slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spolupráce vítězných mocností PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spolupráce vítězných mocností

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6
nell-long

Spolupráce vítězných mocností - PowerPoint PPT Presentation

58 Views
Download Presentation
Spolupráce vítězných mocností
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres ZnojmoOP VK 1.4 75022320Tematický celek: Dějepis II. stupeňNázev a číslo učebního materiáluPoválečné uspořádání EvropyVY_32_INOVACE_10_12Tomáš ZezulaAnotace: spolupráce vítězných mocností, ČSR po válceMetodika: prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabuli

  2. Spolupráce vítězných mocností • po válce a krátce po ní • vznik Organizace spojených národů (OSN) – měla se stát garantem míru • Norimberský proces – proces s německými válečnými zločinci (20.11.1945 – 1.10.1946) • přesto však obtíže v tomto úsilí – protichůdné společenské systémy – demokracie x komunismus

  3. USA • z války velice posíleny • velká hospodářská síla – obnova západoevropského hospodářství • Západ – závislost na USA • vlastnictví atomové pumy Sovětský svaz • po válce – obrovské škody • nejpočetnější armáda světa, dobře vyzbrojená • domáhání se velkých válečných reparací

  4. Československo po válce • sféra vlivu Sovětského svazu • rozhodnutí domácích komunistů se mocensky prosadit • nezbytnost řešení prohloubených sociálních problémů • silná vlna protiněmeckého nacionalismu • důležitý faktor – čs.-sovětská smlouva o spojenectví z roku 1943

  5. českoslovenští komunisté – naprostá podřízenost SSSR, ochránci jeho spojenectví • E. Beneš – orientace na SSSR (aby se neopakoval Mnichov) • obnova republiky v předmnichovských hranicích • poválečný odsun Němců • politické a sociálněekonomické reformy

  6. Zdroje: • Kocián Jiří, Lidé v dějinách, období 1945-1989, dějepis pro 2. stupeň základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií, 1. vydání, Praha: Nakladatelství Fortuna, 1997, ISBN 80-7168-503-8