hmal ve stismar olgular nda sosyal hizmet yakla m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İhmal ve İstismar Olgularında Sosyal Hizmet Yaklaşımı PowerPoint Presentation
Download Presentation
İhmal ve İstismar Olgularında Sosyal Hizmet Yaklaşımı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

İhmal ve İstismar Olgularında Sosyal Hizmet Yaklaşımı - PowerPoint PPT Presentation


 • 367 Views
 • Uploaded on

İhmal ve İstismar Olgularında Sosyal Hizmet Yaklaşımı. SHU: Tülin KUŞGÖZOĞLU SHÇEK Fatma Üçer Çocuk ve Gençlik Merkezi ANKARA- 2006. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. 1983 yılında, 2828 sayılı yasayla kuruldu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İhmal ve İstismar Olgularında Sosyal Hizmet Yaklaşımı' - neo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hmal ve stismar olgular nda sosyal hizmet yakla m
İhmal ve İstismar Olgularında Sosyal Hizmet Yaklaşımı

SHU: Tülin KUŞGÖZOĞLU

SHÇEK Fatma Üçer Çocuk ve Gençlik Merkezi

ANKARA- 2006

sosyal hizmetler ve ocuk esirgeme kurumu
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
 • 1983 yılında, 2828 sayılı yasayla kuruldu.
 • Türkiye’de, çocuğu “gerektiğinde ailesine karşı bile korumak”tan sorumlu tek Kurum.
hmal stismar ve korunmaya muhta ocuk
İhmal/İstismar ve Korunmaya Muhtaç Çocuk

Her ihmal ve istismar edilen çocuk,

Devlet korunmasına muhtaç

değildir ama her korunmaya muhtaç

çocuk aynı zamanda ihmal ve

istismar edilen çocuktur

korunmaya muhta ocuk
Korunmaya Muhtaç Çocuk

“Beden, ruh ve ahlaki gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;

1.Ana veya babasız, ana ve babasız,

2. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,

3.Ana veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuk”

korunmaya muhta l n tespiti
Korunmaya Muhtaçlığın Tespiti

Sosyal İnceleme;

 • Aile ve yakınlarla görüşmeler
 • Ev ziyaretleri
 • Resmi belge taramaları ( Nüfus, Tapu vb.)
aile yan nda bak m eren hizmetler 1
Aile Yanında Bakım İçeren Hizmetler.1

A. Öz aile ya da akrabaların ekonomik olarak desteklenmesi yoluyla, çocuğun kendi aile çevresi içinde bakımının sağlanması

 • Ayni/Nakdi Yardım
 • Ücretsiz Kreş
 • Ebeveyne iş bulma
aile yan nda bak m eren hizmetler 2
Aile Yanında Bakım İçeren Hizmetler. 2
 • Çocuk bakma ve yetiştirme konusunda uygunluğu daha önceden tespit edilmiş başka ailelerin yanında çocuğun bakımının sağlanması
 • Koruyucu aile
 • Evlat Edinme
kurulu bak m
Kuruluş Bakımı

Çocuğun, yaş grubuna ve cinsiyetine uygun olarak, Devlet tarafından açılmış yatılı Yurt ve Yuvalarda bakılması

 • 0-12 yaş Çocuk Yuvaları
 • 12-18 yaş Yetiştirme Yurtları
 • Yatılı Çocuk ve Gençlik Merkezleri
hmal ve stismar olaylar nda
İhmal ve İstismar Olaylarında;
 • Öncelikle, “çocuk”, güvenli bir ortama alınır,
 • Uygun hizmet ve tedavi modeli belirlenir,
 • Uygulama ve
 • İzleme çalışmaları yapılır.
stismardan kurumun haberdar olmas
İstismardan Kurumun Haberdar Olması

Kimler bildirimde bulunabilir?

 • Herkes tarafından bildirim yapılabilir,

(Özellikle çocuklarla çalışan kamu görevlileri)

Bildirim nasıl yapılabilir?

 • Telefon ya da yazılı başvuru ile,
 • Medyada yer alan haberler de bildirim olarak kabul edilir..
alo ocuk merkezi
Alo Çocuk Merkezi
 • 1998 yılında, Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesi Derneği tarafından kuruldu..
 • 1999 yılında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na devredildi..
 • Halen Ankara Fatma Üçer Çocuk ve Gençlik Merkezi bünyesinde çalışmaktadır..
alo ocuk merkezi1
Alo Çocuk Merkezi

Amacı;

 • İhmal ve istismar olaylarının, ihtisaslaşmış bir birim tarafından ele alınmasını sağlamak,
 • Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmak.
alo ocuk merkezi2
Alo Çocuk Merkezi
 • Telefon 0.312.425 25 31

0.312.419 27 64

 • Fax 0.312.425 03 39 Bestekar sokak, 17/9 Kavaklıdere Ankara
alo ocuk merkezi 1999 2005
Alo Çocuk Merkezi 1999-2005

Merkezde, 1999-2006 yılları arasında yapılan çalışmalarda,

 • Toplam 313 olguyla çalışılmıştır. Bunlar, Merkeze yapılan tüm başvuruların %12.32’si…
 • Olguların cinsiyet dağılımı, yarı yarıya olmak üzere neredeyse eşit…
 • En yoğun olarak, fiziksel istismar olgularıyla karşılaşıldı…
 • Cinsel eylemler içeren istismar olayları (cinsel taciz ve cinsel istismar) toplamı, % 31…
 • En çok hastanelerden bildirimde bulunuldu…
 • En çok babaların istismarı ile karşılaşıldı…
 • Olguların %20’ye yakını aileden uzaklaştırıldı…
 • Yarısına yakını, psikososyal yönden desteklendi..
kar la lan g l kler
Karşılaşılan Güçlükler
 • Alana İlişkin Güçlükler
 • Hizmet Alan Gruba İlişkin Güçlükler
 • Çalışanlara İlişkin Güçlükler
 • İşbirliği ve Koordinasyonda Yaşanan Güçlükler
alana li kin g l kler
Alana İlişkin Güçlükler
 • Alanın yeni olması
 • Literatüre ilişkin bilgi ve veri eksikliği
 • Bilgi ve veri paylaşım sorunları
 • Temel alt yapı hizmetlerindeki eksiklikler
 • Yasal eksiklikler
 • Örgütsel Eksiklikler
 • Kamuoyu Yaklaşımı
 • Alanın istismara açık olması
hizmet alan gruba li kin g l kler
Hizmet Alan Gruba İlişkin Güçlükler
 • Ailede istismara neden olan koşullar (yoksulluk,işsizlik,ebeveyn yetersizlikleri vb ) tedaviyi olumsuz etkiliyor
 • Tedavinin uzun süreli olması
 • Tedavinin disiplinler arası bir yaklaşım gerektirmesi
 • Tedaviyi üstlenecek örgütlü birimlerin azlığı
 • Mağdurda yaşanan travmanın tedavi edilebilirliğinin güçlüğü
al anlara li kin g l kler
Çalışanlara İlişkin Güçlükler
 • Alan hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak
 • Yaklaşım ve donanım eksiklikleri
 • Alanın profesyoneller içinde risk taşıyor oluşu
 • Alanın çalışan üzerinde yarattığı travma
 • Alandaki nitelikli personel sayısının azlığı
birli i ve koordinasyonda ya anan g l kler i
İşbirliği ve Koordinasyonda Yaşanan Güçlükler .I
 • Sosyal Hizmetler

Yasal / Adli Sağlık

birli i ve koordinasyonda ya anan g l kler ii sosyal hizmetler
İşbirliği ve Koordinasyonda Yaşanan Güçlükler .II (Sosyal Hizmetler )
 • Makro düzeyde alana ilişkin politika ve uzun vadeli stratejik planların oluşturulamamış olması
 • Varolan politikaların (ÇHS) uygulamaya aktarılmasında yaşanan güçlükler
 • SHÇEK hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ihtiyacı
birli i ve koordinasyonda ya anan g l kler iii yasal adli
İşbirliği ve Koordinasyonda Yaşanan Güçlükler .III – ( Yasal / Adli )
 • Yasal düzenleme eksiklikleri
 • Geleneksel bakış açısı
 • Ajitasyonu yüksek olgulara farklı tutum
 • Soruşturmanın takibi
 • Geri bildirim eksikliği
birli i ve koordinasyonda ya anan g l kler iv sa l k
İşbirliği ve Koordinasyonda Yaşanan Güçlükler .IV – ( Sağlık )
 • Temel sağlık hizmetlerinin temininde yaşanan güçlükler
 • Özellikle psikiyatrik hizmetler ulaşma güçlükleri
 • Alınan hizmetin düzenli ve sürekli olmayışı
 • Yataklı tedavi hizmetinin olmayışı
 • Geri bildirim eksiklikleri
olgu sunumu 1
Olgu Sunumu 1
 • Bildirimde bulunan; Başvuru
 • Durum; 3 yıldır birinci sınıfı geçemeyen çocuk için; okul başarısızlığı nedeniyle yardım almak amacıyla danışmanlık hizmeti alma talebi
 • Tanı; ihmal ve duygusal istismar…görüşmelerde çocuğun ileri derece görme sorunu olduğu tespit edildi
 • Uygulama; çocuğa tıbbi ve psiko-sosyal tedavi, aile eğitimi
olgu sunumu 2
Olgu Sunumu 2
 • Bildirimde Bulunan; başvuru
 • Kuşku; cinsel istismar
 • Durum; 14 yaşında kız ergen.Evden kaçma,madde kullanımı, saldırgan davranışlar nedeniyle yetiştirme yurduna alınması talebi
 • Tanı; görüşmelerde babanın cinsel istismarı ve anne ihmali (yetersiz anne ) tespit edildi.
 • Tedavi; aileye psiko-sosyal destek yapıldı.çocuk için acil psikiyatrik müdahale sağlanmaya çalışıldı.
 • Nisan 2005:20 kişini tecavüzüne uğradı.
 • Şu anda evli…
olgu sunumu 3
Olgu Sunumu 3
 • Bildirimde Bulunan;okul
 • Kuşku; fiziksel ve cinsel istismar
 • Durum; 14 yaşında kız ergene yönelik babanın cinsel tacizi
 • Tanı; aile içi yoğun fiziksel şiddet,son bir yıldır çocuğa yönelik öpme dokunma, uygunsuz şaka ve teklifler içeren cinsel taciz.
 • Tedavi; boşanma kararı alan anne desteklendi. Ailenin sosyal destek sistemi güçlendirildi,baba hakkında suç duyurusu,çocukla psikoterapi
olgu sunumu 4
Olgu Sunumu 4
 • Bildirimde Bulunan; okul
 • Kuşku; cinsel taciz
 • Durum;10-12 yaş grubu 20 çocuğun birbirlerine cinsel tacizi
 • Tanı; bunun bir cinsel oyun olduğu ancak grubun içindeki iki çocuğun yetişkin tacizine uğradığı anlaşıldı.
 • Tedavi; tacize uğrayan iki çocukla ilgili yasal işlem ve psiko-terapi… deşifre edilen diğer 17 çocuk için öğretmen ve aile eğitimi.
olgu sunumu 5
Olgu Sunumu 5
 • Bildirimde Bulunan; vatandaş
 • Kuşku; fiziksel istismar
 • Durum;11 yaşında,dayısının yanında kalan kız çocuk…dayısı tarafından ağzına çorap tıkılarak ve pense ile dudakları sıkıştırılarak dövüldü..
 • Tanı; fiziksel istismar ve köyde yaşayan anne babanın ihmali
 • Tedavi; korunma altına alındı.
olgu sunumu 6
Olgu Sunumu 6
 • Bildirimde Bulunan; hastane
 • Kuşku; fiziksel istismar
 • Durum; 6 yaşında, karın bölgesinde iç kanama nedeniyle hastaneye yatırılan, hiperaktif, epileptik, konuşma özürlü kız çocuk.
 • Tanı; ihmal ve duygusal istismar
 • Tedavi; ailede son zamanlarda yaşanan travmatik yaşam olaylarının anne üzerindeki etkilerinin tedavisi, aile ilişkilerini güçlendirme, çocukta işitme ve konuşma tedavisi
olgu sunumu 7
Olgu Sunumu 7
 • Bildirimde Bulunan; hastane
 • Kuşku; cinsel istismar
 • Durum; 13 yaşında, 8 aylık gebe, zihinsel özürlü kız çocuk.
 • Tanı; ihmal ve cinsel istismar
 • Tedavi; yetersiz anne-baba nedeniyle ihmal edilen ve kontrol edilemeyen özürlü ergen, bulunduğu ilçede telefon irtibatı kurduğu kişilerce kötüye kullanıldı, cinsel istismar ve gebelik..
 • Çocuk anne Sığınmaevine alındı, bebek KAA, evlat edindirilecek..