zsp nr 6 w odzi dzia alno spo ywczaka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZSP NR 6 W ŁODZI Działalność „Spożywczaka” PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZSP NR 6 W ŁODZI Działalność „Spożywczaka”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

ZSP NR 6 W ŁODZI Działalność „Spożywczaka” - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

ZSP NR 6 W ŁODZI Działalność „Spożywczaka”. DOKŁADNA NAZWA I ADRES. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Powstańców Wielkopolskich „S p o ż y w c z a k” 91 – 845 Łódź, ul. Franciszkańska 137 tel. 655 – 10 – 40, fax 655 – 10 – 40 w. 34 www.spozywcza.lodz.pl

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZSP NR 6 W ŁODZI Działalność „Spożywczaka”' - nelle-pickett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dok adna nazwa i adres
DOKŁADNA NAZWA I ADRES

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6

im. Powstańców Wielkopolskich

„S p o ż y w c z a k”

91 – 845 Łódź, ul. Franciszkańska 137

tel. 655 – 10 – 40, fax 655 – 10 – 40 w. 34

www.spozywcza.lodz.pl

(e-mail) sekretariat@spozywcza.lodz.pl

lokalizacja szko y
LOKALIZACJA SZKOŁY
 • Bezpośredni dojazd do szkoły:
 • tramwajem linii 3
 • autobusami linii 57, 65, 81, 87
kierunki kszta cenia
KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIKUM 4-letnie, kształcące w zawodach:

- technik technologii żywności

- technik żywienia i gospodarstwa domowego

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, 3-letnia, kształcąca w zawodach: - cukiernik

- piekarz - rzeźnik - wędliniarz

Oferta dla absolwentów gimnazjum

kierunki kszta cenia1
KIERUNKI KSZTAŁCENIA

SZKOŁA POLICEALNA - 2-letnia, kształcąca techników technologii żywności

Oferta dla absolwentów liceów

Oferta dla absolwentów ZSZ

 • TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE NA PODBUDOWIE ZSZ, 3-letnie, kształcące techników technologii żywności
technik technologii ywno ci mo liwo zatrudnienia
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCIMożliwośćzatrudnienia:

zakłady przemysłu spożywczego, na stanowisku kierownika produkcji, technika, laboranta;

zakłady prowadzące handel artykułami spożywczymi, przechowywanie i dystrybucję żywności

technik ywienia i gospodarstwa domowego mo liwo zatrudnienia
TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGOMożliwość zatrudnienia:

zakłady usługowo-gastronomiczne

prowadzenie działalności gastronomicznej

placówki żywienia zbiorowego (restauracje, stołówki, kawiarnie, mała gastronomia)

cukiernik mo liwo zatrudnienia
CUKIERNIKMożliwość zatrudnienia:

cukiernie

ciastkarnie

zakłady gastronomiczne

inne zakłady wytwarzające artykuły cukiernicze

piekarz mo liwo zatrudnienia
PIEKARZMożliwość zatrudnienia:

piekarnie rzemieślnicze i przemysłowe

zakłady gastronomiczne

punkty zbytu pieczywa

rze nik w dliniarz mo liwo zatrudnienia
RZEŹNIK-WĘDLINIARZMożliwość zatrudnienia:
 • zakłady mięsne
 • zakłady garmażeryjne
innowacyjna dzia alno szko y
INNOWACYJNA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

Szkoła uczestniczy w wielu programach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, m.in.:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Leonardo da Vinci

Program Comenius

Program „Life skills for employability”

Programy Phare

Pracownia, która powstała w wyniku projektu „Komputerowe wytwarzanie wyrobów ciastkarskich” w ramach programu Phare

innowacyjna dzia alno szko y1
INNOWACYJNA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

Od 2009 roku w szkole realizowany jest projekt „Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Kapitał Ludzki. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych poszerzających ich umiejętności zawodowe. Dodatkowo uczniowie mają zajęcia z zakresu skuteczności osobistej, a w razie potrzeb mogą skorzystać z opieki psychologa.

innowacyjna dzia alno szko y2
INNOWACYJNA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

Posiadamy system zarządzania jakością

W roku 2009 szkoła uzyskała Puchar i tytuł Lidera Zarządzania Procesem Kształcenia Zawodowego

Dysponujemy doskonałą bazą dydaktyczną. Wszystkie nasze pracownie zaopatrzone są w liczne środki technodydaktyczne i sprzęt audiowizualny

Posiadamy certyfikat „Szkoła promująca zdrowie”

W szkole działa Szkolny Ośrodek Kariery

organizacje uczniowskie
ORGANIZACJE UCZNIOWSKIE

Samorząd Uczniowski

Teatrzyk szkolny „Rogalik”

Szkolne Koło Plastyczno-Teatralne

Szkolne Koło PCK

Szkolny Klub Europejski

Szkolne Koło Przyjaciół Książki

Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Łodzi i Opieki nad Zabytkami

Szkolny Ośrodek Kariery

Szkolne Koło Piekarzy i Cukierników

Szkolne Koło Racjonalizacji

Szkolne Koło Sportowe

Szkolne Koło Szachowe i Tenisa Stołowego

wsp praca ze rodowiskiem lokalnym
Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Szkoła od wielu lat ściśle współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami. Są to:

ŁCDNiKP

OKE

Zakłady Przemysłu Spożywczego

Cechy Cukierników, Piekarzy i Przedsiębiorców, Rzeźników i Wędliniarzy

Supermarkety

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Policja i Straż Miejska

Urzędy Pracy

Instytut Europejski i inne organizacje proeuropejskie

konkursy
KONKURSY
 • Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz
 • Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik
 • Olimpiada Wiedzy o Produkcji Żywności
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Konkurs Wiedzy o Biznesie i Regionie Łódzkim
 • Turniej Jakości
 • Konkurs Konsumencki
 • Konkurs matematyczny
 • Konkurs ortograficzny
konkursy1
KONKURSY

W roku szkolnym 2009/10 uczeń klasy 3b Jarosław Cheliński zajął: III miejsce w XIII Ogólnopolskim Turnieju Piekarskim im. Anny Butki, odbywającym się w Poznaniu

VI miejsce w XV Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz, odbywającym się we Wrocławiu.

slide18
WYBÓR SPOŻYWCZAKA

TO GWARANCJA

PEWNEJ I ATRAKCYJNEJ PRACY!