slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
МЕРНИ ПРЕТВАРАЧИ ПОМЕРАЈА

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

МЕРНИ ПРЕТВАРАЧИ ПОМЕРАЈА - PowerPoint PPT Presentation


  • 100 Views
  • Uploaded on

МЕРНИ ПРЕТВАРАЧИ ПОМЕРАЈА. Претварачи помака код којих се са помаком мења електрични отпор називају се потенциометри .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'МЕРНИ ПРЕТВАРАЧИ ПОМЕРАЈА' - nellis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Претварачипомакакод којихсе сапомакоммењаелектричниотпорназивају се потенциометри.

Потенциометарскимернипретварач претвара помак или положај (праволинијски или угаони) у напонски сигнал. Потенциометрисесастојеодтела отпорникадужкојегсекреће клизач (клизниконтакт) који јеспојенпрекоиндикаторапомакасателомчијипомакмеримо.

Тачностсензора 1% мерногопсега, мериуопсегуод 10mm до 1500mm, темп. осетљивост ±0.8%, маx. брзинаклизачадо 0.25m/s

slide4

Посебнојеважан изглед и конструкција клизачапасуразвијенебројневрсте.Конструкција клизачасеприлагођаварадним условима,посебноакосеочекуједаћепретварачбитиизложенударимаи вибрацијама.

Клизач јеподложанприкупљањунечистоћа, трењуихабању.

slide6

Важанјеи материјал од кога је направљено тело отпорника и клизача.

Потенциометарскипретварачилинеарногпомакаимајумерноподручјеод 10ммдовише метара.

Потенциометарскипретварачиугаоногпомакаимајунајмањемерноподручјеод 0°до 1°и највећемерноподручјеод 0° довишеод 360°.

slide11

Акојејезгроусредњемположају напонразликејемало већи од нуле (скоро једнак нули).

  • Помери ли се језгро у левом или десном смеру идуктивност једногнамотајарастеадругогопада.
  • Разликанапонананамотајимапропорционалнајеудаљености језграодсредњегположаја.
  • Мерноподручјеобичнонепрелазивредност од -250ммдо +250мм.
slide16
Мернетраке

Мернетракесухомогенипроводниматеријаликојиомогућујудапроценомпроменеотпорностиодредимодеформацијутеланакојејепричвршћенамернатрака.

slide17

УслучајухомогеногматеријаламожемонаписатидајеУслучајухомогеногматеријаламожемонаписатидаје