slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Kerneopgaven: Ikke det vi gør – men den forskel vi gør! Udvikling i det gode spænd mellem faglogik og brugerlogik. Hvilken forskel skaber mest værdi for brugerne?. Mennesker og innovation. Mennesker er ikke det eneste fokus i innovation – til gengæld er de det vigtigste… Kvalitet Økonomi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - neith


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kerneopgaven: Ikke det vi gør – men den forskel vi gør!Udvikling i det gode spænd mellem faglogik og brugerlogik

Hvilken forskel skaber mest værdi for brugerne?

mennesker og innovation
Mennesker og innovation
 • Mennesker er ikke det eneste fokus i innovation – til gengæld er de det vigtigste…
  • Kvalitet
  • Økonomi
  • Politiske kriterier
  • M.fl.
   • Disse kan også anvendes som mere snævre foki, men i sidste ende må værdiskabelsen af en given udvikling altid vurderes i relation til borgeren
hvis innovation er svaret
Hvis innovation er svaret

- hvad er så spørgsmålet?

innovationsfokus mennesker
Innovationsfokus: Mennesker

1. Mød

mennesker

Forbedre

menneskers

liv

3. Forstyr

dig selv

2. Skab en

spænding

4. Prøv!

1 forbedre menneskers liv
1. Forbedre menneskers liv

FORBEDRE

MENNESKERS

LIV

1 forbedre menneskers liv1
1. Forbedre menneskers liv
 • Vores berettigelse består i at kerneopgaven anerkendes som en værdifuld forskel i udvalgte menneskers liv
 • Ikke det vi selv kan… men den effekt, som det får…
2 m d mennesker
2. Mød mennesker

MØD

MENNESKER

Forbedre

menneskers

liv

2 m d mennesker1
2. Mød mennesker
 • For at finde ud af, hvad der rører sig i menneskers liv, må vi møde dem!
 • Vælg en relevant gruppe:
  • Mød dem med nysgerrighed: Hvad er de optagede af (ikke: Hvad er du er optaget af!...)
  • Hvad er det gode liv for dem? (ikke: Hvor gode synes de, vi er…?)
  • Mødesteder og –former er kun begrænsede af fantasien – ex.:
   • Stil dig der, hvor de er, og start en nysgerrig samtale
   • Stil det samme spørgsmål til alle borgere, du møder i de næste 14 dage – ex. ”Hvad tænker du på, når du hører begrebet Kvalitet i sundhed?”
   • Placér et par mannequin-dukker i venteværelset med spørgsmålet: ”Gad vide, hvad mennesker, som venter her, de tænker på?” og en lille kasse til svarene, som hænges på dukkerne løbende…
   • Osv.
3 skab en sp nding
3. Skab en spænding

Mød

mennesker

Forbedre

menneskers

liv

SKAB EN

SPÆNDING

3 skab en sp nding1

Udfordring

Beskriv:

Frustration

Beskriv:

Ambition

Kreativt spæn-dings-felt

3. Skab en spænding
 • Når du møder mennesker, så møder du uopfyldte drømme, aktuelle frustrationer, behov, frygt, problemer, engagement mm.
 • Jo flere du møder, desto oftere vil du høre om de samme udfordringer. Håndtér dem:
  • Beskriv frustrationen og dens konsekvenser:
   • Ex. portører: ”I løbet af en døgnvagt bruger vi

ca. 3 timer på at lede efter senge, der ikke findes…”

  • Etablér en ambitiøs målsætning – jo mere ambitiøs

desto bedre!

   • Ex. ”Vi vil aldrig mere lede efter senge på

vores sygehus!”

  • Herved skabes et kreativt spændingsfelt – som

inviterer til nytænkning i tydelige rammer

4 forstyr dig selv
4. Forstyr dig selv

Mød

mennesker

Forbedre

menneskers

liv

FORSTYR

DIG SELV

Skab en

spænding

4 forstyr dig selv1
4. Forstyr dig selv
 • Når ambitionen er klar – og spændingsfeltet er klarlagt, så er der rum til at søge efter løsninger, vi ikke har fundet tidligere
 • Anvend kreative metoder – som findes i bøger, kurser, google mmm. Hvilke er ikke væsentligt, men at du giver slip og lader dig forstyrre er afgørende!
 • Producér en række forskellige løsningsforslag til at opnå ambitionen – udvælg den/de mest attraktive (opstil selv vurderingskriterier ex.: ressourcer, realisme, idéhøjde, strategisk fit o.lign.)
5 pr v
5. Prøv!

Mød

mennesker

Forbedre

menneskers

liv

Forstyr

dig selv

Skab en

spænding

PRØV!

5 pr v1
5. Prøv!

Prøvehandlinger: Hvor lidt er nok…?

 • Udvikling skal primært ske i hverdagen – og ikke kun i stort anlagte projekter. Een af måderne at gøre det på, er at spørge sig selv: Hvor lidt er nok – til at skabe afgørende nyt?
 • Prøvehandlinger eksperimenterer med nye idéer samtidigmed at man løser sine opgaver i dagligdagen.
5 pr v2
5. Prøv!

Prøvehandlinger er karakteriseret ved:

 • Vi handler med det samme   Dvs.: Vi arbejder med et minimum af planlægning, så vi kan komme ud og prøve hurtigst muligt.
 • Vi fejler hurtigt - og lærer hurtigt  Dvs.: Vi handler så hurtigt som muligt i processen - for at lære af fejl og virkelige erfaringer.
 • Vi implementerer fra starten  Dvs.: Handlingen indgår i udgangspunktet i driften - omend måske en afgrænset del - helt fra starten
 • Vi er de rigtige - ikke flere  Dvs.: Få mennesker med samme idé og fokus sikrer dynamik og handlekraft i afprøvningsfasen. Hellere flere forskellige prøvehandlinger med forskellige besætninger - end een stor gruppe, der holder sig selv i skak og kræver for mange 

Se prøvehandlingsskabelon her: http://frapatienttilborger.wordpress.com/ressourcer/

– brug max. 15-20 minutter på at udfylde den…!

5 pr v3
5. Prøv!
 • Implementering:
  • Efter første gennemprøvning evalueres:
   • Var det en forbedring (Ja/Nej?)
   • Hvad lærte vi?
   • Hvad er næste skridt? (Go / No go / 2. prøvehandling el. implementering?)
  • Succesfulde prøvehandlinger bør efter 2 iterationer med fordel kunne implementeres i driften
ad