Ekonomiska f ruts ttningar f r den kommunala verksamheten
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten. Finansiell kris på Island. Bolåneinstitut kollapsar och utlöser finanskris. Jordbävning i Japan. Extrema vädersituationer. Grekland kämpar med ekonomin och tvingas ta nödlån. Folkliga uppror och fallande diktaturer i Mellanöstern.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nelly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ekonomiska f ruts ttningar f r den kommunala verksamheten

Finansiell kris på Island

Bolåneinstitut kollapsar och utlöser finanskris

Jordbävning i Japan

Extrema vädersituationer

Grekland kämpar med ekonomin och tvingas ta nödlån

Folkliga uppror och fallande diktaturer i Mellanöstern

Händelser i omvärlden påverkar världsekonomin och den svenska ekonomin och därmed även kommunernas ekonomi


Diagram 1 handel och industriproduktion i v rlden s songrensade v rden index 2000 100
Diagram 1 Handel och industriproduktion i världenSäsongrensade värden, index 2000=100

MakroNytt Nummer 1/2011 | 2011-02-15


Ekonomiska f ruts ttningar f r den kommunala verksamheten

Uppföljningsrapport 1 2011

Barometerindikatorn; Aktuellt ekonomiskt läge i Sverige

> 110 Läget mycket starkt

< 90 Läget mycket svagt

Källa: Konjunkturinstitutet


Ekonomiska f ruts ttningar f r den kommunala verksamheten

Kommunens ekonomiska förutsättningar – en förenklad bild

 • Kommunens skattesats samt taxor och avgifter

 • Demografisk utveckling

 • Sveriges konjunktur-utveckling

 • Löneutveckling i privat och offentlig sektor

 • Statsfinansernas skick och regeringens syn på de kommunala förutsättningarna

 • Sysselsättning/arbetslöshet i landet

 • Riksbankens räntepolitik

 • Kommunens egna ambitioner med verksamheten

 • Demografisk utveckling

 • Lokal konjunktur-utveckling

 • Löneutveckling i den egna organisationen

 • Regeringens ambitioner med kommunal verksamhet - finansieringsprincipen

 • Sysselsättning/arbetslöshet i Göteborg

 • Räntenivåer och kommunens rating

 • Utredning om stabila förutsättningar

 • Balanskravet

Intäkter

Kostnader

Resultat


Hur f ljer vi p vergripande niv kommunens ekonomiska utveckling

Hur följer vi på övergripande nivå kommunens ekonomiska utveckling?

 • Vi behöver svara på frågorna?

 • Hur har det sett ut bakåt och varför blev det som det blev?

 • Vad händer just nu? Expanderar vi eller bromsar vi – och när vänder utvecklingen?

 • Hur ser förutsättningarna ut framöver?Skatteint kter och utj mning

507 000 göteborgare utveckling?

har ca 92 Mdkr i taxerad inkomst

kommunalskatten i Göteborg är

vilket ger skatteintäkter till kommunen

21,55

 19,9 Mdkr

Skatteintäkter och utjämning

Hur beräknas skatteintäkterna?


Varf r utj mning
Varför utjämning? utveckling?

Stora skillnader i beskattningsbara inkomster

Stora skillnader i geografiska förutsättningar


Varf r utj mning1
Varför utjämning? utveckling?

Stora skillnader i åldersstruktur

Av 1 000 kommuninvånare är:


Varf r utj mning2
Varför utjämning? utveckling?

Kommunalekonomisk utjämning fr o m 2005

Syfte (liksom i tidigare system):

Att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.

Meningen är att skillnader i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte bero på skillnader i strukturella förutsättningar.


Utj mningssystemet
Utjämningssystemet utveckling?

Utjämningssystemet består av fem olika delar


Utj mningssystemet1
Utjämningssystemet utveckling?

Göteborg fick ca 3,2 Mdkr i utjämning 2010.

Hur fördelade sig dessa medel i systemet?


Inkomstutj mning

Kommuner med en skattekraft över den garanterade nivån betalar en skatteutjämningsavgift (85%)

Garanterad nivå 175 000 kr/inv

Genomsnitt i riket 152 000 kr/inv

Staten

Kommuner med en skattekraft under den garanterade nivån erhåller ett skatteutjämningsbidrag (95%)

Inkomstutjämning

Skattekraften varierar kraftigt

115%

Stockholm 186 000 kr/inv

Göteborg 159 000 kr/inv

Malmö 134 000 kr/inv

Kommun 1-290


Kostnadsutj mning
Kostnadsutjämning betalar en skatteutjämningsavgift (85%)

Principskiss

Bidrag/avgift

Tillägg för kommuner med ogynnsam struktur

Staten

Kommuner 1 - 290

Genomsnitt

Avdrag = Tillägg

Dvs systemet ska finansiera sigsjälv

Avdrag för kommuner med gynnsam struktur


Kostnadsutj mning1
Kostnadsutjämning betalar en skatteutjämningsavgift (85%)

 • Kostnadsutjämningen utjämnar för

 • strukturella kostnadsskillnader

 • men inte för kostnadsskillnader som beror på

 • ambitionsnivå

 • effektivitet

 • avgifter

Består av 9 delmodeller


Kostnadsutj mning2
Kostnadsutjämning betalar en skatteutjämningsavgift (85%)

Hur är utfallet i kostnads-utjämningssystemet för Göteborg 2010?


Skatter och kommunalekonomisk utj mning

Kommuner och landsting betalar en skatteutjämningsavgift (85%)

Struktur- och införandebidrag 3,4 mdkr

Kostnads-utjämningsavgift 5,8 mdkr

Kostnads-utjämningsbidrag 5,8 mdkr

Inkomstutjämningsbidrag 61,3 mdkr

Inkomst-utjämningsavgift 5,1 mdkr

Regleringsavgift 1,4 mdkr

Staten

Statens bidrag 56,9 mdkr

Skatter och kommunalekonomisk utjämning