Agar s regioninio parko direkcijos veiklos ataskaita
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Ž AGAR Ė S REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VEIKLOS ATASKAITA. 2011 m. 2011 m. l ū kes č iai. Ž agar ė s dvaro r ū m ų techninio projekto parengimas. M ūš os tyrelio mi š ko nat ū ralaus hidrologinio re ž imo atk ū rimo techninio projekto parengimas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - neil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Agar s regioninio parko direkcijos veiklos ataskaita

ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VEIKLOS ATASKAITA

2011 m.


2011 m l kes iai
2011 m. lūkesčiai

Žagarės dvaro rūmų techninio projekto parengimas.

Mūšos tyrelio miško natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo techninio projekto parengimas.

Filmo ,,Žagarė – rudens šauklių valdose” sukūrimas.

Tarptautinio Vyšnių festivalio „Sveikas, broli“ organizavimas.

Vyšnių sodo Žagarėje įkūrimas.


Met geri darbai
Metų geri darbai

Vyšnių sodo įkūrimas. 1,7 ha ploto sklype Švėtės upės pakrantėje 2011 m. gegužės 14 d. žagariečiai ir miesto svečiai pasodino beveik 300 vyšnaičių.

Įgyvendintas projektas „Konferencijų salės, pritaikytos neįgaliesiems, įrengimas“ (Miesto a. 40, Žagarė).

Bendradarbiaujant su Žagarės gimnazija išleistas lankstinukas „Žagarės regioninio parko gamtos ir kultūros vertybės“.

Bendradarbiaujant su Žiurių kaimo bendruomene išleista knygelė„Pirmosios Žagarės kleckųšventės dalyvių receptai“.

Pilnai įvykdytas 2011 m. ŽRPD veiklos planas.

Prevencinės veiklos vykdymas – organizuoti pristatymai moksleiviams, susitikimai su gyventojais, skleista gamtosauginė informacija internete bei spaudoje, renginių metu.


Met vykiai
Metųįvykiai

 • Pirmasis tarptautinis Vyšnių festivalis „Sveikas, broli“, vykęs 2011 m. liepos 14 – 17 d. Gražia tradicija tapęs kultūrinis - sportinis renginys brolių latvių pritarimu 2011 m. sėkmingai išplaukėį tarptautinius vandenis.


Met sve iai
Metų svečiai

 • Savanoriai Graziana Antolino iš Italijos ir Luke Banse iš D. Britanijos. Jie prisidėjo prie Kleckų šventės, Vyšnių festivalio organizacinių darbų, vykdė kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės stebėseną, teritorijų priežiūros darbus.

 • Žagarės vyšnių festivalyje „Sveikas broli“ koncertavusi Laima Vaikulė.

 • „New York Times“ žurnalistas Roger Cohen, domėjęsis šio krašto žydų gyvenimu ir rinkęs medžiagą savo knygai.


Met naujienos
Metų naujienos

 • Žagarės regioninio parko direkcijos persikėlimas įŽagarės dvaro rūmus 2011 m. birželio mėn..

 • Žagarės vyšnių festivalio metu 2011 m. liepos 16 d. įvykęs kaliausių paradas iš Kaliausių fabrikėlio įŽagarės regioninio parko vyšnių sodą.

 • ŽRP apsaugos reglamento nauja redakcija, patvirtinta 2011 m. liepos 28 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-608. Joje nustatyti tikslesni ir konkretesni reikalavimai yra aiškesni gyventojams, o taip pat palengvino bendravimą su statytojais.


Met nematomi darbai
Metų nematomi darbai

 • Įvykdyta viešųjų pirkimų – 21 vnt. už 757024 Lt.

 • Nauja buhalterinė apskaita.

 • Teikta 18 paraiškų Europos Komisijai, VVG, Kutūros rėmimo fondui, AARP ir kt. lėšoms gauti.

 • ŽRP išskirtinės vertės nustatymas – darbuotojų pasitarimo metu išskirtos ŽRP vertybės. Dėl jų aprašymo konsultuotąsi su tarnybos darbuotojais.

 • Darbuotojų dalyvavimas mokymuose. Įgytos žinios leidžia aktyviau dirbti GIS programa, lengviau spręsti iškilusius klausimus dėl Žagarės dvaro rūmų pritaikymo Lankytojų centrui, profesionaliau konsultuoti gyventojus statybų klausimais.


Met netik tumai
Metų netikėtumai

PatvirtintasLietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo projektas „Development of management tools for reduction of human impact in specially protected nature areas“, kuriame direkcija dalyvauja kaip partneris.

Švėtės atodangos tvarkymo techninio projekto parengimas.

Žagarės regioninio parko pristatymas tarptautiniame kongrese Turkijoje kartu su Žagarės gimnazija įgyvendinant Comenius projektą „Vanduo mene ir kraštovaizdyje“.


Met kaimynai
Metų kaimynai

Atgimstantis Žagarės žirgynas - pradėti vykdyti žirgyno komplekso priežiūros darbai.

Broliai latviai, aktyviai įsijungęį septintojo Žagarės vyšnių festivalio organizavimą.

Žagarės NVO, su kuriomis bendradarbiaudama, direkcija organizavo bendrus renginius (Vyšnių festivalį, Kleckųšventę, aplinkos tvarkymo talkas ir kt.), vykdė teritorijų pritaikymo lankymui projektus (Sporto aikštyno įrengimas organizuotas su sporto klubu „Žvelgaitis“, poilsio aikštelės įrengimas rekreacinėje zonoje - su Žiurių kaimo bendruomene, Vytauto Didžiojo paminklo sutvarkymas - su Juodeikių kaimo bendruomene). Pasiekimas – bendradarbiaujant nuveikiama žymiai daugiau.


Met katastrofa
Metų katastrofa

Žagarės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektas - darbai turėjo būti užbaigti 2011 m. gruodžio mėnesį, tačiau jie dar net neįpusėję. Taip pat jie pablogino miesto gatvių vaizdą ir kultūrinę vertę. Šis projektas – didžiausia 2011 m. nesėkmėŽagarės regioniniame parke.


Met viltys
Metų viltys

Pradėti Žagarės miesto aikštės rekonstrukcijos darbai siekiant dalinai atkurti istorinės aikštės erdves, sukurti galimybę patrauklioje aplinkoje susipažinti su Žagarės istorija ir praleisti laisvalaikį.

Peržiemoti Žagarės dvaro rūmuose .

Naujas jaunas ir perspektyvus Žagarės seniūnas .


Met nusivylimai
Metų nusivylimai

Žagarės dvaro parke esančio vėjo malūno ir buvusio dvaro sodybos arklininko namo savininko tušti pažadai.

Privataus motorinio malūno Raktuvės g. 26 Žagarėje perėmimas direkcijos žinion.


Met atradimai
Metųatradimai

Skaisčioji raudonpintė– kempiniųšeimos rūšis, įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą nuo 2000 m.

Kaliausių albumo „Pui, špoke, pui“, pristatyto septintajame Žagarės vyšnių festivalyje „Sveikas, broli“, autorius Egidijus Žiedas, kurį albumą išleisti įkvėpėfestivalių metu Žagarėje keliamos kaliausės.


Met geri mon s
Metų geri žmonės

Visi talkininkai, Vyšnių sodo sodintojai, renginiųrėmėjai, globėjai ir bendraminčiai.

Vilniuje įsikūrusi ir ten gyvenančius kraštiečius vienijanti asociacija „Žagariečiai“.


Met atgimimai
Metų atgimimai

Atsinaujinęs Žagarės kultūros centras (pakeista stogo danga, perdažyti fasadai).

Žagarės specialioji internatinė mokykla, įsikūrusi buvusiame regioninio parko direkcijos pastate.

Rekonstruotas sovietmečiu statytas pastatas Žagarės miesto aikštės prieigose.


2012 met viltys
2012 metų viltys

Žagarės dvaro rūmų restauracijos ir pritaikymo Lankytojų centrui darbų pradžia.

Žagarės dvaro parko projektavimo darbų pradžia.

Lauko informacinės sistemos Žagarės regioniniame parke įrengimas.

Pėsčiųjų pažintinio tako projektavimas Mūšos tyrelio pelkėje.

Žagarės atodangos sutvarkymas ir pritaikymas lankymui.


Agar s regioninio parko direkcijos veiklos ataskaita

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!