bezpieczni w komputerowym wiecie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bezpieczni w komputerowym świecie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Bezpieczni w komputerowym świecie - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Bezpieczni w komputerowym świecie. PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY DLA UCZNIÓW KLAS I – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Kwidzyn 2006 r. Autorzy. Baprawska M. Gerlach R. Grządka J. Guziejewska D. Klain M. Pawłowska B. Rakowska E. Srebrowska – Budek K. Strzelczyk W. Wiącek K.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bezpieczni w komputerowym świecie' - nenet


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bezpieczni w komputerowym wiecie

Bezpieczni w komputerowym świecie

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY DLA UCZNIÓW KLAS I – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwidzyn 2006 r.

autorzy
Autorzy
 • Baprawska M.
 • Gerlach R.
 • Grządka J.
 • Guziejewska D.
 • Klain M.
 • Pawłowska B.
 • Rakowska E.
 • Srebrowska – Budek K.
 • Strzelczyk W.
 • Wiącek K.
slide3
Komputery wkroczyły w nasze życie.
 • Nie sposób obejść się bez umiejętności posługiwania się nimi.
 • Rodzi się jednak pytanie: „W jaki sposób wprowadzić dzieci w świat komputerów?”
 • Nie ma wątpliwości - komputer jest nowoczesnym narzędziem o szerokich możliwościach zastosowań.
 • O tym, w jaki sposób dziecko korzysta z komputera powinni decydować dorośli.
 • To właśnie dorośli powinni dostarczać wiedzy na temat możliwości wykorzystania komputera w różnych dziedzinach życia oraz uczyć związanej z tym etyki.
cel g wny programu
Cel (główny) programu

Celem programu jest taki wpływ na dziecko, aby potrafiło podjąć korzystne dla siebie decyzje podczas pracy z komputerem.

cele szczeg owe
Cele szczegółowe
 • Budzenie w dzieciach przekonania, że komputer jest tylko jednym z wielu narzędzi zdobywania wiedzy i źródłem rozrywki.
 • Budzenie przekonania, iż komputer ma służyć człowiekowi, a nie zastępować mu świat rzeczywisty.
 • Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia dla ich zdrowia (fizycznego i psychicznego) oraz rozwoju związane z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń i programów komputerowych.
 • Pomoc uczniom w rozpoznawaniu własnych uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru kierunku kształcenia.
efekty
Efekty
 • Uczeń wie, jakie fizyczne dolegliwości grożą ludziom nadmiernie spędzających czas przed komputerem.
 • Uczeń ma świadomość, że rzeczywistość wirtualna świata komputerowego może prowadzić do uzależnienia.
 • Uczeń zna zasady etycznego zachowania się podczas korzystania z komputera i sieci komputerowej.
 • Uczeń ma świadomość, że komputer jest tylko jednym z narzędzi zdobywania wiedzy i rozrywki.
materia y do realizacji programu
Materiały do realizacji programu
 • Scenariusze zajęć dla uczniów klas I - VI
 • Scenariusz spotkania z rodzicami na temat – „Bezpieczni w sieci – świadomość zagrożeń i znajomość zasad bezpieczeństwa”, prezentacja multimedialna oraz ulotka edukacyjna
za o enia programu
Założenia programu
 • W trakcie tworzenia niniejszego programu założono, że uczniowie posiadają już pewną wiedzę związaną z technologią informacyjną.
 • Program dotyczy uczniów klas I – VI szkoły podstawowej.
 • Metody pracy odwołują się do przeżyć i doświadczeń dzieci.
 • Program jest otwarty, daje możliwość nauczycielowi tworzenia własnych ośrodków tematycznych. Może być realizowany na zajęciach dodatkowych lub wplatany w tok zajęć lekcyjnych.
korzy ci ze stosowania komputera
Korzyści ze stosowania komputera

. Komputer:

 • ułatwia naukę
 • umożliwia dostęp do ogromnych zasobów informacji
 • rozwija zainteresowania
 • stanowi nieocenioną pomoc
zagro enia wynikaj ce z korzystania z komputera
Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera
 • Zagrożenia fizyczne
 • Zagrożenia psychiczne
 • Zagrożenia moralne
 • Zagrożenia społeczne
 • Zagrożenia intelektualne
rola nauczyciela i rodzica w realizacji programu
Rola nauczyciela i rodzica w realizacji programu

Do nauczycieli i rodziców należeć będzie przekazywanie dzieciom wiedzy, co do umiejętnego korzystania z dobrodziejstw technologii informacyjnej w sposób mądry i przemyślany.

co robi szko a aby zabezpieczy dzieci przed z ym wp ywem komputera i internetu
Co robi szkoła, aby zabezpieczyć dzieci przed złym wpływem komputera i Internetu?
 • 1. Zabezpieczenia antywirusowe
 • Komputery w szkole posiadają zainstalowane programy antywirusowe:
 • MKS vir – program antywirusowy zainstalowany na serwerze zabezpiecza wszystkie komputery w pracowni
 • PC-cillin – program antywirusowy
 • NOD32 – program antywirusowy
 • 2. Zabezpieczenia przed niepożądanymi treściami takimi jak pornografia:
 • ISA Serwer – filtr pozwalający zablokować niepożądaną stronę – wystarczy wpisać adres takiej strony, aby nie można było jej wyświetlić
 • Toolbar rodzinny – program blokujący treści pornograficzne
klasa i
Klasa I
 • Do czego służy komputer?
 • Co grozi mojemu ciału, gdy spędzam zbyt wiele czasu przy komputerze.
 • Kto to jest obcy?
klasa ii
Klasa II
 • Obcy w rzeczywistości i w Internecie.
 • Chaos czy porządek?
 • Chcę, by gry komputerowe czegoś mnie nauczyły.
klasa iii
Klasa III
 • Wiem, że komputer też uzależnia.
 • Chcę odwiedzać tylko bezpieczne i przyjazne strony.
 • Reklama – zaczarowany świat?
klasa iv
Klasa IV
 • Do czego służy Internet?
 • Spotkanie z wirtualnym „znajomym”.
 • Chcę uczciwie użytkować strony WWW.
klasa v
Klasa V
 • Ustalamy zasady bezpieczeństwa w Sieci. Serfujemy po Internecie.
 • Gry komputerowe – które polubić, a które odrzucić.
 • Uczciwość obowiązuje także w Internecie.
klasa vi
Klasa VI
 • Dlaczego komputer też uzależnia?
 • Internet jako źródło różnego rodzaju informacji.
 • Niebezpieczeństwa w sieci.
 • Może spędzam zbyt dużo czasu przy komputerze?
ewaluacja programu
Ewaluacja programu
 • Ze względu na długofalowy charakter oddziaływań programu planowane jest ocenienie jego skuteczności po trzech latach realizacji.
 • Planuje się przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i rodziców.
 • Oceną programu przez uczniów będzie stopień ich zaangażowania na zajęciach, zdobyta wiedza, umiejętności a w szczególności ich postawy.
 • Analiza zebranych za pomocą ankiet informacji dostarczy wiedzy o mocnych i słabych stronach programu. Uzyskane wskazówki będą bodźcem do dalszych działań w celu doskonalenia tego co stanowi siłę programu i zmianę tego, co jest jego słabością.
ad