1 / 9

Estland

Estland. Opgesteld door: Julie Patout. Inhoud. Aantal inwoners De vlag De taal Het geld Klimaat Bezienswaardigheden. Aantal inwoners. 403500 inwoners 1 kwart van de inwoners van R ussische oorsprong. De vlag. De vlag blauw,zwart en wit. De taal.

nate
Download Presentation

Estland

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Estland Opgesteld door: Julie Patout

  2. Inhoud • Aantal inwoners • De vlag • De taal • Het geld • Klimaat • Bezienswaardigheden

  3. Aantal inwoners • 403500 inwoners • 1 kwart van de inwoners van Russische oorsprong

  4. De vlag • De vlag blauw,zwart en wit

  5. De taal • De Estse taal lijkt fel op het Fins. • Het lijkt niet op de talen van de Baltische republieken zoals: • Letland,Litouwen, Russisch

  6. Het geld • Vanaf 1 januari 2011 ruilde Estland de Estische kroon in voor de euro.

  7. Klimaat • Estland is één van de Baltische staten aan de Oostzee en de Finse Golf • Van de Baltische Staten is Estland de meest noordelijke • Het klimaat laat zich omschrijven als gematigd zeeklimaat,koele winters en warme zomers • Neerslag valt gedurende het hele jaar,iets meer in het najaar

  8. Bezienswaardigheden • verschillende kerken • de kastelen • Zelfs een kasteel ingericht als griezelmuseum • Waar in andere Europese landen geen plek voor is, vinden beren, wolven en lynxen in Estland er de ruimte voor

  9. Einde!

More Related