kupoprodajna pogodba emptio venditio n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kupoprodajna Pogodba ( Emptio Venditio ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kupoprodajna Pogodba ( Emptio Venditio )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Kupoprodajna Pogodba ( Emptio Venditio ) - PowerPoint PPT Presentation


  • 205 Views
  • Uploaded on

Kupoprodajna Pogodba ( Emptio Venditio ). Rimsko privatno pravo voditelj seminara: doc.dr.sc. Tomislav Karlović Klara Koketi i Lea Kipčić-Šuta. Pojam .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kupoprodajna Pogodba ( Emptio Venditio )' - nay


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kupoprodajna pogodba emptio venditio

Kupoprodajna Pogodba(Emptio Venditio)

Rimsko privatno pravo

voditelj seminara: doc.dr.sc. Tomislav Karlović

Klara Koketi i Lea Kipčić-Šuta

pojam
Pojam

Konsenzualni ugovor koji nastaje time što jedna stranka (prodavalac venditor) obećaje drugoj stranci (kupac, emptor) prepustiti neku stvar, a druga stranka obećaje prodavatelj za stvar platiti određenu svotu novaca kao kupovninu.

povijesni pregled
Povijesni Pregled

Klasična proizvodi samo obligatorne učinke

Prijenos stvari  tradicijom

(ispunjenje obveze)

U početku realna kupnja za gotovo iz ruke u ruku

Dogovor stranaka potpuno odvojen  značaj samostalnog ugovora

Nastaje : sporazumom stranaka o predmetu i

cijeni

predmet kupoprodaje
Predmet kupoprodaje

Tjelesne i netjelesne stvari

Pokretne i nepokretne

Prodavateljeva izrada predmeta

Buduće stvari

 Rei speratae

 Emptio Spei – bezuvjetna, rizik snosi

kupac

kupovnina pretium
Kupovnina (Pretium)

Sastavljena iz novca (numerata pecunia)

Određena (pretium certum) ili djelomično odrediva

Ozbiljno mišljena (pretium verum)

Srazmjerna s pravom vrijednosti predmeta (pretium iustum)  Justinijan

 Razvrgnuće kupnje

 Nadoplata razlike cijene

obveze stranaka
Obveze stranaka

Actio empti i actio venditi

Kupac: platiti kupovninu i oficijelne kamate

preuzeti kupljenu stvar

Prodavatelj: čuvati i odgovarati za stvar do

isporuke

izručiti kupcu

odgovara za evikciju i mane stvari

odgovornost prodavatelja
Odgovornost Prodavatelja

Do predaje stvari za svaku krivnju

- klasično pravo : kustodija izuzev vis maior

- Justinijanovo pravo: brižno čuvanje

diligentia in custodiendo) – odgovornost za

svaku krivnju izuzev slučajne štete

Propast stvari  oslobođen obveze

periculum est emptoris
Periculum est emptoris

Kupac mora platiti kupovninu iako stvar nije dobio

Iznimke:

 generična kupnja

(genus perire non censetur)

 kupnja mješovito- generičnih stvari koje je potrebno

izmjeriti ili izvagati

 Propast zbog državne intervencije

 Propast stvari po višoj sili (ukoliko je prodavatelj

odgovarao i za kustodiju)

 Dispozitivna narav

 Prodavatelj mora izručiti eventualne koristi jer je bio

riješen obveze

vacum possessionem tradere
Vacum possessionem tradere

Prodavatelj obvezan pribaviti kupcu:

miran posjed i uživanje stvari (rem habere

licere)

 nemogućnost oduzimanja redovnim

pravnim putem

Prodavateljeva obveza je upravljena na facere.

slide10

Kupoprodaja je valjana iako prodavatelj nije vlasnik

Kupac ne može od prodavatelja (u dobroj vjeri) zahtijevati ništa do trenutka evikcije

Dolozno postupanje  naknada interesa (actio empti)

Prodavatelj dužan učiniti sve kako bi kupac steka sva svoja prava.

slide11

Vlasništvo prelazi na kupca

 isplatom kupovnine

osiguranjem kupovnine

 prodavateljevo kreditiranje

Obveze su međusobno zavisne

 exceptio doli

 exceptio non adimpleti contractus

odgovornost prodavaoca za pravne nedostatke stvari
Odgovornost prodavaoca za pravne nedostatke stvari

prodavalac dobre vjere ne odgovara kupcu što mu eventualno nije pribavio vlasništvo stvari

ne odgovara za pravne nedostatke same po sebi,nego odgovara načelno samo za evikciju- ako bi netko treći putem parnice (ili interdikta) stvar kupcu oduzeo iz posjeda

slide13

najstariji slučaj jamstva za evikciju bio je vezan za realnu kupnju kod mancipacije kojom se na kupca odmah prenosilo kviritsko vlašnistvo

ako bi treći podigao protiv mancipatara reivindikacionu parnicu,morao bi mancipatar obavijestiti mancipanta (litem denuntiare,auctorem lauder), a on mu pomagati ili je preuzeti na sebe

ako to ne bi htio ili ako ne bi obranio mancipatara-actioauctoritas-dvostruki iznos plaćene kupovnine,tužba in duplum

takva obveza se već i kod mancipacije mogla i posebno preuzeti u obliku stipulacije

najobičnija- stipulatio duplae (tj. pecuniae)-prodavalac se za slučaj evikcije obvezao na platež dvostruke kupovnine

slide14

1. st.n.e. –kupac može akcijom empti prisiliti prodavaoca da da stipulaciju duplae

kupac je u slučaju evikcije podizao protiv prodavaoca tužbu iz kupoprodajnog ugovora (actio empti) kojom je mogao tražiti naknadu punog interesa

pretpostavka odgovornosti za evikciju-kupac je obavijestio prodavaoca o parnici koju je treći započeo protiv kupca (litis denuntiatio) kako bi mu mogao pomoći

slide15

do prodavčeve odgovornosti je dolazilo samo u slučaju ako bi stvar bila kupcu uspješno evincirana

iznimke: a) kupac je mogao akcijom empti

tražiti naknadu interesa makar je zadržao posjed

stvari,ali ne po toj kupoprodajnoj pogodbi,

nego zato što je stvar naknadno stekao na

neki naplatni ili besplatni način

b) kupac nije trebao čekati da tek dođe do

evikcije,nego je s akcijom empti mogao

odmah tražiti naknadu interesa ako mu je

prodavalac dolozno prodao tuđu stvar

c) kupac je mogao zadržati kupovninu dok je

tekla protiv njega parnica o vlasništvu

(exceptio evictionis imminentis)

odgovornost prodavaoca za fakti ne nedostatke stvari
Odgovornost prodavaoca za faktične nedostatke stvari

pretpostavke: a) da se radi o manama zbog kojih se

stvar ne može uredno upotrebljavati, ili

joj se bitno umanjuje vrijednost

b) da su se ti nedostaci postojali već u

času predaje

c) da se radi o skrivenim i neupadljivim

nedostacima ,a ne o takvim koji se

očigledno zapažaju ili se po nekim znacima mogu

d) odmah opaziti (npr. sljepoća)

da kupcu te mane nisu bile poznate,niti ih je

mogao kraj obične mjere pažljivosti prigodom

kupnje upoznati

opravdava se time što prodavalac treba poznavati svoju stvar koju prodaje

povijesni razvoj odgovornosti za skrivene nedostatke
Povijesni razvoj odgovornosti za skrivene nedostatke

a) najraniji slučaj vezan također za mancipaciju kao realnu kupnju –ako bi

prodavalac prigodom zemljišta naveo netočne podatke o površini

zemljišta odgovarao je akcijom de modo agri (za dvostruku vrijednost površine koja

nedostaje)

b) kod svake kupnje mogao je prodavalac preuzeti jamstvo za skrivene nedostatke

posebnom stipulacijom,koja bi se obično spajala sa stipulacijom duplae

c) kod konsenzualne kupnje razvila se prodavčeva odgovornost za mane i bez

posebne stipulacije-kupac je mogao akcijom empti tražiti od prodavaoca odštetu za

fizičke mane i nedostatke stvari(samo ako je prodavalac postupao dolozno)

d) kurulski edili su uveli nova načela odgovornosti za skrivene nedostatke kod prodaje

robova i životinja na javnim tržištima-prodavalac treba odgovarati za mane robova i

životinja,mada nije ni sam za njih znao ( mora poznavati stvar!)

slide18

edikt kurulskih edila-prodavalac robova i životinja mora javno obznaniti njihove greške i nedostatke

za one mane koje nisu objavljene mogao je kupac zahtijevati jamstvo u obliku stipulacije (stipulatio duplae)

kasnije je prodavala uvijek odgovarao za mane

dvije edilske tužbe za kupca:-actio redhibitoria-mogaoje u roku od 6 mjeseci tražiti razvrgnuće kupnje

-actio quanti minoris-uroku od godine dana (annus utilis) mogao je tražiti srazmjerno sniženje kupovne cijene

nije mogao dobiti naknadu eventualne daljne štete

slide19

e) u Justinijanovom pravu edilsko jamstvo protegnuto na

kupnje svih stvari-prodavalac je odgovarao i za sva

neformalna obećanja i izjave u pogledu kakvoće stvari

( dicta et promissa)

ako stvar nije imala svojstva koja joj je prodavalac izrijekom prepisivao ili je imala nedostataka koje je prodavalac dolozno prešutio ili je izrijekom tvrdio da ih

nema mogao se kupac poslužiti akcijom empti kojom je mogao tražiti naknadu svekolike štete (pozitivnog interesa)

uzgredni uglavci uz kupnju
Uzgredni uglavci uz kupnju

pacta adiecta koji su se utuživali tužbom iz kupoprodajnog ugovora

a) Lex commissoria- uglavak kojim si prodavalac pridržava pravo

odstupati od ugovora ako kupac ne bi pravodobno isplatio

kupovninu

b) In diem addictio- kupnja pod pridržajem boljeg kupca

u Justinijanovom pravu,a djelomično i u klasičnom pravu imale su stvarnopravni učinak-razvrgnućem kupnje prelazilo bi vlasništvo ipso iure (automatski) natrag na prodavaoca koji je mogao stvar i reivindikacijom od svakog potraživati

slide21

uzgredni uglavci( imali obligatorni učinak,ostvarivali se samo među ugovornim strankama akcijom in personam) :

a) pactum displicentiae (kupnja na ogled,na probu)-

uglavak kojim si kupac pridržava ovlast od pogodbe

odustati izjavom da mu se stvar ne sviđa

b) pactum de retroemendo (pridržaj nazadkupnje)-

prodavalac pridržava pravo da istu stvar unutar

određenog vremena natrag kupi ;pactum de

retrovendendo (pridržaj nazadprodaje)-kupac si

pridržava pravo da istu stvar natrag proda

c) pactum protimiseos- prodaja s pridržajem prava

prvokupa