tworzenie portali biznesowych n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tworzenie Portali Biznesowych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Tworzenie Portali Biznesowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa. Tworzenie Portali Biznesowych. Wykład 4 Projektowanie portalu (cd.). Wykładowca: dr hab. inż. Kazimierz Subieta profesor PJWSTK subieta@ipipan.waw.pl http://www.ipipan.waw.pl/~subieta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tworzenie Portali Biznesowych' - nelia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tworzenie portali biznesowych

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła

Technik Komputerowych,

Warszawa

Tworzenie Portali Biznesowych

Wykład 4 Projektowanie portalu (cd.)

Wykładowca:

dr hab. inż. Kazimierz Subieta

profesor PJWSTK

subieta@ipipan.waw.pl

http://www.ipipan.waw.pl/~subieta

pytania kt re wykonawca powinien zada 6
Pytania, które wykonawca powinien zadać... (6)
 • Personalizacja - czy portal będzie oferował użytkownikom personalne strony i usługi (np. e-mail, kalendarz), czy użytkownicy będą mogli przystosować swoje strony do ich zainteresowań, w jaki sposób?
 • Rejestracja użytkowników - jakie typy użytkowników będą rozróżniane?
 • Programy pomocnicze: kalkulatory, kalendarze, automatyczne powiadamianie, algorytmy (np. komputerowa diagnostyka medyczna), inne tego typu udogodnienia?
 • Rozliczenia ze źródłami finansowania i przychodów - czy portal będzie bezpośrednio współdziałać z systemem finansowo-księgowym, jaki będzie tryb (techniczny, organizacyjny) tego współdziałania?
 • Dostępność portala - czas serwisowy przy dostępności 24x7.
 • Wymogi ochrony - jakie zabezpieczenia będą wymagane przed nieautoryzowanym dostępem, hakerami, wirusami, trojanami, sabotażem, odmową płatności, itd.?
pytania kt re wykonawca powinien zada 7
Pytania, które wykonawca powinien zadać... (7)
 • Wymogi bezpieczeństwa - wymagane zabezpieczenia przed awariami systemu, nieprawidłową pracą, niespójnościami w bazie danych, przeciążeniem systemu.
 • Ryzyko - podstawowe zagrożenia dla budowy i działania portalu.
 • Tryb współpracy z wykonawcą:
  • Budżet i ograniczenia czasowe dla faz budowy i wdrożenia portalu.
  • Interfejs ze strony firmy umożliwiający rozstrzyganie decyzji związanych z konstrukcją portalu.
  • Stopień poufności informacji analityczno-projektowych oraz ustaleń z wykonawcy z firmą.
  • Formy zarządzania projektem i kontroli jakości ze strony firmy.
  • Formy dokumentacji projektu i oprogramowania, zarządzanie konfiguracją.
  • Formy szkolenia personelu firmy w zakresie wykonanego oprogramowania.
  • Wspomaganie ze strony wykonawcy po zainstalowaniu portalu: konserwacja i pielęgnacja oprogramowania, rozwój oprogramowania po wdrożeniu.
przyk adowe elementy tre ci portalu msp ok 50
Przykładowe elementy treści portalu MSP (ok. 50%)

Zakładanie firmy

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Wokół biura: nieruchomości, wyposażenie, materiały

Likwidacja firmy

Personel, pozyskiwanie pracowników

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Umowy o pracę

Prawo pracy

Agencje doradztwa personalnego

Delegacje, podróże

Pomoc dla MSP

Zamówienia publiczne

Zasady rachunkowości, księgowość, sprawozdawczość

Agencje celne

Podatki i opłaty

Agencje pośrednictwa pracy

Akcje, inwestowanie

Centralna Tabela Ofert

Marketing, promocja, reklama, badania marketingowe

Zasady dbałości o klienta

Współpraca gospodarcza

Programy pomocowe UE

Biura Radców Handlowych

Biznes plan dla MSP

Budżet i proces budżetowania

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Systemy informacji gospodarczej

System Ubezpieczeń Społecznych

Ochrona środowiska

projekt wygl du strony g wnej dla portalu sme
Projekt wyglądu strony głównej dla portalu SME

Nasze

Baner

logo

Mój

Forum

Kalendarz

Komunikacja

Pomoc

Szukaj

profil

Data i godzina Ścieżka dostępu

Rejestracjaaa

Handel/Us

ługi

U

ż

ytkownika

Serwisy

Hasło

o

Za

łożenie

firmy

Internet

i

komp.

Nowy

Prawo

U

ż

ytkownik

Finanse

Startuj z...

Rachunkowo

ść

Podatki

Wy

ślij do

Marketing

znajomych

Zasoby

ludzkie

Wokó

ł

biura

Baner

Podró

że

Pomoc

dla MSP

Poszukiwacz

Rozrywka

Info

gospodarcze

Portale bran

żowe

O

firmie

Reklama u

nas

Napisz do

nas

Praca u

nas

Prywatno

ść

Wycieczka

planowanie zasob w
Planowanie zasobów
 • Zasoby niezbędne do realizacji projektu portalu (podobnie dla wdrożenia i funkcjonowania portalu)
  • Budżet: źródła finansowania, dostępność środków finansowych w poszczególnych kieszeniach i w poszczególnych fazach projektu.
  • Personel: szacunkowa liczba personelu w poszczególnych specjalnościach i/lub stanowiskach; założenia odnośnie personelu zewnętrznego lub zatrudnionego na umowy o dzieło.
  • Nakłady ludzkie: wyrażone w terminach osobo-dni (lub osobo-godzin) w poszczególnych specjalnościach i/lub stanowiskach;
  • Materiały: dowolne materiały (papier, tonery, dyski, teczki, segregatory, itd.) niezbędne do realizacji projektu.
  • Inwestycje niezbędne dla realizacji projektu (inne niż inwestycje w infrastrukturą komputerową): biurka, krzesła, szafy, itd.
  • Przestrzeń biurowa (dodatkowa) niezbędna dla projektu;
  • Wstępny plan projektu, ograniczenia czasowe, fazy projektu, diagram Gantta, diagram sieci zależności pomiędzy zadaniami (PERT), analiza ścieżki krytycznej diagramu PERT.
planowanie systemu
Planowanie systemu
 • Sprzęt, oprogramowania i sieć niezbędne do realizacji projektu portalu (podobnie dla wdrożenia i funkcjonowania portalu)
  • Dostępność i możliwości wykorzystania istniejącego sprzętu, oprogramowania i sieci.
  • Konieczność wzmocnienia (upgrading) istniejącego sprzętu, oprogramowania i sieci; estymacja kosztów i czasu tego wzmocnienia.
  • Nowe inwestycje w zakresie sprzętu, oprogramowania i sieci; estymacja kosztów i czasu tych inwestycji.
  • Nowy personel pomocniczy związany z (nowym lub wzmocnionym) sprzętem, oprogramowaniem i siecią; oszacowanie możliwości pozyskania tego personelu i dodatkowego budżetu na ten personel.
  • Nowa infrastruktura biurowa (powierzchnia) niezbędna dla nowego sprzętu, przy zapewnieniu niezbędnych wymagań dotyczących warunków technicznych (temperatura, wilgotność, wentylacja, zabezpieczenia pożarowe, zabezpieczenia antywłamaniowe, itd.)
za o enia odno nie dost pno ci i bezpiecze stwa
Założenia odnośnie dostępności i bezpieczeństwa
 • Dostępność: czas w jakim portal będzie dostępny dla klientów.
  • Regułą jest 24 godziny przez 7 dni w tygodniu (24/7).
  • Dodatkowe założenia: np. 97% czasu dostępności, maksymalna przerwa w działaniu nie większa niż 2 godziny, restart po awarii najwyżej 12 godzin.
 • Bezpieczeństwo: stopień ochrony biznesu organizacji podtrzymującej portal od ataku ze strony portalu.
  • Np. poprzez nieprawidłowe wyliczenie danych, poprzez awarie powodujące złamanie umów lub zapisów prawnych, itd.
 • Ochrona: stopień zabezpieczenia oprogramowania portalu przed błędnym działaniem, utratą lub niespójnością danych, atakiem z zewnątrz.
  • hakerzy, wirusy, konie trojańskie, przypadkowe błędy obsługi, wandalizm, sabotaż, odmowa płatności za usługę.
 • Prywatność: stopień w jakim system będzie chronił własność intelektualną oraz własność i prywatność danych przed nieautoryzowanym lub nielegalnym dostępem;
 • Środki techniczne: ściany ogniowe, szyfrowanie, składowanie (back-up), odtwarzanie, hasła użytkowników, prawa dostępu, podpis elektroniczny,...
dalsze wymagania niefunkcjonalne do portalu 1
Dalsze wymagania niefunkcjonalne do portalu (1)
 • Zakładany czas i tryb konserwacji (jak wiele godzin na tydzień, dostępność pomieszczeń i personelu obsługi, itd.)
 • Rozmiar systemu: ile operacji w tym samym czasie, ilu użytkowników w tym samym czasie, ile obsłużonych klików na sekundę, rozmiar bazy danych, przyrost bazy danych w czasie, liczba dokumentów, liczba serwerów i stacji klienckich, itd.
 • Objętość pamięci operacyjnej, dyskowej, taśmowej, optycznej, szybkość komputerów, specjalne wyposażenie (drukarki, skanery, tablety, plotery, itd.)
 • Szybkość oprogramowania: liczba operacji na sekundę, maksymalny czas odpowiedzi na zapytanie, liczba transakcji na sekundę, itd.
 • Dokładność systemu, precyzja obliczeń.
 • Niezawodność systemu: średni czas między awariami, maksymalny czas odtwarzania po awarii.
dalsze wymagania niefunkcjonalne do portalu 2
Dalsze wymagania niefunkcjonalne do portalu (2)
 • Przenaszalność i interoperacyjność: platformy sprzętowe/operacyjne wspomagane przez oprogramowanie, wykorzystywane zewnętrzne bazy danych, protokoły, interfejsy i języki do wspomagania interoperacyjności (HTTP, ODBC, JDBC, XML, CORBA/IIOP, RMI, Java Beens/EJB, etc.)
 • Standardy: w zakresie rozwoju oprogramowania (metodologie, języki programowania), standardy kodowania (strony kodowe, formaty plików, formaty multimediów), standardy interfejsów użytkownika, protokoły komunikacyjne, standardy zapewnienia jakości.
 • Interakcja człowiek-maszyna: styl interfejsu (komendy, menu), formaty i szablony ekranów, komunikaty, sygnały błędów, języki zapytań.
 • Adaptowalność i modularność systemu: łatwość zmiany wymagań, ponowne użycie modułów systemu, dokumentowanie modułów ponownego użycia.
 • Dostęp do Internetu: rodzaj sieci, szybkość sieci, serwer Internetu, ograniczenia odnośnie dostępu do Internetu.
oszacowanie dochodowo ci portalu
Oszacowanie dochodowości portalu
 • Główne źródła przychodów:
  • opłaty za reklamy,
  • zmniejszenie kosztów transakcji (sprzedaży, kupna, pośrednictwa), które dotąd odbywały się w tradycyjny sposób,
  • prowizje za oferowanie towarów lub transakcji dokonywanych poprzez portal z zewnętrznymi dostawcami usług, towarów i produktów,
  • opłaty subskrypcyjne za korzystanie z poszczególnych serwisów,
  • zmniejszenie kosztów marketingu.
 • Zyski pośrednie
  • Budowa dobrego wizerunku firmy poprzez jej obecność w Internecie,
  • Szybsze dotarcie z ofertą do klienta, zmniejszenie dystansu pomiędzy klientem i firmą
  • Uzyskanie bazy użytkowników i wspomaganie lojalności użytkowników,
  • zmniejszenie wewnętrznych kosztów firmy poprzez wspomaganie organizacji procesów biznesowych firmy poprzez zintegrowaną informację znajdującą się wewnątrz portalu.
negatywne aspekty budowy portali biznesowych ost 23 x
Negatywne aspekty budowy portali biznesowych ost.23.X
 • Istnieją obiektywne czynniki, które mogą zmniejszyć efektywność biznesową portalu. E-biznes w Polsce jest obarczony dużym ryzykiem.
  • Polska jest krajem o bardzo wysokim koszcie dostępu do Internetu,
   • Kilkakrotnie wyższym niż w USA, znaczenie wyższym niż w Europie zachodniej. Jest to negatywny skutek monopolu TPSA, oraz agresywnej polityki fiskalnej obecnych rządów w odniesieniu do nowości technologicznych i cywilizacyjnych.
  • W porównaniu z krajami Europy Zachodniej i USA z Internetu korzysta w Polsce mała część populacji.
   • Szacuje się, że w maju 2000 liczba użytkowników osiągnęła 7.4% ludności w wieku powyżej 15 lat. Są to szacunki bardzo optymistyczne, nie uwzględniające czasu i jakości tego dostępu.
  • Wykorzystanie Internetu jest ograniczone poprzez niedorozwój infrastruktury telefonicznej i jej niską sprawność techniczną.
  • Występuje silny niedorozwój form płatności za usługi, towary i informacje oferowane w Internecie.
  • Z usług sklepów Internetowych korzysta 3% Polaków. Średnia europejska - 10% - 14%. Średnia USA - 27%. Dane: 2000 r., a teraz jest jeszcze gorzej.
zarz dzanie konfiguracj oprogramowania tre ci powinno zapewnia e
Zarządzanie konfiguracją oprogramowania/treści powinno zapewniać, że ...

Każdy komponent oprogramowania/treści będzie jednoznacznie identyfikowany;

Oprogramowanie/treść będzie zbudowane ze spójnego zestawu komponentów;

Będzie wiadomo, która wersja komponentu oprogramowania/treści jest najnowsza;

Zawsze będzie wiadomo, która wersja dokumentacji pasuje do której wersji komponentu oprogramowania/treści;

Komponenty oprogramowania/treści będą zawsze łatwo dostępne;

Komponenty oprogramowania/treści nigdy nie zostaną stracone (np. wskutek awarii nośnika lub błędu operatora);

Każda zmiana oprogramowania/treści będzie zatwierdzona i udokumentowana;

Zmiany oprogramowania/treści nie zaginą (np. wskutek jednoczesnych aktualizacji);

Zawsze będzie istniała możliwość powrotu do poprzedniej wersji;

Historia zmian będzie przechowywana, co umożliwi odtworzenie kto i kiedy zrobił zmianę, i jaką zmianę.

pozycja konfiguracji oprogramowania
Pozycja konfiguracji oprogramowania

configuration item

Wszystkie elementy projektu i oprogramowania/treści muszą być przedmiotem ZKO, w szczególności:

dokumentacja: wymagań, analityczna, projektowa, testowania, użytkownika, itd.

moduły z kodem źródłowym, kody do konsolidowania, kody binarne,

ekrany interfejsu użytkownika,

pliki tekstowe (np. komunikatami systemu), bazy danych, słowniki, itd.

kompilatory, konsolidatory, interpretery, biblioteki, protokoły, narzędzia CASE, konfiguracje sprzętowe, itd.

oprogramowanie testujące, dane testujące,

serwery WWW wraz z odpowiednimi stronami HTML i oprogramowaniem,

wszelkie elementy treści,

...

Wyróżnialny element uczestniczący w projekcie lub produkcie będzie określany jako „pozycja konfiguracji”. Jest ona traktowana jako pojedynczy, możliwy do odseparowania komponent projektu lub produktu programistycznego.

przechowywanie pozycji konfiguracji
Przechowywanie pozycji konfiguracji
 • Wszystkie pozycje konfiguracji muszą być przechowywane w sposób bezpieczny, systematyczny i dobrze zorganizowany - jak książki w bibliotece.
 • System przechowywania PK musi dotyczyć wszystkich mediów - elektronicznych, papierowych i innych.
 • Powinien istnieć system ewidencji i rejestracji zależności pomiędzy pozycjami konfiguracji. Dobrze zorganizowany system powinien być oparty na bazie danych oraz integrować informacje o PK z samymi (elektronicznymi) PK.
 • System powinien także rejestrować i przechowywać wszelkie dokumenty administracyjne związane z projektami oprogramowania, takie jak raporty etapowe i końcowe, zlecenia, raporty zaistniałych problemów, raporty z testów, itd.
 • Dokumenty administracyjne powinny być powiązane z pozycjami konfiguracji w taki sposób, aby można było prześledzić ich historię oraz związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy dokumentami i pozycjami konfiguracji.
 • Rodzaje bibliotek konfiguracji oprogramowania/treści:
 • biblioteki związane z bieżącym rozwojem oprogramowania/treści;
 • biblioteki ukończonych (bazowych) produktów programistycznych/treści;
 • archiwa (przechowywanie nieaktualnych kodów i dokumentów)
biblioteki repozytoria pozycji konfiguracji
Biblioteki/repozytoria pozycji konfiguracji
 • Dobrze zorganizowana biblioteka/repozytorium PK jest cechą fundamentalną dla zarządzania konfiguracjami oprogramowania/treści.
 • Biblioteka powinna umożliwiać łatwe odszukanie, odczytanie, wstawienie, zastąpienie i usuwanie dowolnych pozycji konfiguracji.
 • Kluczową cechą biblioteki jest bezpieczeństwo i autoryzowany dostęp:
 • zminimalizowanie prawdopodobieństwa nieautoryzowanego dostępu;
 • precyzyjne określenie praw dostępu poszczególnych uczestników projektów;
 • uniemożliwienie jednoczesnej aktualizacji tej samej PK przez dwie osoby;
 • uniemożliwienie zmiany pozycji konfiguracji będących produktami bazowymi;
 • minimum możliwości zniszczenia biblioteki poprzez awarię, błąd lub sabotaż;
 • kwestie bezpieczeństwa nie powinny powodować: niewygody w pracy użytkowników, zwiększenia czasów dostępu, istotnych nakładów, itd.
 • Wszystkie PK, elektroniczne i papierowe, muszą mieć etykietę zawierającą:
 • nazwę projektu;
 • identyfikator pozycji konfiguracji;
 • datę wprowadzenia do repozytorium;
 • krótki opis lub charakterystykę zawartości PK.
ad