grunnleggende ferdigheter i naturfag hva og hvordan n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Grunnleggende ferdigheter i Naturfag – hva og hvordan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Grunnleggende ferdigheter i Naturfag – hva og hvordan - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Grunnleggende ferdigheter i Naturfag – hva og hvordan. Faglig-pedagogisk dag 3. feb. 2006 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen Lysark på http://www.uib.no/people/pprsk/Dankert/Norsk/HandoutsN. Oversikt. Kompetanser og læring

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Grunnleggende ferdigheter i Naturfag – hva og hvordan' - nathan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
grunnleggende ferdigheter i naturfag hva og hvordan

Grunnleggende ferdigheter i Naturfag – hva og hvordan

Faglig-pedagogisk dag 3. feb. 2006

Stein Dankert Kolstø

Institutt for fysikk og teknologi

Universitetet i Bergen

Lysark påhttp://www.uib.no/people/pprsk/Dankert/Norsk/HandoutsN

oversikt
Oversikt
 • Kompetanser og læring
 • Grunnleggende ferdigheter i praksis
 • Delta gjennom bruk av sjangrer
 • 7. GrF og økt tidsklemme?
kompetansebegrepet funksjonell kunnskap
Kompetansebegrepet – funksjonell kunnskap
 • ”Kultur for læring”
  • Funksjonell kunnskap
  • Literacy-begrepet
 • Peker i retning av at kunnskapen skal inngå i brukssammenhenger
  • Hvilke sammenhenger? Hvordan?
 • Tradisjonelt (i naturfag?)
  • Vekt på å forstå
 • Nytt: Økt vekt på at elevene skal kunne delta?
kompetansem l faglige vs grunnleggende ferdigheter
Kompetansemål – faglige vs. grunnleggende ferdigheter
 • Kvalitetsutvalget kap 8:
  • Slik basiskompetanse er beskrevet, vil den inneholde faglig innhold på mange områder.
  • Men siden basiskompetansen bare vil inkludere grunnleggende innhold, vil den faglige fordypningen være å finne som faglig kompetanse
 • Uklart?
 • Vi må tenke selv!
grunnleggende ferdigheter
Grunnleggende ferdigheter
 • (= grunnleggende kompetanser!)

• å kunne lese

• å kunne uttrykke seg skriftlig

• å kunne uttrykke seg muntlig

• å kunne regne

• å kunne bruke digitale verktøy

… på fagenes premisser

kompetanser og situasjoner
Kompetanser og situasjoner
 • OECD-prosjektet DeSeCo
  • Kompetanse er knyttet til situasjoner
  • Integrerer teori og praksis
  • Vanskelig å undervise generelt først, så anvende
 • ”Grunnleggende kompetanser” en internasjonal trend
   • Ref. Knain 2005
l ring og bruk av kunnskap
Læring og bruk av kunnskap
 • Påstander fra sosio-kulturell læringsteori
  • Kunnskap er knyttet til konteksten hvor den ble lært
  • Overføring av kunnskap til bruk i nye situasjoner er krevende
   • Eks Skolekunnskap vs. hverdagsforestillinger,
   • Eks Klink og elektrokjemiske spenningsrekken
  • Læring er å bli sosialisert inn i måter å tenke på som er intimt knyttet til situasjoner for verbale og praktiske handlinger
l ringssyn og undervisning
Læringssyn og undervisning
 • Konklusjon
  • Dyktighet i å svare på prøver betyr ikke at elevene er blitt dyktiggjorte til å lese, skrive, samtale, regne og bruke IKT i naturfaglige emner
  • Vi må søke å trene elevene på nettopp det vi ønsker de skal bli gode på!
 • Naturfag som allmenndanning: Kunne delta? Hvordan?
  • Hva innebærer det å bli god å skrive faglig, samtale faglig, lese fag, regne i faget, bruke IKT i faget?
kunne lese
å kunne lese

Hva skal elevene bli gode på?

 • … tilegne seg et meningsinnhold fra ulike typer tekster …
 • … hvordan aktuelle fagtekster bør leses.

-> Kunne lese faglige tekster/sjangrer

 • Naturfag: forklaringer, rapporter, konsekvensutredninger?
 • Samt avissjangrer: Notiser, reportasjer og intervju?
kunne uttrykke seg skriftlig
å kunne uttrykke seg skriftlig

Hva skal elevene bli gode på?

 • Fagenes skrivemåter gjenspeiler derfor deres egenart, indre logikk og arbeidsmåter. I noen fag er de tekniske beskrivelsene av apparatur og framgangsmåter viktig; i andre fag …

-> Kunne uttrykke seg skriftlig i fagets sjangrer

 • Naturfag: Forklaring, rapport og utredning?
kunne uttrykke seg muntlig
å kunne uttrykke seg muntlig

Hva skal elevene bli gode på?

 • å uttrykke seg muntlig i talesituasjoner med ulike hensikter, …
 • …presentasjon, forklaring, demonstrasjon eller argumentasjon viktig, …

-> Kunne delta i muntlige faglige samtaler

Naturfag: Kunne forklare, kunne utforske et tema samt argumentere for en faglig konklusjon eller vurdering

grunnleggende ferdighetsverb i ny l replan i naturfag
Grunnleggende ”ferdighetsverb” i ny læreplan i naturfag
 • Muntlig
  • Samtale, fortelle, diskutere
 • Skriftlig
  • skrive logg og rapporter
 • forstå og/eller delta (skrive, muntlig)
  • Fortelle,forklare, beskrive, gjøre rede for
 • Digital danning
  • Publisere, vurdere, finne informasjon, kritisk vurdere, drøfte
 • Lese? Regne?
 • Analysere verb brukt i dine fag!
hva med regning og digitale ferdigheter
Hva med ”regning” og ”digitale ferdigheter”?
 • ”Regning” som verktøy i faglig kommunikasjon
  • Beregninger, illustrasjoner, grafer, tabeller osv.
 • ”Digitale verktøy” også et verktøy i faglig kommunikasjon
  • Skaffe og lese digitale tekster, bearbeide digitalt, utvikle digitale multimodale tekster
  • Digital danning: mer enn en ferdighet
kunne regne
å kunne regne

Hva skal elevene bli gode på?

 • …kommunisere, representere, argumentere, modellere og behandle problemer innen et bredt spekter av utfordringer.

-> Kunne tolke og presenter tall og grafer, beregne på grunnlag av matematisk formulerte modeller

Hvordan tilrettelegge for læring?

 • Naturfag: Kommer aldri alene, men inngår når faglige sjangrer brukes
kunne bruke digitale verkt y
å kunne bruke digitale verktøy

Hva skal elevene bli gode på?

 • …kunne velge, vurdere og bruke informasjon.
 • …kunne søke, lokalisere, behandle, produsere, gjenbruke, presentere og evaluere informasjon, samt kommunisere og samhandle med andre.
 • …søke, vurdere og kritisk velge blant et mangfold av informasjonskilder.

-> Kunne bruke IKT i arbeid med faglige sjangrer

-> Kunne søke opp faglig informasjon og vurdere påliteligheten kritisk?

min hovedp stand
Min hovedpåstand
 • Grunnleggende ferdigheter i faget innebærer å kunne delta i kommunikasjon gjennom fagets sjangrer
  • Autentiske tekster bør inn i fagundervisningen
 • Dette medfører:
  • Vi trenger å bli mer bevisst hva som kjennetegner vårt fags sjangrer
  • Elever må arbeide med flere faglige sjangrer enn før?
  • Vi trenger til dels nye arbeidsmetoder?
faglig kompetanse
Faglig kompetanse
 • Kompetanse i et fag er mer enn grunnleggende ferdigheter på fagets premisser!
  • Eks forståelse og metodekunnskap
 • Men:
  • Faglig forståelse blir funksjonell når kompetansen kan brukes til å delta i kommunikasjon med andre:
  • Faglig kommunikasjon = bruke fagets sjangrer
grunnleggende ferdigheter som tillegg
Grunnleggende ferdigheter - som ”tillegg”?
 • Byggestensmodell
   • (kognitivt perspektiv)
  • Introdusere
  • Forstå
  • Anvende til å arbeide med sjangre som inkluderer grunnleggende ferdigheter
 • Praktiseringsmodell
   • (situert læringsperspektiv)
  • Introdusere
  • Lære gjennom å arbeide med sjangre
skrive for l re vs l re skrive
Skrive for å lære vs. lære å skrive
 • En kunstig motsetning?
   • Ref Erik Knain
 • I vitenskapsfagene
  • Uformelle diskusjoner under arbeid med artikler
  • Underveisutkast for felles diskusjon
 • Skrive for å lære å skrive?
  • Sjangrer læres gjennom bruk: lese, muntlig skriving!
l re l re
Lære å lære
 • Utvikling av elevenes læringsstrategier må også bli en integrert del av opplæringen i grunnleggende ferdigheter og fag.
 • Læringsstrategier defineres som
  • evne til å organisere og regulere egen læring, kunne anvende tid effektivt, kunne løse problemer, planlegge, gjennomføre, evaluere, reflektere og er verve ny kunnskap og viten, og kunne tilpasse og anvende dette i nye situasjoner i utdanning, arbeid og fritid. [s36]
 • En 7. grunnleggende ferdighet?
 • Livslang læring gj. tilgang til sjangrer?
oppsummering
Oppsummering
 • Fra hovedvekt på å forstå
 • Til å delta i kommunikasjon gjennom bruk av fagets sjangrer
  • ’Bruk’ betyr delta gjennom å lese, samtale, skrive
  • Samt bruke redskaper fra matematikk
  • Og IKT gjennom
   • Kritisk vurdering
   • Nye digitale sangre
   • IKT som artefakt
 • Økt vekt på å lære å lære!
slide40
Takk for oppmerksomheten!
 • Lysark påhttp://www.uib.no/people/pprsk/Dankert/Norsk/HandoutsN
referanser
Referanser
 • Keys, C. W. (1997). Revitalizing instruction in scientific genres: Gonnecting knowledge production with writing to learn science. Science Education, 83, 115-130. Side 119 og 124 hhv.
 • Kain, Erik (2005). Definering og valg av kompetanser – DeSeCo. Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr.1
 • Dolin, J., & Ingerslev, G. (1994). Procesorientert skriving i dansk og fysik. I A. C. Paulsen (Ed.), Naturfagenes Pædagogik mellom udviklingsarbejder og teoridannelse. Fredriksberg: Samfundslitteratur.
ad