Møte Nordlandsløftet
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on

Møte Nordlandsløftet Narvik, den 17.04. 2013. Aktuelt å ta opp. Regionale rådgivernettverk – felles føringer Samarbeid om etter- og videreutdanning: Strategisk plan for evu + årsplan 2013/14. Samarbeid videregående skoler og høgskolene/UIN. Rådgivernettverk – fylkesnivå og regionalt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nell-morse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M te nordlandsl ftet narvik den 17 04 2013

Møte Nordlandsløftet

Narvik, den 17.04. 2013


Aktuelt ta opp
Aktuelt å ta opp

Regionale rådgivernettverk – felles føringer

Samarbeid om etter- og videreutdanning: Strategisk plan for evu + årsplan 2013/14.

Samarbeid videregående skoler og høgskolene/UIN


R dgivernettverk fylkesniv og regionalt
Rådgivernettverk – fylkesnivå og regionalt

 • Mandat:

  • Bygge opp kunnskap - kvalitet, systematikk og planmessighet i skolens rådgivningstilbud

  • Info/erfaringsutveksling mellom regionene og fylkesnivå. Oppfølging regionale planer 8.-13. trinn

  • Kompetanseheving

  • Følge opp felles utfordringer initiert fra fylkesnivå eller lokalt

  • Løpende evaluere arbeidet i den enkelte region – på fylkesnivå

 • Representasjon:

  10 regioner: rådgiver grunnskole, rådgiver vgs, karrieresenter,

  OT + invitasjon elevorg., NHO, LO, KS, NAV, RKK?


Regionale r dgivernettverk felles f ringer
Regionale rådgivernettverk – felles føringer

 • Utg.pkt: Kartlegging/drøftinger møte rådgivernettverk 2012/2013

 • Utkast felles føringer

  • Mandat/oppgaver

  • Deltakelse

  • Organisering - koordinering

 • NFK og RKK/kommunene et felles forslag

 • Videre utsending til regionene for innspill (mai). Gjennomgang møte 10-11. juni

 • Retningslinjer klare fra høsten 2013


Form l f ringer regionale r dgivernettverk
Formål - føringer regionale rådgivernettverk

Bidra til god kvalitet, systematikk og hensiktsmessig koordinering av arbeid med rådgivertjenesten i skolen

Sikre god kobling mellom arbeid i regionene og på fylkesnivå.

Noe felles for alle mht oppgaver og deltakelse. Noe opp til den enkelte region


Forslag mandat oppgaver
Forslag mandat - oppgaver

 • Bidra til god kvalitet i rådgivertjenesten og hensiktsmessig samarbeid mellom ulike aktører som har en rolle i arbeidet i regionen

 • Erfaringsutveksling - lære av hverandre

 • Kunnskapsdeling - nasjonale/fylkesvise føringer


Oppgaver
Oppgaver

Følge opp regional plan for karriereveiledning – avklare ansvarsforhold oppfølging tiltak

Drøfte/gi innspill saker som må tas opp/avklare fylkesnivå

Få på plass rutiner - overgang mellom grunnskole og videregående skole

Felles rutiner og samarbeidstiltak med arbeidslivet

Planlegge og gjennomføre lokale kompetansetiltak

Oppfølging av utdanningsvalg, praksiskurs


Organisering deltakelse
Organisering - deltakelse

Rådgiver grunnskoler og videregående skole

OT-koordinatorer

Karrieresenter

PPT

Opplæringskontor

NAV

Kommunal voksenopplæring

Møter : Minimum 3-4 møter i året (alle trenger ikke være på alle møtene – jf avhengig av saker)

Avklare samarbeid med RKK


Organisering koordinering
Organisering - koordinering

Karrieresentrene koordineringsansvar. Oppgaver:

 • Oppdatering kontaktinfo – formidling fylkesnivå/regionalt (aug)

 • http://www.karrieretroms.no/wiki/tiki-index.php?page=Nasjonalt%20niv%C3%A5

 • Sørge for valg/representasjon rådgivernettverk fylkesnivå (repr. to år ad gangen)

 • Videreformidle info, kurs med mer fra fylkesnivå

 • Følge opp innspill fra regionen videre til fylkesnivå

 • Samarbeide med RKK om praktiske forhold (arrangement kurs)

 • Sørge for invitasjon/dagsorden - referat fra møtene i nettverket

 • Et arbeidsutvalg (2-3)har sammen med karrieresenteret ansvar for planlegging av møtene/saker som skal opp


Konomi
Økonomi

Den enkelte institusjon dekker reiser og ev vikar selv

Møteutgifter/servering: dekkes av aktørene på omgang..

Arrangement av kurs: Utgiftene fordeles deltakerne – avklares med RKK, vgs