nosn stre n kon trukcie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NOSNÉ STREŠNĚ KONŠTRUKCIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
NOSNÉ STREŠNĚ KONŠTRUKCIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

NOSNÉ STREŠNĚ KONŠTRUKCIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 343 Views
 • Uploaded on

NOSNÉ STREŠNĚ KONŠTRUKCIE. Väznicové sústavy. Spracovala : Ing. Elena Ferencová. Čo mám vedieť:. definovať krov, poznaťpríčiny, čo ovplyvňuje voľbu nosnej strešnej konštrukcie, popísať delenie nosných strešných konštrukcie z rôznych hľadísk, vymenovať základné pojmy väznicovej sústavy,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

NOSNÉ STREŠNĚ KONŠTRUKCIE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
 1. NOSNÉ STREŠNĚ KONŠTRUKCIE Väznicové sústavy • Spracovala : Ing. Elena Ferencová

 2. Čo mám vedieť: • definovať krov, • poznaťpríčiny, čo ovplyvňuje voľbu nosnej strešnej konštrukcie, • popísať delenie nosných strešných konštrukcie z rôznych hľadísk, • vymenovať základné pojmy väznicovej sústavy, • charakterizovať jednotlivé väznicové sústavy,

 3. Definícia krovu • Krov je nosná konštrukcia strechy, ktorá prenáša vlastnú hmotnosť strechy a na ňu pôsobiace zaťaženie do zvislej nosnej konštrukcie. • - nosná strešná konštrukcia b) - vrstvy strešného plášťa c) - doplnkové • konštrukcie

 4. Voľbu nosnej strešnej konštrukcie ovplyvňuje: • druh objektu, • druh krytiny, • klimatické podmienky, • architektonické požiadavky, • požiarne požiadavky, • atď...

 5. Rozdelenie nosných strešných konštrukcií a) podľa použitého materiálu : - drevené, - železobetónové, - oceľové, - keramické - kombinované b) podľa konštrukčných systémov : - krovy, - väzníky, - nosníky c) podľa konštrukčného princípu : - klasické sústavy, - novodobé sústavy

 6. Základné časti krovu –základné pojmy • Krokvy – určujú geometrický tvar strechy a sú to šikmé drevené časti konštrukcie strechy, ktoré sú osedlané na pomúrnicu. • Väznice – sú vodorovné nosníky, ktoré prenášajú zaťaženie od krokiev. • Stĺpiky– tvoria podpornú konštrukciu väzniciam a vytvárajú tzv. plnú väzbu. • Vzpery– tvoria ich hranolčeky umiestnené smerom šikmo k vrcholu strechy tak, aby odľahčovali konštrukciu. • Rozpery– sú vodorovné časti krovu, ktoré môžu byť nahradené párom pásikov a prenášajú zaťaženie tlaku od väznice. • Väzné trámy – sú uložené v „kapsách“ stien v dolnej časti strechy, nesú zaťaženie od stĺpikov a vzpier. • Klieštiny– zabezpečujú polohu stĺpikov a zachytávajú vodorovný ťah. • Pásiky– sú šikmo uložené hranolčeky, ktoré zabezpečujú tuhosť krovu. • Pomúrnica– je drevená časť krovu položená na murive, na ktorú sa kladú krokvy.

 7. Väznicová strecha

 8. Krov v axonometrii

 9. Krov so stojatou stolicou Je charakterizovaný zvislými stĺpikmi, ktoré podopierajú väznice a tým prenášajú zaťaženie do väzného trámu. Krov stojatej stolice A – pomúrnica, B – väzný trám, C – krokva, D – klieština, E – stredová väznica, F – kolmý stĺpik, G – pásik, H – vzpera, K – kapsa v murive upevnenie väzného trámu

 10. Krov s ležatou stolicou Charakteristickým znakom ležatej stolice je, že zaťažuje väzný trám naklonenými (ležatými) stĺpikmi, ktoré môžu smerovať do stredu budovy alebo ku krokvám. Krov ležatej stolice A – pomúrnica, B – väzný trám , C– krokva, D – klieštiny, E – stredová väznica, F – stĺpik šikmý, G – pásik, I - klieštiny

 11. Hambálkové sústava Hambálok je drevený trám, ktorý vodorovne spája každé dve krokvy (výnimočne sa miesto hranolov používala kompaktná doska). Prenáša ťahové, tlakové a ohybové sily. V podstate tvorí stužovadlo.

 12. Obr. 3.18 Schéma krovu hambálkovej sústavy

 13. Naozaj to viem? 1.) Aká je definícia krovu ? 2.) Vymenuj, čo ovplyvňuje voľbu nosnej strešnej konštrukcie- min. 4 parametre 3.) Vieš rozdeliť nosné strešné konštrukcie podľa materiálu ? 4.) Aké nosné strešné konštrukcie podľa konštrukčných systémov poznáš ? 5.) Vieš vymenovať základné pojmy väznicovej sústavy ( min. 5) ? 6.) Dokážeš popísať krov so stojatou stolicou? 7.) Aké prvky má ležatá stolica ? 8.) Vieš vysvetliť pojem hambálková sústava ? 9.) Z akého materiálu je nosná strešná konštrukcia na vašom dome, kde bývate? 10.) Akú krytinu máte na dome, kde bývate? 11.) Akú zvláštnu nosnú konštrukciu poznáte vo Vašom bydlisku ? 12.) Aké zásady BOZP by mali dodržiavať pracovníci pri oprave strechy? Hodnotenie: 12-11 otázok - známka výborný 10 -9 otázok – známka chválitebný 8 -7 otázok – známka dobrý 6 - 4 otázok – známka dostatočný

 14. Ďakujem za pozornosť