Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m
Download
1 / 17

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ - PowerPoint PPT Presentation


  • 49 Views
  • Uploaded on

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“' - nau


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m
Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant

Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Šablona: III/2

Sada: VY_32_INOVACE_PEK.2.20 Právní písemnosti

Vytvořeno: 02. 04. 2013

Ověřeno: 11. 04. 2013 Třída: NS 2


Pr vn p semnosti
Právní písemnosti

Vzdělávací oblast: Odborné předměty

Předmět: Písemná a elektronická komunikace

Ročník: 2.

Autor: Ing. Petra Litošová

Časový rozsah: 1 vyučovací hodina

Pomůcky: notebook, projektor

Klíčová slova: plná moc, prokura, odvolání, rozhodnutí, dlužní úpis, uznání dluhu, potvrzenka

Anotace:

Materiál je určen k seznámení s jednoduchými právními písemnostmi. Tato prezentace se podrobněji věnuje plné moci, odvolání, rozhodnutí, dlužnímu úpisu, uznání dluhu a potvrzence.


Pr vn p semnosti1
Právní písemnosti

jedná se o jednoduché písemnosti právního charakteru

např. plná moc, dlužní úpis, potvrzenka …

důležité písemné vyhotovení => zajišťuje závaznost a průkaznost

formát papíru A4, případně formát A5 na šířku

někdy předtištěný formulář


Pln moc
plná moc

písemný projev fyzické nebo právnické osoby

dává se zastupovat v určitém jednání či právním úkonu

zmocnitel – zastoupený: ten, kdo dává plnou moc

zmocněnec – zástupce: ten, komu je plná moc udělena

oba se uvádějí plným jménem, osobními údaji a číslem OP


osobní plná moc: občan se nechává zastupovat jinou osobou k jednorázovému úkonu (např. převzetí mzdy …)

zmocnění procesní: zmocnitel potvrzuje, že zástupce je zmocněn jednat za něho jeho jménem u soudu

podnikové pověření: plná moc související s provozováním podniku, firmy


Prokura
prokura

obchodní plná moc

opravňuje zmocněnce – prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc

uděluje se fyzické osobě

může být udělena i více osobám

zapisuje se do obchodního rejstříku


Odvol n
odvolání

druh opravného prostředku

žádost o přezkoumání rozhodnutí a jejich opravu, pokud jsou v rozporu se zákonem, a to před nabytím právní moci

podobná úprava jako žádost


Rozhodnut
rozhodnutí

výrok určitého orgánu, kterým se zakládá, mění, ruší nebo zjišťuje určitý společenský stav

rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků


Dlu n pis
dlužní úpis

při půjčce větší částky peněz nebo při zapůjčení cenné věci

potvrzuje existenci závazku, stanoví jeho výši a podmínky splácení

dlužná částka se vyjadřuje číslicemi i slovy

dále obsahuje jméno a adresu věřitele, dokdy dlužník dluh vrátí, data a výše splátek a úroku, místo, datum, vlastnoruční podpis dlužníka


Uzn n dluhu
uznání dluhu

forma zajištění závazku

v písemném projevu dlužníka musí být určen jeho důvod a rozsah

uznat lze i dluh promlčený => dlužník musí o promlčení vědět


Potvrzenka kvitance
potvrzenka (kvitance)

slouží k ověření přijetí peněžní částky či jiné věci nebo splnění závazku dlužníka

potvrzení i částečného plnění, jednotlivé splátky

většinou se používá samopropisovací formulář stvrzenky


Opakov n
opakování

  • Co je plná moc?

    • písemný projev fyzické nebo právnické osoby, dává se zastupovat v určitém jednání či právním úkonu

  • Kdy se používá dlužní úpis?

    • při půjčce větší částky peněz nebo při zapůjčení cenné věci


Úkol

Sepište plnou moc, kde zplnomocníte blízkou osobu k převzetí zásilky na poště.


Pou it zdroje
Použité zdroje

  • FLEISCHMANNOVÁ, Emílie a spol. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost – 2. díl. 1. vyd. Praha: nakladatelství FORTUNA, 2005, ISBN 80-7168-924-6.

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


ad