objektumorient lt tervez s s programoz s ii 2 el ad s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Objektumorientált tervezés és programozás II. 2. előadás PowerPoint Presentation
Download Presentation
Objektumorientált tervezés és programozás II. 2. előadás

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Objektumorientált tervezés és programozás II. 2. előadás - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

Objektumorientált tervezés és programozás II. 2. előadás. Gyurkó György. A tervezés vetületei és modellezési technikái (UML). Használati eset vetület (nézet) Funkcionális követelmények leírása Statikus modellek (szerkezeti modellezés)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Objektumorientált tervezés és programozás II. 2. előadás' - nedaa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a tervez s vet letei s modellez si technik i uml
A tervezés vetületei és modellezési technikái (UML)
 • Használati eset vetület (nézet)
  • Funkcionális követelmények leírása
 • Statikus modellek (szerkezeti modellezés)
  • Osztályok definiálása, osztályok közötti viszonyok (általánosítás/specializáció, asszociációk, függések) esetleg objektumok és azok viszonyai
 • Dinamikus modellek (viselkedésmodellezés)
  • Objektumok együttműködése/kommunikációja, állapotváltozásai (cél az osztályok metódusainak meghatározása, a statikus modell finomítása)
  • Üzleti folyamatok leírása tevékenységdiagrammal (cél: a követelmények meghatározása, pontosítása)
  • Alkalmazás / komponensmodul működésének leírása tevékenységdiagrammal
 • Kivitelezési modellek (architektúramodell)
  • Komponensdiagram (az alkalmazás felépülése kódkomponensekből)
  • Telepítési diagram
a statikus modellez s
A statikus modellezés

Célja:

 • Osztályok definiálása (a tagjainak definiálásával)
 • Osztályok közötti viszonyok (általánosítás / specializáció, asszociációk, függések) megadása

Technikái:

 • Osztálydiagram
 • Objektumdiagram (előzetes elemzés osztálydiagram készítéséhez vagy példányszintű részletek utólagos kifejtése)
statikus modellek t pusai
Statikus modellek típusai
 • Elemzési modell (a szakmai tartalomra koncentrál)
 • Tervezési modell (figyelembe veszi a megvalósítás architektúráját, lehetőségeit; a programnyelvi környezet lehetőségeit)
slide20

Példa az „Egy szupermarket parkolási rendszere” esettanulmánybólAz előbbi osztálydiagramból származtatott osztály-diagram (elemzési modell)

slide21

Példa az „Egy szupermarket parkolási rendszere” esettanulmánybólOsztálydiagram - tervezési modell változat (figyelembe veszi a szálakat)Az elemzési modelltől való eltérés jellemzőbb okai:- Különböző forrásnyelvi környezetek- Különböző készen adott osztálykönyvtárak.

az asszoci ci speci lis v ltozatai
Az asszociáció speciális változatai

A

B

 • Kompozíció: Tartalmazási asszociáció. Az A tartalmazza B-t. A B egy példányát az A-nak legfeljebb egy példánya tartal-mazhatja; és a Begy már tartalmazott példánya más osztály példányaival sem lehet tartalmazotti viszonyban.
 • Aggregáció: Gyengébb tartalmazási reláció. A B egy példányát az A-nak több példánya is „tartalmazhatja”; illetve más osztályú objektumok is „tartalmazhat-ják”.

A

B

A

B

A

B

slide24

A specializáció két változata

 • Kiterjesztés: A B osztály plusz képességet ad hozzá az az A ősosztály képességeihez, vagy valamit az ősosztálytól eltérő módon old meg. (Két interfész között csak kiterjesztés viszony lehet.)
 • Megvalósítás: A B osztály megvalósítja (1) az Ainterfészt vagy (2) egy <<type>> sztereotípusú osztály műveleteit. (A (2) eset a C# és a Java nyelvekben nem értelmezhető.)

A

B

A

B

slide25

Osztályok közötti függés fogalma

 • Tágabban értelmezve: A B osztály függ az Aosztály-tól, ha valamilyen módon használja az A osztályt (annak definícióját). Ezen értelmezés szerint aspeci-alizáció és az asszociáció is függés.
 • Szűkebben értelmezve: A tágabb értelemben vett függések olyan esetei, amelyek mind a specializáció-tól, mind az asszociációtól különböznek. A szűkebb értelemben vett függés jelölése:

A

B

slide26

Miért kell megjelölni a függéseket?

 • Mert ha a B osztály függ az Aosztálytól, akkor az A osztály definíciójának megváltoztatása kihathat a Bosztály működésére is .
 • Tehát a függések jelzésével azt dokumentáljuk, hogy valamely osztály definíciójának megváltoztatása mely más osztályok működésére lehet hatással.
m g egy p lda f gg s gre
Még egy példa függőségre

Program.cs:

...

namespace OO_szemléltetés

{

staticclass Program

{

/// <summary>

/// The main entrypointfortheapplication.

/// </summary>

[STAThread]

staticvoid Main()

{

Application.EnableVisualStyles();

Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);

Application.Run(new Form1());

}

}

}

az oszt lydiagram szimb lumai
Az osztálydiagram szimbólumai
 • Osztály (interfész, típus, C#-ban struktúra is)
 • Általánosítás / specializáció (kiterjesztés, megvalósítás)
 • Asszociáció
 • Aggregáció, kompozíció
 • Függőség