Metody s ov anal zy
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Metody síťové analýzy. CPM - Critical Path Method. Teoretický podklad k řešení. Metody síťové analýzy se uplatňují při řešení časových vazeb mezi jednotlivými prvky složitých systémů, např. při plánování vývoje a technické přípravy výroby.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nelle-pickett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Metody s ov anal zy

Metody síťové analýzy

CPM - Critical Path Method


Teoretick podklad k e en
Teoretický podklad k řešení

 • Metody síťové analýzy se uplatňují při řešení časových vazeb mezi jednotlivými prvky složitých systémů, např. při plánování vývoje a technické přípravy výroby.

 • Deterministické modely se řeší na základě metody kritické cesty (CPM - Critical Path Method).

 • Pro řešení stochastických modelů je určena technika vyhodnocení a kontroly plánu (PERT - Program Evolution and Review Technique).


Uzly a hrany s ov ho grafu

1

uzel

hrana

2

ohodnocení hrany

2

6

9

4

5

4

3

3

Uzly a hrany síťového grafu


Asov rezervy

Rz+yij

yij

j

i

tj(0)

tj(1)

ti(0)

ti(1)

Ruj

Rui

Rn+yij

Rv+yij

Rc+yij

Časové rezervy


Asov rezervy a asy v uzlech
Časové rezervy a časy v uzlech

 • ti (0) . . . nejdříve možný začátek v uzlu i

 • tj (0) . . . nejdříve možný začátek v uzlu j

 • ti (1) . . . nejpozději nutný začátek v uzlu i

 • tj (1) . . . nejpozději možný začátek v uzlu j

 • yij . . . . doba trvání činnosti

 • Rui . . . rezerva v uzlu i

 • Ruj . . . rezerva v uzlu j

 • Rc . . . rezerva celková

 • Rn . . . rezerva nezávislá

 • Rv . . . rezerva volnáSestaven s ov ho grafu
Sestavení síťového grafu

3

E=8

B=5

5

1

C=4

F=3

A=3

D=2

2

4


V po et nejd ve mo n ch za tk

3

8

5

5

7

1

15

0

4

3

3

2

2

4

3

5

Výpočet nejdříve možných začátků


V po et nejpozd ji nutn ch za tk a ur en kritick cesty
Výpočet nejpozději nutných začátků a určení kritické cesty

3

E=8

B=5

5

7

7

1

15

15

C=4

0

0

A=3

F=3

D=2

2

4

12

3

5

3


Zp soby a mo nosti zkr cen celkov doby projektu
Způsoby a možnosti zkrácení celkové doby projektu kritické cesty

 • - vyloučením určité činnosti, ležící na kritické cestě, např. zakoupením licence,

 • - souběžným prováděním činností, které se původně vyskytovaly za sebou,

 • - převedením zdrojů (pracovních sil, zařízení) z činností nekritických na činnosti kritické.

 • Při převádění zdrojů z činností nekritických se musí postupovat opatrně, aby nevzniklo více kritických cest a celý graf se nezměnil v tzv. napjatý systém. Subkritické cesty, tj. cesty s velmi malou časovou rezervou, která může být velmi snadno vyčerpána, a subkritická cesta může přejít v cestu kritickou.