatí prohlídky a kdo má zodpovědnost za poškození zdraví

 • Protože před vyhláškami má přednost zákon, je dnes dominantní zákon o rodině, ten svěřuje řádnou péči o dítě jeho zákonnému zástupci, který rozhoduje v případě nedoporučení (zákazu) sportu ze strany lékaře. Ale může se soudit a říkat, že nebyl dostatečně poučen.

 • Jak má vypadat nedoporučení startu ze strany oddílového lékaře a jaké jsou z toho konsekvence, se teprve řeší na úrovni ČOV (návrh bude na jaře 2005)


M mt tedy platn a z sti konzumovan z le itost
MŠMT.. tedy platná a zčásti „konzumovaná“ záležitost

 • Usnesení vlády ČR ze dne 14.7.1999

  Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů.

  Patřičné závazné právní normy dodnes nejsou ... zejména vyhláška MZ ČR vypracovaná 2002 a neschválená: O zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Připomínkové řízení skončilo v prosinci 2001.


ad