a pedag giai kutat s fajt i szakaszai m dszerei l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A PEDAGÓGIAI KUTATÁS FAJTÁI, SZAKASZAI, MÓDSZEREI PowerPoint Presentation
Download Presentation
A PEDAGÓGIAI KUTATÁS FAJTÁI, SZAKASZAI, MÓDSZEREI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

A PEDAGÓGIAI KUTATÁS FAJTÁI, SZAKASZAI, MÓDSZEREI - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

A PEDAGÓGIAI KUTATÁS FAJTÁI, SZAKASZAI, MÓDSZEREI. A pedagógiai kutatás célja. Azoknak az összefüggéseknek, törvényszerűségeknek a feltárása, amelyek a személyiség fejlesztése, formálása során érvényesülnek. A pedagógiai kutatások fajtái. 1. Elméleti kutatások 2. Empirikus kutatások.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A PEDAGÓGIAI KUTATÁS FAJTÁI, SZAKASZAI, MÓDSZEREI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. A PEDAGÓGIAI KUTATÁS FAJTÁI, SZAKASZAI, MÓDSZEREI

  2. A pedagógiai kutatás célja Azoknak az összefüggéseknek, törvényszerűségeknek a feltárása, amelyek a személyiség fejlesztése, formálása során érvényesülnek.

  3. A pedagógiai kutatások fajtái 1. Elméleti kutatások 2. Empirikus kutatások

  4. A pedagógiai kutatómunka folyamata • A kérdés felvetődése • A kutatási cél kialakítása • Elsődleges tájékozódás • A hipotézis kialakítása • A vizsgálat tervének kialakítása, a módszerek kiválasztása • A mintavétel • A vizsgálat végrehajtása • Az eredmények feldolgozása • Az általánosítások megfogalmazása • A felismert törvényszerűségek gyakorlati alkalmazása

  5. A kérdés felvetődése: Mit kutassunk? • Társadalmi követelmények, igények kielégítése • Személyes érdeklődés

  6. A kutatási cél • Az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása • A probléma rögzítése

  7. Elsődleges tájékozódás • Elsődleges megfigyelés • A szakirodalom tanulmányozása • A gyakorlati tapasztalattal rendelkezők meghallgatása

  8. A hipotézis kialakítása Mi a hipotézis? A hipotézis = állítás, feltevés vagy elv Milyen alapon állítunk fel hipotéziseket? • sejtések alapján • más vizsgálatok alapján • elmélet alapján

  9. A hipotézisek megerősítésére szolgáló módszerek 1.A hipotézisek induktív megerősítésére szolgáló módszerek a) feltáró módszerek: - megfigyelés - vizsgálat - kísérlet b)feldolgozó módszerek: - mennyiségi elemzés - minőségi elemzés 2. A hipotézisek deduktív megerősítésére szolgáló módszerek a)a pedagógiatörténeti eredmények elemzése b) a segédtudományok eredményeinek integrálása

  10. A vizsgálat tervének kialakítása, a módszerek kiválasztása • Az elméleti hipotézisek munkahipotézisekké alakítása • A módszerek, módszerkombinációk

  11. A mintavétel A minta = a vizsgálat céljaira kiválasztott emberek sokasága, mely tükrözi az egész csoport lényeges tulajdonságait A mintavétel fajtái: 1.Véletlen mintavétel 2. Valószínűség szerinti mintavétel 3. Rétegzett mintavétel

  12. A kutatás lefolytatása • Próbavizsgálat, próbafelmérés • Kisérleti csoport, kontrollcsoport • Vizsgálat

  13. Az eredmények feldolgozása • Számszerű feldolgozás és elemzés • Általánosítások megfogalmazása

  14. Empirikus kutatási módszerek

  15. 1. Megfigyelés Megfigyelés = észlelés, mely lehetőséget ad valamely olyan jelenség vagy folyamat nyomon követésére, mely bizonyos pedagógiai hatások eredményeképpen következik be.

  16. A megfigyelés lényeges jegyei • Céltudatos • Tervszerű, rendszeres • Objektív tényekre támaszkodik

  17. A megfigyelés fajtái 1. Tematikai és metodikai szempontok szerint: a) kötetlen b) kötött 2. A megfigyelő részvétele szerint: a) közvetett - eszközök segítségével b) közvetlen - személyes 3. A megfigyeltek tájékoztatása szerint: a) nyílt b) leplezett

  18. A megfigyelés technikái 1. Teljes jegyzőkönyvvezetés 2. Szelektív jegyzőkönyvvezetés 3. Kategória rendszerbe rögzítés 4. Jelrendszerbe rögzítés

  19. 2. Vizsgálat Vizsgálat = valakinek valamilyen módon való megkérdezésével kívánunk ismereteket szerezni

  20. A vizsgálat fajtái 1. Az interjú módszer (szóbeli megkérdezés) 2. Ankét módszer (írásbeli megkérdezés) 3. Klinikai módszer 4. Életforma vizsgálat 5. A teszt

  21. 3. A kísérlet A kísérlet= meghatározott hipotézisekből kiindulva - új, rejtett összefüggések, törvényszerűségek feltárására alkalmas módszer

  22. A kísérletek fajtái 1. Szerkezetük szerint: a) egycsoportos b) kétcsoportos c) többcsoportos 2. Színterük szerint: a) laboratóriumi kísérlet b) természetes kísérlet

  23. A SZAKIRODALOM FELTÁRÁSA

  24. Hol kutassunk? • Könyvtárak • Kézirattárak • Levéltárak

  25. Könyvtári kutatómunka • Bibliográfiák • Lexikonok • Könyvek • Folyóiratok • Különgyűjtemények anyagai

  26. Katalógusok • Betűrendes katalógus • Tárgyszó katalógus • Szakkatalógus • Sorozati katalógus • Folyóirat katalógus

  27. Kézirattári kutatómunka • Jelentős személyiségek hagyatéka - kéziratok - levelezés • Iskolai dokumentumok - jegyzőkönyvek - osztálynaplók - füzetek - bizonyítványok - fényképek

  28. Levéltári kutatómunka Levéltár = történeti forrásértékű, végleges őrzést igénylő iratok gyűjtőhelye Állami levéltárak Egyházi levéltárak

  29. A szakirodalom feltárása • Témaválasztás • A téma megközelítése • Vázlatkészítés • A szakirodalom összegyűjtése, válogatás

  30. A szakirodalom feldolgozása • Jegyzetelés, cédulázás • A dolgozat formába öntése • A dolgozat tagolása - címadás - bevezetés - tárgyalás - befejezés - összefoglalás - bibliográfia - jegyzetek - melléklet - tartalomjegyzék

  31. Pedagógiai kutatás és internet http://www.opkm.hu http://www.oszk.hu http://www.oki.hu/upsz http://www.iskolakultura.hu http://kozneveles.tvnet.hu http://www.mentor-tampont.hu http://www.pedagogia-online.hu/ human.kando.hu/pedlex/lexicon