ICON7: studie fáze III Gynaecologic Cancer InterGroup (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standard...
Download
1 / 17

Východiska - PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

ICON7: studie fáze III Gynaecologic Cancer InterGroup (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice nebo vejcovodů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Východiska' - nellis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ICON7: studie fáze III Gynaecologic Cancer InterGroup (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice nebo vejcovodů.

Tim Perren, Ann Marie Swart, Jacobus Pfisterer,Jonathan Ledermann, Alain Lortholary, Gunnar Kristensen, Mark Carey, Philip Beale, Andreas Cervantes, Amit Oza

on behalf of GCIG ICON7 collaborators (MRC/NCRI, AGO-OVAR, GINECO, NSGO, ANZGOG, GEICO, NCIC-CTG)


V chodiska
Východiska (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice nebo vejcovodů.

Léčba karcinomu vaječníků je stále výzvou

Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně 200 000 nových onemocnění a 125 000 úmrtí

Před počáteční dobrou odpověď na operaci a chemoterapeutický režim s platinou >50 % žen na toto onemocnění zemře

Angiogeneze má při progresi karcinomu vaječníků významnou úlohu1

Farmakologická inhibice VEGF (např. bevacizumabem) může vést ke zlepšení výsledků

U rekurentního karcinomu vaječníků je účinná monoterapie bevacizumabem2,3

Bevacizumab je účinný u metastatického karcinomu kolorekta, plic, prsu, ledviny a u nádorů mozku4

2

1. Burger et al. J Clin Oncol 2007;25:2902–8

2. Burger et al. J Clin Oncol 2007;25:5165–71

3. Cannistra et al. J Clin Oncol 2007;25:5180–6

4. Eskens & Sleijfer. Eur J Cancer 2008;44:2350–6


Populace nemocn ch
Populace nemocných (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice nebo vejcovodů.

Histologicky potvrzený epitelový karcinom vaječníků, primární nádor pobřišnice nebo vejcovodů

Předchozí chirurgický výkon s cílem maximální chirurgické cytoredukce bez další plánované chirurgické cytoredukce před progresí

FIGO stádium

I–IIA při vysokém riziku: Stupeň 3 nebo světlebuněčná histologie (10 %)

IIB–IV: Všechny stupně a histologické podtypy

Nemocné s inoperabilním stádiem III/IV mohly být zařazeny po provedení biopsie, pokud nebyl plánován další chirurgický výkon

ECOG performance status 0–2

3


Sch ma
Schéma (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice nebo vejcovodů.

4

Akademická studie s podporou průmyslu hodnotící užití bevacizumabu k podpoře registrace

  • Stratifikační faktory:

  • Stádium & a rozsah debulkingu:

  • stádium I–III ≤1cm vs stádium I–III >1 cm vs

  • stádium IV, inoperabilní III

  • Doba plánovaného zahájení léčby≤4 vs >4 týdny po operaci

  • GCIG skupina

Karboplatina AUC 6

Paklitaxel 175 mg/m2

1:1

R

Karboplatina AUC 6

n=1528*

Paklitaxel 175 mg/m2

Bevacizumab 7,5 mg/kg každé 3 týdny

18 cyklů

*Prosinec 2006 až únor 2009


C le studie
Cíle studie (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice nebo vejcovodů.

Primární cíl: Přežití bez progrese (PFS)

Progrese definována dle směrnic pro RECIST jako radiologická, klinická nebo symptomatická progrese

Samotný vzestup CA-125 nebyl hodnocen jako progrese

1520 randomizováno během 2 let (684 příhod) → 5% hladina významnosti, 90% síla detekovat:

Poměr rizik (HR) pro přežití bez progrese 0,78

Prodloužení mediánu přežití bez progrese z 18 na 23 měsíců

Sekundární cíle: Celkové přežití (hodnocení 2012), četnost odpovědí, toxicita

Substudie: Kvalita života, farmakoekonomika, translační výzkum

5


Vstupn charakteristiky 1
Vstupní (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice nebo vejcovodů. charakteristiky (1)

6


Vstupn charakteristiky 2
Vstupní (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice nebo vejcovodů. charakteristiky (2)

7

*Stratifikační faktor


Anal za p e it bez progrese
Analýza přežití bez progrese (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice nebo vejcovodů.

Střední doba sledování 19,4 měsíce

Dvě nemocné dosud léčeny

759 progresí nebo úmrtí

241 úmrtí (16 %; k analýze nutno 715)

Cenzurování při hodnocení PFS

Akademická analýza: Datum posledního CT nebo klinického vyšetření

Regulatorní analýza: Datum posledního CT

8


P e it bez progrese
Přežití bez progrese (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice nebo vejcovodů.

9

  • Akademická analýza

1,00

0,75

0,50

0,25

0

Pravděpodobnost přežití bez progrese

Kontrola

Výzkum

17,3

19,0

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Doba (měsíce)

Počet v riziku

Kontrola 764 723 693 556 464 307 216 143 91 50 25

Výzkum 764 748 715 647 585 399 263 144 73 36 19


P e it bez progrese1
Přežití bez progrese (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice nebo vejcovodů.

10

  • Regulatorní analýza

1,00

0,75

0,50

0,25

0

Pravděpodobnost přežití bez progrese

Kontrola

Výzkum

16,0

18,3

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Doba (měsíce)

Počet v riziku

Kontrola 764 715 676 529 419 247 175 91 65 26 16

Výzkum 764 733 696 617 546 330 232 100 62 19 11


Absolutn rozd l p e it bez progrese
Absolutní rozdíl (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice nebo vejcovodů. přežití bez progrese

11

Rozdíl dle KM

Vyhlazená křivka

15 %

0,2

0,1

0

–0,1

–0,2

Rozdíl (Výzkum – Kontrola)

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Doba (měsíce)


12 (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice nebo vejcovodů.

Přežití bez progrese - podskupiny

Poměr rizik

Věk: Trend p=0,69, interakce p=0,83; ECOG: Trend p=0,027, interakce p=0,022

Histologie: interakce test p=0,085; FIGO: Trend p=0,71, interakce p=0,91

Residuální nemoc: Trend p=0,10; Stupeň: Trend p=0,76, interakce p=0,95

0

0,5

1

1,5

2

Výzkum lepší

Kontrola lepší


P e it bez progrese figo st dium iii suboptim ln a st dium iv s debulking em
Přežití bez progrese: (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice nebo vejcovodů. FIGO stádium III suboptimální astádium IV s debulkingem

13

1,00

0,75

0,50

0,25

0

Pravděpodobnost přežití bez progrese

Kontrola

Výzkum

10,5

15,9

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Doba (měsíce)

Počet v riziku

Kontrola 234 205 98 36 14 2

Výzkum 231 213 159 56 10 1


P edb n anal za celkov ho p e it
Předběžná analýza celkového přežití (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice nebo vejcovodů.

14

1,00

0,75

0,50

0,25

0

Pravděpodobnost přežití

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Doba (měsíce)

Počet v riziku

Kontrola 764 741 724 701 652 486 368 252 159 83 33

Výzkum 764 753 737 716 678 525 404 259 162 89 40

Předběžné hodnocení vyžadované regulačními orgány (241 z 715 příhod nutných pro hodnocení, 16% všech nemocných) (schváleno IDMC a TSC)


Vybran ne douc p hody v echny stupn
Vybrané nežádoucí (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice nebo vejcovodů. příhody (všechny stupně)

15

Nemocné (%)

RPLS = syndrom reversibilní zadní leukoencefalopatie


16 (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice nebo vejcovodů.

Vybrané nežádoucí

příhody (stupeň 3/4)

Nemocné (%)

(stupeň ≥2)

RPLS = syndrom reversibilní zadní leukoencefalopatie


Z v ry
Závěry (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice nebo vejcovodů.

Přidání bevacizumabu ke standardní chemoterapii a následná udržovací léčba (7,5 mg/kg 12 měsíců) statisticky významně zlepšilo přežití bez progrese

Vzhledem k non-proporcionálním rizikům je benefit obtížně popsatelný:

15% zlepšení přežití bez progrese ve 12 měsících

Prodloužení střední doby přežití bez progrese o 1,7 měsíce

Prodloužení průměrného přežití bez progrese o 1,5 měsíce (omezený průměr)

Léčebný účinek je numericky vyšší u nemocných s pokročilejším onemocněním

Druhá pozitivní studie fáze III s bevacizumabem u karcinomu vaječníků

Léčba je dobře snášena, bez nových bezpečnostních rizik

Přežití bez progrese při delším sledování, celkové přežití a výsledky translačního výzkumu se očekávají v roce 2012

Výsledky ICON7 ovlivní rozhodování o léčbě i schéma dalších klinických studií

17