metody s ov anal zy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metody síťové analýzy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metody síťové analýzy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Metody síťové analýzy - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Metody síťové analýzy. CPM - Critical Path Method. Teoretický podklad k řešení. Metody síťové analýzy se uplatňují při řešení časových vazeb mezi jednotlivými prvky složitých systémů, např. při plánování vývoje a technické přípravy výroby.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Metody síťové analýzy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Metody síťové analýzy CPM - Critical Path Method

  2. Teoretický podklad k řešení • Metody síťové analýzy se uplatňují při řešení časových vazeb mezi jednotlivými prvky složitých systémů, např. při plánování vývoje a technické přípravy výroby. • Deterministické modely se řeší na základě metody kritické cesty (CPM - Critical Path Method). • Pro řešení stochastických modelů je určena technika vyhodnocení a kontroly plánu (PERT - Program Evolution and Review Technique).

  3. 1 uzel hrana 2 ohodnocení hrany 2 6 9 4 5 4 3 3 Uzly a hrany síťového grafu

  4. Rz+yij yij j i tj(0) tj(1) ti(0) ti(1) Ruj Rui Rn+yij Rv+yij Rc+yij Časové rezervy

  5. Časové rezervy a časy v uzlech • ti (0) . . . nejdříve možný začátek v uzlu i • tj (0) . . . nejdříve možný začátek v uzlu j • ti (1) . . . nejpozději nutný začátek v uzlu i • tj (1) . . . nejpozději možný začátek v uzlu j • yij . . . . doba trvání činnosti • Rui . . . rezerva v uzlu i • Ruj . . . rezerva v uzlu j • Rc . . . rezerva celková • Rn . . . rezerva nezávislá • Rv . . . rezerva volná

  6. Příklad výpočtu kritické cesty

  7. Sestavení síťového grafu 3 E=8 B=5 5 1 C=4 F=3 A=3 D=2 2 4

  8. 3 8 5 5 7 1 15 0 4 3 3 2 2 4 3 5 Výpočet nejdříve možných začátků

  9. Výpočet nejpozději nutných začátků a určení kritické cesty 3 E=8 B=5 5 7 7 1 15 15 C=4 0 0 A=3 F=3 D=2 2 4 12 3 5 3

  10. Způsoby a možnosti zkrácení celkové doby projektu • - vyloučením určité činnosti, ležící na kritické cestě, např. zakoupením licence, • - souběžným prováděním činností, které se původně vyskytovaly za sebou, • - převedením zdrojů (pracovních sil, zařízení) z činností nekritických na činnosti kritické. • Při převádění zdrojů z činností nekritických se musí postupovat opatrně, aby nevzniklo více kritických cest a celý graf se nezměnil v tzv. napjatý systém. Subkritické cesty, tj. cesty s velmi malou časovou rezervou, která může být velmi snadno vyčerpána, a subkritická cesta může přejít v cestu kritickou.