slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katteseemnetaimed ehk õistaimed PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katteseemnetaimed ehk õistaimed

play fullscreen
1 / 18

Katteseemnetaimed ehk õistaimed

1079 Views Download Presentation
Download Presentation

Katteseemnetaimed ehk õistaimed

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Katteseemnetaimedehkõistaimed Urve Lehestik

 2. Kõigearenenumtaimerühm • Kõigearvukamtaimerühm • Kõigelaiemaltlevinudtaimerühm • Kõigeilusamtaimerühm?

 3. Miskasu on taimedelõitest? • Seemnedarenevadkaitstultõieemaka sees • Õistagabtolmlemisejaseemnetearenemise

 4. Kroonlehed Sigimik Õieraag Tupplehed Õiepõhi Nektaariumid Tolmukad Meenutame, millised osad on õiel! Mõtleme, miks neid osi õiel vaja on!

 5. Uuriõit! • Leiaõiepõhi, millelekinnituvadõieosad! • Leiakroonlehedjatupplehed! • Leiatolmukad (tolmukaniit, tolmukapea)! • Leiaemaks (emakasuue, emakakael, sigimik)! • Mõtiskle, milline on igaõieosatähtsus! ÕIS ON TAIME SUGUORGAN

 6. Mis iseloomustab tuultolmlejate õisi? Miks on tuultolmlejate õied tagasihoidlikud, lõhnatud, nektarita? Miks peab tolmuterasid olema palju?

 7. Mis iseloomustab putuktolmleva taime õit? Miks on putuktolmlejate õied suured, värvilised ja lõhnavad? Miks õied lõhnavad?

 8. Kes see on? Kuidastatolmleb?

 9. Kes see on? Kuidastatolmleb?

 10. Viljastumisejärelõiednärbuvadningkaunidkroonlehedpudenevad.Viljastumisejärelõiednärbuvadningkaunidkroonlehedpudenevad. Emakasigimikustarenebvili. http://www.youtube.com/watch?v=ge3EM8AERV0

 11. Vilja sees olevate seemnete hulk sõltub viljastatud munarakkude arvust.

 12. Viljade mitmekesisus on suur

 13. Milleksinimesedkasutavadõisijavilju?

 14. Kuidasrühmitatakseõistaimivarrepuitumisealusel? • Puitunudvarregapuud, põõsadjapuhmad • Pehmejarohtsevarregarohttaimed

 15. Uurikaheiduleheliseseemet! • Leia 2 idulehtejaseemnekest • Leia, kustarenebidujuur • Leiaidupung, millestarenevadvarredjalehed

 16. Kes on piltidel?Kuidas nad toitu hangivad?

 17. Kodus loe õpikust lk 24 ... 27