slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
بسم الله الرحمن الرحيم

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

بسم الله الرحمن الرحيم - PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on

بسم الله الرحمن الرحيم. تهيه كننده : امير طالعي نام پروژه : نقش فناوري اطلاعات در پزشكي تحت نظر: استاد ناد علي. فهرست. نقش فناوری اطلاعات در مراقبت‏های پزشكی کاربردهای آی تی در پزشکی آی تی در پزشکي از آمریکا تا بوتسوانا IT در بخش بهداشت و درمان رشد برنامه‌هاي.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'بسم الله الرحمن الرحيم' - neka


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

بسم الله الرحمن الرحيم

تهيه كننده : امير طالعي

نام پروژه : نقش فناوري اطلاعات در پزشكي

تحت نظر: استاد ناد علي

slide2
فهرست

نقش فناوری اطلاعات در مراقبت‏های پزشكی

کاربردهای آی تی در پزشکی

آی تی در پزشکي از آمریکا تا بوتسوانا

IT در بخش بهداشت و درمانرشد برنامه‌هاي

slide3
نقش فناوری اطلاعات در مراقبت‏های پزشكی

در «سومین همایش سالانه‌ نقش آی‌تی بر اساس آمارگیری‌ها و برآوردهای شركت مراقبت‌های بهداشتی و پزشكی»، به زودی نیمی از پزشكان از اپلیكیشن‌های پزشكی در طبابت و كار روزانه‌شان بهره می‌برند .

تحقیق با استفاده از پاسخ‌هایی كه ۳۵۰ پزشك به صورت آنلاین به پرسشنامه‌ها دادند و همچنین اطلاعات ۴۰۰ شركت آی‌تی كه در پروژه‌های مرتبط با پزشكی شركت دارند، انجام شده است. نتایج به‌ دست‌ آمده بسیار جالب است :

درصد كسانی كه به هر شیوه در مراقبت‌های پزشكی و سلامت سهیم هستند، از تبلت در كارشان استفاده می‌كنند،21% ، 25% هم در نظر دارند در سال آینده تبلت بخرند .

درصد پزشكان كه گوشی هوشمند دارند، در حال حاضر از اپ‌های پزشكی استفاده می‌كنند ، ظرف 12 ماه آينده 38% ، پزشكاني كه اين كار را ميكنند 50% خواهد شد .

دو‏سوم پزشكان گفته‌اند استفاده از فناوری‌های موبایل یا ارتقای این كاربری ظرف 12 ماه آينده جزالويت هاي كاري آنهاست .

يك سوم افراد گفته اند كه از تبلت يا گوشي هاي هوشمند براي دسترسي به مدارك پزشكي الكترونيكي بيمارشان استفاده مي كنند .

slide4

38% افراد گفته اند كه يك سيستم الترونيك فراگير پردازش و دسترسي به اطلاعات ديجيتال پزشكي در

محل كار دارند و 17% سيستم ساده تر دارند .

10% افراد در نظر دارند ظرف 12 ماه آينده با ويديو كنفرنس با بيماران خود ارتباط بر قرار كنند .

slide5
کاربردهای آی تی در پزشکی

رشــد روزافزون صــنايع ارتباطي ، مخابراتي و انفورماتيكي ، هر روز دنيا را با انقلابي جـديد مـواجه مي كند . انقلاب فن آوري اطلاعات و ارتباطات در كليه بخش هاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و امنيتي كشورها تاثيراتي قابل توجه بر جاي گذاشته است . با توسعه اين فن آوري در بخش پزشكي، به دنبال تحول عظيمي در نظام ارائه خدمات بهداشتي و درماني مي باشيم و يكي از مهمترين حوزه هاي كـاربرد فن آوري اطلاعـات ، حوزه بهداشـت و درماني مي باشد .

slide6

صنعت انفورماتيك و لزوم توسعه آن

1- سرمايه گذاري وسيع كشورهاي پيشرفته و رقابت شديد بين آنها باعث كاهش عمر فن آوري در اين عرصه شده و رقابت را سنگين تر كرده است .

2- به دليل درخواســت بـازار داخـلي با استفاده از پيشرفته ترين محصولات دنيا در ارائه خدمات درماني ، ارائه محصولات در اين عرصه نيازمند توليد محصولاتي در سطح استانداردهاي جهاني است .

slide7

1- زير ساخت امنيتي :

پوشـــيدگي‌و‌حفاظــت‌از اطلاعات ديجيتالي كــه مانع سوء استفاده و تجاوز به حريم شــخصي افراد مي شود ، زيربناي توسعه كاربري انفورماتيك پزشــكي مي باشد .

:2- زير ساخت تجاري

ضعف و نبود سيســتم مناسب براي تعامل مالي در تبادلات تحت شبكه مانع استقبال عمومي براي ارائه خدمات از طريق شبكه خواهد بود .

3- زير ساخت حقوقي :

قوانين و مقررات مربوط به فعاليت در عصــر اطلاعات از ملزومات توســـعه انفورماتيك پزشــكي در كشور هستند .

slide8

4- زير ساخت اجتماعي و فرهنگي :

نيروي انساني مخاطب اصلي فن آوري اطلاعات است و چنانچه طبق عادت در برابر تغييرات حاصل از توسعه مقاومت كند ، نمي توان به نتايج مطلوب دست يافت .

5- زير ساخت فني :

تجهيزات پزشكي در كنار ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي اين عصر زيرساخت فني انفورماتيك پزشكي را تامين خواهد كرد.

slide9

سيستم هاي اطلاعات مديريتي بيمارستان

سيستم هاي اطلاعات باليني و مراقبت پزشكي

سيستم هاي اطلاعاتي بهداشتي

واقعيت مجازي

دوراپزشكي

زيرساخت استانداردسازي

slide10

سيستم هاي اطلاعات مديريتي بيمارستان

اين سيســتم ها نوعي از سيســتم هاي اطلاعات مديريت ( MIS ) اطلاعاتي از قبيل اطلاعات اداري و مالـي براي مديريت منابع مالي و اطلاعــات مربوط به نظـام هاي باز پرداخت و ســاير مســـائل اداري را در بر مي گيرد .

سيستم هاي اطلاعات باليني و مراقبت پزشكي

اين سيستم ها داراي پايگاه داده هايي هستند كه انواع اطلاعات بيمار به صورت چند رسانه اي شامل موارد مختلفي از جمله پارامترهاي حياتي اشخاص ، اصوات ( EMG ، ECG ، EEG ) تصاوير پزشكي مي باشد و سيستم توانايي جمع آوري و ثبت ، جستجو و بازيابي اين اطلاعات را فراهم مي كند و به اين وسيله قدرت تشخيص و درمان پزشـك را با وجـود ابزارهاي قدرتمــند پردازش و بهــبود مي بخشند .

slide11

سيستم هاي اطلاعاتي بهداشتي

ويژگي هــاي اصـلي اين سيســتم ها وسـعت آنها در جمع آوري ، ثبت و بازيابي اطلاعـات خواهــد بود كه زمينه اي براي نظارت بر سلامت اجتماع و پاسخگويي به موقع و مناسب به عوامل طبيعي و غير طبيعي مختل كننده سلامت اجتماع را فراهم خواهد آورد .

واقعيت مجازي

بحث اساسي و جديد ديگري كه در فرايند اطلاعاتي شدن جوامع بشري جايگاه دارد مفهوم واقعيت مجازي اين بحث كليه مفاهيم مادي اطراف ما را در بر مي گيرد و قابليت آن را دارد كه قسمت زيادي از تعاملات دنياي مادي را شبيه سازي كند .

دوراپزشكي

در عصـــر اطلاعات توزيع نيروهاي متخصــص و امكانات و ارائه خدمات از تمامي نقاط دنيا نيازمند صــرف هزينه زيادي نخواهد بود و بعد مكــان هم اهميت خود را تا حدودي زيادي از دســت خواهد داد. در اين عصــر حوزه جديدي چون دورا پزشكي ‌مفهوم پيدا خواهد كرد كه عرصــه مراقبت پزشــكي جهاني خواهد شــد و ارائه خدمات بايد به اســتانداردهاي پزشـكي نزديك شـــود . در غير اين صـــورت جايگاه ارائه خدمات دچار مشكلاتي خواهد شد.

slide12

زيرساخت استانداردسازي

با پيچيدگي و گسترش سـاختار ارائه خدمات درماني نياز روز افزون به توسـعه سيستم هاي خودكار گردش اطلاعات و ايجاد ارتباطات داخل و بين ســازماني افزايش مي يابد ايجاد ارتباطات كارآمد در بســتر هماهنگي‌و اســتاندارد سازي امكان پذير است و توســعه در بخش اســتاندارد ســازي ضـروري خواهد بود .

اســتانداردها زيربناي مؤثري در جهت رقابت در ســطوح بالاتر را فراهم مي كنند

slide13
آی تی در پزشکي از آمريکا تا بوتسوانا

هم اکنون در آمریکا بسیاری از دانشگاهها شعار “هر دانشجو یک تبلت” را دنبال می کنند و به دنبال دیجیتال کردن منابع آموزشی خود هستند. در حال حاضر کمپانی اپل یک بخش ویژه کاربرد پزشکی دارد که به دنبال عرضه بهترین نرم افزارها و سخت افزارها برای کاربردهای پزشکی است .

این قضیه منحصر به کشور آمریکا نمانده و کره جنوبی قصد دارد نه تنها در دانشگاهها بلکه در مدارس خود هم تبلتها را جایگزین کتابهای کاغذی مرسوم کند . مقامات بلند پایه کشور ترکیه نیز چندی پیش  مذاکراتی را با شرکتهای بزرگ و صاحب نامی از جمله اپل انجام دادند تا به کمک آنها تمام مدارس و دانشگاههای خود را مجهز به تکنولوژی های روز و بر مبنای اینترنت جهانی کنند و همچنین طرح تبلت برای دانش اموزان را هم اجرایی کنند .

حتی کشور فقیری همچون هندوستان با کمک سازمانهای جهانی به دنبال تولید تبلتهای ارزان قیمتی است که بتواند آن را در مناطق محروم این کشور توزیع کند و فرصت پیشرفت را برای طبقه فقیر این کشور هم فراهم نماید. حالا دیگر در کشور پرو در آمریکی جنوبی سه سال است که پرسنل کلینیکهای ایدز در مناطق دورافتاده این کشور مجهز به تلفنهای هوشمند نسل جدید شده اند. آنها با استفاده از اپلیکیشن های متنوعی که همراه با این تلفنها به آنها عرضه شده و بر مبنای دسترسی به اینترنت موبایلی می توانند اطلاعات خود را به روز نگه دارند و پیگیری های مربوط به پرونده بیماران خود را انجام دهند.

اما اكنون نوبت به كشور محروم بوتسوانا رسيده است .

slide14
IT در بخش بهداشت و درمانرشد برنامه‌هاي

دنیای اقتصاد - پزشكي و سلامت شايد دور افتاده‌ترين بخش از فناوري اطلاعات باشد، اگر چه نياز به اجراي طرح‌هاي مختلف و فناوري‌هاي جديد براي سرعت بخشيدن به فرآيند درمان و نگهداري در اين بخش كاملا محسوس است. اما توجه به اين موضوع در سال‌هاي اخير بيشتر شده و نهايتا خبرها نشان مي‌‌دهند كه حجم سرمايه‌گذاري براي بخش بهداشت در سرتاسر دنيا افزايش چشمگيري پيدا كرده است. كارشناسان اما معتقدند براي تحقق اين طرح‌ها دولت‌‌ها بايد از واحدهاي كوچك‌ تر مثل شهرها و شهرستان‌ها شروع كنند تا به تدريج اين برنامه‌ها به تمام شبكه بهداشت و درمان يك كشور نفوذ كند. براساس گزارش‌‌هاي دفتر همكاري‌هاي بين‌المللي سلامت برنامه‌هاي مرتبط با آنها در بخش بهداشت كشورها در سال‌هاي اخير به رشد قابل توجهي رسيده و پيش‌بيني مي‌شود‌ اين روند در آينده ادامه داشته باشد .