vastgoed n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vastgoed PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vastgoed

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Vastgoed - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Vastgoed . Kwetsbaarheid, verleidingen en risico’s: binnenuit en van buitenaf Lou Mennens en Moniek Bouland. Vastgoed – 2 opdrachten voor lokaal bestuur. Bescherm gemeentelijk apparaat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vastgoed' - nelson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vastgoed

Vastgoed

Kwetsbaarheid, verleidingen en risico’s:

binnenuit en van buitenaf

Lou Mennens en MoniekBouland

vastgoed 2 opdrachten voor lokaal bestuur
Vastgoed – 2 opdrachten voor lokaal bestuur
 • Bescherm gemeentelijk apparaat
  • Bescherming ambtenaren en bestuurders tegen integriteitsrisico’s (verleidingen, schendingen door derden en valse of lastig onderzoekbare beschuldigingen);
  • Bescherming tegen oneigenlijke, ongewenste marktpraktijken (slechte deals – ongelijk speelveld)
 • Draag bij aan bestrijding criminaliteit door aanpak “crimineel vastgoed”

Defensief

Intern

Offensief

Extern

vastgoed intern
Vastgoed – intern
 • Aan/verkoop vastgoed: een van de meest kwetsbare processen binnen gemeenten
  • Grote (financiële) belangen
  • Kennisintensief – specialisten, kennismonopolies
  • Direct contact met professioneel opererende, sterk verweven en weinig inzichtelijke markt
  • Waardebepalingen “zacht” (in een dalende, “volatiele” markt)
  • Politiek belang groot (doelfocus, waarmaken)
 • Beheersing veelal onder de maat
  • Veel lang zittende medewerkers
  • Opereren veelal alleen
  • Niet zelden onder directe aansturing van wethouder of burgemeester
  • Controle vaak slecht georganiseerd – kwalitatief, kwantitatief onderbezet
 • Gevolg: Vele zichtbare en onzichtbare incidenten en onderzoeken

Intern

Defensief

vastgoed intern1
Vastgoed – intern

Zomaar een greep….

 • Oneigenlijke gunning : eigen belang, wederdienst, persoonlijke relaties, gronddeals
 • Budgetoverschrijdingen: niet melden, verstoppen en overhevelen
 • Oneigenlijke prijsbepaling : dubieuze taxaties, kickback, verwevenheid taxatiebureau en aan- of verkoper

Intern

Defensief

vastgoed extern offensief
Vastgoed – extern (offensief)
 • De manier om crimineel vermogen te witten, weg te sluizen, te investeren
 • Veiligheid, leefbaarheid en integriteit onder druk
 • Draagt bij aan vestigingsklimaat voor de georganiseerde misdaad industrie

Extern

Offensief

vastgoed extern
Vastgoed- extern
 • Vastgoedbranche meest ongecontroleerde branche
 • Waarde vastgoed is onduidelijk
 • Per jaar wordt 18,5 miljard crimineel vermogen hoofdzakelijk via de vastgoedbranche gewit
 • Door criminelen wordt in vastgoed geïnvesteerd om een constante geldstroom te genereren (productie wiet, xtc etc).
 • Witwassen via vastgoed corrumpeert makelaars, notarissen , ambtenaren en bestuurders.

Extern

Offensief

wat kunt u doen
Wat kunt u doen?

Intern

Defensief

 • Vaststellen: hoe zit dat binnen uw (ambtelijke) organisatie? Waar zitten specifieke risico’s? Hoe (on)beheerst is het proces?
 • Vanaf morgen beginnen met:
  • Functieroulatie en vier-ogen principe (niet alleen op papier!)
  • Betrouwbare taxatie(bureaus)
  • Extra aandacht intern en externe controle (door profs)
  • Wethouders onderhandelen niet over vastgoed en grond. Burgemeesters ook niet.
 • Vaststellen: hoe zit het met het “criminele vastgoed” in uw gemeente?
  • Inventarisatie-0-meting.
  • Schouw + politie informatie/sfeerbeeld
  • Aanwijzen van een gebied of straat.
  • Instellen lokaal of interlokaal team
  • Inventarisatie van panden in betreffend gebied door team aan de hand van open en half open bronnen. Indien noodzakelijk gesloten bronnen op grond van het Riec-convenant bevragen
 • Handhaven of geïntegreerde aanpak
  • Professioneel en goed gepland
  • Maak ambtenaren weerbaar. Bescherm bestuurders en ambtenaren tegen te verwachten druk / dreiging

Extern

Offensief

ten slotte
Ten slotte….
 • Van lokaal bestuur steeds vaker een bijdrage verwacht in de bestrijding van “criminaliteit” (vastgoed, out-lawbikers, wiet etc.)
 • Voorwaarden:
  • Doordachte strategie van handhaving tot vervolging en berechting (OM/politie pakken door)
  • Goede samenwerking – gezamenlijk optrekken – gezamenlijk statement-

“….bestuurders mogen onder geen beding alleen komen te staan….”

  • Voldoende bescherming van bestuurders en ambtenaren – dreiging is onacceptabel – QQ dreiging vraagt om een QQ antwoord in gezamenlijkheid. “Handen af van onze bestuurders / ambtenaren!”
 • Nog onvoldoende georganiseerd
  • Dreiging komt steeds vaker voor
  • Beschermingsmaatregelen laten te wensen over – wie, hoe en wat?
  • Gezamenlijk optreden / niet mis te verstaan collectief antwoord blijft uit. Zie casus Kerkrade
  • Gevoel van onvoldoende beschermd / effectief zijn leidt (op den duur) tot terughoudendheid….

Offensief optreden? “Begin with the end in mind…”en zorg voor weerbaarheid / bescherming (defensief)