ve k teriakovce mas malohont n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
REKONŠTRUKCIA VODNÉHO MLYNA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

REKONŠTRUKCIA VODNÉHO MLYNA - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Veľké Teriakovce (MAS MALOHONT). REKONŠTRUKCIA VODNÉHO MLYNA. názov žiadateľa: o. z. OZVENY Hrachovo názov projektu: Prezentačné centrum kultúrneho dedičstva Gemer - Malohontu výška príspevku: 516 161 EUR z toho: EHP/NFM - 438 737 EUR (85 %)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'REKONŠTRUKCIA VODNÉHO MLYNA' - nen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
o projekte

názov žiadateľa: o. z. OZVENY Hrachovo

 • názov projektu: Prezentačné centrum kultúrneho dedičstva Gemer - Malohontu
 • výška príspevku: 516 161 EUR

z toho:

EHP/NFM - 438 737 EUR (85 %)

štátny rozpočet SR - 77 424 EUR (15 %)

 • začiatok projektu: november 2007
 • ukončenie projektu: august 2010
O projekte
predmet projektu

kultúrna pamiatka v obci Veľké Teriakovce

klasicistický

vodný mlyn

z roku 1800

s pôvodným

technologickým

vybavením

Predmet projektu
cie a z mer projektu

hlavný cieľ projektu:

 • zachovanie kultúrneho dedičstva Gemer – Malohontu a rozvoj jeho ekonomického potenciálu prostredníctvom obnovy kultúrnej pamiatky v obci Veľké Teriakovce a jej opätovného využitia
 • zámer projektu:
 • komplexná rekonštrukcia chátrajúcej kultúrnej pamiatky a jej následné využitie na prezentáciu histórie, kultúrneho dedičstva a vzdelávacie aktivity – prezentačné centrum:
  • regionálne múzeum v priestoroch mlyna s interaktívnymi expozíciami zameranými na roľníctvo, mlynárstvo, pekárstvo a ďalšie spôsoby obživy
  • vzdelávacie priestory a informačné centrum
  • tvorivé dielne tradičných remesiel
CIEĽ a ZÁMEr projektu
od v zvy k projektu

23. december 2005 vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí

23. marec 2006 konečný termín na predkladanie žiadostí (predloženie projektu na Úrad vlády SR)

21. jún 2007 oficiálne schválenie projektu v Bruseli

15. november 2007 začiatok projektu - podpísanie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku

15. január 2008 podpísanie zmluvy s dodávateľom zákazky rekonštrukcie mlyna

PS - NOVOPS a.s., Lučenec

18. január 2008 začiatok rekonštrukcie mlyna

OD výZVy k projektu
etapy a aktivity projektu

november 2007 – október 2008:

Stavebno – technické zabezpečenie kultúrnej pamiatky (statické zabezpečenie, inžinierske siete, rekonštrukcia strechy a fasády, výmena okien a pod.)

 • november 2008 – október 2009:

Zmena užívania stavby (obnova technologického zariadenia, vybudovanie priečok, podkrovných priestorov, úprava interiéru a pod.)

 • november 2009 – august 2010:

Zriadenie prezentačného centra s potrebným vybavením (zber historických predmetov, inštalácia expozícií múzea, zariadenie školiacich priestorov a tvorivých dielní, atď.)

 • november 2007 – august 2010:

Manažment projektu a publicita (administratívne, vecné a finančné riadenie projektu, publicita a informovanosť,...)

ETAPY A AKTIVITY PROJEKTU
za podporu akujeme

Nórsky finančný mechanizmus

Finančný mechanizmus EHP

Slovenská republika

PS - NOVOPS a.s. Lučenec - dodávateľ

Obec Veľké Teriakovce

Ing. Barnabáš Máté - stavebný dozor

Ing. Martina Pavlovkinová – obstarávateľ

Banskobystrický samosprávny kraj

ZA PODPORU ďakujeme
ob ianske zdru enie ozveny

mimovládna organizácia, ktorá od roku 2000 pôsobí v obci Hrachovo a v okolitom regióne (39 obcí)

 • naša činnosť je zameraná na:
  • sociálne služby pre starých ľudí
  • komunitné a voľnočasové aktivity
  • vzdelávanie a informovanie miestnych ľudí a subjektov
  • ochrana kultúrneho dedičstva
  • všestranný rozvoj vidieka
 • spolupracujeme s organizáciami v oblasti regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej a národnej úrovni
 • v súčasnosti máme 12 členov, 2 zamestnancov, 4 pracovníkov na mandátnu zmluvu a ďalších dobrovoľníkov
ObČIANSKE ZDRUženie OZVENY
ob ianske zdru enie ozveny1

o. z. OZVENY

Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo

www.ozveny.sk

Elena Kubaliaková

predsedkyňa, finančná manažérka a dobrovoľníčka o. z. OZVENY

0905 715814, ozveny@ozveny.sk

Bc. Miroslava Kubaliaková

projektová manažérka a dobrovoľníčka o. z. OZVENY

0903 772453, mirkakubka@ozveny.sk

ObČIANSKE ZDRUženie OZVENY