a jogszab lyi v ltoz sok ir nyai 2010 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A jogszabályi változások irányai 2010.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

A jogszabályi változások irányai 2010. - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

A jogszabályi változások irányai 2010. dr. Andráczi-Tóth Veronika Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya. Az előadás vázlata. 2010. nyarán megjelent módosítások, elsősorban a gondozási szükséglet vizsgálatára vonatkozóan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A jogszabályi változások irányai 2010.' - neena


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a jogszab lyi v ltoz sok ir nyai 2010

A jogszabályi változások irányai 2010.

dr. Andráczi-Tóth Veronika

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya

az el ad s v zlata
Az előadás vázlata
 • 2010. nyarán megjelent módosítások, elsősorban a gondozási szükséglet vizsgálatára vonatkozóan
 • 2010. őszén módosuló, 2011. januárjában hatályba lépő jogszabály módosítások várható irányai
hat lyba l pett v ltoz sok
Hatályba lépett változások
 • 2010. évi LXXXIX. törvény egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról (Hatálybalépés: 2010. augusztus 17.)
 • 229/2010. (VIII.16.) Korm. rendelet egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról (Hatálybalépés: 2010. augusztus 17.)
 • 8/2010.(IX.3.) NEFMI rendelete egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (Hatálybalépés: 2010. szeptember 3.)
el zm nyek
Előzmények

2008. január 1-jétől bevezetésre került:

 • Gondozási szükséglet fogalma
 • Gondozási szükségletvizsgálat elvégzésére független szakértői szervek lettek kijelölve (hsg - jegyzői szakértői bizottságok, idősek otthona – ORSZI szakértői bizottságai)
 • Jegyzői jövedelem, ill. jövedelem és vagyon vizsgálat bevezetése
 • Az igénylő jövedelmi helyzete szerint differenciált sávos normatívák bevezetése
jelenlegi m dos t s c ljai
Jelenlegi módosítás céljai
 • A szolgáltatásba való bekerülés leegyszerűsítése
 • Adminisztrációs terhek csökkentése
 • A bekerüléshez szükséges időtartam lerövidítése
 • A fenntartó kiadásainak csökkentése
 • Az intézmények megerősítése
a gondoz si sz ks gletvizsg lat h zi seg ts gny jt s

A gondozási szükségletvizsgálat Házi segítségnyújtás

Kérelem

(az igénylőnek be kell mutatnia a rendelkezésre álló leleteket és szakvélemények másolatát)

A szolgáltató/intézmény vezetője elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát az egyszerűsített előgondozás keretében.

A vizsgálat elvégzése a változatlan tartalmú értékelő adatlapon történik.

a gondoz si sz ks gletvizsg lat h zi seg ts gny jt s ii
A gondozási szükségletvizsgálat Házi segítségnyújtás II.

Megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét ennek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.

Az intézményvezető a vizsgálat eredményéről nem szakvéleményt, hanem igazolást állít ki.

Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát át kell adni az ellátást igénylőnek és törvényes képviselőjének.

slide8
Nincs vezetője a házi segítségnyújtást végző szolgáltatónak, mert az önkormányzat szakfeladatként nyújtja.

A személyes gondoskodásban közreműködő szakképzett szociális gondozót vagy vezető gondozót kér fel a jegyző

Nincs a településen házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató

A szolgáltatást igénylő a jegyzőnél kérheti a gszv-t

A jegyző a szakképzett szociális gondozót vagy vezető gondozókra meghatározott képzettséggel rendelkező személyt kér fel szakértőként

Intézményvezető hiányában, a gondozási szükségletvizsgálatokat a települési önkormányzat jegyzője által felkért szakértő végzi el.

A házi segítségnyújtás speciális szabályai

a gondoz si sz ks gletvizsg lat id sek otthona

A gondozási szükségletvizsgálat Idősek otthona

Kérelem

Az igénylőnek be kell mutatnia

- a rendelkezésre álló leleteket és szakvélemények másolatát, és

- a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülményekre vonatkozó igazolásokat. (Ha nem állnak rendelkezésre, akkor az intézmény segítséget nyújt a beszerzéséhez.)

A kérelem nyomtatvány módosult, meg kell jelölni azt az indokot, amely alapján a gondozási szükséglet megállapítását kérik.

a gondoz si sz ks gletvizsg lat id sek otthona ii
A gondozási szükségletvizsgálat Idősek otthona II.

Az intézmény vezetője elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát az előgondozás I. keretében. (A vizsgálat elvégzése a változatlan tartalmú értékelő adatlapon történik.)

Megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét.

a gondoz si sz ks gletvizsg lat id sek otthona iii
A gondozási szükségletvizsgálat Idősek otthona III.

Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy az egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

Az intézményvezető a vizsgálat eredményéről nem szakvéleményt, hanem igazolást állít ki.

Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát át kell adni az ellátást igénylőnek és törvényes képviselőjének

jogorvoslat

Jogorvoslat

A gondozási szükséglet felülvizsgálatát a fenntartótól lehet kérni.

A fenntartó a vizsgálatba olyan szakképzett személyt köteles bevonni, aki a gondozási szükséglet vizsgálatába nem vett részt.

Szolgáltató, intézmény hiányában a jegyző egy másik szakképzett szakértőt jelöl ki felülvizsgálatra.

A gszv-ért, és felülvizsgálatáért az ellátást igénylőtől térítés nem kérhető.

tmeneti rendelkez sek
Átmeneti rendelkezések
 • A hatálybalépést megelőző napon (= 2010. augusztus 16.) folyamatban lévő gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát a hatálybalépést megelőző napon hatályban lévő szabályok alapján kell lefolytatni.
 • A korábbi szabályok alapján kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül.
slide14

A gondozási szükséglet vizsgálata során házi segítségnyújtás esetén napi óraszámban határozzák meg a gondozási szükségletet, amelynél rövidebb időtartamú gondozást az ellátott a hatályos szabályok alapján is igényelhet.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 19. §-a egy új mondattal egészül ki, amely egyértelműen rögzíti a megállapított óraszámoknak megfelelő gondozási tevékenységek időtartamának összevonásának lehetőségét.

a v ltoz sok v rhat ir nyai
A változások várható irányai
 • Adminisztrációs terhek csökkentése
 • Egyszerűsítés
 • Szektorsemlegesség biztosítása
 • Jogszabályi anomáliák megszüntetése, a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében