instalacja fotowoltaiki szpital specjalistyczny im henryka klimontowicza w gorlicach n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INSTALACJA FOTOWOLTAIKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH PowerPoint Presentation
Download Presentation
INSTALACJA FOTOWOLTAIKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

INSTALACJA FOTOWOLTAIKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH - PowerPoint PPT Presentation


  • 145 Views
  • Uploaded on

INSTALACJA FOTOWOLTAIKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH. INSTALACJA FOTOWOLTAIKI - SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INSTALACJA FOTOWOLTAIKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH' - neena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
instalacja fotowoltaiki szpital specjalistyczny im henryka klimontowicza w gorlicach1

INSTALACJA FOTOWOLTAIKI - SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata2007 – 2013: Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2,

Poprawa jakości powietrza i zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

slide3

Przedmiotem umowy jest: wykonanie robót budowlanych związanych z ochroną powietrza atmosferycznego obejmujących: montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.Szczegółowy zakres prac określony jest w SIWZ , Projekcie Budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarach robót, oraz ofercie przetargowej, które są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część, a obejmują w szczególności: Przełożenie kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów ciepła i chłodu technologicznego.Przystosowanie dachu oraz wykonanie konstrukcji nośnej dla paneli fotowoltaicznychMontaż paneli fotowoltaicznych.Wykonanie instalacji elektrycznej połączenia systemów fotowoltaicznych z istniejącą instalacją elektryczną Szpitala.Wykonanie instalacji odgromowej.Uruchomienie synchronizacja systemów.

slide4

Termin rozpoczęcia robót objętych umową ustala się na : 08.2014r.Termin zakończenia robót objętych umową nastąpi najpóźniej do dnia: 10.03.2015r.Wartość umowy - 1.784.999,99 PLN netto 2.195.549,99 PLN bruttoCałkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą : 1 872 286,58 PLN Dofinansowanie MRPO w kwocie nieprzekraczającej : 1 591 443,59 PLN

slide5

WYKONAWCA:

  • Konsorcjum firm
  • GRAND Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Andrzej Grygiel
  • Jasienna 200, 33-322 Korzenna
  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe OTECH Sp. Z o. o.
  • ul. Dukielska, 38-300 Gorlice
slide6

Instalacja fotowoltaiczna o mocy docelowej 139 kWp zostanie wykonana na dachu oraz na elewacji budynku głównego A, B, C Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Jako źródło energii odnawialnej zastosowane zostaną moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne PV o mocy 240 Wp. Moduły zostaną zamocowane do specjalnie przygotowanej konstrukcji bazowej.

Moduły PV należy połączyć ze sobą w odpowiednio dobrane łańcuchy, które następnie razem zebrane będą tworzyły generatory słoneczne A1-A560 i zostaną podłączone do falownika FV1, FV2, FV3, FV4, FV5, FV6, FV7, FV8, FV9, FV10, FV11 typu SUNNY TRIPOWER o mocach podanych poniżej.

slide8

Dach budynku ,,A” :

Elewacja /balustrada/ budynku ,,A” od strony południowo-wschod

slide12

Budynek ,,B” /łącznik”:

Prognoza roczna uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej o mocy 139 kWp wyniesie 128 592 kWh.

slide31

Prezes KGHM o fotowoltaice

- Marzy mi się fotowoltaika CIGS-owa "Made In Poland" z komponentem miedziowym na środku pustyni Atacama - mówi o perspektywach swojej sztandarowej inwestycji Hebert Wirth, prezes KGHM.

22 lipca 2014 Autor Paweł

KGHM Polska Miedź S. A. obecnie m.in. realizuje największą polską inwestycję ostatnich kilku dekad. Jest nią instalacja

wydobywcza miedzi Położona w Sierra Gorda na pustyni Atacama, której budowa jest na ukończeniu. Uroczyste otwarcie

odbędzie się na przełomie września i października, co będzie stanowić uwieńczenie pierwszego etapu inwestycji. W drugim

planowane jest dwukrotne zwiększenie zdolności produkcyjnych do 200 tys. ton. Zaś w trzecim etapie planuje się wdrożenie

nowej technologii wydobywczej - hydrometalurgicznej. Oprócz tego do funkcjonowania instalacji niezbędne jest

odpowiednie zabezpieczenie energetyczne. Wirth podkreśla, że duża rolę mogą odegrać tutaj panele fotowoltaiczne, które

na pustyni Atacama mają bardzo dobre warunki do efektywnego działania. Prezes zaznaczył,

że bardzo zależy mu aby były to ogniwa wyprodukowane w Polsce. 

slide32

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Józef Biernat