1 / 9

Rabinova skromnost

Rabinova skromnost. Stari rabin se razbolio a učenici su, sjedeći oko njega, šaputali o njegovim vrlinama. “Još od Salomona nije bilo takvog mudraca!” rekao je jedan. “A njegova vjera! Kao Abrahamova!” dodao je drugi. “Njegovo strpljenje je kao u Joba !” izjavio je treći.

nathalie
Download Presentation

Rabinova skromnost

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Rabinova skromnost

  2. Stari rabin se razbolio a učenici su, sjedeći oko njega, šaputali o njegovim vrlinama.

  3. “Još od Salomona nije bilo takvog mudraca!” rekao je jedan.

  4. “A njegova vjera! Kao Abrahamova!” dodao je drugi.

  5. “Njegovo strpljenje je kao u Joba!” izjavio je treći.

  6. “Samo je Mojsije tako razgovarao s Bogom!” oglasio se četvrti.

  7. Rabin se uznemirio. Kada su učenici otišli, žena ga je upitala: “Jesi li čuo kako hvale tvoje vrline?”

  8. “Jesam”, rekao je rabin. “Zašto si onda tako nezadovoljan?”

  9. “Moja skromnost”, pobunio se rabin. “ZAŠTO NITKO NIJE SPOMENUO MOJU SKROMNOST!?!” Anthony de Mello http://www.nadbiskupija-split.com/katehetski

More Related