Lokal plan for Klemetsrud Aktivitetsskole
Download
1 / 5

Lokal plan for Klemetsrud Aktivitetsskole - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

Lokal plan for Klemetsrud Aktivitetsskole. Fra 1.august 2008 overtok Utdanningsetaten ansvaret for SFO. Hensikten var å videreutvikle et SFO-tilbud som styrket samordningen mellom skole, SFO, leksetilbud og fritid, der rektor har det overordnede ansvaret.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lokal plan for Klemetsrud Aktivitetsskole' - natara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Lokal plan for Klemetsrud Aktivitetsskole

Fra 1.august 2008 overtok Utdanningsetaten ansvaret for SFO. Hensikten var å videreutvikle et SFO-tilbud som styrket samordningen mellom skole, SFO, leksetilbud og fritid, der rektor har det overordnede ansvaret.

Fra1.august 2009 endres navnet på ”SFO” til ”Aktivitetskolen”.

Aktivitetskolen skal bidra aktivt til barnas sosiale og faglige trivsel, samt utvikling av allsidige ferdigheter.

Utdanningsetaten har som mål å øke den helhetlige kvaliteten på tilbudet. Aktivitetskolen vil forsterke innsatsen i leksearbeidet og ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart. Aktivitetsskolen skal i samarbeid med skolen støtte opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.

Aktivitetskolen Klemetsrud ligger på Store Li gård i Søndre Nordstrand bydel. Aktivitetskolen Klemetsrud ligger i nær tilknytning til skogen med mange fine turveier og stier. Når barna går mellom Aktivitetsskolen og skolen bruker de en sti gjennom et skogholt. Aktivitetsskolen har en stor gårdsplass og en stor fin hage med mange trær. Vi har en del uteleker (biler, hoppestokker, ballanseleker, sandkasser, bøtter og spader). Vi er svært opptatt av at vi holder til på en bondegård, og vi ønsker av hensyn til det estetiske miljøet å ikke har for mange store lekeapparater ute. Barna er flinke til å bruke fantasien i uteområdet, og trives med å være ute.

Aktivitetsskolen Klemetsrud er en liten Aktivitetskole med ca. 70 barn fordelt på 2 baser.

Første og andre trinn holder til nede i 1.etasje på gården. Tredje og fjerde trinn holder til oppe i 2.etasje.

Totalt er vi 7 ansatte. Leder, baseleder og 5 assistenter

 • I den nye rammeplanen for Aktivitetskolen skal følgende 6 målområder ivaretas og utvikles.

 • Fysisk aktivitet og lek

 • Lekser og fordypning

 • Natur, teknikk og miljø

 • Kunst, kultur og kreativitet

 • Mat og helse

 • Trivsel og atferd

 • Aktivitetskolen Klemetsrud har valgt fordypning i de 4 første målområdene.

 • Målområdene ”Mat og helse” samt ”Trivsel og atferd” er ivaretatt gjennom våre daglige rutiner.


Målområde 1: Fysisk aktivitet og lek

Gjennom tilrettelagte fysiske aktiviteter og lek skal eleven videreutvikle sine grunnleggende ferdigheter faglig og sosialt, samt gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap. Dette får vi til ved å gi daglige tilbud om frie og styrte aktiviteter ute og inne, aktiviteter på ulike læringsarenaer.

Valgt aktivitet

Aktivitetens innhold og læringsmål

Når

Ansvar

Gym

Innebandy

for

3. og 4.

trinns elever

Olympiske leker

Frilek

Elevene lærer ulike idrettsgrener i tillegg til emosjonell utvikling (å vinne og tape) og samarbeid

Forskjellige tilpassede aktiviteter som stimulerer til bevegelse, koordinasjon, ballanse, samarbeid, samhandling, regelforståelse og turtaking.

1 gr. pr. uke

Lise og Nina

Elevene lærer reglene, ballmestring, koordinasjon, motorikk og samspill.

Vi har engasjert en ung gutt fra Bjørnholt vdg. skole til å lære barna innebandy.

1 g pr. uke

Kristoffer

Elevene lærer koordinasjon og grovmotorikk i hinderløypen.

Elevene lærer å stå og hoppe på ski.

Vi arrangerer Aktivitetskolens olympiske leker.

vår og vinter

Alle ansatte

Ansatte tilrettelegger for aktiviteter som fremmer mestring, samhandling og styrker vennskap.

Hver dag legger vi frem lego, perler, ark og fargestifter, spill samt uteleker.

Hver dag

Alle


Målområde 2: Lekser og fordypning

Gjennom tilbudet om støtte i leksearbeid skal elevene gis mulighet for faglig utvikling og progresjon. Skole og Aktivitetskolen utveksler nødvendig informasjon i forhold til lekseplaner og årsplaner, slik at leksehjelpstilbudet blir godt .

Hjelp til arbeid med lekser kan også bety at elevene kan fordype seg i ulike temaer og fagområder.

Valgtaktivitet

Aktivitetens innhold og læringsmål

Når

Ansvar

Elevene på Aktivitetskolen skal få gode arbeidsvaner og utvikle lesekompetanse.

Skolens leksehjelpstilbud gjennomføres på skolen mandager og onsdager etter undervisningstid. Skolen og Aktivitetsskolen samarbeider om leksehjelpstilbudet. Både skolens pedagoger og ansatte fra Aktivitetsskolen deltar i leksehjelpen.

Leksehjelptilbud

Bruk av hjelpemidler/

konkreter til leksearbeid og

fordypning

Verkstedspedagogikk

Samlingsstund

Skolens pedagoger og ansatte på Aktivitetskolen

2 gr. pr. uke

Vi setter alltid frem kulerammer, terninger, atlas og andre hjelpeverktøy som elevene trenger for å mestre sine oppgaver.

Hver dag

Ansatte på skolen

Elevene skal oppnå raskere forståelse og resultater innenfor språklige ferdigheter.

Bokstav- og tallinnlæring skjer via forskjellige metoder som modellering, tegning, lek med bokstaver og tall.

Bokstaver og tall henger synlig i matsalen.

Hver dag

Alle ansatte

Elevene skal lære å lytte, øke konsentrasjonen, turtaking og aktiv deltagelse i gruppe.

Sang, høytlesning, Kims-lek og lytteleker benyttes for innøving og videreutvikling av barnas evner til å ta imot nytt fagstoff.

Connect videreføres.

2

1 gr. pr.uke

Base1 og 2

Alle ansatte

1

3


Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet

Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, samt mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. Dette innebærer tilrettelegging for ukentlig kunst- og kulturaktiviteter, samt presentasjon av ulike kunst- og kulturuttrykk gjennom skoleåret for medelever og foresatte.

Aktivitetens innhold og læringsmål

Valgt aktivitet

Når

Ansvar

Matkurs

Kunstgruppe

Andre hobbyaktiviteter

Avis

Høytider i fokus

Utstillinger

Elevene lærer målenheter: dl, liter, g, hg, kg. De tilegner seg over- og under begreper ved å lære om korn, kjøkkenredskaper m.m.

Det lages bakverk.

Elevene får smake på produktene før og etter at de er bearbeidet.

Turid og Monica

1 g. pr. mnd

Elevene lærer teknikker som kollage, portrett, blyanttegning, modellering, gipsmasker m.m.

Hovedmålsetting er å inspirere elevene til å skape kunst gjennom erfaring

med farge og form.

Musikk brukes for å skape ulike stemninger og innsikt i ulike uttrykk.

1 g. pr. uke

Kristine og

Nina

Elevene lærer tradisjonelle leker og hobbyaktiviteter.

Hver dag settes det fram ulike hobbyaktiviteter og pedagogiske spill som vekker elevenes interesse for læring og som stimulerer til utvikling.

Vi har egne kurs i sying, fingerhekling og fellesarbeider.

Ute arrangerer og oppmuntrer vi til fotball, lek med hoppestokker og hoppetau, slå den ring, hinderløype og lignende.

Hver dag

Draga, Kristine

+ resten av personalet

Kristoffer

Elevene lærer gruppearbeid, og å skape en avis som utgis hvert kvartal.

1 g. pr. uke

Vi lærer om tradisjoner fra ulike kulturer.

Jul, Eid, påske og fastelaven.

17. Mai og FN-dagen markeres.

Følger høytidene

Alle ansatte

Elevene inviterer foresatte og familie.

Å vise frem hva man selv og medelever har skapt i et eget ”Galleri”, og få være stolt over eget håndverk er en fin opplevelse! Det gjør godt å oppleve at noe man selv har laget kan være til glede for andre.

1 g. pr. år

Turid og Monica


Målområde 4: Natur, teknikk og miljø

Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk, samt oppøve økt miljøbevissthet. Dette vil innebære tilbud om varierte læringsaktiviteter i natur- og nærmiljø.

Valgt aktivitet

Aktivitetens innhold og læringsmål

Når

Ansvar

Hemmelig oppdrag

Sløyd

Turer/ utflukter

Prosjekter i skogen

Miljø

Elevene utfører ulike forsøk innen lys, luft, lyd, vann og konstruksjon samt lærer ulike begreper innen faget.

Turer i nærmiljøet, i skog og ved vann. Elevene må løse forskjellige oppgaver (rebuser) på veien for å finne frem dit vi skal. Oppgavene tar utgangspunkt i allerede gjennomførte aktiviteter. Elevene blir kjent med forskjellige teknikker ved hjelp av medbrakt verktøy som sag, kniv, forstørrelsesglass osv.

1 g. pr. uke

Turid og Lise

Vi bruker snekkerrommet på Aktivitetskolen. Elevene snekrer forskjellige konstruksjoner med hammer og sag. Elevene tar i bruk forskjellige måleverktøy som linjal, tommestokk og vinkelmål.

Elevene lærer konstruksjon: Hva er hemmeligheten bak et sterkt byggverk? De gjør forsøk med fyrstikker og plastelina, og ser om bæreevnen blir best ved bruk av trekanter eller firkanter.

Elevene lærer målenheter som cm, meter og andre begreper innen faget.

Michaela

2 g. pr. mnd

Elevene lærer om de ulike arenaene for kultur og miljø.

Vi benytter ledige stunder og da særlig innenfor skolens ferier til å dra på litt lengre utflukter. Disse går til ulike museer, kino og andre severdigheter.

Flere g.

i året

Alle ansatte

Elevene lager/bygger hytter og konstruksjoner.

1 g. pr. uke

Nina

Elever og ansatte kildesorterer papir og matavfalll.

Elevene lærer å bli miljøbevisste.

Aktivitetsskolen arrangerer turer til Grønnmo fyllplass og Klemetsrud

gjenvinningsanlegg.

Ruske-aksjonen arrangeres også på Aktivitetsskolen.

Hver dag

2 g. pr. år

Alle

Turid og Monica


ad