Beskrivelse av gjennomføringsprosessen
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Beskrivelse av gjennomføringsprosessen. FaktaARK II. FaktaARK I. KIWEST. Planlegge tilbakemeldingsmøter. Gjennomføre tilbakemeldingsmøter og oppfølgingsprosesser. Hvordan måler vi?. Grupper av spørsmål Omhandler det samme temaet Litt forskjellig vinkling Validerte spørsmål

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nedra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Beskrivelse av gjennomf ringsprosessen

FaktaARK II

FaktaARK I

KIWEST

Planlegge tilbakemeldingsmøter

Gjennomføre tilbakemeldingsmøter og oppfølgingsprosesser


Hvordan m ler vi
Hvordan måler vi?

 • Grupper av spørsmål

  • Omhandler det samme temaet

  • Litt forskjellig vinkling

 • Validerte spørsmål

  • Det er forsket på at disse spørsmålene måler det vi er ute etter

 • Svaralternativer

  • Fem pkt skala, helt enig – helt uenigPlanlegge tilbakemeldingsm tet
Planlegge tilbakemeldingsmøtet

 • Enhetsleder, verneombud og prosessdriver

  • Avklare roller

  • Gå gjennom FaktaARK I og resultater fra KIWEST

  • Risikovurdere og drøfte aktuelle problemstillinger

  • Planlegge praktisk gjennomføring av tilbakemeldingsmøtet


Tilbakemeldingsm tet
Tilbakemeldingsmøtet

 • Gruppediskusjon om ressurser og krav ved enheten


Beskrivelse av gjennomf ringsprosessen

A

Negative opplevelser

Jobb-

krav

Positive og negative konsekvenser

Jobb-ressurser

Positive opplevelser

Utviklet for ARK fra Jobbkrav-ressursmodellen (JD-R)

Bakker & Demerouti 2006


Beskrivelse av gjennomf ringsprosessen

 • Arbeidsoppgaver:

 • autonomi

 • selvstendighet

 • myndiggjørende ledelse

 • anerkjennelse

 • støtte fra leder

 • kompetanse-utvikling

 • urettferdige arbeidsoppgaver

 • tidspress

Arbeid – hjem konflikt

Arbeidsavhengighet

Negative opplevelser

Jobb-

krav

 • Kolleger:

 • samarbeid

 • fellesskap

 • sosialt klima

 • romslighet

 • dysfunksjonell støtte

 • konflikter

Positive og negative konsekvenser

Jobb-ressurser

Positive opplevelser

 • Organisasjon –

 • rettferdig ledelse

 • Ledelse og tillit

 • Ledelse og pålitelighet

 • målklarhet

 • forbedringskultur

 • ressurser

 • rollekonflikt

Mening i jobben

Engasjement

Arbeid – hjem fasilitering

Tilknytning


Tilbakemeldingsm tet1
Tilbakemeldingsmøtet

 • Gruppediskusjon om ressurser og krav ved enheten

 • Presentasjon av resultater fra KIWESTOppsummering
Oppsummering

1 Autonomi

2 Selvstendighet

3 Myndiggjørende ledelse

4 Støtte fra leder

5 Kompetanseutvikling

6 Samarbeid

7 Fellesskap

8 Romslighet

9 Sosialt klima

10 Målklarhet

11 Forbedringskultur

12 Rettferdig ledelse

13 Ledelse, tillit

14 Ledelse, pålitelighet,

egen enhet

15 Ledelse, pålitelighet,

overliggende enhet

16 Illegitime arb.oppg

17 Dysfunksjonell støtte

18 Konflikter

19 Rollekonflikter

20 Tidspress

21 Mening i jobben

22 Jobbengasjement

23 Arbeid - hjem fasilitering

24 Arbeid-hjem konflikt

25 Tilknytning

26 Arbeidsavhengighet


Tilbakemeldingsm tet2
Tilbakemeldingsmøtet

 • Gruppediskusjon om ressurser og krav ved enheten

 • Presentasjon av resultater fra KIWEST

 • Gruppediskusjon om resultatene

 • Gruppediskusjon om forbedrings- og bevaringsområder


Gruppeoppgave
Gruppeoppgave:

 • Hva la du merke til i gjennomgangen (positive og negative forhold)?

  - individuell refleksjon -

  - diskusjon i gruppe -

 • Trekk frem tre punkt som er positive og viktige å videreføre.

 • Trekk frem tre områder som dere ønsker å forbedre


Tilbakemeldingsm tet3
Tilbakemeldingsmøtet

 • Gruppediskusjon om ressurser og krav ved enheten

 • Presentasjon av resultater fra KIWEST

 • Gruppediskusjon om resultatene

 • Gruppediskusjon om forbedrings- og bevaringsområder

 • Prioritering av de viktigste forbedrings- og bevaringsområdeneTilbakemeldingsm tet4
Tilbakemeldingsmøtet

 • Gruppediskusjon om ressurser og krav ved enheten

 • Presentasjon av resultater fra KIWEST

 • Gruppediskusjon om resultatene

 • Gruppediskusjon om forbedrings- og bevaringsområder

 • Prioritering av de viktigste forbedrings- og bevaringsområdene

 • Utvikling av tiltakErfaringer
Erfaringer:

 • Positivt at:

  • Arbeidsmiljø settes på agendaen

  • Det opprettes en kommunikasjonskanal om arbeidsmiljø

  • Tilbakemeldingsmøtene, at det settes av tid

  • Det tilrettelegges for medvirkning

  • Tiltakene utvikles lokalt

  • Det legges fokus på det en vil ha mer av


Kritiske suksessfaktorer
Kritiske suksessfaktorer:

 • Forankring i ledelsen

 • Forankring i organisasjonen

 • KIWEST

 • Tilbakemeldingsmøtene

 • Lederstøtte

 • Gjennomføringshastigheten

 • Kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøutvikling


Beredskap
Beredskap

 • Konflikter som blir synlige

 • Ivaretakelse av ledere


Overordnet helhet
Overordnet helhet:

Database

Gjennomføring av ARK i en

U&H-institusjon

Forskning

Deling av erfaringer mellom U&H-institusjonene


For mer informasjon se
For mer informasjon se:

www.ntnu.no/ark

eller send en e-post til: ark-kontakt@ntnu.no