adj tok meg a cs sz rnak ami a cs sz r s istennek ami az isten de mi isten n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Az adakozásról Lukács evangéliuma 20:25

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Az adakozásról Lukács evangéliuma 20:25 - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené… …de mi Istené?. Az adakozásról Lukács evangéliuma 20:25. …de mi Istené?. …de mi Istené?. …minden a tiéd Uram. Szeretném az életem minden részét úgy alakítani, ahogy azt Te mutatod nekem!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az adakozásról Lukács evangéliuma 20:25' - nau


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
adj tok meg a cs sz rnak ami a cs sz r s istennek ami az isten de mi isten

Adjátok meg a császárnak,ami a császáré,és Istennek, ami az Istené… …de mi Istené?

Az adakozásról

Lukács evangéliuma 20:25

minden a ti d uram
…minden a tiéd Uram

Szeretném

az életem

minden

részét

úgy alakítani,

ahogy azt

Te mutatod

nekem!

r l t s az eg sz t m ra
Rálátás az egész témára
 • Az adakozás Ó- és Újszövetségben egyaránt fontos téma
  • A törvényből a Szentszellem vezetése lett
  • A törvényben nincsenek olyanok, amik lényegileg rosszak
  • Bizonyos célok változtak (áldozat, lévita nincs, presbiter, tanító, evangélista lett)
  • Azóta bizonyos igények változtak (máshogy épül fel a világ)
 • Hányszor fordul elő?
  • tized: 80
  • felajánlás: 40
  • adomány: 35
  • adakozás: 15
  • pénz: 120
  • egyéb: 10
  • összesen: 300 átlagosan minden 4. oldalon szerepel
 • Végigvonul az egész Biblián
alapigazs gok
Alapigazságok

Mindenünk az Úré,

Isten jónak látja,

ha a nekünk adott

javak egy részét

neki ajánljuk

„Adjátok meg a császárnak, ami a császáré,

és az Istennek, ami az Istené.”

Lukács evangéliuma 20:25

alapigazs gok1
Alapigazságok

Javaink

megosztásra

adattak

A gazdagok tegyenek jót,

legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen,

javaikat osszák meg másokkal,

gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre,

hogy elnyerjék az igazi életet.

Pál első levele Timóteushoz 6:18

alapigazs gok2
Alapigazságok

Küzdenünk kell,

hogy adhassunk

Aki lopni szokott,

többé ne lopjon,

hanem inkább dolgozzék,

és saját keze munkájával

szerezze meg a javakat,

hogy legyen mit adnia

a szűkölködőknek.

Ef 4:28

Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni,

megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta:

Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”

Apcsel 20:35

alapigazs gok3
Alapigazságok

Minden korszakban fontos igei elv, hogy akik Isten szolgálatában állnak, azok részesedjenek az Istennek felajánlott adakozásból

Lévi fiainak pedig örökségül adtam minden tizedet Izráelben.

Munkájukért kapják ezt, mert ők végzik a szolgálatot a kijelentés sátránál.

1Móz 18:21

Mert Mózes törvényében meg van írva: „A nyomtató ökör száját

ne kösd be.” Vajon az ökörről gondoskodik-e így az Isten?

Nem teljes egészében értünk mondja ezt?

Bizony, értünk íratott meg, hogy aki szánt, reménységgel

kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből.

1Kor 9:9-10

alapigazs gok4
Alapigazságok

A Bibliában jól elkülöníthető három féle adakozás:

 • Rendszeres adakozás a szolgálók és az istentisztelet működése számára – tized
 • Eseti adakozás nagyobb beruházások illetve segítségnyújtások számára – felajánlás
 • Eseti adakozás a rászorultak számára – adomány
alapigazs gok5
Alapigazságok

Az adakozás az istentiszteletünk része

 • Dicsőítés
 • Szolgálat
 • Odaszánás (egész életemet és minden kincsemet – fizikai, lelki, szellemi)

Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe. Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt:

„Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe.

Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije volt, az egész vagyonát.”

Lukács evangéliuma 21:1-4

alapigazs gok6
Alapigazságok

Az adakozás nem lelki üzlet,

hanem az élő Istennel

való kapcsolatunk

egyik kifejeződése

És ilyen fogadalmat tett Jákób: Ha velem lesz Isten,

és megőriz ezen az úton, amelyen most járok,

ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát,

és békességben térek vissza apám házába,

akkor az ÚR lesz az én Istenem.

Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl,

Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom.

Mózes első könyve 28:20-22

alapigazs gok7
Alapigazságok

A Bibliában sehol sem látunk arra példát, hogy az adakozás titokban történt volna, kivétel ez alól, amikor Jézus az adománnyal kapcsolatban tanít, de ez egy konkrét visszásságra adott válasz

„Vigyázzatok: a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek… … amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.”

Máté evangéliuma 6:3-4

alapigazs gok8
Alapigazságok

Az adakozás örömben

és szerénységben kell,

hogy történjen, Isten

a jókedvű adakozót szereti,

aki csak színből adakozik,

az nem kedves Isten előtt

Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében,

ne kedvetlenül vagy kényszerűségből,

mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten”.

Pál második levele a korinthusiakhoz 9:7

alapigazs gok9
Alapigazságok

Az adakozás szintjei:

 • Semmit
 • Fölöslegből, kevesebbet a kelleténél
 • Erő szerint
 • Erőn felül
 • Mindent
h rom alapelv
Három alapelv
 • Mindenünk Istené.
  • Ennek kifejezéseként fontos, hogy javaink egy részét – teljesen kiengedve kezünkből, a gyülekezeten keresztül – Istennek ajánljuk. A kegyelem korszakában (ez a mai kor) a helyi gyülekezetek Krisztus Egyházának a földi képviselői. Az adakozás az Istennel való élő kapcsolatunk egyik kifejeződése.
 • Adni jó dolog.
  • Az adakozás kedves dolog Isten előtt.
 • A jókedvű adakozás gyümölcsöt terem.
  • Ez lehet anyagi áldás, de a gyümölcsöző élet alapvetően a teljes életünk minőségét jelenti.
rendszeres adakoz s tized
Rendszeres adakozás – tized
 • Havi rendszerességgel jövedelmünk egy részét a gyülekezeten keresztül Istennek ajánljuk. Erről az összegről nem mi rendelkezünk, hanem teljesen Istenre bízzuk. Bízunk abban, hogy Isten a gyülekezeten keresztül a legjobb helyre fogja juttatni.
 • Ennek mértékére irányadó lehet a tized, hiszen ez végigvonul az egész Biblián, de ez semmiképpen sem tekinthető törvénynek. Mindenkinek magának kell Isten előtt a Szentszellem vezetésére figyelve eldöntenie, hogy jövedelme mekkora részét adja vissza Istennek.
a gy lekezet ebb l a forr sb l a k vetkez feladatokat l tja el
A gyülekezet ebből a forrásbóla következő feladatokat látja el:
 • A misszió (helyi, bel- és külmisszió) anyagi szükségleteinek ellátása
 • Gyülekezetépítő programok támogatása
 • A lelki munkások bérezése
 • A gyülekezet alkalmazásában álló egyéb munkások bérezése
 • A gyülekezeti ingatlanok fenntartása
 • Építkezések finanszírozása
 • Más gyülekezetek támogatása
 • Ide tartozhat egy missziós alapítvány támogatása is

Ezeket inkább rendkívüli adományokból fedezzük, de szükség esetén a rendszeres adományokból is fordíthatunk rájuk

 • Rászorultak támogatása

Ez inkább az egyes gyülekezeti tagok személyes felelőssége, de a gyülekezetnek figyelemmel kell kísérnie a rászorultakat, és aki szükségben szenved, azt támogatnia kell

rendk v li adakoz s felaj nl s
Rendkívüli adakozás – felajánlás
 • Ez lehet személyes felajánlás, vagy a gyülekezeten keresztüli felajánlás is
 • Mértéke az „ahogy a szívünk indít” elv alapján dönthető el
 • Személyes felajánlások:
  • Önkéntes felajánlás, „csak úgy”, mert szeretjük Istent
  • Hála felajánlás, mert valami nagy öröm ért minket
  • Fogadalmi felajánlás, valamilyen fogadalmunkat megerősítendő
  • Valamilyen konkrét célra adott felajánlás
 • A gyülekezeten keresztüli felajánlások:
  • Imaházépítés
  • Más gyülekezetek segítése
  • Rászorult embercsoportok segítése
  • Valamilyen egyéb konkrét dolog támogatása
adakoz s a r szorultaknak adom ny
Adakozás a rászorultaknak – adomány
 • Ez az egyes hívő ember felelőssége. Erről mondja Isten Igéje, hogy „ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb”. Egyéni felelősségünk, hogy érzékenyek legyünk a környezetünkben élő embertársaink szükségeire.
 • Mértéke az „ahogy a szívünk indít” elv alapján dönthető el
imat m k
Imatémák
 • Megértsem Isten nekem szóló útmutatását az adakozás területén
 • Legyen hitem a gyakorlatba átültetni Isten szavát
 • Megtapasztaljam, hogy adakozni jó dolog
 • Jókedvű adakozásom gyümölcsöt teremjen Isten Országában és az én életemben